T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
28.12.2015
DUYURU
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti
Satın Alım Sözleşmesine ilişkin 25.12.2015 tarihli “Duyuru ”da, sözleşmelerin
imzalanması esnasında, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından iletilmesi gerektiği
belirtilen, sözleşme eki (EK-1)’e yeni eklenen belgeler içerisinde yer alan; özel sağlık
hizmeti sunucularının yöneticileri, ortakları ve hekimlerine ilişkin adli sicil kaydını
gösterir belgelerin, özel sağlık hizmeti sunucuları ile daha önce sözleşme imzalamış
olan hekimler için Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık
Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin (14.8) numaralı maddesi hükmünün yer aldığı ek
sözleşmelerin, yeni başlayacak olan hekimler için söz konusu hükme de yer verilmiş
olan sözleşmelerin veya herhangi bir sözleşmeye tabi olmaksızın çalışan/çalışacak
olan hekimler için ise sadece söz konusu hükmün yer aldığı sözleşmelerin iletilme
süresi, 29.01.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış ancak sözleşmelerin
31.12.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar imzalanması koşulu aynen korunmuştur.
Bilgilerinizi rica ederim.
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire
Başkanlığı
İrtibat : Telefon:(312) 207 78 29
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Download

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından