2015-2016 GÜZ DÖNEMİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ
DERSİN KODU/ ADI
Dersin Sorumlusu
EBB147.10
EĞĠTĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ
Dr.Demirkasımoğlu
EBB147.19
EĞĠTĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ
Dr.Erkan
ECE117.01
TÜRKÇE 1
Dr.M.Kalfa
ECE117.02
TÜRKÇE 1
Dr.M.Kalfa
PSL106.02
PSĠKOLOJĠ
Dr.Yavuz Güzel
AİT 103.73.01
Dr.A.Dikici
SOS 104.16
SOSYOLOJĠYE GĠRĠġ
Dr.H.ÇavuĢoğlu
İNG 127.11
Yabancı Diller
İNG 127.12
Yabancı Diller
ECE101.01
ERKEN ÇOC. EĞT. GĠRĠġ
Dr.DurmuĢoğlu
Final
Tarih:
29 Aralık 2015
Saat: 09:00
Yeri: Amfi M8
Tarih:
30 Aralık 2015
Saat: 11:00
Yeri: A104
Ek Derslik: AZ04
Tarih:
30 Aralık 2015
Saat:13:00
Yeri: M10
Tarih:
30 Aralık 2015
Saat:15:00
Yeri: M10
Tarih:
31 Aralık 2015
Saat: 09:30
Yeri: Amfi M8
Tarih:
28 Aralık 2015
Saat: 11.00
Bütünleme Sınavı
Tarih:
18 Ocak 2016
Saati: 09:00
Yeri: Amfi M8
Tarih:
20 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: A104
Tarih:
20 Ocak 2016
Saat: 13:00
Yeri:M10
Tarih:
20 Ocak 2016
Saat: 13:00
Yeri:M10
Tarih:
21 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: Amfi M8
Tarih:
21 Ocak 2016
Saat: 13:00
Yeri: Müh B407
Tarih:
31 Aralık 2015
Saat: 10:00
BildirilmemiĢtir.
Tarih:
06 Ocak 2016
Saat: Y.D.Y.O Binası
Yeri: Y.D.Y.O Binası
Tarih:
06 Ocak 2016
Saat: Y.D.Y.O Binası
Yeri: Y.D.Y.O Binası
Tarih:
08 Ocak 2015
Saat: 11.00
Tarih:
20 Ocak 2016
Saat: Y.D.Y.O Binası
Yeri: Y.D.Y.O Binası
Tarih:
20 Ocak 2016
Saat: Y.D.Y.O Binası
Yeri: Y.D.Y.O Binası
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 10.00
ECE203.01
ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
Tıp Fakültesi
ECE201.02
ERK. ÇOC. DÖN. GELĠġĠM VE EĞT. 1
Dr.Karaman
ECE201.01
ERK. ÇOC. DÖN. GELĠġĠM VE EĞT. 1
Dr.Karaman
ECE221.01
ERK. ÇOC. EĞT. BĠLĠġĠM TEKN.
Dr.Yılmaz
ECE221.02
ERK. ÇOC. EĞT. BĠLĠġĠM TEKN.
Dr.Yılmaz
EBB279.10
ÖĞRETĠM ĠLKE VE YÖNT.
Dr.Yağcı
EBB279.19
ÖĞRETĠM ĠLKE VE YÖNT.
Dr.Pehlivan
ECE231.01
ERK.ÇOC. EĞT. MAT. EĞT.
Dr.DurmuĢoğlu
ECE224.01
ÇOCUK EDEB.
Dr.Gönen
ECE227
DRAMA
Dr.Gönen
ECE301.02
ERKEN ÇOCUKLUK EĞT. PROGRAM
Dr.Yılmaz
Yeri: A101
Ek Derslik: A103
Tarih:
04 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: Sıhhıye
Ek derslik: Çocuk GeliĢimi 4. Kat 407
Tarih:
04 Ocak 2016
Saat: 15:00
Yeri: AZ05
Tarih:
07 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: AB01
Tarih:
28 Aralık 2015
Saat: 10:30
Yeri: AZ04
Yeri: A101
Tarih:
28 Aralık 2015
Saat: 10:30
Yeri: AZ04
Tarih:
29 Aralık 2015
Saat: 13:00
Yeri: B3 Hukuk
Tarih:
29 Aralık 2015
Saat: 13.00
Yeri: AB01
Tarih:
30 Aralık 2015
Saat: 10.00
Yeri: Müh B407
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 11:00
Yeri: AB01
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 13:00
Yeri: B3 Hukuk
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 13.00
Yeri: AB01
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 10.00
Yeri: Müh B407
Tarih:
30 Aralık 2015
Saat: 13:00
Yeri: A201
Tarih:
08 Ocak 2016
Saat: 10.00
Yeri: Sıhhıye Aynalı Salon
Tarih:
4 Ocak 2015
Saat: 13.30
Yeri: AZ04
Ek Derslik: AZ05
Tarih:
18 Ocak 2016
Saat: 13.00
Yeri: A201
Tarih:
18 Ocak 2016
Saat: 10.00
Yeri: Bölüm BaĢkanlığı Odası
