7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI PROGRAMI (TASLAK)
WOW Convention Center Yeşilköy / İSTANBUL
14 - 16 Ocak 2016
1inci GÜN (14 Ocak 2016 - Perşembe)
TARİH / ZAMAN
SAFİR SALONU
ZEUS SALONU
ARTEMIS SALONU
Etkinlik Bulunmamaktadır
Etkinlik Bulunmamaktadır
Açılış Konuşmaları
10:00 - 11:00
Münib KARAKILIÇ: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Mehmet SOĞANCI (TE): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Nail OLPAK: MÜSİAD Başkanı
Prof. Dr. A. Arif ERGİN (TE): TÜBİTAK Başkanı
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU (TE): TOBB Başkanı
Ziya ALTUNYALDIZ (TE): Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kayn., Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Başkanı
Dr. Berat ALBAYRAK: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
11:00 - 12:30
SENVER Yarışması Ödül Töreni & Fuar Açılışı ve Ziyareti
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:00
Çağrılı Konuşmacı:
Dünya Enerji Konseyi Perspektifinden Enerji Verimliliği
Doç. Dr. Hasan Murat MERCAN
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi - Komite Başkanı
Ortak Oturum: Enerji Verimliliğinde Küresel, Bölgesel ve Ulusal Eylem
Planları
Moderatör: Münib KARAKILIÇ: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür
G20 Enerji Verimliliği Eylem Planı
Zoe Lagarde: Enerji Verimliliği İşbirliği için Uluslararası Ortaklık (IPEEC) - Kıdemli
Uzman
Üye Ülkelerde Enerji Verimliliği
Samuel Thomas:Uluslararası Enerji Ajansı Kıdemli Program Yöneticisi
Etkinlik Bulunmamaktadır
Etkinlik Bulunmamaktadır
İklim Değişikliği Alanında Son Gelişmeler, Karbon Piyasalarının Bugünü ve
Geleceği
Etem KARAKAYA (TE): Adnan Menderes Üniversitesi -Dekan V.
Türkiye 1. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Çalışmaları
Aysun ÖZEN TACER: Deloitte Danışmanlık A.Ş. - Kıdemli Müdür
16:30 - 18:30
19:00
Enerji Yöneticileri Eğitim Semineri (I)
Eric GUDBJERG:UNIDO-Enerji Yönetim Sistemi Uzmanı
Gala Yemeği & Resim, Öykü ve Proje Yarışması Ödül Töreni
7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI - FORUM PROGRAMI- 2.GÜN
2inci GÜN (15 Ocak 2016 - Cuma)
TARİH / ZAMAN
SAFİR SALONU
ARTEMİS SALONU
ZEUS SALONU
10:00 - 11:30
Paralel Oturum: Çevre Dostu, Sürdürülebilir Yeşil
Bina ve Yaşam Alanları
Paralel Oturum: Sanayide Enerji Verimliliği ve
Yönetimi
Yan Etkinlik: Ürün, Hizmet ve Teknoloji
Tanıtımları
Moderatör: Zafer BENLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Müsteşar Yardımcısı
Moderatör: Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI
Yaşar Üniversitesi
Ekserji Yönetim Sistem Standardı: Yeni Bir Yaklaşım
Sunum
Halil İbrahim GÜNDOĞAN
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
Kamuya Ait Bina ve İşletmelerde Enerji Verimliliği
Moderatör: Prof Dr. Celal Abdi GÜZER
ODTÜ Mimarlık Fakültesi - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN: Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı - Sanayi Genel Müdürlüğü- Genel Müdür
Selami MERDİN: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Meslek Hizmetleri Salih Tuna ŞAHİN: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme
Genel Müdürlüğü- Genel Müdür Vekili
İdaresi Başkanlığı - Başkan Yardımcısı
Dr. Ahmet ŞAHİN: TOKİ - Başkan Yardımcısı
Tuncer SARACIK:Türk Standartları Enstitüsü - Müdür
Resul CERAN: TSE- Uzman Yardımcısı
