İPSALA HACIKÖY ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM ÜNİTESİ KAVRAM HARİTASI
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar doğuran, insanın
normal yaşantısını ve eylemlerini
durduracak veya kesintiye
uğratacak, imkânların yetersiz
kaldığı, doğal veya insan kökenli
olaylara verilen genel bir isimdir.
İnsanlar tarafından oluşturulmuş
yani doğal olmayan her şeydir.
Kısaca doğal olmayan insanların
kendi ürettikleri şeylere diyebiliriz.
Sınırları, yönetimsel ya da
ekonomik birliğe,
toprak, iklim ve bitki özelliklerinin
benzerliğine ya da üzerinde yaşayan
insanların aynı soydan gelmiş
olmalarına göre belirlenen toprak
parçası, mıntıka.
İnsanların ve diğer canlıların
yaşamları boyunca ilişkilerini
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak
etkileşim içinde bulundukları fiziki,
biyolojik, sosyal, ekonomik ve
kültürel ortamdır.
Yeryüzünde yaşayan bütün
canlıların sağlığını etkileyen, cansız
ve çevredeki maddeler üstünde
yapısal zararlar veren ve bazı
nitelikleri bozan yabancı
maddelerin hava, su ve toprağa
karışması olayıdır.
(BEŞERİ ORTAM, BÖLGE, AFET, ÇEVRE, ÇEVRE KİRLİLİĞİ, KITA, NEDENSELLİK, KENTLEŞME, ŞEHİRLEŞME, NÜFUS)
Yerleşim birimlerinin nüfus ve yapı
olarak gelişmesi süreci.
(...........................................)
Yeryüzünü oluşturan büyük kara
parçalarına denir.
Her şeyin her olayın bir nedeni
olduğunu; aynı koşullar altında aynı
nedenlerin aynı sonuçları
doğuracağını dile getiren ilke.
Belirli bir zamanda, sınırları tanımlı
bir bölgede yaşayan insan sayısıdır.
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
Gökhan YENİCELİ ( Sosyal Bilgiler Öğretmeni )
Özellikle sanayinin gelişmesi
sonucu nüfusun kentlerde
toplanması ve kent alanlarının
genişlemesi süreci.
(......................................................)
İPSALA HACIKÖY ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ KAVRAM HARİTASI
(..............................................)
(..............................................)
(..............................................)
(..............................................)
Bulunulan, yaşanılan, oturulan
şehir, kasaba, mahalle ya da bölge.
İnsanların konut adını verdiğimiz
barınaklarda toplu veya dağınık bir
şekilde hayatını sürdürmesidir
Herhangi bir şeyin yüzlerinin
baktığı taraf. Coğrafyada denilince
kuzey, güney, doğu ve batı hatıra
gelir.
İnsan elinin değmediği saha.
Yeryüzünde insan elinin
değmediği alan.
(YER, YERLEŞME, YÖN, DOĞAL ORTAM, GÖÇ, HAVA OLAYI, HAVA DURUMU, İKLİM)
Dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve
diğer sebeplerle insan
topluluklarının bir yerden bir başka
yere gitmesi.
(..............................................)
Belirli bir yerde ve kısa bir süre de
etkin alan atmosfer koşullarıdır.
(..............................................)
Atmosferde meydana gelen yağış,
nem, rüzgar meteoroloji ile ilgili
olaylara denir.
Bir yerde uzun bir süre boyunca
gözlemlenen sıcaklık,nem, hava
basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi
meteorolojik olayların ortalamasına
verilen addır.
(..............................................)
(..............................................)
Gökhan YENİCELİ ( Sosyal Bilgiler Öğretmeni )
Download

(...........................................) (beşeri ortam, bölge, afet, çevre