Tarih:
18 Ocak 2016
Saat: 10:00
Yeri: AZ04
Tarih:
18 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: Sıhhıye
Tarih:
18 Ocak 2016
Saat: 15:00
Yeri: AZ05
Tarih:
18 Ocak 2016
Saat: 15:00
Yeri: AZ05
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 11.00
Yeri: AB01
ECE301.01
ERKEN ÇOCUKLUK EĞT. PROGRAM
Dr.Yılmaz
Tarih:
4 Ocak 2015
Saat: 13.30
Yeri: AZ04
Ek Derslik: AZ05
Tarih:
18 Ocak 2016
Saat: 10:00
Yeri: AZ04
ECE330.01
ÇOCUKLARDA YAYGIN GELĠġĠMSEL
BOZUKLUKLAR
Dr.Karaman
Tarih:
28 Aralık 2015
Saat: 13:00
Yeri: Müh B407
Tarih:
18 Ocak 2016
Saat: 13.00
Yeri: Müh B407
ECE305.01
ERKEN ÇOC. ÖZEL EĞĠTĠM
Dr.Sucuoğlu
Tarih:
29 Aralık 2015
Saat: 09:30
Yeri: A101
Ek Derslik: AB01
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: A101
EBB391.10
SINIF YÖNETĠMĠ
Dr.Arastaman
EBB391.19
SINIF YÖNETĠMĠ
Dr.Sucuoğlu
ECE326.01
ÇOCUK VE MEDYA
Dr.Topuzlu
ECE303.02
ÇOCUĞU TANIMA ve
DEĞERLENDĠRME
Dr.Boz
Tarih:
29 Aralık 2015
Saat: 13:00
Yeri: D2 Hukuk
Tarih:
29 Aralık 2015
Saat: 13:00
Yeri: A101
Tarih:
06 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: MÜH B406
Tarih:
31 Aralık 2015
Saat: 12.00-13.00
Yeri: Müh B406
Ek derslik: Müh B412
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 13:00
Yeri: D2 Hukuk
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 13:30
Yeri: A101
Tarih:
20 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: MÜH B406
Tarih:
21 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: MÜH B406
ECE303.01
ÇOCUĞU TANIMA ve
DEĞERLENDĠRME
Dr.Boz
Tarih:
31 Aralık 2015
Saat: 12.00-13.00
Yeri: Müh B406
Ek derslik: Müh B412
Tarih:
21 Ocak 2016
Saat: 09:30
Yeri: MÜH B406
ECE327.01
ÇOCUK VE HUKUK
Av.Antakyalıoğlu
Tarih:
07 Ocak 2016
Saat: 13.00
Yeri: A103
Tarih:
21 Ocak 2016
Saat: 13.00
Yeri: A103
ECE405.01
OKUL YÖNETĠMĠ VE DENETĠMĠ
Dr.Turan
ECE433.01
ÇOCUKTA PSĠKO-SOSYAL GELĠġĠM
Dr.Karaman
ECE403.01
OKULA HAZIRLIK
Dr.Erkan
EBB491.19
Dr.Çoban
REHBERLĠK
EBB491.10
Dr.Çoban
REHBERLĠK
ECE421.01
Dr.Çoban
RĠSK ALTINDAKĠ ÇOCUKLAR
ECE422.01
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK
Dr.Güler Yıldız
ECE430 .02
BAĞIMSIZ ÇALIġMALAR
Dr. Semra Erkan
Tarih:
28 Aralık 2015
Saat: 15:00
Yeri: MÜH B407
Tarih:
05 Ocak 2016
Saat: 09:00
Yeri: Müh B407
Tarih:
29 Aralık 2015
Saat:
13:00-14.00
Yeri: MÜH B408
Ek Derslik: Müh B307
Tarih:
30 Aralık 2015
Saat: 16.00
Yeri: MÜH B406
Ek Derslik: MÜH B412
Tarih:
30 Aralık 2015
Saat: 16.00
Yeri: MÜH B406
Ek Derslik: MÜH B412
Tarih:
08 Ocak 2016
Saat: 13.00
Yeri: A101
Tarih:
18 Ocak 2015
Saat: 15:00
Yeri: MÜH B407
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 09:00
Yeri: Müh B407
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 13:00
Yeri: Müh B408
Tarih:
04 Ocak 2016
Saat: 13:30
Yeri: A104
Tarih:
29 Aralık 2015
Saat: 10.00
Yeri: Toplantı Salonu/Lisansüstü Dersliği
Tarih:
18 Ocak 2016
Saat: 13:30
Yeri: A104
Tarih:
19 Ocak 2016
Saat: 10.00
Yeri: Toplantı Salonu/Lisansüstü
Dersliği
Tarih:
18 Ocak 2015
Saat: 12.00
Yeri: AB01
Tarih:
18 Ocak 2015
Saat: 12.00
Yeri: AB01
Tarih:
22 Ocak 2016
Saat: 13.00
Yeri: A101
Download

2015-2016 güz dönemi okul öncesi eğitimi final ve bütünleme sınav