İŞLETME BÖLÜMÜ (N.Ö +İ.Ö) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV MAZERET SINAV PROGRAMI
09:30
01.12.2014
Pazartesi
02.12.2014
Salı
İŞL 2001
İşletme
İstatistiği I
E.Gavcar (3)
103
İŞL 4513 Çağdaş
Finans Teknikleri
E.Poyraz(3)
103
ÇEEİ 2003
Bireysel İş
Hukuku
A.Ayhan (1)
103
İŞL1003 İşletme Bilimine Giriş I
S.Taslak (3)
Kamil Koç
İŞL2009 Ticaret Hukuku
A.Çımat (3)
206
16:00
KAY3501 Türkiyenin
Yön. Yapısı M.Tataroğlu
(1)
103
ATB1801 AİTT
R.Aydın
Kocaman
(4)
103
İŞL 4001
Girişimcilik (2)
103
İŞL3001 İşletme
Finansmanı
E.POYRAZ (8)
103
İKT2803 Makro İktisat
B.Süslü (3)
103
İŞL 3515 Marka
Yönetimi
F.Bayrakdaroğlu
(3)
103
İŞL 4509
Lojistik
Yönetimi
Y.Kızgın (1)
103
İŞL3505 EPazarlama
M.Marangoz (1)
103
TDB1801
Türk Dili I
A.Kırlı (1)
103
YDB2811
İngilizce 3
A.Geçer(3),
A.Özcan(1),
Ş.Agan (2),
Ö.Altan(2)
205
İŞL 4515
Uyg.Ser.Piy.
Analizi
E.Uzun
(5)
205
İŞL3507
Şirketler
Muhasebesi
Y.Çiftci (3)
205
İKT1801
İktisada
Giriş I
O.Bahar (7)
205
KAY1805
Hukukun Temel
Kavramları
N.Doğan (4)
103
İŞL 4003
Yönetim
Muhasebesi
R.Şener (2)
103
İŞL3513
Bankacılık ve
Sigortacılık
A.Bayrakdaroğl
u (2)
103
İŞL2007
Pazarlama
İlkeleri
A.Fırat (4)
103
İŞL3005
Maliyet Muh.I
R.Şener (17)
205
İŞL 1001 İşletme
Matematiği I
E.Baldemir (6)
103
04.12.2014
Perşembe
13:30
İŞL3001 Sayısal
Yöntemler
E.Baldemir (8)
103
YDB1811
İngilizce I
H.İ.Zengin
(1)
205
03.12.2014
Çarşamba
05.12.2014
Cuma
12:30
İŞL1005
Finansal
Muhasebe I
A.Erserim
(3)
103
KAY 4507
Toplumsal
Cinsiyet
Ö.Şahin (1)
205
İŞL 4501 İşletme
Ser.Yön
A.Bayrakdaroğlu (3)
103
İŞL3511
Finansal
Piyasalar
F.Şamiloğlu (3)
103
İŞL 2005 Yönetim ve Org.
S.Dirlik (4)
103
İŞL2003
D.Sonu Muh.
İşl. Y.Çiftci
(4)
103
NOT: ENF1801 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ DERSİNİN MAZERET SINAVI 16/12/2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.30 DA ENFORMATİK BÖLÜMÜNDE YAPILACAKTIR.
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ (NÖ+İÖ) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV MAZERET SINAV PROGRAMI
09:30
01.12.2014
Pazartesi
İŞL 1821
İşletme Matematiği
O. R. Işık (1)
103
12:30
İŞL 1819
İşletme Bil. Gir. I
E. Bulgurcu Gürel (2)
103
16:00
ATB 1801
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
R. A. Kocaman (1)
103
02.12.2014
Salı
İŞL2805
İşletme İstatistiği I
H. Özkoç (2)
103
03.12.2014
Çarşamba
İŞL 2013
Ticaret Hukuku
E. Cenikli (2)
205
04.12.2014
Perşembe
13:30
YDB 2811
İngilizce III
Ö. Altan (1)
205
KAY 1805
Hukukun Temel Kavramları
N. Doğan (1)
103
05.12.2014
Cuma
NOT: ENF1801 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ DERSİNİN MAZERET SINAVI 16/12/2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.30 DA ENFORMATİK BÖLÜMÜNDE YAPILACAKTIR.
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (NÖ+İÖ) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV MAZERET SINAV PROGRAMI
09:30
01.12.2014
Pazartesi
İŞL 2803
İşletme
İstatistiği
E. Gavcar (4)
103
12:30
İŞL 3801
Genel
Muhasebe
R. Şener
(4)
103
02.12.2014
Salı
03.12.2014
Çarşamba
İKT 2805
Kamu Maliyesi
A. Çımat
(2)
206
13:30
KAY3501 Türkiye’nin
Yönetim Yapısı
M. Tataroğlu (2)
103
KAY 3503
KAY 3509
Türkiye’de Siyasal Partiler
Bürokrasi
T. Uzun (2)
M. Tataroğlu (2)
103
103
KAY 4513
KAY 1001
Halkla İlişkiler
Toplum Bilimi
N. K. Öztürk (3)
Ö. Kırlı (3)
103
103
KAY 2005
KAY 3001
Yerel Yönetimler
Kamu Personel Yönetimi
E. Cenikli (2)
A. Y. Özsalmanlı (2)
103
103
ÇEİ 4507
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık
B. Çiftçi (1)
103
YDB 1811
KAY 1005
İngilizce 1
Siyaset Bilimi I
G. Telli (1)
T. Uzun (3)
205
205
KAY 4507
KAY 3003
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Ö. Ş. Güngör (1)
Ö. Ş. Güngör (6)
205
205
KAY 1009
Yönetim Bilimi
N. K. Öztürk (4)
103
04.12.2014
Perşembe
05.12.2014
Cuma
KAY 1007
Uygarlık Tarihi
R. Günlü (4)
103
İKT 2807
Mikro İktisat
M. Avcı (8)
103
KAY 3511
Kent ve Toplum
Ö. Kırlı (3)
103
KAY 4509
Türk Anayasa
Düzeni
Ö. Kırlı (2)
103
16:00
ATB 1801
AİTT
R. Aydın Kocaman
(3)
103
KAY 4501
Kamu Yönetiminde Etik
A. O. Gündoğan
(1)
103
KAY 4001
Türk Siyasal Hayatı I
F. Türe
(10)
103
TDB 1801
Türk Dili
A. Kırlı
(2)
103
ULİ 4901
AB-Türkiye İlişkileri
F. Özerdem (1)
205
KAY 2003
Siyasal Düşünceler Tarihi 1
F. Türe (3)
205
ULİ 3003
Uluslararası İlişkiler
P. Yürür (2)
205
KAY 1003
Hukuka Giriş
N. Doğan (3)
205
KAY 4003
Çevre Yönetimi ve
Politikası
A. Y. Özsalmanlı
(3)
103
KAY 4503
Merkezi Yönetim - Yerel
Yönetim İlişkileri
M. Tataroğlu (2)
103
KAY 2001
İdare Hukuku
N. Doğan (5)
103
KAY 4511
Kamu Yönetiminin
Denetimi
M. Tataroğlu (2)
103
NOT: ENF1801 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ DERSİNİN MAZERET SINAVI 16/12/2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.30 DA ENFORMATİK BÖLÜMÜNDE YAPILACAKTIR.
İKTİSAT BÖLÜMÜ (NÖ+İÖ) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV MAZERET SINAV PROGRAMI
09:30 (102-103-109)
01.12.2014
Pazartesi
02.12.2014
Salı
İŞL 2805
İşletme
İstatistiği
E.GAVCAR
(6)
103
İKT 4525
U.arası
Politik Ekonomi
S. PURKİS(1)
103
İŞL 1801
İşletme Bilimine Giriş
S. TASLAK (9)
KK
İKT 2001
Mikro İktisat I
M.F. GÖKALP (9)
103
İKT 2003
Matematiksel
İktisat
O. R.IŞIK (6)
103
YDB 1801
İngilizce I
H.ZENGİN
A.GEÇER
M.ABİ ((5)
205
03.12.2014
Çarşamba
13:30
İKT 3005
Ekonometri
H. H. ÖZKOÇ
(3)
103
İKT 3519
İktisat Tarihi
C.DİŞBUDAK
(1)
103
16:00
ATB 1801
AİTT
Okt. R. A. KOCAMAN (2)
103
İKT 4517
Oyun Teorisi
A.Ç. KÖNE (2)
103
ÇEİ 4507
Çalışma
Yaşamında
Ayrımcılık
B. ÇİFTCİ (1)
103
KAY 1805
Hukukun
Temel
Kavramları
E.CENİKLİ
(3)
103
TDB 1801
Türk Dili I
A.KIRLI (3)
103
İKT 2005
Kamu Maliyesi
M.AVC I (9)
206
İKT 4503
İktisadi
Bütünleşme
ve AB
M.AVCI (1)
206
İKT 4513
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
U.GÖKOVALI (1)
103
İKT 3001
Para Teorisi
B.SÜSLÜ (2)
103
YDB 2811
İngilizce III
A.GEÇER
S.ÇELİKÖZ (3)
205
İŞL 2807
Borçlar Hukuku
A.ÇIMAT (9)
205
İŞL4515
Uygulamalı
Sermaye Piyasası
Analizi
E.UZUN (1)
103
İŞL 1807
Genel Muhasebe I
A.ERSERİM (6)
205
İKT 2007
Makro İktisat I
C.M.BAYDUR (5)
103
İKT 4003
Büyüme Teorisi
Nursen V.DEVİREN (1)
103
04.12.2014
Perşembe
05.12.2014
Cuma
12:30
İKT 1003
Matematiksel
İktisada Giriş I
O.R. IŞIK (10)
102
İKT 3003
Uluslararası
İktisat
Teorisi
S.PURKİS
(1)
102
İKT 1001
İktisada Giriş I
S. CENGİZ (5)
103
NOT: ENF1801 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ DERSİNİN MAZERET SINAVI 16/12/2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.30 DA ENFORMATİK BÖLÜMÜNDE YAPILACAKTIR.
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV MAZERET SINAV PROGRAMI
09:30
01.12.2014
Pazartesi
SİBUL 2005
Dış Politika Analizleri
Pınar Yürür (1)
103
12:30
13:30
16:00
KAY 1809
Toplum Bilimi
Özlem Kırlı (1)
103
02.12.2014
Salı
03.12.2014
Çarşamba
04.12.2014
Perşembe
05.12.2014
Cuma
NOT: ENF1801 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ DERSİNİN MAZERET SINAVI 16/12/2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.30 DA ENFORMATİK BÖLÜMÜNDE YAPILACAKTIR.
ÇEEİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV MAZERET SINAV PROGRAMI
09:30
01.12.2014
Pazartesi
02.12.2014
Salı
ÇEİ 2005
Çalışma
Psikolojisi (1)
S. Ö. Çöl
103
ÇEİ 3003
Endüstri
İlişkileri (1)
B. Çiftçi
103
ÇEİ 3505
Yoksulluk ve
Sosyal
Dışlanma (2)
B. Altuntaş
103
ÇEİ 4003
Stratejik İK
Yönetimi (1)
S. Ö. Çöl
103
13:
30
12:30
ÇEİ 4509
Çalışma
Yaşamında
İnsan İlişkileri
(1)
S. Ö. Çöl
103
IŞL 1801
İşletme Bilimine Giriş (4)
S. Taslak
K. Koç
İŞL 2801
Genel
Muhasebe (1)
R. Şener
103
İŞL 2803
İşletme
İstatistiği
(1)
E. Gavcar
103
ÇEİ 3507
Küreselleşme
ve Emek
(1)
S. Dedeoğlu
103
ÇEİ 4001
Sosyal
Güvenlik
Hukuku
(1)
A. Ayhan
103
ÇEİ 4503
Devlet ve
Çalışma
Yönetimi
(1)
R. Kapar
103
IKT 2801
Makro
İktisat (1)
Ç. E.
Gökmen
103
16:00
ÇEİ 1003
Sosyolojiye
Giriş
A.GENİŞ
103
KAY 1801
Siyaset Bilimine Giriş (1)
R. Günlü
103
03.12.2014
Çarşamba
04.12.2014
Perşembe
05.12.2014
Cuma
NOT: ENF1801 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ DERSİNİN MAZERET SINAVI 16/12/2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.30 DA ENFORMATİK BÖLÜMÜNDE YAPILACAKTIR.
17:
00
Download

(1)