DOLAŞIM SİSTEMİ
6. SINIF
Dolaşım Sisteminin
Yapı ve Organları


İnsan vücudu
milyarlarca
hücrelerden oluşur.
Dolaşım sistemi; kan,
kalp ve damarlardan
oluşur.
Dolaşım Sisteminin Yapı ve
Organları
1. Taşıma görevleri
2. Düzenleme ile ilgili
görevleri (Asit-baz
dengesini sağlamak)
3. Bağışıklık olaylarını
gerçekleştirmek
(Savunma görevi)
Kalp ve Yapısı
Kalp ve Yapısı
Kalp ve Yapısı


Kalp, kasılıp gevşeyerek
kanın damarlar içinde bütün
vücudu dolaşmasını sağlar.
Yüz altmış sekiz ton
ağırlığındaki bir mavi
balinanın kalbinin otomobil
kadar, damarlarının bebek
emekleyebilecek kadar
büyük olduğunu ve kalbinin
dakikada üç defa attığını
biliyor musunuz?
Kalp ve Yapısı
KAN DAMARLARI



Atardamar:
Kalbin karıncıklarından
çıkarlar.
Kalpten vücuda yani
organlara kan taşırlar.
Genellikle temiz kan
taşırlar. Sadece akciğer
atardamarı kirli kan
taşır.
KAN DAMARLARI



Toplardamar:
Kalbin kulakçıklarına
gelirler.
Vücuttaki yani
organlardaki kanı kalbe
getirirler.
Genellikle kirli kan
taşırlar. Sadece akciğer
toplardamarı temiz kan
taşır.
KAN DAMARLARI
KAN DAMARLARI
KAN
KAN
HÜCRELERİ
PLAZMA (% 55)
ALYUVAR
SU (% 90-92)
AKYUVAR
PROTEİN, GLİKOZ,
AMİNO ASİT, YAĞ
ASİDİ
KAN
PULCUKLARI
HORMON, ENZİM,
ANTİKOR, AZOTLU
ARTIK ÜRE
TUZ, VİTAMİN,
OKSİJEN VE
KARBONDİOKSİT
KANIN GÖREVLERİ








Sindirilmiş besinleri hücrelere taşır.
Solunum organlarından aldığı oksijeni hücreler taşır.
Hücrelerden aldığı karbondioksiti solunum
organlarına taşır.
Metabolizma artıklarını boşaltım organlarına taşır.
Hormonları ilgili organlara iletir.
Vücut ıssını düzenler.
Vücudun zararlı etkenlere karşı savunmasını (
bağışıklığını ) sağlar.
Yaralanma halinde pıhtılaşarak besin v.b. madde
kaybını önler.
KAN HÜCRELERİ
KAN HÜCRELERİ
KAN HÜCRELERİ
Küçük Dolaşım





Sağ karıncık
-->Akciğer atar
damarı
-->Akciğer kılcalları
-->Akciğer toplar
damarları
-->Sol kulakçık
BÜYÜK DOLAŞIM






Sol karıncık
-->AORT Organ atar
damarları
-->Kılcallar
-->Organ toplar damarları
-->Üst ve alt ana toplar
damarı
-->Sağ kulakçık
HAZIRLAYAN:
YUNUS AÇIK
Download

Slayt 1