T. C.
KAMU İHALE KURUMU
Elektronik İhale Dairesi
ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI
PLATFORMU
Kapsam Dışı/İstisna İhalelerde Kalem Bazında OKAS
Giriş İşlemleri
Sürüm No: 1.0
Yayın Tarihi: 01.01.2016
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
444 0 545
© 2014 Kamu İhale Kurumu
Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanın hiçbir bölümü Kamu İhale Kurumu’nun izni alınmadan,
hiçbir biçimde ve hiçbir yöntemle çoğaltılamaz ve dağıtılamaz, veri tabanı ya da başka bir
sistemde saklanamaz.
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 2/14
İÇİNDEKİLER
1.
GİRİŞ ......................................................................................................................................... 4
2.
DOKÜMAN HAZIRLAMA ...................................................................................................... 4
3.
SÖZLEŞME İMZALANACAK İSTEKLİ/TEKLİF GİRİŞ İŞLEMLERİ ................................ 6
4.
KALEM BAZINDA “OKAS” GİRİŞ İŞLEMLERİ .................................................................. 9
5.
SONUÇ FORMU GÖNDERME ............................................................................................. 12
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 3/14
1. GİRİŞ
Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilen Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem
Planı(ÖDÖP) çerçevesindeki programlardan, 5 no.lu Kamu Harcamalarının
Rasyonelleştirilmesi Programının 50 no.lu eyleminde “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi
olmayan idareler tarafından gerçekleştirilen ve Kanundan istisna edilmiş alımlara ilişkin
yapılan ihalelerin sonuçlarının bildirilmesi ve/veya yayımlaması sağlanacaktır.” kararına yer
verildiğinden ve ayrıca Girdi Tedarik Stratejisinin (GİTES) “Kamu alımlarında Stratejik
Yaklaşım” başlıklı 3 no.lu hedefinin 3.1 no.lu eyleminde “Kamu mal alımlarına ilişkin mevcut
veriler, kamu alımlarının “değer/miktar/kurum-kuruluş” şeklinde ve uluslararası sınıflamalar
bazında (GTİP, ISIC, NACE) analizine imkan verecek mahiyette geliştirilecektir.” kararına yer
verildiğinden, EKAP sistemi üzerinde Kapsam Dışı / İstisna ihalelerinde kalem bazında OKAS
giriş işlemleri ve bu işlemlere ait süreçler devreye alınmıştır. Süreçlerin detaylı anlatımı
aşağıdadır.
2. DOKÜMAN HAZIRLAMA
EKAP’ta yer alan İhale Kayıt ekranında kayıt edilen bir ihalenin sonraki adımı Doküman
Hazırlama ekranıdır. Doküman Hazırlama ekranında, IKN alma işlemi tamamlanan Kapsam dışı /
İstisna ihalelerde, kalem bazında hazırlanan ihtiyaç raporu, İhtiyaç Raporu Seç butonu ile ihaleye
bağlanır.
Şekil 1
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 4/14
İhale, Onayla butonuna tıklanarak onaylanır.
Şekil 2
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 5/14
3. SÖZLEŞME İMZALANACAK İSTEKLİ/TEKLİF GİRİŞ İŞLEMLERİ
Menüde yeralan “Sözleşme Öncesi” başlığı altında Sözleşme İmzalanacak İstekli/Teklif Giriş
İşlemleri bağlantısına tıklanır.
Şekil 3
İhale Arama erkanında ihale tarih/saati gelmiş ve işlem yapılacak ihale seçilir.Getirilen ekranda
yer alan sol panelde ihtiyaç raporundan getirilen ihaleye ait kısım listesi gösterilir. Düzenle
butonuna basıldığında, kısma ait bilgilerin giriş işlemlerinin yapılacağı alan, sağ panelde gösterilir.
Şekil 4
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 6/14
İstekli Ata butonuna basıldığında İstekli İşlemleri başlığı altında, daha önce eklenmiş istekli
varsa Seç butonuna basılarak seçilebilir, yeni istekli bilgi girişi için Yeni İstekli Ekle butonuna
tıklanır.
Şekil 5
Yeni İstekli Ekle butonuna basıldığında getirilen ekranda , istekli bilgi girişleri yapılır, Kaydet
butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.
Şekil 6
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 7/14
İstekli seçimi yapılır, Teklif Tutarı, Teklif Para Birimi, ve varsa Sonuç Açıklama alanlarına ilgili
bilgiler girilir.İstekli Sil butonu ile silme işlemi yapılabilir.
Şekil 7
İstekli Sil butonuna tıklandığında açılan ekranda, isteklinin işlem yapılan kısımdan veya tüm
kısımlardan silinmesine ilişkin seçimler gösterilir.Tamam butonu ile işlem tamamlanır.
Şekil 8
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 8/14
“Fiyat Avantajı” soruları cevaplanır ve Kaydet butonu ile kısma ait istekli/teklif giriş işlemleri
tamamlanır.
Şekil 9
4. KALEM BAZINDA “OKAS” GİRİŞ İŞLEMLERİ
Menüde yeralan “Sözleşme Öncesi” başlığı altında Kalem Bazında OKAS Giriş İşlemleri
bağlantısına tıklanır.
Şekil 10
İhale Arama erkanında işlem yapılacak ihale seçilir, getirilen ekranda yer alan Sözleşme
İmzalanacak İstekli listesi içinden işlem yapılacak istekli seçilir.
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 9/14
Şekil 11
Seçilen isteklinin, “Sözleşme İmzalanacak İstekli/Teklif Giriş İşlemleri” ekranında, sözleşme
imzalanacak istekli olarak atandığı kısımlar listelenir.İleri butonuna basılır.
Şekil 12
İlerle butonuna basılarak getirilen ekranda, ihtiyaç raporunda belirlenmiş kısımlar ve kısımlara ait
kalemler ayrı ayrı gösterilir. Her kalem için ayrı ayrı bilgi girişi yapılır. Tek kalemli kısımlarda
“Kalemin Alım Bedeli” alanı sistem tarafından, “Sözleşme İmzalanacak İstekli/Teklif Giriş
İşlemleri” ekranından otomatik olarak getirilir. Menşei, Yerli Malı Belge No, Yerli Katkı
Oranı(%), Kalemin Alım Bedeli, OKAS Bilgisi alanları doldurulur.
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 10/14
Şekil 13
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 11/14
Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra, Bilgileri Kaydet butonuna basılarak işlemlerler kaydedilir.
Şekil 14
5. SONUÇ FORMU GÖNDERME
Menüde yeralan “Sonuç İşlemleri” başlığı altında Sonuç Formu Gönderme bağlantısına tıklanır.
Şekil 15
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 12/14
İhale Arama erkanında işlem yapılacak ihale seçilir, getirilen ekranda “Sözleşme Tarihi” seçimi ve
teyit işlemleri tamamlanmış “Yüklenici” seçimi yapılır, İlerle butonuna basılır.
Şekil 16
Sonuç formu gönderilecek kısım seçimleri yapılır ve İlerle butonuna basılır.
Şekil 17
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 13/14
Sözleşme Bilgileri ekranında, sözleşmeye ait bilgi girişleri yapılır. Kaydet butonuna basılarak
ihalenin sonuç formu gönderme işlemi tamamlanır.
Şekil 18
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi,
Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde, NO:8
06800 Beytepe/Çankaya/ANKARA
Sayfa 14/14
Download

Sözleşme Fesih, İş Artış, İş Eksiliş, Fiyat Farkı, Bir Bakışta Sözleşme