DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
01.01.2016
SİRKÜLER NO: 2016 / 02
OCAK 2016 MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ
7 Ocak 2016
Perşembe
Değerli Kağıt
Bankalarca Aralık 2015 döneminde satılan
çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve
ödenmesi.
11 Ocak
2016
Pazartesi
ÖTV
16 – 31 Aralık 2015 dönemine ait petrol ve
doğalgaz ürünlerine ilişkin Özel Tüketim
Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
15 Ocak
2016
Perşembe
BSMV
Aralık
2015
dönemine
ait
Gider
Vergilerinin (BSMV) beyanı ve ödenmesi.
KKDF
Aralık 2015 dönemine ait Kaynak
Kullanımını Destekleme Fonu kesintilerinin
beyanı ve ödenmesi.
ÖTV
Aralık 2015 döneminde Özel Tüketim
Vergisi Kanunu’nda yer alan III ve IV sayılı
listedeki mallar ile II sayılı listedeki
mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara
ait Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve
ödenmesi.
ÖİV
Aralık 2015 dönemine ait Özel İletişim
Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
İlan ve Reklam
Vergisi
Aralık 2015 dönemine ait İlan ve Reklam
Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
Yangın Sigortası
Aralık 2015 dönemine ait Yangın Sigortası
Vergisi beyanı ve ödenmesi.
20 Ocak
2016
Çarşamba
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
25 Ocak
2016
Pazartesi
Muhtasar
Beyanname
Aralık 2015 dönemi Gelir Vergisi
Stopajının (muhtasar beyanname) beyanı
(GVK md. 94).
Muhtasar
Beyanname
Ekim-Kasım-Aralık 2015 dönemi Gelir
Vergisi Stopajının (3 aylık Muhtasar
Beyanname) beyanı (GVK md.94).
Muhtasar
Beyanname
Aralık 2015 dönemi Kurumlar Vergisi
Stopajının (muhtasar beyanname) beyanı
(KVK md. 15).
Muhtasar
Beyanname
Aralık 2015 dönemi Kurumlar Vergisi
Stopajının (muhtasar beyanname) beyanı
(KVK md. 30).
Muhtasar
Beyanname
Ekim-Kasım-Aralık 2015 dönemi Gelir
Vergisi Stopajının (3 aylık Muhtasar
Beyanname) Beyanı (GVK gç. md.67).
Damga Vergisi
Aralık 2015 dönemine
Vergilerinin Beyanı.
KDV
Aralık 2015 dönemine ait Katma Değer
Vergisi beyanı.
KDV
Aralık 2015 dönemine ait sorumlu sıfatıyla
(2 No.lu) Katma Değer Vergisinin beyanı
(KDV md. 9).
ÖTV
1 – 15 Ocak 2016 dönemine ait petrol ve
doğalgaz ürünlerine ilişkin Özel Tüketim
Vergisinin beyanı ve ödemesi
SGK/SGDP
4/1-a (eski
SSK’lı)
Aralık 2015 döneminde emekli ve
çalıştırılan personele ait “Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi”nin verilmesi.
ait
Damga
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
26 Ocak
2016
Salı
KDV
Aralık 2015 dönemine ait Katma Değer
Vergisinin ödenmesi.
KDV
Aralık 2015 dönemine ait sorumlu sıfatıyla
(2 No.lu) Katma Değer Vergisinin beyanı ve
ödenmesi (KDV md. 9).
Muhtasar
Beyanname
Aralık 2015 dönemi Gelir Vergisi
Stopajının (muhtasar beyanname) ödenmesi
(GVK md. 94).
Muhtasar
Beyanname
Ekim-Kasım-Aralık 2015 dönemi Gelir
Vergisi Stopajının (3 aylık Muhtasar
Beyanname) ödenmesi (GVK md.94).
Muhtasar
Beyanname
Aralık 2015 dönemi Kurumlar Vergisi
Stopajının (muhtasar beyanname) ödenmesi
(KVK md. 15).
Muhtasar
Beyanname
Aralık 2015 dönemi Kurumlar Vergisi
Stopajının (muhtasar beyanname) ödenmesi
(KVK md 30).
Muhtasar
Beyanname
Ekim-Kasım-Aralık 2015 dönemi Gelir
Vergisi Stopajının (3 aylık Muhtasar
Beyanname) ödenmesi (GVK gç. md.67).
Damga Vergisi
Aralık 2015 dönemi Damga Vergilerinin
ödenmesi.
3
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
1 Şubat 2016
Pazartesi
Harçlar
2016 yılı Finansal Faaliyet İzin Belgesi Yıllık
Harçlarının ödenmesi.
Harçlar
Yıllık harçların ödenmesi.
Motorlu Taşıtlar
Vergisi
2016 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1’inci taksidinin
ödenmesi (Taşıt Pulu).
İlan Asma Tahsis ve
Bakım
Umuma ait yerler ve Belediyelerin mülkiyetinde
bulunan ve ihale dışında ilan ve reklam yapılması
amacıyla tahsis edilen yerlerden alınacak İlan Asma
Tahsis ve Bakım yıllık ücretinin ödemesi (Yıllık
Tabela İlan Vergisi).
Kanuni Defterler*
2015 yılı Yönetim Kurulu Karar Defterinin Notere
ibrazı ve “Görülmüştür” şerhinin verdirilmesi.
Kanuni Defterler
2015 yılı kanuni defterlerini 2016 yılında da
kullanmaya devam edecekler için “Ara tasdik”
yaptırılması.
Dekontlar
Bankalarca 2015 yılının
düzenlenen
dekontların
bildirilmesi.
İşlem Sonuç
Formları
Aracı kuruluşlarca 2015 yılının ikinci altı ayında
düzenlenen işlem sonuç formlarının vergi
dairelerine bildirilmesi.
SGK/SGDP
4/1-a (eski SSK’lı)
Aralık 2015 döneminde emekli ve çalıştırılan
personele ait sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi.
SGK
4/1-b
(Eski Bağ-Kur’lu)
Aralık 2015 dönemi sosyal güvenlik primlerinin
ödenmesi.
Ba-Bs
Aralık 2015 dönemine ait Ba-Bs formlarının son
verilme günü.
E-Defter
E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Ekim
2015 dönemine ait elektronik defterlerin mali
mühür ile onaylanması (2015 Ekim dönemi
beratının alınması).
ikinci
vergi
altı ayında
dairelerine
4
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
* 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesine göre Yevmiye defterinin
kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin
kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılacak olup diğer
defterler için kapanış onayı gerekmemektedir.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
5
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2016-02 ocak 2016 mali yükümlülük takvimi hk.