T.C.
EK-A
ŞUBAT 2016 CELBİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY
ADAY ADAYLARINA AİT TRT DUYURUSU
1. ŞUBAT 2016 CELBİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARININ SEVK ÖNCESİ
HAZIRLIK İŞLEMLERİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP
MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.
2. ŞUBAT 2016 YEDEK SUBAY CELBİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ GRUP YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE
(YNL);
A. 2015/01, 2015/02, 2015/03 VE 2015/04'ÜNCÜ GRUP OLARAK YOKLAMASI YAPILAN YÜKÜMLÜLER,
B. 1979 VE DAHA YAŞLI DOĞUMLULARDAN 30 KASIM 2015 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMASINI
YAPTIRANLAR,
C. 30 KASIM 2015 TARİHİNE KADAR ERKEN SEVK MÜRACAATINDA BULUNUP, KABUL EDİLENLER,
Ç. ASKERLİK HİZMETİNİ 12 AYLIK ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE YAPMAKTA İKEN DÖRT YILLIK FAKÜLTE
VEYA YÜKSEK OKUL BİTİREREK İSTEKLERİ ÜZERİNE GEÇİCİ TERHİS EDİLENLERDEN, İŞLEMLERİ
30 KASIM 2015 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR TAMAMLANANLAR,
D. TABİ OLDUĞU GRUPLARI SEVK EDİLMİŞ OLANLARDAN DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ
KAPSAMINDAN 30 KASIM 2015 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR ÇIKARTILANLAR,
E. DAHA ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDE SEVKE TABİ İKEN; YASAL MAZERETLERİ NEDENİYLE
SEVK EDİLMEYENLER İLE SEVK TEHİR SÜRELERİ 30 KASIM 2015 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR SONA
EREN/İPTAL EDİLENLER VEYA MÜRACAAT EDENLER,
F. DAHA ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDEN BAKAYA OLANLAR (SINIF VE TERTİBATI OLMAYAN)
YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE ALINACAKTIR.
3. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47'NCİ MADDESİ GEREĞİ SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM
DÖNEMİ BİTİM TARİHİNİ KAPSAYAN İSTİRAHAT RAPORU BULUNAN YÜKÜMLÜLER, İSTİRAHAT
RAPORUNUN BİTİM TARİHİNİ TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT
EDECEKTİR. İŞLEMLERİNİ TAMAMLATTIRANLAR MÜTEAKİP CELPTE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ
TUTULACAKTIR. İSTİRAHAT SÜRESİNİN BİTİMİNDE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT
ETMEYENLER HAKKINDA BAKAYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.
4. ŞUBAT 2016 YEDEK SUBAY CELBİNDE;
A. YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE ALINANLARDAN 01 EYLÜL 2015 - 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ
ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMİNİ YAPTIRANLAR SINIFLANDIRILACAK,
B. E-DEVLET KAPISINDAN SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRAN YÜKÜMLÜLERDEN
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDİP RAPORLAMA İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAYANLAR
SINIFLANDIRILMAYACAKTIR. YÜKÜMLÜLERİN, E-DEVLET KAPISINDAN SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM
FORMUNU DOLDURMALARINI MÜTEAKİP BİZZAT ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT
ETMELERİ, SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ KISA SÜREDE TAMAMLAMALARINA KATKI
SAĞLAYACAKTIR.
5. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47’NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN YASAL MAZERETLERİ
OLMADAN 31 ARALIK 2015 TARİHİNE KADAR SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ İÇİN ASKERLİK
ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT ETMEYENLER (ERKEN SEVK MÜRACATINDA BULUNANLAR
İLE ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDE, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47’NCİ MADDESİNDE YAZILI
MAZERETLERİNİN DEVAM ETTİĞİ SÜRE İÇİNDE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT
EDEREK SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMİ İŞLEMİNİ YAPTIRANLAR HARİÇ) BAKAYA İŞLEMİNE TABİ
TUTULACAKTIR.
