Kampanya stoklarla sınırlıdır.
- Kampanya kapsamında 24 ay süresince Red xSmall, Red Classic, Red Classic Extra, Red Red Extra,
Red Elite Extra, Red Small, Red Medium, Red Large, Red Elite, Faturalı Esnek ve Faturalı Esnek Extra;
36 ay süresince Red Classic, Red Classic Extra, Red Extra ve Red Elite Extra, Red Small, Red Medium,
Red Large, Red Elite, Kamu Kırmızı Akıl Küpü ve Kamu Mavi Akıl Küpü tarifelerinden birini kullanmayı
taahhüt eden aboneler her bir tarife için ayrı ayrı belirlenmiş aylık ek ödemeler karşılığında kampanya
kapsamında sunulan telefonun sahibi olabileceklerdir.
- Kampanya kapsamında Vodafone Cep Merkezleri’nden yapılacak satışlarda Vodafone tarafından
belirlenmiş olan kurallara uymayan aboneler belirlenmiş 12 aylık bedeli kredi kartlarıyla
ödeyeceklerdir; abonelerin kendisine ya da aboneyle aynı soyada sahip bir yakınına ait olması
gereken kredi kartlarından çekilen bu tutarlar 12 ay süresince eşit olarak faturalarından düşecektir.
Numara Taşıma ile gelen aboneler ve yeni aktivasyon yapan aboneler kampanyadan yalnızca kredi ile
yararlanabilecektir. Hattın bağlı olduğu abonelerin başka bir uygun hattının olmaması durumunda
abone en az 6 ay sonrakredi kartlı kampanyaya dahil edilebilir. Kampanya dahilinde geçerli kredi kartı
olmayan ve Vodafone tarafından belirlenen kurallara uymayan aboneler bu kampanyaya dahil
edilemeyeceklerdir. Vodafone kara listelerinde yer almayan müşteriler kampanyaya dahil
edileceklerdir. Abonelerin kampanyaya katılmak istedikleri hatlarını minimum 48 saat önce aktive
etmeleri gerekmektedir. Referans hat kuralı geçerli değildir. Yukarıdaki koşulları sağlayan abonelere
alternatif olarak aşağıdaki koşulları sağlayan hatlar için de kredi kartıyla ödeme zorunluluğu
bulunmamaktadır: Kampanya kapsamında sunulan cihazlar için “Limit Puan Uygulaması”
bulunmaktadır. Limit Puan Uygulaması kapsamında müşterilerin TCKN ile kayıtlı tüm hatlarındaki
abonelik yaşı, kullanım ve ödeme alışkanlıkları, fatura tutarları üzerinden değerlendirilerek ödeme
tipine göre bir limit puan belirlenir.Müşterinin seçtiği cihaza sahip olması için müşteriye ait limit
puanının, en az kampanya kapsamında sunulan cihaz için belirlenmiş limit puan kadar olması
gereklidir. Limit puanının kampanya kapsamında seçtiği cihaz için yeterli olmaması halinde, Kredi
Kayıt Bürosu sorgulama yöntemi ile müşterinin limit puanı tekrar hesaplanarak kampanya
kapsamında seçtiği cihaz için yeterli ise kampanyadan faydalanabilir. * Kampanya kapsaminda 24
veya 36 ay süresince bireysel faturalı tarifelerinden birini kullanmayı taahhüt edip cihaz
kampanyasına girmek isteyen Yeni Tesis veya Numara Taşıma ile gelen aboneler için yeni bir ödeme
planı denemesi sunulacaktır. Bu ödeme planına göre numara taşıma ile gelen ya da Yeni Tesis
aboneler kredi kartlı kampanya kurgusundan yararlanırken kredi kartları olmaması, kredi kartlarında
limit olmaması ya da kredi kartlarını kullanmak istememeleri durumunda, bayi içerisinde Bank
Pozitif'e yapacakları kredi başvuru ve yaptıkları başvurularının olumlu değerlendirilmesi neticesinde
banka tarafında VF Cep Nakit Kart'a transfer edilecek kredi ile Cep Nakit Kartı kulanarak kampanyaya
dahil olabileceklerdir. (Ancak ödeme planı deneme amaçlı olduğundan sadece Bank Pozitif bankası ile
3 adet VF bayisinde (Atamaca-Cevahir; Ersa-Marmara Forum, Ebim 56- Bakırköy) test edilecek olup,