Dr. Ozan ACAR: TOBB - Daire Başkanı
Ali Ekber ÇAKAR: Makina Mühendisleri Odası - Genel Başkan
Mustafa BARAN: Ankara Sanayi Odası - Genel Sekreter
Yardımcısı
Dr. Duygu ERTEN: Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği - Başkan
Yardımcısı
Doç. Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyonkarahisar Bölgesinde Enerji Verimliliği Analizi, Verimlilik
Artırıcı Önlemlerin Araştırılması ve Teşviki
Mustafa YAŞAR
Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi Enerji Verimliliği Projeleri
Araş. Gör. Aylin DUMAN
Namık Kemal Üniversitesi
Süt Sağım Mekanizasyonunda Enerji Maliyetlerinin ve Enerji
Verimliliğini Etkileyen Unsurların Saptanması
Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖNGEN
İstanbul Üniversitesi
Atıklardan Enerji Üretimi
Yrd. Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN
Osmaniye Korkutata Üniversitesi
Osmaniye Korkutata Üniversiresindeki Enerji Çalışmaları
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci
Yaşar Üniversitesi
Üniversitelerde Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulması: Yaşar
Üniversitesi Uygulaması
ÖĞLE YEMEĞİ
Paralel Oturum: Enerji Verimliliği Finansman Modelleri
Çağrılı Konuşmacı:
Steffen JOEST
Dena - Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri Dairesi Baskan
Yardimcısı
Moderatör: Sefa Sadık AYTEKİN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Müsteşar Yardımcısı
Paralel Oturum:Teknolojide Yerli Üretim İmkanları ve
Gereksinimleri
Moderatör: Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Başkan
Yardımcısı
Hilmi BAŞTÜRK
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Başkanı
Yan Etkinlik: Ürün, Hizmet ve Teknoloji Tanıtımları
Moderatör: Prof. Dr. Nedim TUTKUN
Düzce Üniversitesi
Toplumsal Amaçlı Küçük Güçlü Fotovoltaik - Rüzgar Hibrit Sistemin
Optimal Güç Planlaması
Bilal DÜZGÜN
ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Fosil Yakıtlı Termik Santrallerde Mevcut Durum Değerlendirmesi ve
Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması
Patrick Alexander Avato
Uluslararası Finansman Kuruluşu -
Mehmet ÜNAL
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Daire Başkanı
Ahmet Özer KALİBER
MEB Dr. Nureddin Erk - Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Enerji Verimliliği Eğitimi ve Okul Uygulamaları
Adonai Martinez HERRARI
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası - Kıdemli Müdür
Doç. Dr. Fehmi Akgün
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu- Baş Uzman
Araştırmacı
Aygül ÇAMDİBİ
TKİ Genel Müdürlüğü
Türk Linyitlerinden Biyoteknolojik Yollarla Biyogaz ve Hümik Asit
Türevlerinin Eldesi
Ivan GERGINOV
Econoler - Kıdemli Uzman
Şayende YILMAZ
Makina Mühendisleri Odası - Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Gültekin ÇETİNER
Marmara Üniversitesi
Enerji Mimarlığı Altında Açık Kaynak Güneş Evleri
Hülya KURT
Hayrettin KURT: UDH Bakanlığı Daire Başkanı: Türkiyede
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası - Mühendislik ve Çevre Yöneticisi Ulaştırmada Enerji Verimliliği Eylem planı
Ayşegül TEKEREKOĞLU
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Enerji Yönetimi Yaklaşımı, Yerel Yönetimlerde Verimlilikten Üretime
Çok Yönlü Enerji Stratejisi
Gökhan ERTÜRK
Şekerbank - Genel Müdür Yardımcısı
Sefa ERTAN
Trakya Cam A.Ş.
