Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli University Journal of Social Sciences
Sosyal Bilimler Dergisi
30
2015
HAKEMLİ DERGİ
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kocaeli University Journal of Social Sciences
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına
sahibi / owner Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN
EDİTÖR
EDITOR
Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN
[email protected]
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Yrd. Doç. Dr. Kerim KARAGÖZ
[email protected]
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Esat Harmancı (Kocaeli Üniversitesi)
YAYIN KURULU
EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Füsun Alver (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Sema Göktaş (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan (Kocaeli Üniversitesi)
YAYIN KURULU SEKRETERLERİ
SECRETARY
Arş. Gör. Hakan KÜÇÜKSARAÇ
Nalan ALTINTAŞ
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
YÖNETİM YERİ
41380 Umuttepe / Kocaeli
Telefon: 0 262 303 17 52 - Fax: 0 262 303 17 53
[email protected]
ISSN 1302 - 6658
KOÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Altı ayda bir yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir. TUBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri
Tabanına (SBVT) kayıtlıdır. ASOSIndex, Türk Eğitim İndeksi ve Akademik Dizin tarafından taranmaktadır. Dergide yayınlanan
yazı ve makaleler, kaynak gösterilmek şartıyla iktibas edilebilir. Yazı ve makalelerin tüm sorumluluğu, yazarına / yazarlarına
aittir. Derginin elektronik versiyonu, tam metin olarak http://kosbed.kocaeli.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açıktır.
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli University Journal of Social Sciences
Sosyal Bilimler Dergisi
30
2015
DANIŞMA/HAKEM KURULU
Advisory/Referees Board
Abdulkadir Şenkal (Kocaeli Üniversitesi)
A. Mesut Küçükkalay (Osmangazi Üniversitesi)
Abdurrahman Fettahoğlu (Kocaeli Üniversitesi)
Ahmet Ulusoy (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Alaeddin Yalçınkaya (Sakarya Üniversitesi)
Aynur Koçak (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Aysıt Tansel (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Aziz Kutlar (Sakarya Üniversitesi)
Bekir Parlak (Uludağ Üniversitesi)
Cemal İbiş (Marmara Üniversitesi)
Cemal Şanlı (İstanbul Üniversitesi)
Cevat Celep (Kocaeli Üniversitesi)
Esma Torun Çelik (Kocaeli Üniversitesi)
Fahamettin Başar (Fatih S. Mehmet Üniversitesi)
Füsun Alver (Kocaeli Üniversitesi)
Gonca Telli Yamamoto (Okan Üniversitesi)
Gönül Balkır (Kocaeli Üniversitesi)
H. Bülent Kantarcı (Kocaeli Üniversitesi)
Hakan Acar (Kocaeli Üniversitesi)
Halit Yanıkkaya (Celal Bayar Üniversitesi)
Hamza Ateş (Medeniyet Üniversitesi)
Hasan Vergil (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)
Hasret Çomak (Kocaeli Üniversitesi)
Hilmi Kırlıoğlu (Sakarya Üniversitesi)
Hülya G. Çekmecelioğlu (Kocaeli Üniversitesi)
İbrahim Kırcova (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Kadir Aykut Top (Yeditepe Üniversitesi)
Kenan Aydın (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Kerim Karagöz (Kocaeli Üniversitesi)
Kıvılcım Metin Özcan (Bilkent Üniversitesi)
Lütfihak Alpkan (Gebze Yüksek Tek. Enstitüsü)
Lütfullah Karaman (Fatih Üniversitesi)
M. Bilal Arık (Akdeniz Üniversitesi)
Mehmet Barca (Sakarya Üniversitesi)
Metin Berber (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Metin Toprak (Kocaeli Üniversitesi)
Muhittin Ataman (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Musa Eken (Sakarya Üniversitesi)
Nalan Akdoğan (Başkent Üniversitesi)
Nihat Erdoğmuş (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Nilgün Küçükkaraca (Hacettepe Üniversitesi)
Nurullah Genç (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Nüvit Gerek (Anadolu Üniversitesi)
Osman Pehlivan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Ömer Torlak (Osmangazi Üniversitesi)
Pal Fodor (Hungarian Academy of Sciences)
Rahmi Yamak (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Ramazan Özey (Marmara Üniversitesi)
Ramazan Şengül (Kocaeli Üniversitesi)
Recai Coşkun (Sakarya Üniversitesi)
Recep Seymen (İstanbul Üniversitesi)
Recep Tarı (Kocaeli Üniversitesi)
Remzi Altunışık (Sakarya Üniversitesi)
Salih Şimşek (Sakarya Üniversitesi)
Sami Karacan (Kocaeli Üniversitesi)
Samir Salha (Kocaeli Üniversitesi)
Sedat Murat (İstanbul Üniversitesi)
Selman Aziz Erden (Kocaeli Üniversitesi)
Serkan Bayraktaroğlu (Sakarya Üniversitesi)
Steven M. Shardlow (Salford University)
Tansu Say (Kocaeli Üniversitesi)
Tayyar Arı (Uludağ Üniversitesi)
Tuba Ökse (Kocaeli Üniversitesi)
Turan Yay (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Uğur Güllülü (Atatürk Üniversitesi)
Vasfi Haftacı (Kocaeli Üniversitesi)
Vedat Cengiz (Kocaeli Üniversitesi)
Vedat Pazarlıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yakup Küçükkale (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yunus Kishalı (Kocaeli Üniversitesi)
Yusuf Bayraktutan (Kocaeli Üniversitesi)
Zeki Parlak (Marmara Üniversitesi)
Editörden…
Üniversitelerin temel işlevlerinden biri, bilgi üretimi ve paylaşımıdır. Akademik
çalışmaların literatüre kazandırılması, okuyucular ve aynı alanda araştırma yapacak
olanların istifadesine sunulması, yayın organlarını ve klasik yayın aracı olan dergileri önemli
bir konuma taşımaktadır. Türkiye’de akademik atama ve yükseltmelerin nesnel standartlara
dayandırılması amacıyla oluşturulan ölçütler, akademik değerlendirme/hakemlik süreç ve
mekanizmalarına sahip dergilere ihtiyacı artırmıştır.