testin başarılı olması durumunda yeni kuruma yapılacak yeni bir bildirim ile tüm Türkiye'ye
açılacaktır. Test süreci 2 olarak olarak planlanmış olup bu süreçte birer adet banka personali her bir
VF bayisinde bizzat bulunacaktır.). Abonenin numara taşıma ile gelmesi durumunda, Mikro Kredi
kampanyasından yararlanabilmesi için abonenin öncelikle numrasını Vodafone’a taşıma işleminin
finalize olması ve Vodafone abonesi olması gerekmektedir. Kampanyaya dahil olan abonelerin seçmiş
oldukları tarife ve cihaz esasları mevcuttaki esaslar ile aynıdır. Kampanya işleyişi gereği, Vodafone
bayisi müşterinin kampanyaya girişinin uygunluğunu sistemden değerlendirir.Müşterinin Kredi
kampanyasına girişi uygun olması durumunda Mikro kredi kullanmak isteyen müşteriler kendi
isimlerine kayıtlı cep telefonlarından "Vodafone, boşluk, TC Kimlik Numarası" ile birlikte 4465’e SMS
göndererek kredi başvurusunda bulunurlar. Cep telefonundan kredi başvurusu onaylanan müşterinin
"Cep Nakit Kartı" tanımlanır. SMS onayı gelen kredi detay başvuru girişi Vodafone shop
bilgisayarından bankanın SOS linki üzerinden yapılır. Müşterinin bu aşamaya kadar krediden
vazgeçme hakkı saklıdır. Kredi kullanma kararını teyit eden müşteri için, personel tarafından işlemi
devam ettirilir ve böylece abonenin kredisi onaylanmış olur. Bu noktadan sonra abonenin vaz geçme
hakkı bulunmamaktadır. Akabinde, abonenin cihaz kampanyası giriş işlemleri tanımlanarak hem
cihazı hem de Cep Nakit kartı kendisine teslim edilir. Son işlem olarak ise VF shop taarafından
kendisinden alınması gereken belgeler (ikametgah gösterir belge ile nüfüs cüzdanı fotokopisi) ile
imzalanması gereken belgeler (Bireysel Kredi başvuru formu, Geri Ödeme Planı ve Kredi Koşulları
Formu, Bankacılık Hizmet Sözleşmesi ve Tüketici Kredi Sözleşmesi) kendisinden temin edilir. Talep
edilip onaylanan kredi tutarı, abonenin gireceği cihaz kampanyası kapsamındaki kredi kartından
çekilmesi gereken tutara tekabül etmelidir/etmektedir. Abone kampanyasının ilk 12 ayı boyunca aylık
ödemesi gereken kredi miktarını bankaya kendisi ödeyecek olup, 12. ayından sonrası için bankaya bir
bedel ödemeyecektir. Ancak 12. ayından sonra da ilk 12 ayda yaptığı üzere VF faturalarını ödemeye
devam edecektir. Aboneye tahsis edilen Cep Nakit Kart için aboneden bir ücret talep edilmeyecek
olup, tahsis edilen Kart içerisinde harcanabilir bir meblağ bulunmamaktadır. Meblağ bulunması
durumunda abonenin bunu harcamaması ve Vodafone bayisine durumu bildirmesi gerekmektedir.
- Yeni bir cihaz kampanyasına girmek isteyen abone son 2 ay içerisinde kendi isteği ile herhangi bir
cihaz kampanyasından çıkış yapmış ise, çıkış yaptığı kampanyanın cezasını ödemeden yeni cihaz
kampanyasına giriş yapamayacaktır.
- Kredi kartsız katılma koşullarını sağlamayan abonelerin kredi kartlarından Vodafone tarafından
belirtilen tutarlar çekilecektir.
-İlgili kampanya bireysel aboneler için geçerlidir.
-Kampanya süresi Red Classic, Red ve Red Elite için 24 ve 36 ay; Red Classic Extra, Red Extra, Red Elite
Extra, Genç Avantaj Extra ve Faturayı Aşmayan Ekstra tarifeleri için 24 aydır.
- Abonenin seçmiş olduğu tarifenin esasları mevcuttakiyle aynıdır, tarife detaylarına vodafone.com.tr
sayfasından erişilebilir.
- İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik ücretleri ayrıca ücretlendirilir.
- Yurtdışı kulanımlarda standart roaming tarifesi geçerli olur.