Enerji Verimliliğinde Cam
Ayfer ADIGÜZEL: TÜRK LOYDU
Endüstri ve Belgelendirme Sektörü Direktörü
Metin ALIMLI
Vakıfbank - Ürün Müdürü
15:00 - 15:30
ÇAY KAHVE ARASI
15:30 - 15:45
15:45 - 17:00
Çağrılı Konuşmacı:
Enerjide Bor ve Enerji Verimliliği
Doç. Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLU
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü - Yönetim Kurulu Başkanı
Oturum: Binalarda Enerji Verimliliği Uygulama Teknikleri ve
Teknolojileri
Moderatör: Salih Zeki POYRAZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - İklimlendirme Meclis Başkanı
Selami MERDİN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Meslek Hizmetleri Genel MüdürlüğüGenel Müdür Vekili
Sarven ÇİLİNGİROĞLU
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği - Yönetim Kurulu Başkanı
Yan Etkinlik: Ürün, Hizmet ve Teknoloji
Tanıtımları
Yan Etkinlik: Ürün, Hizmet ve Teknoloji
Tanıtımları
Moderatör: Prof. Dr. Zafer UTLU
İstanbul Aydın Üniversitesi
Enerji Verimliliği ve Elektrikli Ev Aletlerinin Kullanım Verimliliğinin
Artırılması
Moderatör: Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR
Kocaeli Üniversitesi
KOBİ'lerde Enerji Verimliliği
H. Hüseyin ÖZTÜRK
Çukurova Üniversitesi
Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği
Yrd. Doç. Dr. Ümit ÜNVER
Yalova Üniversitesi
Enerji Verimliliği Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
Necati TOK
Air Center Compressor San. ve Tic. A. Ş.
Endüstride Basınçlı Havadan Tasarruf
Ümit ÇALIKOĞLU
ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Yenilenebilir Enerji Sertifika Uygulamalarının İncelenmesi ve Türk
Enerji Mevzuatına Entegrasyonu
Orhan TOPAL
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisinin Elektrik Araç Şarj
İstasyonları ile Modellenmesi
Cem SAVCI
Yrd. Doç. Dr. Riyad ŞİHAB
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği - Dernek Başkanı Afyon Kocatepe Üniversitesi
Güneş Enerjisinden Elde Edilen Elektrik Enerjisinin Verimliliği
Ertuğrul ŞEN
Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği - Dernek Başkan
Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Ömer SAATÇİOĞLU
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ekolojik Saman Yapım Sistemleri ve Ülkemiz Örneğinde Yaşanan
Uygulama Zorlukları ve Çözüm Önerileri
Mustafa GÜNGÖR
Doğal Gaz Cihazları ve Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Seda GÜLEÇ
Gaziantep Ekolojik Bina
A. Naci IŞIKLI
Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği - Dernek Başkanı
Yunus Emre İNCİROĞLU
ENERVİS Enerji A. Ş.
Enerji Tedarik Sözleşmelerinin Türkiye'de Uygulanabilirliği
Fevzi ARSLAN
MEB Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Demir Çelik Sektöründe Verimli Enerji
Doç. Dr. Sedat BALLIKAYA
İstanbul Üniversitesi
Enerji Verimliliğine Yönelik Malzemelerin Üretimi ve
Karakterizasyonlarının Belirlenmesi
Fatih KARIK
ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektirk Piyasasında Rüzgar Enerjisi Santralleri
7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI - FORUM PROGRAMI
3üncü GÜN: (16 Ocak 2016 - Cumartesi)
SAFİR SALONU
TARİH / ZAMAN
ARTEMİS SALONU
ZEUS SALONU
Etkinlik Bulunmamaktadır
Etkinlik Bulunmamaktadır
Etkinlik Bulunmamaktadır
Etkinlik Bulunmamaktadır
Türk-Alman İşbirliği Oturumu
10:00 - 12:00
Almanya'da Enerji Verimliliği Alanındaki Mevcut Durum ve Gelişmeler
Steffen JOEST: Dena - Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı
Almanya'da Enerji Performans Sözleşmesi (EPC) Piyasasının Durumu ve Tecrübeler
Hans Lang: EnBW Energie Baden-Würtemberg AG - Enerji Verimliliği Uzmanı
Almanya'da Ticari ve Hizmet Binalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Örnek Uygulamalar
Andreas Lücke Almanya Kalorifer Sanayicileri Federasyonu BDH - Başkan
Osman KİPOĞLU: Enervis - Genel Müdür
Onur ÜNLÜ: ESCON - Genel Müdür
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
ÖĞLE YEMEĞİ
Enerji Yöneticileri Eğitim Semineri (II)
Eric GUDBJERG
UNIDO - Enerji Yöneticisi Sistemi Uzmanı
Download

7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI 14