123-
45678S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
İLAN
ADIYAMAN DEFTERDARLĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1 - Aşağıda özellikleri yazılı olan Araçlar ve Motosikletlerin satışı ile Ilıcak Köyünde bulunan taşınmazın Kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca
Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve Saatlerde Adıyaman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır.
İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre
düzenlenen Geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Defterdarlıkça tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından
yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam
yetkili olduklarını gösterir,noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri , kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bedtlerinde belirtilen şartlarda ayrı olarak
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
(Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşıtların satış bedelleri üzerinden doğacak her türlü vergi resim,harç vb. alıcıya aittir.
Satışı yapılacak araçların satış sonrası alınması gereken belgeler ve izinler ve buna ilişkin her türlü gider alıcıya aittir.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.adiyamandefterdarligi.gov.tr web sayfasından görülebilir.
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR VE MOTOSİKLETLER
Bulunduğu Yer
Cinsi ve Markası
Plakası ve Modeli
Aracın Durumu
Tahmini Bedeli Geç.Teminat TL) İhale Tarihi
İhale Saati
112 ACİL Bahçesinde
Peugeot J-9 Minibüs
02 HK 988 / 1994
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
2.000,00
600,00 29.12.2015
09:00
112 ACİL Bahçesinde
Ford Transit Açık Kasa
02 AY 717 / 1992
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
2.750,00
825,00 29.12.2015
09:20
112 ACİL Bahçesinde
Renault 12TSW otomobil
02 AY 860 / 1992
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
2.000,00
600,00 29.12.2015
09:40
Defterdarlık Bahçesi
Tofaş Fiat Doğan SLX
02 AV 698 / 1998
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
4.000,00
1.200,00 29.12.2015
10.00
Defterdarlık Bahçesi
Nissan kapalı kasa kamyonet
02 HF 869 / 1998
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
2.000,00
600,00 29.12.2015
10:20
Defterdarlık Bahçesi
Ford Escord
02 AD 231 / 1998
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
4.000,00
1.200,00 29.12.2015
10:40
Gıda Tarım Hay.İl.Müd Bah.
Tofaş Fiat P-131 Kartal
02 AC 972 / 1983
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
1.200,00
360,00 29.12.2015
11:00
Gıda Tarım Hay.İl.Müd Bah.
Renault R-1339 otomobil
02 AP 814 / 1984
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
1.500,00
450,00 29.12.2015
11:20
Çev.ve Şeh.İl Müd.Bahçesi
Renault Toros otomobil
02 AS 103 / 1997
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
4.500,00
1.350,00 29.12.2015
11:40
Çev.ve Şeh.İl Müd.Bahçesi
Renault Broadway otomobil
02 AL 266 / 1997
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
4.500,00
1.350,00 29.12.2015
13:20
Kamyoncular GARAJI
Renault Clio Symbol otomobil
34 DMF 45 / 2004
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
7.000,00
2.100,00 29.12.2015
13:40
Yediemin Oto Garajı
FYM Marka Motosiklet
02 FV 260 / 2006
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
100,00
30,00 29.12.2015
14:00
Yediemin Oto Garajı
Kuba Marka Motosiklet
02 HF 267 / 2007
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
100,00
30,00 29.12.2015
14:20
Yediemin Oto Garajı
Kuba Marka Motosiklet
33 SL 248 / 2007
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
100,00
30,00 29.12.2015
14:40
Yediemin Oto Garajı
Mez Marka Motosiklet
02 FN 065 / 2002
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
100,00
30,00 29.12.2015
15:00
Yediemin Oto Garajı
Mondıal Marka Motosiklet
01 AOV 58 / 2011
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
150,00
45,00 29.12.2015
15:20
Yediemin Oto Garajı
Hyundaı Marka Motosiklet
02 FP 773 / 2004
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
150,00
45,00 29.12.2015
15:40
Yediemin Oto Garajı
Oubao Marka Motosiklet
02 FT 978 / 2006
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
100,00
30,00 29.12.2015
16:00
Yediemin Oto Garajı
Ramzey Marka Motosiklet
Tescilsiz
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
100,00
30,00 30.12.2015
09:00
Sedef Oto Garajı
Salcano Marka Motosiklet
Tescilsiz
Ekonomik Ömrünü Dodurmuş
150,00
45,00 30.12.2015
09:20
Köyü / Mahallesi
Ilıcak Köyü
Cinsi
D.H.T.A
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ MAL
Yüzölçümü M2
Kiralama Amacı
Tahmini Bedeli
Geç. Teminat TL
24.968,23.m2
Stok Sahası
22.491,38
6.747,41
İLAN OLUNUR
İhale Tarihi
30.12.2015
İhale Saati
09:40
Download

milli emlak müdürlüğü araç satış ilanı