- Abonelerin üzerinde ileri tarihli paket değişikliği varsa fakat aboneler kampanyaya bu ileri tarihli
paket ile giriş yapmak istiyorsa, aboneler ancak ileri tarihli paket değişiklikleri tamamlandıktan sonra
kampanyaya giriş yapabilirler.
- Bireysel aboneler kampanyaya dahil olan belirtilen bireysel tarifeler arasında geçiş yapabilirler.
Ancak abonelerin tarifeler arası geçiş yapmalarına belirli kurallar karşılığında izin verilmektedir: Genç
Avantaj Ekstra tarifesinden Red Classic, Red veya Red Elite tarifesine Red Classic tarifesinden Red
veya Red Elite tarifesine Red tarifesinden Red Elite tarifesine Red Classic Extra tarifesinden Red Extra
veya Red Elite Extra tarifesine Red xsmall tarifesindeki aboneler Red Small, Red Medium, Red Large
ve Red Elite tarifelerine, Kamu Kırmızı Akıl Küpü tarifesindeki aboneler Kamu Mavi Akıl Küpü
tarifesine; Kamu Mavi Akıl Küpü tarifesindeki aboneler Kamu Kırmızı Akıl Küpü tarifesine; Red Extra
tarifesinden Red Elite Extra tarifesine geçebilir. Esnek tarifesindeki aboneler Esnek Ekstra tarifesine,
Esnek Ekstra tarifesindeki aboneler Esnek tarifesine geçiş yapabilirler. Faturayı Aşmayan Ekstra
tarifesi ile kampanyaya katılan aboneler kampanya süresince diğer tarifelere geçiş
yapamamaktadırlar. Aboneler üst pakete geçtiklerinde aldıkları indirim miktarı değişmez,
kampanyaya giriş yaptıklarında hakettikleri indirim miktarı tüm kampanya süreleri boyunca geçerli
olur.
-Kampanyadan kredi kartıyla yararlanacak müşteriler sadece anlaşmalı bankaların kredi kartıyla
kampanyaya dahil olabileceklerdir. Aboneler kampanyadan Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve
Akbank kredi kartı kullanıcıları yararlanabilir. Yapıkredi WorldCard, Fortis WorldCard, Vakıfbank
WorldCard, Anadolubank WorldCard, Garanti Bankası Bonus Card, Garanti Bankası Shop&Miles Card,
Garanti Bankası American Express Card, Denizbank Bonus Card, TEB Bonus Card, Teb World Card,
Şekerbank Bonus Card, Akbank Axess Card, Akbank Carrefour Axess Card, Akbank Citi Axess Card,
Akbank Fish Card, Flexi ve Akbank Wings Card'ları ile kampanyadan yararlanabilir.
- Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir.
- Bireysel müşteri numarasına bağlı en fazla 2 abonelik (2 GSM numarası ile) aynı anda kampanyadan
faydalanabilir.
-Yabancı uyruklu aboneler kampanyadan yararlanamazlar.
- Hattın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması, devredilmesi, faturasız hatta çevrilmesi, numara
taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçilmesi, kampanyaya girişte seçilen tarifeden daha az
bedelli bir pakete geçilmesi ve/veyaya kampanyada geçerli tarifeler haricinde bir pakete geçilmesi,
durumunda aboneye cezai şart tutarı yansıtılacaktır.
- Cezai şart tutarı, cihazın taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen
kampanyaya özel son kullanıcı fiyatından, kampanyaya aykırı durumun meydana geldiği tarihe kadar
cihaz taksit bedeli altında yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle, kurumun cezai şartlarla ilgili
kararına uygun olarak hesaplanacaktır. Bu tutara ayrıca tarife bedeli üzerinden verilmiş indirimler de
eklenecektir. Cezai şart tutarı abonenin çıkacak ilk faturasına yansıtılacak ve aboneden tamamı tahsil
edilecektir.
-Kampanya kapsamında yer alan aboneler aksini belirtmediği sürece kampanya taahhüt süreleri
bitmiş olsa dahi, aylık paket (cihaz temlik bedeli hariç) kullanımına devam edecek olup, indirim
bedelleri sona erecektir.
-Vodafone, tarife ve kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkının saklı tutar.
- Kampanya sonlanma tarihi 31.12.2015’tir.
Download

Kampanya stoklarla sınırlıdır. - Kampanya kapsamında