2015 YILI
BOYAMA VE KURUTMA ÜNİTESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ
TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü İhtiyacı olarak TS 12792 standartına
uygun imal edilmiş ,atölye imalatlarımız ürünlerde kullanmak üzere boyama ve kurutma
ünitesi satın alınacaktır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER
2.3-
Kabin iç ölçüleri (UzxGnxYk)
Taze hava ve ısı ünitesi fanları
ve egzos fanları Güçleri / Debileri
Fırın kurutma sıcaklığı
2.4-
Doğalgaz uyumlu brülör ısıl kapasitesi ~250.000 kcal/h
2.5-
Zemin filtresi / Tavan filtresi
2.6-
Sistem enerjisi ve max.güç
380 V / 30kW
Aydınlatmaların gücü
(min) 48x36W / (min) 42x18W
Üst / Yan
Taze hava, egzos fanları ve brülör ; standartlara ve teknik özelliklere uygun şekilde seçilmiş ve
sistemde 2 şer adet olacak şekilde dizayn edilecektir.
Sistem egzos fanları bacaları, taze hava giriş çıkış baca ölçüleri , eşanjörler yukarıdaki
değerlere göre uygun ölçülerde imal edilecektir.
Ünitede bir adet tam açılabilir tip malzeme giriş kapısı ve uygun yerlerde 2 adet servis (aynı
zamanda acil çıkış) kapısı olacaktır.
Ünitenin ezgos sistemi tabandan çekişli olarak dizayn edilecektir.
Ünite içerisinde dışarıdan malzeme sevk edilebilmesi için ray sistemi konulacaktır. Ünite
yerden raylı sisteme uygun olan şaseye sahip olacak ve zeminle eşit seviyeye gelecek şekilde
rayların montajı yapılacaktır. Diğer sistemler (kanatlı kapı vs.) bu raylı sisteme uygun dizayn
edilecektir.
Duvarlar min.50mm kalınlığında cam yünü izolasyonu ve min.1mm.lik galvaniz sacdan imal
edilecektir.
Isıtma ünitesi için seçilecek malzemeler ısıya dayanıklı malzemeden seçilmiş olacaktır.
Boyama, ortam temizlenmesi ,kurutma ve soğutma aşamaları PLC kontrollü olacak ve kumanda
panosundan kontrol edilebilecektir.
Sistem için gerekli elektrik enerjisi, hava ve gaz hatları ,su hattı çekilmesi ve zemin betonlama
işlemleri ile birlikte malzemeleri indirmek için gerekli kurumumuzdaki vinç, forklift
(kurumumuzda bulunan makinelerin kapasitelerinde ise) tarafımızca bedelsiz olarak
verilecektir.
Ünitenin şematik çizimi teklifle birlikte verilecektir.
2.12.2-
2.72.82-92.102.112.12-
2.132.142.152.16-
2.17-
~ 8500 x 5500 x 4500 (mm)
(min) 2 x 7,5 HP /
(min) 36000 m3/h
~80 °C
EU3 / EU5
2.18- Sistem için gerekli risk analizleri yapılmış ve iş güvenliği açısından tüm tedbirlerin alınmış
olması gerekmektedir.
2.19- Üniteyle birlikte epoksi boya ile boyamanın yapılabilmesi için havasız çalışan tip ATEX
belgeli tabanca ve pompası verilecektir.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
3.1- Gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili işyeri elemanlarınca müştereken
yapılacaktır.
3.2- Satın alınacak tezgâh tüm donanım ve aksesuarları ile birlikte denetim ve muayeneye tabi
tutulacaktır.
3.3- Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, test ve ölçme cihazı, sarf
malzemeleri, doküman ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır.
3.4- Muayene masrafları gerek görülürse ve (TTK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve
test masrafları dâhil olmak üzere) muayene esnasında tasarım, imalat ve montaj hataları
sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
3.5- Yapılacak Muayeneler: Ünite, teknik şartnamenin 2’nci maddesinin alt maddelerinde
belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda ;
-Göz Muayenesi (ünite ve belgelerin kontrolü),
-Fonksiyon Testi (en az 2(iki) iş günü işletme muayenesine tabi tutulacaktır.)
