2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BOLOGNA SÜRECİNDE KALDIRILAN VEYA
DERS KODU DEĞİŞEN DERSLER
Turizm ve Otelcilik
Ders Adı
Turizm Mevzuat ve
Politikaları
Öğretim Elemanı
Sınav Tarihi
Öğr. Gör. Meltem Altınay 12 Ocak Salı
4 Ocak
Sosyal Sorumluluk
Yrd. Doç. Dr. Burak Mil Pazartesi
13 Ocak
Turizm İşletmelerinde Etik
Öğr. Gör. Ece Zeybek
Çarşamba
Yrd. Doç. Dr. Aslı
Turizm Ekonomisi
Albayrak
12 Ocak Salı
Okt. Muhammed Aydan
Almanca-III
Taşkıran
12 Ocak Salı
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Ders Adı
Almanca-I
Almanca-III
Tehlikeli Madde
Taşımacılığı
Lojistikte Sorumluluk ve
Sigorta
Mesleki İngilizce-II
Lojistik Maliyet Analizi
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Boru Hattı Taşımacılığı
Mesleki İngilizce-I
Lojistik Planlama ve
Modelleme
Sınav
Yeri
Sınav
Saati
C310
12:15
C308
14:05
C207
11:20
C207
Büyük
Amfi
11:20
Sınav
Saati
09:30
Öğretim Elemanı
Okt. Muhammed Aydan
Taşkıran
Okt. Muhammed Aydan
Taşkıran
Sınav Tarihi
12 Ocak Salı
Sınav
Yeri
Büyük
Amfi
Büyük
Amfi
Öğr. Gör. Aynur Acer
5 Ocak Salı
Amfi II
15:00
Öğr. Gör. Aynur Acer
Okutman NuralAgat
Öğr. Gör. Aynur Acer
Yrd. Doç. Dr. Tarık
Birgören
Öğr. Gör. Aynur Acer
Okutman Nural Agat
5 Ocak Salı
8 Ocak Cuma
5 Ocak Salı
7 Ocak
Perşembe
5 Ocak Salı
8 Ocak Cuma
Amfi II
C214
Amfi II
12:15
12:15
15:00
C213
Amfi II
C214
12:15
15:00
12:15
Öğr. Gör. Aynur Acer
5 Ocak Salı
Amfi II
15:00
12 Ocak Salı
09:30
09:30
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Ders Adı
Sınav
Yeri
Sınav
Saati
C312
12:15
C312
13:10
C308
10:25
C312
13:10
C310
10:25
C312
09:30
C312
12:15
C312
09:30
C312
13:10
C310
15:00
C312
13:10
C312
12:15
C308
09:30
C312
12:15
Sınav
Yeri
Sınav
Saati
C206
15:55
C308
9:30
C308
09:30
8 Ocak Cuma C206
10:25
5 Ocak Salı
11 Ocak
Pazartesi
11 Ocak
Pazartesi
C308
10:25
C214
09:30
C214
09:30
Sınav Tarihi
7 Ocak
Aracı Kurumlar Muhasebesi Yrd.Doç.Dr.Emine Demir
Perşembe
Öğr.Gör.Ayşe Atılgan
11 Ocak
Finansal Tablolar Analizi
Sarıdoğan
Pazartesi
Yrd.Doç.Dr.Bilge
7 Ocak
E-Ticaret
Karamehmet
Perşembe
Prof.Dr.Reyhan Ayşen
11 Ocak
Yönetim ve Organizasyon
Wolff
Pazartesi
Öğr.Gör.Ayşegül
Temel Hukuk
Karabacak Gülhan
8 Ocak Cuma
Öğr.Gör.Ayşegül
7 Ocak
Borçlar Hukuku
Karabacak Gülhan
Perşembe
İş ve Sosyal Güvenlik
Yrd.Doç.Dr. Emine
7 Ocak
Hukuku
Demir
Perşembe
15 Ocak
Muhasebe Standartları-I
Doç.Dr.Cem Berk
Cuma
Öğr.Gör.Ayşe Atılgan
11 Ocak
Muhasebe Denetimi
Sarıdoğan
Pazartesi
Dış Ticaret İşlemlerinin
Yrd.Doç.Dr.Cüneyt
11 Ocak
Muhasebesi
Dirican
Pazartesi
Muhasebe Meslek Hukuku Öğr.Gör.Ayşe Atılgan
11 Ocak
ve Etiği
Sarıdoğan
Pazartesi
Yrd.Doç.Dr. Emine
7 Ocak
Vergi Uygulamaları
Demir
Perşembe
Sermaye Piyasası Hukuku Yrd.Doç.Dr.Aylin
15 Ocak
Temelleri
Erdoğdu
Cuma
E-Belge, E-Bildirge ve E