6. YÜKÜMLÜLER SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE ASKERLİK ŞUBELERİNE
GELİRKEN LİSANS DİPLOMASI, NOT DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRİPT), EK-A ÖĞRETMEN BİLDİRİM
ÇİZELGESİ, AKADEMİSYENLİK BELGESİ (VARSA), YABANCI DİL SINAV SONUÇ BELGELERİNİ (VARSA)
HAZIR BULUNDURACAKLARDIR.
-1-
T.C.
EK-A
7. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 22 OCAK 2016
TARİHİNDEN İTİBAREN E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN
YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.
8. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCUNDA;
A. BİR AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARI 28-29 OCAK 2016
TARİHLERİ ARASINDA, İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAYLARI
11-12 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA TERTİP EDİLDİKLERİ SINIF OKULLARINA,
B. KISA DÖNEM ERBAŞ/ER STATÜSÜNE AYRILANLARIN BİRİNCİ GRUBU 01-04 ŞUBAT 2016, İKİNCİ
GRUBU İSE 16-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASI SEVK EDİLECEKTİR. YÜKÜMLÜLER; E-DEVLET
KAPISINDAN EĞİTİM MERKEZLERİNE SEVK İŞLEMİNİ YAPABİLECEKLERİ GİBİ ASKERLİK ŞUBESİ
BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT ETMESİ HALİNDE EĞİTİM MERKEZLERİNE SEVK EDİLECEKLERDİR.
C. SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA KISA DÖNEM ER STATÜSÜNE
AYRILANLAR İLE YEDEK SUBAY ADAYLARINDAN BİR AYLIK VE İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ
TUTULACAK OLANLAR SEVK BAŞLANGIÇ TARİHLERİNDEN İKİ İŞ GÜNÜ ÖNCESİNE KADAR
E-DEVLETTEN SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR. BU TARİHLERDEN SONRA SEVK EVRAKI
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINCA VERİLECEKTİR. YEDEK SUBAY ADAYLARI MEZUNİYET
BELGELERİNİ YANLARINDA GÖTÜRECEKLERDİR.
Ç. YOL VE İAŞE PARASI, E-DEVLET KAPISINDAN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE ADRESE
DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN ADRESİ İLE EĞİTİM BİRLİĞİ, ASKERLİK ŞUBESİ
BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE İSE SEVK EVRAKINI ALDIĞI ASKERLİK
ŞUBESİ İLE EĞİTİM BİRLİĞİ ARASI ESAS ALINARAK VERİLMEKTEDİR. İSİMLERİNE YAPILAN
ÖDEMELERİ ÜÇ İLA BEŞ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE, NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT
ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KARTI İLE PTTMATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR.
D. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47'NCİ MADDESİ KAPSAMINDA SEVKİN SON GÜNÜNÜ
KAPSAYAN İSTİRAHAT RAPORU BULUNAN TIP DOKTORLARI İSTİRAHAT RAPORLARININ BİTİMİNİ
TAKİP EDEN TARİHTE SEVK EDİLMEK ÜZERE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT
EDECEKLERDİR. İSTİRAHAT SÜRESİNİN BİTİMİNDE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT
ETMEYENLER HAKKINDA BAKAYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR. BAKAYA TIP DOKTORLARINDAN
KENDİLİĞİNDEN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDENLER VEYA ELE
GEÇİRİLENLER DERHAL SEVK EDİLECEKTİR.
9. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCU TERTİP EDİLDİĞİ SINIF OKULU/EĞİTİM MERKEZLERİNE
KATILMAK ÜZERE E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI
ALMAYAN, E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALDIĞI
HALDE KENDİSİNE VERİLEN YOL SÜRESİ BİTİMİNDE BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR BAKAYA
İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.
10. 1076 SAYILI YEDEK SUBAY VE YEDEK ASKERÎ MEMURLAR KANUNUNUN EK-6’NCI MADDESİ
GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.
MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-2-
Download

T.C. EK-A