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- Firmalar teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususları ayrı ayrı,
sırasına göre, eksiksiz ve tam olarak cevaplandıracaktır.
4.2- Sistemde kullanılacak ekipmanlar;
• Uygun zone ortamına göre seçilmiş ATEX belgeli olacaktır. Firmalar teklifle
birlikte ünite içerisinde kullanılacak olan elektrikli ekipmanların (aydınlatmalar
, elektrik motorları vb.) ATEX belgelerini ,
• Zone grubu gösterir şematik resim teklifle birlikte sunulacaktır.
• Teslimat ile birlikte firmalar ünitenin CE veya TSE belgesini , brülore ait TSE
belgesi,
4.3- Makinanın teslim ve montaj yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Maden Makinaları
Fabrika İşletme Müdürlüğü’dür.
4.4- Boyama ve kurutma sistemi; gerekli tüm ekipmanlarıyla birlikte çalışır bir şekilde
teslim edilecektir. Makinanın tüm parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri
imalatından olacaktır.
4.5- Makina bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır
durumda teslim edilecektir. Sistem firma elemanları tarafından ücretsiz olarak Maden
Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki yerine monte edilecektir. Montaj için gerekli
tüm ekipman yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Gerek görülürse Kurumumuz
tarafından zemin betonu hazırlanması (firmalar sözleşmeye müteakip zemin için gerekli
planı Kurumumuza vereceklerdir) ve gerekli enerji tezgah için (mevcut bir panodan
bağlantı gibi) sağlanacaktır.
4.6- Makinanın teslim süresi makinanın TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme
Müdürlüğü’ndeki yerine tüm teçhizatları ile birlikte çalışır halde teslim edildiği güne kadar
geçen süre olarak kabul edilecek ancak makinanın kabulü montajının tamamlanıp tüm
fonksiyonları ile uygun çalıştığı görüldükten sonra yapılacaktır.
4.7- Teklifçi firmalar makinaya ait standart alet takım ve avadanlıklarla birlikte tamir ve
bakımda gerekebilecek alet, takım ve avadanlıkları özellikleri ile ücretli ve ücretsiz olarak
liste halinde belirtecek, ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir.
4.8- Firmalar sistem ile birlikte verilecek aksesuar ve zaruri yedeklerin listesini verecek,
fiyatlarını belirteceklerdir.
4.9- Makina, imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olacak, garanti süresi
tezgahın kabulünden sonra başlayacaktır. Firmalar garanti süresi içerisinde olabilecek arıza
hallerinde masrafları kendilerine ait olmak üzere 2 gün içinde eleman gönderip arızaya
müdahale edeceklerdir. 30 iş günü içinde arıza giderilemediği takdirde İdarenin uğradığı
kayıplar Yükleniciden tazmin edilecektir.
4.10- Firmalar teslim edecekleri makinaya 10 yıl süre ile yedek parça ve servis sağlanmasını
taahhüt edeceklerdir.
4.11- Makinanın teslimi ile birlikte;
a) 1 takım işletme ,bakım ve operatör kılavuzları (Türkçe),
b) 2 takım tamir-bakım kataloğu (elektrik, elektronik, mekanik, hidrolik ve
vb.içeren) ve kullanma el kitabi verilecektir.
4.12- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4.13-Fatura bilgileri aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.
FATURA ADRESİ
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak,
KARAELMAS 879 003 3931
No: 2
67090 ZONGULDAK
5- EĞİTİM
Firma programlama, ünitenin kullanımı ve bakımı ile ilgili olarak kullanıcılara TTK Maden
Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki ilgili iş yerinde yeterli bir süre ücretsiz eğitim
verecektir.
6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Makina en geç 120 (yüz yirmi)
takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
6.2- Sipariş miktarı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır.
Malzemenin cinsi
Boyama ve Kurutma Ünitesi
Sipariş Miktarı
(adet)
1
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2015 YILI BOYAMA VE KURUTMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