ONDOl〈UZM YlSONivERSiTESiR[KTeRLOGLiNDEN
Oniversitemize254758yIiiKanunHdktJm−erinegoredevamllStatOdeCallStirIImakuzereYard,mCIDoCent aIInaCaktlr・Adaviarin657SaVIhKa……∩
48・maddesindek,VedigeriigilimeVZuatIardakIiartlarltaSimalarlgerekmektedir.
AdayIa…;YabancldilibelirtenbirdllekGe,bIIimSeIcaIi叩aVeyayinia…ikapsayan4taklmdosyavetaSdikIimezum岬tbeigesi・doktoraveya
uzmanl−kbe一ges面nonaylISuretiliebaiVurmalarIgerekmektedir.(Yard血”IDoeentkadrcsLlnabas…rant帥ladaYlar2547saY,I−Ki評…nun23・111addlesillirI
(bI同山asInlh2humaraIlbendilldebelirtiIerlYabancldiIsmavmatabitudIaca tlr.)
YardImCIDo,erltkadrcla…aDoeentlerbaiVuramaZlar.
哩坦量
1−MuracaatedecekadaYIa…〟oM如kuzMayISOniYerSitesiAkademikY靴seltiImeveAtanmalardaUYgulanaCaktsasIarY∂…弼eSiNndebe間enen
koiuIIarIye…e getl…elerigerekmektedir.(h=D:IIww.omuでdu.巾adresinden MevzIJat Ve[ormIar/Y6rle叱eler klSm−hdan u函IabiI面r・AyrlCa
baiVuraCakadaylarInOniVerSitemIZ AkademikYukseItiimeveAtanmalardaUygulanacakEsasiarYonergesinegerepuanIamaIiStelerinioIuStura“akve
imzalaYarak(1’ertaklm)tiimdosYalarakoYmalangerekrrlektedir.
MORACAATYtR上Adavia…iIgiIibirimIereiahsenbaiVul・maiarIgerekmektedir.
BirkiiibirdenfazlakadroYalrliiracaatedemez.
MORACAAT TARiHj AdavIarGaZetedeyavinlandCItarIhtenitIbaren158両ieerisindemuracaatiarInlVapmaI−dlr・YabancidiIsinaVta個nlVe
Yer面ilgIlibinmIerdene renebiiecekIel・dir.
BelirtileniartlaHtagmayanVeSdresiieerisindebaiVumaYanadaYla…baS”川IarlilepcstaileYap−IanbaS”…lard肌ateai…maYaCaktlr・
eIRIMI
Tト
錨粕
&犯番D
iktisadiveidariBil.Fak. 末キF
TipFakuitesi
噺
fTF
ヨ
YRD.DoC
F牌T末蒙UfUT邑6ニ
iktisat
AIiFuadBaiBIIHukukFak.
ト
&
&
4
4閥ト
1 彦G&カ楓X
ヤ
fFTV觚&ヲ霧
f
カ
6ヨF
vヌF蒙
譁
ヨ
6ナfR
册nerjitalebiaIanIlldaCaIISmaiarYapmliClmaki
磐VFV謾ⅢキVイ
$6W'&
1
1
薄誥免弗6UD
&
w&
ヨニ襷
6
舶7Fヌ$末ヨ
キWヲW&X
R
DIRiMi
Tト
リ
TIpFak撮esi
噺
TipFakuItesi
塙Vニ
&犯番D
ヌ
fTF
ク
ヨ
ト'W'V
ト
YRD.DOC
$6W'&
ト&
1
v
、
エ閥ト
末誚ト抹、6UD
7H
B
1
&
ヤ
w&
薄誥末弗6UD
リ
&
6F
w&
6
ヨ匁F
舶7F
6
末ヨ
ニネ
&ト蒙
カGヲW&R
キWヲW&R
TurizmRehberi蘭
Mimar屈Faki“itesi
SiviiHaVaCilikY.0.
庸牝
vV
fT&T没U
f 6ニニ矛T 優 ヨ
SagIlkYuksekokulu
譁
ヨ
1
V
fT&$没U
貳
ヨ
ニ
ヨU・V躓
邑
6'V
襷
F
キF
&
f
ヨニ尾蒙
ク
R
UcakGevdeMotorBakim
SiviiHavacllikYuksekokuiuvevaHaVaC,iIkveUzaV BilimIeriFaki」ItesiMotor−GevdeBakimVeVaUcak EiektrikveEiektl・0nikBeItJmieriveyaHavacIIIkveya UcakveyaUzaYVeYaMakineMuhendis廟 B組mlerindenmezunoImuiVeDoktoraYapmlSOimak・
8 R 1
f V 優 ヨ ネ gFヨV6末没庸Wf V譌fW'6友V妨&紋問 ニ
V
6
庸又
゙ヨt蒜T
7F
HemiIre噌i
iletisimFakdItesi
末ニWII
ユF
末カ
$
1
ヨUァV躓 邑
56庸又
V
gFvナfT
6
f 8 ニ薄ク ニ鵡F
凉apmliOimak.
6
&ニヤ
1
7F
EfUf ニ免WFヨR F 末
免カ
6F F キF &
&陪Vユ6
ヤ
カニヨ ク R
V凉f襷VF
キF
&
Download

ONDOKUZ MAYIS üıııivzııısirssi REKTÖRLÜĞÜNDEN