BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTI GÜNDEMİ
(08-12 Şubat 2016 / ANTALYA)
I.
AÇILIŞ
II. BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI
III. GÜNDEM ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER
IV. ARAŞTIRMA PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE,
HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
SÜS
BİTKİLERİ
VE
BAKLAGİL
1. Buğday Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Çeltik Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Mısır Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Açık Alanda Domates Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Patates Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Nohut Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8. Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
9. Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri
10. Ülkesel Buğday Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı Projesi
11. Ülkesel Minör Ürün Araştırma Projesi
12. Münferit Projeler
B. MEYVE-BAĞ HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
1. Kiraz Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Turunçgil Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Zeytin Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Fındık Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Kayısı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8. Nar Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
9. Çilek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
10. Ülkesel Kivi Entegre Mücadele Projesi
11. Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri
12. Ülkesel Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları Projesi
13. Münferit Projeler
V. TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ
A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE,
HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
Ülkesel Proje Adı
1.
Koordinatörü
SÜS
BİTKİLERİ
VE
BAKLAGİL
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
: TAGEM–BS–12/12-01/(02-01)-02
: Doğu Akdeniz Bölgesi Buğdayda Cephalosporium Çizgi Hastalığı
Etmeni Hymenula cerealis’in Yaygınlığı ve Kök Yara Nematodları
ile Etkileşimi Üzerine Araştırmalar
Lider
: Tahsin AY (Adana BMAE)
Raportörler : Fatih ÖLMEZ (Ankara TBMAE)
: Dr. Filiz ÜNAL (Ankara ZMMAE)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–10/07–01/02-01 Doktora
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Kök ve Kökboğazı
Çürüklüğü etmeni Fusarium spp.’nin tespiti ve Fusarium
graminearum
SSP
(small
secreted
protein)
genlerin
karakterizasyonu
: Fatih ÖLMEZ (Ankara TBMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM-BS-15/12-01/02-02 Doktora
Proje Adı
: Kastamonu İlinde Buğday Alanlarında Görülen Kara Pas
(Puccinia graminis f. sp. tritici) Irklarının Belirlenmesi ve Berberis
Türlerinin Kara Pas Etmeninde Patojenik Varyasyona Olan
Etkileri
Lider
: Nilüfer AKÇİ (Ankara TBMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15/12-01/02-03
: Uluslararası Buğday Yerel Çeşitlerinin Geleneksel ve Moleküler
Yöntemler Kullanılarak Kahverengi Pasa Dayanıklılığının
Testlenmesi ve Ege Bölgesi Puccinia triticina f. sp. tritici Irklarının
Virülenslik Dağılımı Üzerine Çalışmalar
Lider
: Şerife Nergis ÇELİK (Ege TAE)
Raportörler : Dr. Aydan ARAZ (Ankara ZMMAE)
: Fatih ÖLMEZ (Ankara TBMAE)
3.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/12-01/02-02
: Ege Sahil Kuşağı Buğday ve Arpa Ekilişlerinde Cephalosporium
Çizgi Hastalığı (Hymenula cerealis Ellis & Everh.)’nın Yaygınlığı
ve Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi
Lider
: Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
Raportörler : Dr. Aydan ARAZ (Ankara ZMMAE)
: Tahsin AY (Adana BMAE)
: TAGEM–BS–13/12-01/02-03
: Buğday Yaprak Lekesi Etmeni Mycosphaerella graminicola’da
Kütinaz Genlerinin Gen Silme (Gen Knock-out) Tekniği ile
Fonksiyonel Analizi
Lider
: Behzat BARAN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
: Tahsin AY (Adana BMAE)
4.
Proje No
Proje Adı
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
7.
Proje No
Proje Adı
8.
Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
2.
: TAGEM–BS–12/12-01/02-03
: Doğu Akdeniz Bölgesinde Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve
Hatlarının Bazı Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
Lider
: Tahsin AY (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Filiz ÜNAL (Ankara ZMMAE)
: Yeşim EĞERCİ (Bornova ZMAE)
: TAGEM–BS–12/12-06/02-04
: Ankara, Eskişehir ve Konya İlleri Buğday Üretim Alanlarında
Göçerten Hastalığı Etmeninin (Gaeumannomyces graminis [Sacc.]
Arx&Oliver var. tritici [J. Walker]) Yaygınlığı ve Çeşit
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: Dr. Efkan AKÇALI (Adana BMAE)
: TAGEM–BS–14/12-01/02-02
: Bazı Buğday Genotiplerinde Kahverengi Pas (Puccinia recondita
Rob. et Desm.) Hastalığına Dayanıklılığı Sağlayan Lr Genlerinin
Moleküler Markır Yöntemi ile Tespiti ve Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
Lider
: Merve GÜZEL (Edirne TTAE)
Raportörler : Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
: Dr. Efkan AKÇALI (Adana BMAE)
: ICARDA Bilgi
: CRP 3.6 Dryland Creals (Barley)
: Ali İLKHAN
:
Ayşin BİLGİLİ (Şanlıurfa GAPTAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÇELTİK
ENTEGRE
MÜCADELE,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Adnan TÜLEK (Edirne TTAE)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
: TAGEM-BS-15/12-04/02-09 Doktora
: Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Çeltik Kök Çürüklüğüne Neden
Olan Fusarium Türlerinin Saptanması, Yaygınlık Oranlarının
Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
: Yeşim EĞERCİ (Bornova ZMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MISIR
ENTEGRE
MÜCADELE,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAE)
ARAŞTIRMA,
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen
Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden Olan
Fusarium moniliforme’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Vesile URİN (Sakarya MAE)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: Tahsin AY (Adana BMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
: TAGEM–BS–13/12-03/02-04
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mısır (Zea mays
Alanlarında Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi
Lider
: Behzat GÜLER (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Melike YURTMEN (Adana BMAE)
: Dr. Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
Proje No
Proje Adı
Ekim
: TAGEM–BS–11/07-03/02-01
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde II. Ürün Mısırda Koçan
Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium Türlerinin Moleküler Teşhisi,
Önemli Mikotoksinlerinin ve Toksin Oluşumunu Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi
Lider
: Behzat BARAN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Tahsin AY (Adana BMAE)
: Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
4.
L.)
Lider
Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK 3001 (213O227)
: Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis
(Nisk.&M’yale) Mısır Yaprak Yanıklığı Hastalıklarının Patojenik
Morfolojik Karakterizasyonu ve Moleküler Tanımlanması
: Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
: TÜBİTAK 314O540
: İn Vivo Dihaploid ve Moleküler Markör Teknikleri Kullanarak
Mısırda (Zea mays L.) Kuzey Yaprak Yanıklığı (Exserohilum
turcicum (Pass)) Hastalığına Karşı Dayanıklı Katlanmış Hatların
Geliştirilmesi
: Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
4.