Yrd.Doç.Dr. Emine
7 Ocak
Beyanname
Demir
Perşembe
Bankacılık ve Finans
Ders Adı
İstatistik
Banka Muhasebesi ve
Raporlama
Bankacılıkta Kredi Tahsisi
Ticaret Hukuku
Finansal Yönetim
Dış Ticaret İşlemleri
Muhasebesi
Dış Ticaret ve Kambiyo
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Aynur Acer
Yrd. Doç. Dr. Aylin
Erdoğdu
Yrd. Doç. Dr. Aylin
Erdoğdu
Öğr.Gör.Ayşegül
Karabacak Gülhan
Öğr.Gör. Ayşegül
Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt
Dirican
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt
Dirican
Sınav Tarihi
12 Kasım
Perşembe
15 Ocak
Cuma
15 Ocak
Cuma
Bankacılığa Giriş
Dış Ticaret ve Kambiyo
İcra İflas Hukuku
Portföy Yönetimi
Bankacılık Hukuku
Vergi Hukuku
Almanca III
Finans Matematiği II
Modern Finans Teknikleri
Vadeli İşlemler Piyasası
Finansal Tablolar Analizi
Sigorta İşlemleri
Risk Yönetimi
İktisat I
Matematik I
Finans Matematiği I
Finansal Muhasebe I
Excel İle Veri Analizi
Çevre Koruma, İş Sağlığı
ve Güvenliği
Temel Hukuk
Mesleki İngilizce I
İleri İngilizce I
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetim Bilgi Sistemleri
Almanca I
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt
Dirican
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt
Dirican
Yrd. Doç.Dr.Emine
Demir
Yrd. Doç. Dr. Aylin
Erdoğdu
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt
Dirican
Doç Dr. Ayşe Yiğit Şakar
Öğr. Gör. Muhammed
Aydan
Öğr. Gör. Ayşegül
Ertuğrul
Öğr. Gör. Ayşegül
Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt
Dirican
Öğr. Gör. Ayşegül
Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Aylin
Erdoğdu
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt
Dirican
Yrd. Doç. Dr. Levent
Dalyancı
Yrd. Doç. Dr. Atamer
Yarol
Yrd. Doç. Dr. Atamer
Yarol
Doç Dr. Cem Berk
Öğr. Gör. Ayşegül
Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Bilge
Karamehmet
Öğr.Gör.Ayşegül
Karabacak Gülhan
Okutman Nural Agat
11 Ocak
Pazartesi
11 Ocak
Pazartesi
14 Ocak Perş.
15 Ocak
Cuma
11 Ocak
Pazartesi
5 Ocak Salı
C214
09:30
C214
09:30
14:05
C206
C308
09:30
11:20
10:25
12 Ocak Salı
C308
C310
Büyük
Amfi
5 Ocak Salı
C308
10:25
5 Ocak Salı
7 Ocak
Perşembe
C308
10:25
C308
15:55
5 Ocak Salı
15 Ocak
Cuma
7 Ocak
Perşembe
15 Ocak
Cuma
C308
10:25
C308
09:30
C308
15:55
C308
14:05
5 Ocak Salı
C310
13:10
5 Ocak Salı
13 Ocak
Çarşamba
C310
13:10
C308
12:15
5 Ocak Salı
7 Ocak
Perşembe
C308
10:25
C308
10:25
C206
C308
10:25
12:15
8 Ocak Cuma
8 Ocak Cuma
13 Ocak
Okutman Adalet Yavuzer Çarşamba
Yrd. Doç. Dr. Hakan
14 Ocak
Çetinoğlu
Perşembe
Yrd. Doç. Dr. Emine
14 Ocak
Demir
Perşembe
Okt. Muhammed Aydan
Taşkıran
12 Ocak Salı
09:30
13:10
C208
11:20
C206
Büyük
Amfi
14:05
09:30
Download

Turizm ve Otelcilik Ders Adı Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Yeri