T.C.
FATİH KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı : 60580358-814/
Konu : Yardım Toplama
^ . . / l 2/2015
CAMİ İMAM-HATİPLİĞİNE
İlgi: Fatih Kaymakamlılığı’nın 29/12/2015 tarih ve
ayılı oluru.
İlgi olur gereği Pursaklar Müftülüğüne bağlı inşaatı devam eden Merkez Mahallesi Fatih
Sultan Mehmet Camiinin inşaatının tamamlanabilmesi için 01.01.2016 Cum a günü Cuma namazını
müteakip İlçemiz M üftülüğüne bağlı camilerden 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunun 5.
Maddesi çerçevesinde yardım toplanması uygun görülmüştür.
Konunun vaazda vatandaşlarımıza anlatılması, toplanan yardım paralarından kesinti
yapılmadan, bizzat cami görevlilerimiz tarafından H alk Bankası Fatih Şubesi’nde TR52 0001
2009 7540 0012 0100 15 num aralı hesaba yatırılmasının sağlanması ve bankadan alınacak hesap
belgesinin tutanakla birlikte en geç 06/01/2016 Ç arşam ba günü mesai bitimine kadar
Müftülüğümüze teslim edilmesi hususunda,
Gereğini rica ederim.
Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Caddesi No: 1 FATİH / İSTANBUL
Telefon: (0 212) 621 64 53-631 64 53 Fax: (0 212) 631 39 49
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için İrtibat Memur. :Y.BİLİR Ş ef
fatihmuf@ divanet.gov.tr &
Download

indir - Fatih Müftülüğü