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, bir yandan paydaşları ve ilgili kesimlerle
yakın diyaloglar geliştirmekte; bürokratik süreçlerini etkinleştirmekte; öte yandan akademik
etkinliklerle Enstitü anlayışını değiştirmektedir. Edebiyat, eğitim bilimleri, güzel sanatlar,
hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iletişim gibi farklı alanlardan 7 ayrı fakültenin 25 ayrı
bölümünü ilgilendiren uzmanlık alanlarının yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı
3000 civarında kayıtlı öğrencinin kariyer faaliyetleri yanında yerel-ulusal-küresel sorunları
konu alan araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmektedir. Yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin katılımına açık olan ve seminer, proje, tez gibi akademik faaliyetleri
kamuoyuna sunma fırsatı sağlamayı amaçlayan Sosyal Bilimler Kongresi’nin beşincisi Mayıs
2016’da gerçekleştirilecektir.
Yayın hayatına 1997 yılında başlayan Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1999
Marmara Depremi’nin etkisiyle bir süre düzenliliğini yitirse de, 2000 yılından itibaren,
hakemli bir ulusal dergi olarak, yılda iki defa (Haziran ve Aralık aylarında) çıkan sayılarıyla
düzenli yayın hayatına devam etmekte; üniversiteler, enstitüler ve kütüphaneler başta
olmak üzere, ilgili çevrelere, sanal versiyonuyla ve arşiviyle internet ortamından bütün
dünyanın kullanımına sunulmaktadır.
Danışma ve hakem kurulunda çok farklı üniversitelerden değerli akademisyenlerin
katkısıyla güçlenen, ULAKBİM, ASOS, Akademik Dizin ve TEİ tarafından taranan; saygın
“alan endeksleri” projeksiyonunda olup SSCI tarafından taranmayı da hedefleyen dergimiz,
30. sayısı ile standardını geliştirmeye devam etmektedir. Danışma ve hakem kurulu
üyelerine, makale yazarlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Yeni sayılarda yazar olarak yer almak isteyenleri, web sayfasındaki yazım kurallarına ve
dergi formatına uygun çalışmalarını, elektronik ortamda dergi adresine ulaştırmaya davet
ederken iktisat ve işletme yanında sosyal bilimlerin farklı disiplinlerini temsil eden
çalışmalar içeren bu sayının, araştırmacılara ve okuyuculara yararlı olmasını diliyorum
Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli University Journal of Social Sciences
Sosyal Bilimler Dergisi
30
Yusuf BAYRAKTUTAN
Hanife BIDIRDI
Özgür YUMAKOĞULLARI
Resul AYDEMİR
Bülent GÜLOĞLU
Merter AKINCI
Ömer YILMAZ
Ayşegül KANBAK
Kürşat Haldun AKALIN
Seda Coşar ÇELİK
Tülay POLAT ÜZÜMCÜ
2015
ISSN 1302 - 6658
Teknoloji Politikaları: Temel Göstergeler ve İhracata Yansımaları (Seçilmiş Ülke Örnekleri)
Technology Policies: Their Reflection on Main Indicators and Export (A Case of Selected Countries)
(1-30)
The Development of Turkish Air Traffic, Fleet and MRO Market
Türkiye Havayolu Endüstrisinde Hava Trafiği, Filosu ve Mro Piyasasının Gelişimi
(31-50)
Bir Turizm Krizi Olarak Uluslararası Terörizm: Ülke Grupları İtibariyle Panel Veri Analizi
International Terrorism as a Tourism Crisis: A Panel Data Analysis Based on Country Groups
(51-76)
Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Davranışları: Farklı Değişkenler
Açısından Kocaeli Üniversitesi Örneği
Environmental Attitudes and Behaviors of College Students: A Case Study
Conducted at a Kocaeli Ünıversitesi
(77-90 )
Stoa Felsefesinde Tanrının Doğası ve İnsanın Uyumu
The Nature of God and the Coherence of Human in the Stoic Philosophy
(91-112)
Misogynistic Representations of Dance and The Female Dancer in Patricia Highsmith’s
“TheDancer”
Patricia Highsmith’in “Dansçı” Başlıklı Öyküsünde Dans ve Kadın Dansçının Nahoş ve
Düşmanca Temsili
(113-122)
Otel Yöneticilerinin Turizm Eğitimine Yönelik Algıları:
Kocaeli İli Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma
Perceptions of Tourism Training For Hotel Managers:
A Study on Managers of Hotel That is in Kocaeli
(123- 150)
Download

Kapak ve İçerik Bilgileri için tıklayınız.. - editörden