T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
ERASMUS + GENÇLİK PROGRAMI ANA EYLEM 2 - GENÇLİK ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR 2015/R3
BAŞVURU DÖNEMİ
PROJE BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (KABUL LİSTESİ)
Sıra
No
Proje No
Başvuran Grup/Kurum/Kuruluş Adı
Proje Adı
1
2015-3-TR01-KA205-024506
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2
2015-3-TR01-KA205-024900
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
3
2015-3-TR01-KA205-024571
Her Yerde Sanat Derneği
Training Of Youth for Preparedness
Against Marine Induced Hazards
Biomimicry for Entrepreneurs
Developing an İnnovative Platform to
İmpact Millions of Refugees with Social
Circus!
4
2015-3-TR01-KA205-024137
Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği
Sign Language Speaking Tour Guides
142.725,00
İstanbul Valiliği
Emotion to Motion Emotional Intelligence
Skills Development to Foster Youth
Employability
226.083,00
5
2015-3-TR01-KA205-024834
Hibe (Avro)
230.246,00
199.385,00
228.490,00
Download

Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi