Kaymalı yatakların montajı
Adım adım
Ayrıntılı bilgiler – Düz yatak
kovanları
Çalışma yüzeyinde açıklık
Ön yüzeyde açıklık
İç yağlama oluğu
Orak tipi oluk
A
yakl. 25°
yakl. 25°
Kontrol
B
Koniklik
maks. 25 mm
25 ila 50 mm
50 ila 120 mm
maks. 3 µm
maks. 5 µm
maks. 7 µm
Yağlama cebi
Yağlama oluğu
Duvar kalınlığı
Küt ek
Kovan genişliği
Yağlama oluğu
Ön yüzey
Krank milinin son kontrolü
Her işleme ve ölçme işleminde mutlaka sıkma
talimatlarına uyunuz. Resimde gösterilen şemaya
göre iki ölçüm gereklidir:
1. Yuva deliğinde ölçüm
(yatak kovanı olmadan).
2. Yatak havşasında ölçüm
Mil çapı için katalogda
belirtilen toleranslar
geçerlidir. Yuvarlaklık ve
paralellik için toleranslara uyma bakımından
tek kontroller.
A
B
Bu iki A ve B ölçüm değerini kullanarak ortalama
değeri bulun ve ortalama değeri ölçüm değeri C ile
karşılaştırın. Sonuç, deliğin yuvarlak olup olmadığını yakl. 25°
gösterir. A ve B ölçüm değerleri arasında bir fark
tespit ederseniz, bu yarım fark ile bir kapak kaçağıdır. yakl. 25°
İzin verilen yuvarlaklık
sapması, mil toleransının
çeyreği kadardır.
C
Yuva deliğinde kaçıklık hatası:
İzin verilen toplam kaçıklık hatası:
0,02 mm
Bitişik delikler arasında kaçıklık hatası:
0,01 mm
Kontrol –
Konsantrik kaçıklık
Yarıçap ölçümü
Yüzey pürüzlülüğü
derinlikleri
Sertlik kontrolü
Kontrol –
Cıvatalar
Her krank mili onarımında ve özellikle her
müteakip sertleştirmeden sonra bir konsantriklik kontrolü yapılmalıdır. İzin verilen
konsantriklik sapması, dış ana yatak muylusuna dayama sırasında ölçülür.
Ana yatak muylularının izin verilen kaçıklık
hatası:
Bitişik muylu
0,005 mm
Toplam
0,010 mm
Üretici tarafından başka bilgiler verilmediği
takdirde, bu toleranslar kılavuz değerlerdir.
doğru
Muylu yüzey kalitesi için belirtilen
toleransın aşılması sonu­cun­da
daha fazla aşınma meydana gelir.
Krank millerinde sertlik derinlikleri,
muylunun bir aşırı ısınma sonucunda
“yumuşak” hale geldiği durumlar
dışında, müteakip sertleştirme
yapılmadan tüm alt ölçü aşamalarını
taşlamak mümkün olacak şekilde
tasarlanmıştır. Nitratlanmış millere
mutlaka ek işlem uygulanmalıdır.
Açı sıkma işleminin ardından
cıvatalar kalıcı olarak uzar.
Cıvatalar azami bir uzunluğa
veya asgari bir çapa ulaştığında
değiştirilmelidir. Aynı durum,
mekanik hasar olan cıvatalar için
de geçerlidir.
Yarıçaplar, ölçü doğrulukları bakımından
üretici bilgilerine uygun olmalıdır. Fazla
küçük yarıçaplar, krank mili kırılmasına
neden olur. Yarıçap sertleştirmeli yatak
muylularında üstyüzey kalitesinin ve form
toleransının yerine getirilmesine özellikle
dikkat edilmelidir.
Konik, dışbükey veya içbükey taşlanmış miller için
azami değerler:
Genişlik
Tolerans
maks. 30 mm
3 µm
30 ila 50 mm üzerinde
5 µm
50 mm üzerinde
7 µm
yanlış
Yatak kovanlarının kontrolü
Sabitleme kamı
Yatak kovanlarının
yağlanması
Sıkma talimatları
Kontrol –
Aksiyal boşluk
Geri sayım
1. KS, hangi alt ölçü aşamasından olursa olsun, yatak
kovanlarını montaja hazır biçimde tedarik etmektedir.
Yataklara ek işlem uygulanmamalıdır.
