Sayı:
Konu:
Mersin, 29/12/2015
14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2015/37-13387
Uluslararası Ticarette İstihbarat ve Uluslararası Fuar Yönetimi Eğitimleri
Sayın Üyemiz,
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) üyelerine özel
olarak, 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri Mersin Merkez Binası’nda,
"Uluslararası Ticarette İstihbarat” ve “Uluslararası Fuar Yönetimi” eğitimleri
düzenlenecektir.
Eğitim programı paket şeklinde iki adet eğitimi kapsamakta olup, katılımcı sayısı 1520 kişi ile sınırlıdır ve katılım ücreti 100 TL’dir.
Bahse konu eğitim programı ekte yer almakta olup katılmak isteyen üyelerimizin 8
Ocak 2016 tarihine kadar aşağıda linki yer alan kayıt formunu doldurması gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
İsmail ÇETİN
Genel Sekreter
EK: Eğitim Programı
Kayıt formu : http://goo.gl/forms/k1t8P3r0p7
Detaylı Bilgi İçin
Kimya Sektör Şubesi / Burcu ŞENEL
Tel : 0(324) 325 37 37 (Dahili 1161)
e-posta : [email protected]
5070 sayılı kanun gereğince ?SMA?L
?ET?N tarafından (29.12.2015 15:44:07)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Burcu ŞENEL-Şef
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:29900501420151229135938. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Sayı:
Konu:
Mersin, 29/12/2015
14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2015/37-13387
Uluslararası Ticarette İstihbarat ve Uluslararası Fuar Yönetimi Eğitimleri
Eğitimin Adı: ULUSLARARASI FUAR YÖNETİMİ
Eğitim Tarihi: 16 Ocak 2015 Cumartesi 09.00-13.00
Eğitmen: Mutlu YILMAZ
Eğitim Konu Başlıkları:
• Pazarlama Karması ve Tutundurma Faaliyetleri
• Mevzuat açısından fuar çeşitleri
• Uluslararası literatür açısından fuar çeşitleri
• Yıllık Fuar bütçesi oluşturma
• Fuara seçiminde kriterler ve doğru fuara karar verme
• Fuarda sürecinde oluşacak maliyet kalemleri
• Fuar sürecinin yönetsel fonksiyonluları (planlama, uygulama ve denetim)
• Fuar sürecinde pazarlama stratejileri (fiyatlandırma, ödeme seçenekleri, görüşme vb.)
• Fuar sonrası çalışmalar
Eğitimin Adı: ULUSLARARASI TİCARETTE İSTİHBARAT EĞİTİMİ
Eğitim Tarihi: 16 Ocak 2015 Cumartesi 13.30-18.00/17 Ocak 2015 Pazar 09.00-18.00
Eğitmen: Yaman KOÇ
Eğitim Konu Başlıkları:
•
Uluslararası Ticarette Ticari Bilginin Önemi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çağdaş İhracatın Stratejisi
Hedef Pazarların Tespiti Uygulamaları
Hedef Pazarımızın Belirlenmesi
Seçilen Pazarlarda Araştırma Tekniği
İhracatta Strateji Ve Plan
İhracatın Araçları
E-Ticaretin Unsurları Ve Uluslararası Pazarlamayla İlişkileri
İhracat Pazarlamasında Fiyatlama
İhracat Pazarlamasında Bayii Yönetimi
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Burcu ŞENEL-Şef
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:29900501420151229135938. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Uluslararası Ticarette İstihbarat ve Uluslararası Fuar Yönetimi