Montaj için bu yardımcı gereç ile yatak
kovanı öngörülen konumda oturur.
Bir yağdanlık alın. Bir fırça ile
yağ haznesinden kir partikülleri
aktarı­labilir.
Sıkma talimatına harfiyen uyun. Bu,
belirtilen basınç ve yerleştirme oranları,
yani yatağın sıkı bir şekilde oturması ve
hareket boşluğunun kusursuz olması
için önemlidir.
Geçiş yatağı onarım için bir yan ek pay
ile tasarlanmıştır. Krank milini bu yatak
kovanı genişliğine göre taşlayın ve bu
sırada aksiyal boşluğa riayet edin.
Tüm motor parçaları yeterince yağlanmış
olmalıdır. Özellikle yeni monte edilmiş
motorlarda, yağın münferit yatak
­yerlerine ulaşabilmesi epey bir zaman
almaktadır. Yüksek karışık sürtünmeden
dolayı bir ön hasar tehlikesi burada
oldukça büyüktür. Bu durumu, tüm yağ
sirkülasyonunun bir basınçlı dolumu ile
önleyebilirsiniz.
2. Sökülen yatak ile karşılaştırın. Ancak bu şekilde,
KS kataloğundan yaptığınız seçimin doğru olduğundan
emin olabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgiler –
Ay yataklar
Tespit kamı
Kilitleme deliği
İzin verilen koniklik:
Genişlik
Yatak kovanlarının çevre uzunluğu, delikten daha büyüktür.
Montaj sırasında yatağın çevre uzunluğu esnek bir şekilde
kısaltılır. Bu sırada oluşan gerilim, yatağın doğru geçmesini
sağlayan presleme basıncına neden olur.
Yağlama cebi
Yuva deliklerinde ve biyel çubuklarında
çap ve yuvarlaklık ölçümleri
C
Yatak kovanı, parça yüzeylerinin üzerinden ölçüldüğünde
deliğin çapından büyüktür. Bu ise, montaj sırasında delik
duvarına iyi bir dayama ile sonuçlanmakta olup bir düşme
veya burkulmayı önlemektedir.
Ayrıntılı bilgiler – Kovanlar
Çalışma yüzeyi
Flanş
mesafesi
Sol kam
Yatak
genişliği
Yatak
genişliği
Temeller
Flanş
kalınlığı
Yağlama deliği
Sağ kam
Çalışma
yüzeyi
Çıkıntı ile presli geçme
Ön yüzeyde
yağlama oluğu
Duvar kalınlığı
Ön yüzey
Flanş parça yüzeyinde açıklık
Yatak kovanlarının açılması
Yatak kovanlarında bulunan sabitleme
kamları yalnızca el ile montaj kolaylığına
hizmet etmektedir. Motorların makineli
montajı yapılırken kamlar engelleyici
olmaktadır. Bu nedenle, yeni motorların
değişik yatak kovanları artık sabitleme
kamları ile donatılmamaktadır.
Yüzey pürüzlülüğü derinlikleri,
maks. Ra (CLA) 0,2 µm aritmetik
ortalama pürüzlülük değerinde
olmalıdır (yaklaşık olarak maks.
Rt 1 µm değerine karşılık gelir).
Aynı durum, geçiş yatağının baskı
yüzeyleri için de geçerlidir.
Dikkat:
Krank mili revizyonu esnasında ilgili
hizalama, sertleştirme, taşlama
sonrasında birkaç çatlak kontrolünün
yapılması gerekir!!
Ürün yelpazesi bilgileri için ilgili
kataloğumuza bakınız
“Engine Bearings”
Daha fazla bilgi edinmek için yerel Motor Service
iş ortağına başvurunuz veya internete bakınız:
www.ms-motor-service.com
Montaj
Motor Service Grubu, Kolbenschmidt Pierburg’un dünya çapında yenileme pazarı faaliyetlerini
yürüten satış organizasyonudur. KOLBENSCHMIDT, PIERBURG ve TRW Engine Components
premium markaları ile motor parçalarında kapsamlı, ihtiyaçlara uygun ürün çeşitleri sunuyoruz.
KSPG Automotive Group
© MS Motor Service International GmbH – www.ms-motor-service.com – 50 003 999-08 – 03/10 TR
Parça yüzeyi
Ayrıntılı bilgiler – Geçiş yatağı
kovanları
Download

Adım adım - MS Motorservice Deutschland