Ülkesel
Adı
Proje
Koordinatörü
ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENTEGRE
MÜCADELE ARAŞTIRMA UYGULAMA VE EĞİTİM
PROJESİ
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–12/09-03/02–07 Doktora
: Marmara Bölgesi’nde Bazı Sebze ve Süs
Tospovirüslerin
Biyolojik,
Serolojik
ve
Karakterizasyonu
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
Bitkilerinde
Moleküler
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Biber Yetiştirilen
Alanlarda Patates Y Virüs (Potato Virus Y, PVY) Patotiplerinin
Belirlenmesi ve Bazı Kırmızıbiber Hatlarının Reaksiyonlarının
Araştırılması
Lider
: Kerim KARATAŞ (Kahramanmaraş DAGKTAE)
Raportörler : Dr. Aydan Kaya (Bornova ZMAE)
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
:
: Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalıkların
Belirlenmesi ve Mücadele Yollarının Araştırılması
Lider
: Dr. Mehmet AYDOĞDU (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
: Zühtü POLAT (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK COST 113O882
: Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Görülen Kurşuni Küf Hastalığı
(Botrytis cinerea) İzolatlarının Fungisitlere Karşı Direnç
Durumunun ve Genetik Farklılıklarının Moleküler Yöntemlerle
Tanımlanması, BATEM Gen Havuzunda Bulunan Islah
Materyallerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Dr. İlknur POLAT (Antalya BATEM )
: TÜBİTAK KARİYER 2013O103
: Farklı Domates Genotiplerinde Fusarium oxysporum f.sp. radicislycopersici ve Tomato yellows leaf curl virus Dayanıklılık
Durumlarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
5.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
5.
: Bilgi
: Sanayiye Yönelik Geliştirilen Karaisalı Biber
Phytophthora capsici’ ye Dayanıklılığın Aktarılması
: Duygu DEMİRÖZ (Alata BKAE)
Hatlarına
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
: Kazanlı ve Mersinde Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Sorun Olan
Nematod ve Kök Hastalıklarına Karşı Toprak Dezenfeksiyonuna
Yönelik Demonstrasyon ve Eğitim Çalışmaları
: Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
: TÜBİTAK –TOVAG 213O204
: Serada Dalga Boyu Seçici Özellikte Plastik Örtü Kullanarak
Domates Üretiminde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) ve Bakteriyel
Kara Leke Hastalığının (Pseudomonas tomato) Mücadelesi
: Prof. Dr. Sevilay TOPÇU
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
AÇIK ALANDA DOMATES ENTEGRE MÜCADELE
ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
:
Proje Adı
: Erzincan İlinde Domates Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria
solani Hastalığına Karşı Tahmin Uyarı Modellerinden
Yararlanma İmkanları Üzerinde Araştırmalar
Lider
: H. Reşat AKBAŞ (Erzincan BKAE)
Raportörler : Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
: Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM-BS-14/09-03/02-06
Proje Adı
: Aydın İli Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Domates Mildiyösü
[Phytophthora infestans (Mont.) de Bary] Hastalığına Karşı En
Uygun Tahmin Uyarı Modelinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAE)
: H. Reşat AKBAŞ (Erzincan BKAE)
2. Proje No
: TAGEM–BS–13/09-01/02-09
Proje Adı
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Domates Üretim Alanlarında
Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Klasik ve Moleküler
Yöntemlerle Tespiti ve Yaygınlıklarının Belirlenmesi
Lider
: Z. Ceren AKTAN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAE)
: TAGEM–BS–12/09-02/02–09
: Erzincan İlinde Domateste Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria
solani) Hastalığına Karşı Tahmin Uyarı Modellerinden
Yararlanma İmkânları Üzerine Araştırmalar
Lider
: H. Reşat AKBAŞ (Erzincan BKAE)
Raportörler : Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
: Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
3.
Proje No
Proje Adı
6.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
PATATES
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
: AB 7. ÇERÇEVE EUPHRESCO
: Candidatus phytoplasma solani’nin Tespitinde Farklı Test
Metotlarının Kullanabilirliğinin Araştırılması ve Halka Test
Çalışmaları
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2.
: TAGEM–BS–12/09-07/02-11
: Orta Anadolu Bölgesi Patates Ekiliş Alanlarında Stolbur
Hastalığının (Candidatus phytoplasma solani) Durumu, Yumruya
Geçiş Oranının ve Olası Vektör Böceklerinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Abdullah ÜNLÜ (Antalya BATEM)
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)
Proje No
Proje Adı
3. Proje No
Proje Adı
Lider
4.
5.
: TAGEM-BS-15/04-04/02-04 Doktora
: İzmir ilinde Depolanan Patateslerde Kuru Çürüklük Hastalığına
Neden Olan Fusarium spp.’nin Tanılanması ve Mücadele
Olanaklarının Araştırılması
: Gülcan YIKILMAZSOY (Bornova ZMAE)
Proje No
Proje Adı
Lider
Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK 1001/213O108 Bilgi
: Patates Ekiliş Alanlarında Patates Y Virüsü (PVY) Irklarının
Tespiti ve Mücadele Yönetimine Ait Verilerin Belirlenmesi
: Dr. Üftade GÜNER (Bornova ZMAE)
: BOREN Bilgi
: Patates Siğil Hastalığı [(Synchytrium endobioticum) Schilb. Perc.]
Mücadelesinde Bor Kullanım Olanaklarının Araştırılması
: Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE)
: TÜBİTAK-KARİYER
: Çukurova’da Patates Mildiyösü Erken Uyarı Sisteminin
Oluşturulması ve Phytophthora infestans Popülasyonunun
Moleküler ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
: Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAE)
7.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
NOHUT
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAE)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-14/14-01/02-03
: Nohutta (Cicer arietinum L.) Kök Çürüklüğü ve Solgunluğa
Neden Olan Fusarium Türlerine Karşı Dayanıklılık
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Lider
: Gürkan BAŞBAĞCI (Eskişehir GKTAE)
Raportörler : Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAE)
: Sevilay SAYGI (Samsun KTAE)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
8.
Ülkesel Proje Adı
:
:
:
:
Koordinatörü
TAGEM/TBAD/13/A14/P01/003- Bilgi
Ege Bölgesi Nohutta Hastalıklara Dayanıklılık Test Çalışmaları
Dr. Eylem TUGAY KARAGÜL (Ege TAE)
Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
PAMUK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1.
: TAGEM–BS–12/04-02/02-12
: Pamuk Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) Karşı
Sığır Gübresi Uygulamalarının Etkisi
Lider
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAE)
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAE)
Proje No
Proje Adı
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-15/04-02/02-05
: Pamuk Islah Projeleri Sonucunda Elde Edilmiş Olan Ümitvar
İleri Hatların Verticillium dahliae Kleb. Solgunluğuna
Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Lider
: Gülşen BUZUK (GAP UTAEM)
Raportörler : Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAE)
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAE)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM/TBAD/15/A04/P02/03 Bilgi
: Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinin
Solgunluk
Hastalığı
(Verticillium
dahliae
Kleb.)’na
Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Lider
: Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAE)
Raportörler : Aysel BARS ORAK (Diyarbakır ZMAE)
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAE)
: TAGEM-BS-14/04-02/02-04
: Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium Solgunluk Hastalığı
Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Karşı Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
Lider
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAE)
Raportörler : Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAE)
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAE)
3.
Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
9.
Ülkesel Proje Adı
: TÜBİTAK 1003 2140074
: Lif Verimi ve Kalitesi Yüksek, Biyotik ve Abiyotik Stres
Faktörlerine Tolerant Yerli Pamuk Genotiplerinin, Klasik Islah
ve Moleküler Sınıflama Yöntemleri İle Geliştirilmesi
Proje Lideri : Dr. Volkan SEZENER (Nazilli PAE)
Kurum Sor. :
Sergül ÇOPUL (Nazilli PAE)
(Yrd. Arş.)
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–10/10–01/02-07 Doktora
: Erzincan’da Örtüaltında Yetiştirilen Domateslerde Erken
Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) Hastalığına Karşı Biyolojik
Mücadele İmkânlarının Araştırılması
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAE)
: TAGEM–BS–12/12-06/02-01
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğday Ekili Alanlarda
Arbüsküler Mikorizal Fungus Varlığının Tespit Edilmesi ve
Bunların Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Etmenlerine (Fusarium
culmorum ve Bipolaris sorakiniana) Karşı Etkinliğinin
Araştırılması
Lider
: Aysel BARS ORAK (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Efkan AKÇALI (Adana BMAE)
: Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)
2. Proje No
Proje Adı
3.
: TÜBİTAK 1001 Bilgi TAGEM-BS-10/07-01/02-03
: İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia
Türlerinin,
Anastomosis
Gruplarının
Moleküler
Karakterizasyonu ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonları ile
Potansiyel Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Belirlenmesi
Lider
: Prof. Dr. Sara DOLAR (Ankara Üniv. ZF)
Kurum Sor. :
Dr. Filiz ÜNAL (Ankara ZMMAE)
(Yrd. Arş.)
Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
5.
Proje No
Proje Adı
Lider
6.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Araş.
: TÜBİTAK-COST
: Buğday’da ( Triticum aestivum L.) Kök Çürüklük Patojeni
Fusarium spp.’ye Karşı, Endofitik Fusarium spp. nin
Antimikrobial Aktivitesi ve Bazı Patojenik ve Endofitik Fusarium
spp.’nin Moleküler Farklılıkları
: Prof.Dr. Berna TUNALI (19 Mayıs Üniv. Ziraat Fak.)
Fatih ÖLMEZ (Ankara TBMAE)
: TAGEM–BS–11/05–03/02-03 Doktora
: Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum)’na Karşı Bazı
Fungusitler ve Rizosfer Bakterileri ile Mücadele Çalışmaları
: Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–11/07-01/04-02 Bilgi
: Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nın Fungal Patojenlerle
Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: İ. Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
: Behzat BARAN (Diyarbakır ZMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
:
: Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığına Karşı Mikorizal Fungusların
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAE)
Raportörler : Doç.Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
: Ayşin BİLGİLİ (Şanlıurfa GAP TAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM-BS-15/04-01/02-06 Doktora
Proje Adı
: Ayçiçeği Mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de
Toni)’ne Karşı Dayanıklılık Mekanizmasının İncelenmesi Üzerine
Çalışmalar
Lider
: Tuğba Hilal ÇİFTÇİGİL (Edirne TTAE)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
: TAGEM-BS-15/09-03/02-07 Doktora
: Fasulye Hale Yanıklığı Hastalığının (Pseudomonas savastanoi pv.
phaseolicola) Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: Kamil DUMAN (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/09-02/02-08
: Domateste Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici) ve Domates Benek Hastalığının (Pseudomonas
syringae pv. tomato) Kök Bakterileri ile Biyolojik Mücadelesi
Lider
: Dr. H. Nilüfer YILDIZ (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
: Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/09-02/02-10
: Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı (Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis)’nın Endofit Bakteriler ile
Biyolojik Kontrolü
Lider
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAE)
Raportörler : Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Ali KARATAŞ (Adana BMAE)
4.
Proje No
Proje Adı
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/04-02/02-13
: Fluoresan Pseudomonasların Pamukta Fide Kök Çürüklüğü
Hastalığına Karşı Etkilerinin Belirlenmesi
Lider
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAE)
Raportörler : Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAE)
: Aysel BARS ORAK (Diyarbakır ZMAE)
Lider
7.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-14/04-04/02-05 Doktora
: Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı Etmeni (Ralstonia
solanacearum)’a Endofitik Bakterilerle Biyolojik Mücadele
Olanaklarının Araştırılması
: Neziha ARSLAN (Bornova ZMAE)
: TÜBİTAK 1007 111 G 150
: Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim
Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Alt Proje
: Bazı Önemli Toprak Kökenli Patojenlere Karşı Trichoderma
Adı
spp.’nin Formülasyonu ve Üretimi İçin Uygun Teknoloji
Geliştirilmesi
Koordinatör : Dr. Gülay BEŞİRLİ (Yalova ABKMAE)
Kurum Sor. :
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
(Yrd. Arş.)
8.
Proje No
Proje Adı
9.
Proje No
Proje Adı
Lider
10.
: TAGEM–BS–13/09-03/02-06 Doktora
: GAP Bölgesi Biberlerinde Fungal Kökenli Kök Çürüklük
Etmenleri, Etkin Patojenin Moleküler Karakterizasyonu ve
Mikoriza (Glomus spp.) ile Mücadele İmkânlarının Araştırılması
: Ayşin BİLGİLİ (Şanlıurfa GAPTAE)
: TAGEM–BS–13/09-01/02-05 Doktora
: Adana ve Mersin İllerinde Pamuk Beyazsineği, Bemisia
tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)’nin Entomopatojen
Faunasının ve Elde Edilen İzolatların Etkinliklerinin Belirlenmesi
: Şebnem TİRENG KARUT (Adana BMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL BUĞDAY SEPTORYA YAPRAK
HASTALIĞI PROJESİ
Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
LEKESİ
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM–BS–13/12-01/02-01 Yüksek Lisans
Proje Adı
: Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Buğday’da Septorya Yaprak Lekesi
Etmeninin (Septoria tritici Rob. Ex. Desm.) Yaygınlığının
Belirlenmesi ve Moleküler Tanısı
Lider
: Gülsüm ÜNAL (Adana BMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
:
Proje Adı
: Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı Etmeni Septoria
tritici (Desm.)’nin Çukurova Koşullarında Verim Kaybına Olan
Etkisinin Araştırılması
Lider
: Tahsin AY (Adana BMAE)
Raportörler : Melis SEİDİ (Edirne TTAE)
: Zühtü POLAT (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM–BS–12/12-06/02-05
Proje Adı
: Orta Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen
Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici
Rob.ex.Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: Dr. Efkan AKÇALI (Adana BMAE)
: TAGEM–BS–14/12-06/02-01 (1)
: Trakya Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya
Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob.ex.Desm.)
Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatlarının
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Melis SEİDİ (Edirne TTAE)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: A. Faik YILDIRIM (Ankara ZMMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14/12-06/02-01(2)
: Ege Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak
Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. Ex. Desm.) Yaygınlığı,
Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: M. Ömer ÖZTÜRK (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
: Zühtü POLAT (Yalova ABKMAE)
Lider
: TAGEM-BS-14/12-06/02-01(3)
: Karadeniz Bölgesi’nde Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen
Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex.
Desm.) Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatların Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
: Sevilay SAYGI (Samsun KTAE)
Raportörler : Dr. Filiz ÜNAL (Ankara ZMMAE)
: Tahsin AY (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-14/12-06/02-01(4)
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen
Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. Ex.
Desm.) Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
Lider
: Yener ÇELİK (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
11.
: TAGEM–BS–14/12-06/02-01(5)
: Marmara Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya
Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. Ex. Desm
Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatların
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Zühtü POLAT (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Dr. Aydan ARAZ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
Ülkesel Proje Adı
ÜLKESEL MİNÖR ÜRÜN ARAŞTIRMA PROJESİ
Koordinatörü
Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM–BS–12/09-10/02-16
: İzmir İlinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Fungal
Hastalıkların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
Raportörler : Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
: Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08(1)
: Ege Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık,
Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde
Araştırmalar
Lider
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (2)
: Batı Akdeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
: Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (3)
: Orta Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
4.
Proje No
Proje Adı
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
7.
Proje No
Proje Adı
8.
Proje No
Proje Adı
9.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM BS-15/09-10/02-08 (4)
: Doğu Akdeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
Raportörler : Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (5)
: Marmara Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
: Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (6)
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde
Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve
Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
: Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (7)
: Doğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAE)
Yrd. Arş.
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAE)
Raportörler : Sevilay Saygı (Samsun KTAE)
: Senem TÜLEK (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (8)
: Karadeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Sevilay SAYGI (Samsun KTAE)
Raportörler : Serdar TUNCER (Erzincan BKAE)
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAE)
12.
MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM–BS–11/10-04/02-05
Proje Adı
: Çukurova’da Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi (Acidovorax
avenae subsp. citrulli (Shaad et al.) Willems et al.) Hastalığının
Yaygınlığı, Epidemiyolojisi ve Kimyasal Mücadelesi Üzerine
Araştırmalar
Lider
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Abdullah ÜNLÜ (Antalya BATEM)
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş:
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–11/10-04/02-04 Doktora
: Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi Hastalığı Etmeninin
(Acidovorax avenae sub sp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.)
Tohumda Yaşam Yeri, Ticari Tohumlardan Tespitinde Uygun
Yöntemin Saptanması ve Mücadelesinde Farklı Tohum
Uygulamalarının Etkisi
: Ali KARATAŞ (Adana BMAE)
: TÜBİTAK 1001
: Çukurova Koşullarında Toprakaltı ve Yüzey Damla Sulama
Sistemleriyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Açıkta
Patlıcanın Verim, Verim Bileşenleriyle Su Kullanım Randımanı
Üzerine Etkileri
: Dr. Yeşim BOZKURT (Alata BKAE)
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
: TAGEM–BS–12/09-03/02-06 Doktora
: Karadeniz Bölgesinde Önemli Fasulye Üretim Alanlarında Hale
Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) ve Adi Yaprak
Yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) Etmenlerinin
Belirlenmesi ve Bazı Fasulye Islah Hatlarının Bu Etmenlere Karşı
Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
: Doktora
: İzmir İlinde Karanfillerde Solgunluğa Neden Olan Fusarium
Türlerinin ve Yaygınlıklarının Belirlenmesi ve Önemli Olan
Türün Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Ceren CER (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Fatih ÖLMEZ (Ankara TBMAE)
: Gürkan BAŞBAĞCI (Eskişehir GKTAE)
Proje No
Proje Adı
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-15/09-10/02-10
: Antalya İli Enginar Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalık ve
Zararlıların
Belirlenmesi
ve
Mücadele
Olanaklarının
Araştırılması
Lider
: Dr. Mehmet AYDOĞDU (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAE)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
5.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14/01-06/02-07
: Bitkilerde
Patojen
Bakteri,
Fungus
ve
Virüslerin
Koleksiyonlarının Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması
Lider
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
: Sabriye ÖZDEMİR (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-14/09-02/02-08
: Orta Anadolu Bölgesi Domates, Biber, Marul Ekiliş Alanlarında
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato spotted wilt virus,
TSWV)’nin Tespiti, Yaygınlığı, Moleküler Karakterizasyonu ve
Bazı
Domates
Gen
Kaynaklarının
TSWV’ye
Karşı
Dayanıklıklarının Moleküler İşaretleyiciler ile Belirlenmesi
Lider
: Dr. Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Sabriye ÖZDEMİR (Bornova ZMAE)
: Serkan ÖNDER (Manisa BAE)
: TAGEM-BS-14/09-07/02-09
: Orta Anadolu Bölgesi Havuçta Kök ve Kök Çürüklüğüne Sebep
Olan
Alternaria
spp’nin
Morfolojik
ve
Moleküler
Karakterizasyonu, Toksinleri ve Mücadele Olanaklarının
Belirlenmesi
Lider
: Senem TÜLEK (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAE)
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAE)
: TAGEM-BS-14/03-01/02-10
: Yoncada Virüslerden Ari Polycross Parselinin Oluşturulması
Üzerine Araştırmalar
Lider
: Dr.Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAE)
: İlyas DELİGÖZ (Samsun KTAE)
: TAGEM-BS-14/09-02/02-11
: Bazı Patlıcan Genotiplerinde Fusarium Solgunluğu (Fusarium
oxysporum f. sp. melongenae), Patates çizgi virüsü (Potato Y
potyvirus) ve Kök-ur Nematodu (Melodiogyne incognita)’na
Dayanıklılığının Araştırılması
Lider
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
6.
Proje No
Proje Adı
7.
Proje No
Proje Adı
8.
Proje No
Proje Adı
9.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14/09-03/02-12
: Karaisalı Biber Hatlarında Bazı Viral Etmenlerin Saptanması ve
Tobacco Etch Virüs (TEV)’ne Dayanıklılık Geninin Belirlenmesi
Lider
: Pelin KELEŞ ÖZTÜRK (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAE)
: Dr. Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–13/09-08/02-07
: Isparta İlinde Yağ Gülünde Gül Pası Hastalığı (Phragmidium
spp.)’na Karşı Tahmin ve Erken Uyarı Modelinin Modifikasyonu
Lider
: Hamza ŞENYURT (Eğirdir MAE)
Raportörler : Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAE)
: Güliz TEPEDELEN (Bornova ZMAE)
: TAGEM–BS–13/09-02/02-08
: Domates ve Patates Tohum Örneklerinde Pospiviroidlerin
Moleküler Yöntemlerle Tanılanması
Lider
: Pakize GÖK GÜLER (Adana BMAE)
Raportörler : Sabriye ÖZDEMİR (Bornova ZMAE)
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
: TAGEM–BS–12/04–01/02–14
: Susamda Kömür Çürüklüğü Hastalığına Neden Olan
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.’in Patojenik ve
Moleküler Karakterizasyonu ile Susam Genotiplerinin Hastalığa
Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Behzat BARAN (Diyarbakır ZMAE)
Lider
Raportörler : Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
: Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE)
10. Proje No
Proje Adı
11. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/12-05/02-15
: Orta Anadolu Bölgesi’nde Arpa Ekiliş Alanlarında Arpa Yaprak
Leke Hastalığı (Rhynchosporium secalis)’in Patotiplerinin
Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Aydan ARAZ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: Dr. Efkan AKÇALI (Adana BMAE)
12. Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK 115O007
: Yerfıstığı Alanlarında Aflatoksin Oluşumunun Azaltılmasına
Yönelik Apatojenik Aspergillus flavus’un Biyolojik Mücadelede
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
: Dr. Işılay LAVKOR (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-12/04-06/(01-02)-15 BİLGİ
: Denizli ve Manisa İllerinde Kekik (Origanum spp.) Alanlarında
Görülen Zararlı, Hastalık ve Yabancı otların Belirlenmesi,
Önemli Olanların Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
Lider
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAE)
Yrd. Arş.
: Güliz TEPEDELEN (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAE)
: Serdar TUNCER (Adana BMAE)
14. Proje No
: TÜBİTAK 114O400
Proje Adı
: Türkiye’deki Çim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların
Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Filiz ÜNAL (Ankara ZMMAE)
13. Proje No
Proje Adı
15. Proje No
: KKTC
Proje Adı
: KKTC’de Sebze Alanlarında Mevcut Hastalık ve Zararlıların Tespiti
Alt
Proje
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Karantina ve Sertifikasyon
Adı
Esaslarına Yönelik Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların
Belirlenmesi
Koordinatör :
Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
Lider
Kurum Sor. :
Kuntav VURANA (KKTC TAE)
(Yrd. Arş.)
: AB 7.ÇERÇEVE Bilgi
: Bahçe Bitkilerinde Abiyotik Stres Etkilerini En Aza İndirmek
İçin Kök Hedefli Stratejilerin Güçlendirilmesi
Lider
: Prof.Dr. Sevilay TOPÇU (Çukurova Üniv.)
Kurum Sor. :
Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAE)
Yrd. Arş.
16. Proje No
Proje Adı
17. Proje No
Proje Adı
: AB 7. ÇERÇEVE ARIMNET-SWİPE
: Değişen Çevre Koşullarında Beyazsinek Popülasyon Salgınlarının
Tahmin Edilmesi
Alt
Proje
Bemicia tabaci Biyotiplerinde Genetik Farklılığın Etkisi
Adı
Ülke Koord. : Doç. Dr. Birol AKBAŞ (TAGEM)
Kurum Sor.
Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAE)
(Yrd. Arş.)
: AB 7. ÇERÇEVE ARIMNET-SWİPE
: Değişen Çevre Koşullarında Beyazsinek Popülasyon Salgınlarının
Tahmin Edilmesi
Alt
Proje
Beyaz Sinekler (Bemisia tabaci) ile Taşınan Virüslerin Irklarının,
Adı
Vektör Beyaz Sinek Biyotiplerinin Belirlenmesi ve Taşınma
Stratejilerinin Tespit Edilmesi
Ülke Koord. : Doç. Dr. Birol AKBAŞ (TAGEM)
Dr. Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
18. Proje No
Proje Adı
19. Proje No
Proje Adı
Lider
20. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş:
21. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
22. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
23. Proje No
Proje Adı
Alt Proje
Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
: TAGEM/BBAD/10/A09/P07/02 Bilgi
: Domates (S. esculentum L.) ve Karpuzda (Citrullus lanatus
(Thunb.) Mansf.) Bazı Tohum Kaynaklı Bakteriyel Hastalık
Etmenlerine Karşı Tohum Film Kaplama Tekniğinin
Geliştirilmesi
: Meral YILMAZ (Antalya BATEM)
: TAGEM BBAD/11/A09/P07/03
: Biberde (Capsicum annum L.) Moleküler Markörler Kullanılarak
Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Hat Geliştirilmesi
: Duygu ALTINÖZ (Alata BKAE)
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
: TAGEM BBAD/11/A09/P07/05 Bilgi
: MAS (Moleküler Markır Yardımlı Seleksiyon) Kullanılarak
Domateste Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı/Tolerant Hat
Geliştirilmesi
: Dr. Hasan PINAR (Alata BKAE)
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
: TAGEM 60T60T/BBAD/12/A09/P07/0360T60T Bilgi
: Alata Sarımsağının (Allium sativum L.) Meristem Kültürü ile
Arındırılması ve Çoğaltılması
: Ceren EKŞİ (Alata BKAE)
Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAE)
: TÜBİTAK 1003
: Kuru Fasulyede Yüksek Sıcaklığa ve Kuraklık Stresine Toleranslı
Materyallerin Belirlenerek Islah Programlarında Değerlendirilmesi
: Fasulyede Bakteriyel Hastalıklara (Bakteriyel Yağ Lekesi ve Adi
Yaprak Yanıklığı) Karşı Moleküler Markırların Etkinliğinin
Araştırılması
: Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜK ( Harran Üniv. Biyoloji Böl.)
Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
24. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
: TÜBİTAK-1001 Doktora
: Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Biberlerde Virüs
Hastalıklarının Saptanması ve Farklı Biber Popülasyonlarında
Önemli Virüslere Karşı Reaksiyonlar ile Bazı Dayanıklılık
Genlerinin Belirlenmesi
: Prof. Dr. Saadettin BALOĞLU (Çukurova Üniversitesi)
: Pelin KELEŞ ÖZTÜRK (Adana BMAE)
: TAGEM/TSKAD/14/A13/P02/06
: Doğu Akdeniz İklim Koşullarında Damla Yöntemiyle Sulanan
Yerfıstığında Optimum Sulama Programının Oluşturulması ve
Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Verim ve Kalite Üzerine
Etkilerinin Belirlenmesi
Lider
: Doç. Dr. S. Metin SEZEN (Çukurova Üniversitesi)
Kurum Sor. :
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
(Yrd. Arş.)
25. Proje No
Proje Adı
26. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
: TAGEM/TBAD/15/A04/P06/08
: Tıbbı Adaçayı (Salvia officinalis L.) Islahı Araştırmaları
: Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT (Tarla Bitkileri MAE)
:
Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE)
: TAGEM Bahçe Bitkileri Bilgi
: Domateste Fusarium oxysporum f.sp.
Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi
Lider
: Duygu ALTINÖZ (Alata BKAE)
Kurum Sor. :
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
(Yrd. Arş.)
27. Proje No
Proje Adı
radicis-lycopersici’ye
B. MEYVE-BAĞ HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
1.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KİRAZ
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-15/08-01/02-11 Doktora
: İzmir ve Manisa İllerinde Kirazlarda Hasat Sonrasında Meyve
Çürüklüklerine Neden olan Fungal Etmenlerin Saptanması,
Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
: Ayşe UYSAL (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-15/08-01/02-12
: Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki
Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığının Durumunun ve
Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Şeyma Reyhan ERDOĞAN (Eğirdir MAE)
Raportörler : Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
2.
: TAGEM–BS–12/08-04/02-23
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kiraz ve Badem Ağaçlarında
Fitoplazma Etmenlerinin Tanılanması
Lider
: Osman ÇİFTÇİ (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
: Ali KARATAŞ (Adana BMAE)
: TAGEM–BS–12/08-01/02-18
: Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Kurumalara Neden
Olan Cytospora spp’nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent
Irklarının Varlığının Belirlenmesi
Lider
: Ülkem TANIKER (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAE)
Ülkesel
Adı
Proje TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE ENTEGRE MÜCADELE
ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Koordinatörü
Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2.
: TAGEM-BS-15/08-02/02-13 Doktora
: Şerbetçiotu ve Turunçgil Bitkilerinde Bulunan Viroidlerin
Araştırılması, Biyolojik Moleküler Karakterizasyonu ve Bu Bitki
Gruplarında Viroid Gen Bankası Oluşturulması
: Pakize GÖK GÜLER (Adana BMAE)
: TAGEM–BS–14/08-02/02-13
: Turunçgil Meyvelerinde Ekşi Çürüklük (Geotrichum citriaurantii) Hastalığının Mücadelesinde Potasyum Sorbat
(C 6 H 7 KO 2 ) ve Sodyum Bikarbonat’ın (NaHCO3) Etkilerinin
Belirlenmesi
Lider
: Halil GÜR (Alata BKAE)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
: Mustafa SEZGEN (Ankara ZMMAE)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-02/02-19
: Citrus Yellow Vein Clearing Virus’un Adana, Hatay ve Mersin
Limon Alanlarında ve Fidanlıklardaki Durumu ile Ticari Limon
Çeşitlerindeki Reaksiyonlar ve Virüs Vektör İlişkisinin
Belirlenmesi
Lider
: Dr. Melike YURTMEN (Adana BMAE)
Raportörler : Serkan ÖNDER (Manisa BAE)
: Bengi TOPKAYA KÜTÜK (Antalya BATEM)
3.
Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-02/02-20
: Turunçgillerde Sorun Olan Bazı Virüs ve Viroid Hastalık
Etmenlerinin Multipleks RT-PCR ile Tanılanması
Lider
: Bengi TOPKAYA KÜTÜK (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)
: Osman ÇİFTÇİ (Diyarbakır ZMAE)
: BBMB-11-20 Bilgi
: Mutasyon Islahı Yolu ile Minneola tangeloda Turunçgil
Kahverengi Leke Hastalığı (Alternaria alternata f. sp. citri)’na
Tolerant Tiplerin Belirlenmesi
Lider
: Güçer KAFA (Alata BKAE)
Kurum Sor. :
Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
(Yrd. Arş.)
: TÜBİTAK 1001
: Klasik ve Somatik Melezleme Yöntemleri Kullanılarak Turunca
Alternatif Yeni Turunçgil Anaçların Geliştirilmesi
: Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Ç.Ü. Bahçe Bitkileri Böl.)
Lider
Kurum Sor.
Dr. Melike YURTMEN (Adana BMAE)
(Yrd. Arş.) :
7.
Proje No
Proje Adı
Lider
8.
Proje No
Proje Adı
Alt Proje
Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
: TÜBİTAK 1001
: Adana, Mersin ve Hatay İllerinde Turunçgil Bahçelerinde
Pseudomonas syringae pv. syringae (Turunçgil Bakteriyel Dal
Yanıklıgı Hastalığı Etmeni)’nin Yaygınlıgı ve Karakterizasyonu
ile Bazı Turunçgil ve Sert Çekirdekli Meyve Ağacı Çeşitlerinin
Hastalığa Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)
: TÜBİTAK 1007
Turunçgillerde Sektörel Gelişim ve İhracat Şansını Artıracak
Çeşit ve Anaç Geliştirme
: Mutasyon Yoluyla Uçkurutana Tolerant Yeni Limon Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
: Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Çukurova Üniversitesi)
Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
9.
Proje No
Proje Adı
Alt Proje
Adı
: TÜBİTAK 1007
Turunçgillerde Sektörel Gelişim ve İhracat Şansını Artıracak
Çeşit ve Anaç Geliştirme
: Klasik ve Somatik Melezleme Yöntemleriyle Alkali Topraklara
Adapte Olabilen, Tristeza Virüs Hastalığı ve Phytopthora
citropthora Etmeninin Neden Olduğu Kök ve Kök Boğazı
Çürüklüğü Hastalığına Tolerant Yeni Turunçgil Anaçları
Geliştirilmesi
: Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Çukurova Üniversitesi)
Lider
Kurum Sor.
: Dr. Melike YURTMEN (Adana BMAE)
(Yrd. Arş.)
3.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ZEYTİN
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lideri
: TAGEM–BS–11/04-04/02-07 Doktora
: Batı Anadolu’da Zeytinlerde Görülen Meyve Çürüklük
Etmenlerinin Saptanması ve Çürüklüklerin Bazı Kalite
Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar
: Nuray KÖRÜKMEZ AYDOĞAN (Bornova ZAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Ege Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastiosa Etmeninin
ve Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin
Belirlenmesi
Lider
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
: TAGEM–BS–13/08-05/02-10
: Manisa İlinde Zeytin Halkalı leke Hastalığının (Spilocaea
oleaginea (Cast.)) Mücadelesinde Farklı İlaçlama Zamanlarının
Etkililiğinin ve Erken Uyarı Modelinin Kullanım Olanağının
Araştırılması
Lider
: Dr. Barbaros ÇETİNEL (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAE)
: Nuray KÖRÜKMEZ AYDOĞAN (Bornova ZAE)
Proje No
Proje Adı
4. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM–BS–13/10-01/02-11
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yeni Tesis Antepfıstığı
Bahçelerinde Kurumalara Neden Olan Fungal Etmenlerin
Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
Lider
: Dr. Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAE)
Raportörler : Dr. Arzu SEZER (Giresun FAE)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
: EVRENA-TÜBİTAK 1010
: Türkiye’de Antepfıstığı (Pistacia vera) ve diğer Pistacia
Türlerinde Alternaria Yanıklık Hastalığına Neden Olan
Alternaria spp.’nin Moleküler ve Patojenik Karakterizasyonları
ve Hastalık Epidemiyolojisinin Araştırılması
Lider
: Yrd. Doç. Dr. Hilal ÖZKILINÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.)
Kurum Sor. :
Dr. Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAE)
(Yrd. Arş.)
: TAGEM–BS–14/10-01/02-14
: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Antepfıstığında
Salkım ve Sürgün Yanıklık Hastalığı (Botryosphaeria sp.)’nın
Durumu ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
Lider
: Dr. Serap TOKER DEMİRAY (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Arzu SEZER (Giresun FAE)
: Dr. Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAE)
5. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
FINDIK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-15/10-03/02-14
: Fındıkta Külleme Hastalığına Karşı Kimyasal Mücadele
Olanaklarının Araştırılması ile Hastalığın Verim, Kalite ve Bitki
Gelişimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAE)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/10-03/02-21
: Fındıkta Botrytis cinerea’nın Neden Olduğu Çotanak Yanıklığı
Hastalığının Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAE)
Raportörler : Süreyya ÖZBEN (Ankara ZMMAE)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
6.
: Karadeniz İhracatçı Birlikleri - Bilgi
: Fındıkta İlkbahar Donlarından Korunmak için Yaprak
Tomurcuklarının Açımını Geciktirici Bazı Uygulamalar
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BAĞ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–11/04-01/02-08 Doktora
: Ege Bölgesi Bağlarında Yaprak Kıvrılması Hastalığı ile İlgili
Virüslerin Tanılanması ve Karakterizasyonu
: Serkan ÖNDER (Manisa BAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Erzincan İli Bağlarında Botritis Salkım Çürüklüğü (Botrytis
cinerea Pers.) Hastalığının Mücadelesinde Tahmin-Erken Uyarı
Modeli ve Standart Bir Programdan Yararlanma Olanağı
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAE)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15/08-04/02-01 (1)
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ (Manisa BAE)
Raportörler : Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAE)
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15/08-04/02-01 (2)
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAE)
: Ümit ESER (Samsun KTAE)
: TAGEM-BS-15/08-04/02-01 (3)
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ (Manisa BAE)
: Ümit ESER (Samsun KTAE)
: TAGEM-BS-15/08-04/02-01 (4)
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAE)
Raportörler : Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAE)
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
4.
Proje No
Proje Adı
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
7.
Proje No
Proje Adı
8.
: TAGEM-BS-15/08-04/02-01 (5)
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Ümit ESER (Samsun KTAE)
Raportörler : Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAE)
: Erhan SOLAK (Tekirdağ BAE)
: TAGEM-BS-15/08-04/02-01 (6)
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Duygu MERMER DOĞU (Tekirdağ BAE)
Raportörler : Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-15/08-04/02-01 (7)
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAE)
: Erhan SOLAK (Tekirdağ BAE)
Proje No
: TAGEM-BS-15/08-04/02-01 (8)
Proje Adı
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAE)
Raportörler : Duygu MERMER DOĞU (Tekirdağ BAE)
: Ümit ESER (Samsun KTAE)
: TAGEM-BS-15/08-04/02-15 TAGEM + Doktora
: Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)
Hastalığına Karşı Reaksiyonları ve Etmenin Moleküler
Karakterizasyonu
Lider
: Duygu MERMER DOĞU (Tekirdağ BAE)
Raportörler : Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
10. Proje No
: TAGEM–BS–13/08-05/02-12
Proje Adı
: Manisa İlinde Bağ Küllemesi Hastalığının (Erysiphe necator
Schw.) Mücadelesinde Tahmin-Uyarı Modeli Kullanım
Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ (Manisa BAE)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
: Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAE)
9.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/08-05/02-13
: Bağlarda Petri Hastalığı (Phaeoacremonium oleophilum,
Phaeomoniella
chlamydospora)'nın
Mücadelesi
Üzerine
Araştırmalar
Lider
: Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
11. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-05/02-22
: Bazı Bitki Aktivatörlerinin Tekirdağ Çekirdeksizi Üzüm
Çeşidinde Bağ küllemesi (Erysiphe necator) Hastalığına Karşı
Etkilerinin Araştırılması
Lider
: Erhan SOLAK (Tekirdağ BAE)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
: Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAE)
12. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-04/02-23
: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Bağ Alanlarında Önemli
Virüs ve Viroid Kökenli Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi
Lider
: Behzat GÜLER (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAE)
: Serkan ÖNDER (Manisa BAE)
13. Proje No
Proje Adı
14.
: TAGEM–BS–11/04-01/02-09
: Erzincan İli Bağlarında Botrytis Salkım Çürüklüğü (Botrytis
cinerea Pers.) Hastalığının Mücadelesinde Tahmin-Erken Uyarı
Modeli ve Standart Bir Programdan Yararlanma Olanağı
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAE)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
Proje No
Proje Adı
15. Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK-COST
: Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun Dokusu
Fungal Hastalıkları ile Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve
Phaeoacremonium spp. ile Cylindrocarpon spp.’den Ari Bitki Elde
Edilmesi
: Süreyya ÖZBEN (Ankara ZMMAE)
: TÜBİTAK-COST
: Asmada Yeni Tanımlanan Bazı Virüslerin Ülkemizdeki
Durumunun Belirlenmesi, Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri ile
Grapevine fanleaf virus ve Arabis mosaic virus’ün Genetik
Çeşitliliğinin Araştırılması
Lider
: Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE (Niğde Üniversitesi)
Kurum Sor. :
Serkan ÖNDER (Manisa BAE)
(Yrd. Arş.)
16. Proje No
Proje Adı
7.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KAYISI
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Malatya İli Kayısı ve Elma Üretim Alanlarında Görülen
Phytoplasma Hastalık Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi
Lider
: Özgül İYİGÜN ŞAHİN (Malatya KAE)
Raportörler : Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAE)
: Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
8.
: TAGEM–BS–13/08-01/02-14
: Malatya ve Elazığ İllerinde Kayısı Ağaçlarında Kurumalara
Neden Olan Fungal Etmenlerin, Yaygınlıklarının ve Mücadele
Olanaklarının Belirlenmesi
Lider
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Ülkem TANIKER (Ankara ZMMAE)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
Proje No
Proje Adı
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
NAR
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1.
: TAGEM–BS–10/04–08/02-17
: Antalya İli Nar Üretim Alanlarında Solgunluğa Neden Olan
Fungal Etmenlerin Tespiti ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Lider
: Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
: Nuray KÖRÜKMEZ AYDOĞAN (Bornova ZAE)
Proje No
Proje Adı
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-15/08-09/02-16 Doktora
: Antalya ve Muğla İllerinde Nar Ağaçlarında Kök ve Kökboğazı
Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora Türleri ile Bazı Nar
Çeşitlerinin Hastalığa Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
: TAGEM-BS-15/08-09/02-17 Doktora
: Nar (Punica granatum L.)’da Hasat Sonrası Meyve
Çürüklüklerine Neden Olan Alternaria Türlerinin Moleküler
Tanısı, Etiolojisi ve Mücadelesi
: Ramazan GENCER (Ege TAE)
: TAGEM–BS–12/08-09/02-25
: Antalya İlinde Nar Ağaçlarında Görülen Bakteriyel Etmenlerin
Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi
Lider
: Serap Melike SÜLÜ (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
3.
Proje No
Proje Adı
9.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÇİLEK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
1.
: TAGEM–BS–12/08-10/02-26
: Orta Anadolu Bölgesi Çilek Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal
Hastalıklar ile Bitki Paraziti Nematodların Tespiti, Yaygınlık
Oranları Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Tülin SARIGÜL ERTEK (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
: Nuray KÖRÜKMEZ AYDOĞAN (Bornova ZAE)
: Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAE)
Proje No
Proje Adı
10. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL KİVİ ENTEGRE MÜCADELE PROJESİ
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM–BS–13/08-09/01-22 (1)
: Marmara Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Lider
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
Yrd. Arş.
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/08-09/01-22 (2)
: Orta Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve
Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
Lider
Yrd. Arş.
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
Raportörler : Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
: TAGEM–BS–13/08-09/01-22 (3)
: Doğu Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve
Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Lider
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAE)
Yrd. Arş.
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAE)
Raportörler : Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
4.
: TAGEM–BS–13/08-09/01-22 (4)
: Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve
Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Lider
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Özlem DOĞAN (Erbeyli İAE)
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
Proje No
Proje Adı
11. Ülkesel Proje Adı
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ
YENİ TEKLİF PROJELER
:
1. Proje No
Proje Adı
: Bağlarda Külleme Hastalığına [Erysiphe necator Schwein.
(Uncinula necator)] Karşı Biyolojik Mücadele İmkanlarının
Araştırılması
Lider
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAE)
Raportörler : Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ (Manisa BAE)
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–13/08-03/02-15 Doktora
: Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma Hastalığı (Candidatus
Phytoplasma mali)’nın Biyolojik Mücadelesinde Endofitik
Fungusların Etkinliğinin Araştırılması
: Şefika YAVUZ (Adana BMAE)
12. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL
BAĞ
ALANLARINDA
HASTALIKLARI PROJESİ
Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
FİTOPLAZMA
DEVAM EDEN PROJELER
1.
2.
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(1)
: Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları
ve olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin
Belirlenmesi
Lider
: Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAE)
: Ali KARATAŞ (Adana BMAE)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(2)
: Ege Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıklarının ve Olası
Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin
Belirlenmesi
Lider
: Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAE)
Raportörler : Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAE)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(3)
: Erzincan İlindeki Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör
Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAE)
Raportörler : Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAE)
: Dr. Elen İNCE (Adana BMAE)
3.
Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
7.
Proje No
Proje Adı
8.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(4)
: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Bağ Alanlarında
Fitoplazma Etmenlerinin Tespiti ve Olası Vektör Böcek
Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(5)
: Antalya İli Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek
Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Nejla ÇELİK (Antalya BATEM)
Raportörler : Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
: Osman ÇİFTÇİ (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(6)
: Trakya Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör
Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Duygu MERMER DOĞU (Tekirdağ BAE)
Raportörler : Dr. Elen İNCE (Adana BMAE)
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAE)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(7)
: Doğu Akdeniz Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör
Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Elen İNCE (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(8)
: Karadeniz Bölgesi Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör
Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
Raportörler : Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
9.
13.
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(9)
: Güney Marmara Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıklarının ve
Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin
Belirlenmesi
Lider
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Ali KARATAŞ (Adana BMAE)
Proje No
Proje Adı
MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
: AB 7. ÇERÇEVE EUPHRESCO
Proje Adı
: Asma Flavescence doree (GFD) Fitoplazmasının Konukçu
Bitkileri ve Potansiyel Vektörleri Üzerinde Epidemiyolojik
Çalışmalar ve FD Için Farklı Teşhis Prosedürlerinin
Değerlendirilmesi (Avrupa Bitki Sağlığı Araştırmalarının
Organizasyonu)
Lider
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
: AB 7. ÇERÇEVE EUPHRESCO
: Erwinia amylovora İçin Bitki Sağlığına Yönelik Teşhis, Yerinde
Tespit ve Epidemiyoloji Araçları
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
: TAGEM–BS–12/08-09/02-27 Yüksek Lisans
: Mersin ilinde Muz Meyvelerinde Hasat Sonrasında Görülen
Fungal Hastalıkların Belirlenmesi
: Seyfeddin FARUK (Alata BKAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: İncir Pası (Cerotelium fici) Hastalığının Tanılanması ve Bazı
Fungisitlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi
Lider
: Gül KURUOĞLU AŞCI (Erbeyli İAE)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
: Süreyya ÖZBEN (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
: TAGEM-BS-15/08-09/02-18
: Muz Tepe Çürüklüğü Hastalığının Önlenmesinde
Ürünlerinin Antifungal Etkilerinin Araştırılması
Lider
: Seyfeddin FARUK (Alata BKAE)
Raportörler : Dr. Özlem DOĞAN (Erbeyli İAE)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
Proje No
Proje Adı
Bor
: TAGEM-BS-15/08-07/02-19
: İncirde Rosellinia Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix Prill.)
Hastalığı ile Alternatif Savaşım Olanaklarının Araştırılması ve
Geliştirilmesi
Lider
: Dr. Özlem DOĞAN (Erbeyli İAE)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
: Ülkem TANIKER (Ankara ZMMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/10-07/02-15
: Bazı İncir Çeşitlerinde Virüsten Ari Ön Temel Üretim
Materyalinin Elde Edilmesi ve Sertifikalı Fidan Üretimine
Yönelik Araştırmalar
Lider
: Dr. Serpil ERİLMEZ (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Elen İNCE (Adana BMAE)
: Serkan ÖNDER (Manisa BAE)
Lider
: AB EUPHRESCO
: Avrupa Monilinia Türlerinin Tespiti ve Teşhisi İçin Moleküler
Yöntemlerin Doğrulanması ve Geliştirilmesi
: Süreyya ÖZBEN (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–14/08-01/02-16
: Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virus (Plumpox Virüs)
Hastalığına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve
PPV İzolat Koleksiyonunun Oluşturulması
Lider
: Dr. Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Nejla ÇELİK (Antalya BATEM)
: İlyas DELİGÖZ (Samsun KTAE)
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
7.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/08-03/02-16
: Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak
Yapıldığı Bazı Bölgelerde Bulunan Candidatus Phytoplasma mali
ve Ca. P. pyri İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu
Lider
: Yusuf ÖZTÜRK (Eğirdir MAE)
Raportörler : Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)
: TAGEM–BS–13/08-01/02-17
: Ülkemizde Bazı Candidatus Phytoplasma Prunorum İzolatlarının
Moleküler Karekterizasyonu ve 16Srx grubundan Ca. P. Mali,
Ca. P. Piyri ve Ca. P. Prunorum izolatlarının virülenslik
düzeylerinin Belirlenmesi
Lider
: Bülent ALTAN (Alata BKAE)
Raportörler : Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
: Nesrin TUNALI(Yalova ABKMAE)
8.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
9.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BB Bilgi
: Kestane (Castanea sativa Mill) Genetik Kaynaklarının
Toplanması, Muhafazası, Karakterizasyonu ve Değerlendirmesi
(II. Dilim)
Dr. Erol KÜÇÜK (Ege TAE)
: Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
: TAGEM–BS–12/10-02/02-24 Doktora
: Doğu Akdeniz Bölgesinde Badem ve Ceviz Ağaçlarında Görülen
Virüs Hastalıklarının Saptanması Karakterizasyonu ve Bazı Çeşit
Davranışlarının Belirlenmesi
: Mahmut YEGÜL (Adana BMAE)
10. Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK-COST
: Plumpox Virüs Bulaşıcı cDNA Klon Vektörlerinin Geliştirilmesi
: Dr. Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
11. Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK 1001
: Ceviz (Juglans regia L.)‘de Entegre Mücadeleye Esas
Oluşturacak Bazı Çalışmalar İle Önemli Hastalık ve Zararlıların
Mücadelesinde Alternatif Yöntemlerin Araştırılması
: Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
12. Proje No
Proje Adı
: TAGEM/BBAD/12/A08/P07/1 Bilgi
: Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Alternatif Toprak İşleme Yöntemlerinin
Lider
13. Proje No
Proje Adı
Lider
Ağaç Gelişimi ile Meyve Verim ve kalitesine Etkileri
: Mehmet GÜLCE (Erbeyli İAE)
: AB Projesi ERANET (Biodiversa)
: Avrupa Ormanlarının ve Topluluklarının İstilacı Patojenlere
Tepkisi
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTI GÜNDEMİ
(08-12 Şubat 2016 / ANTALYA)
I. AÇILIŞ
II. BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI
III. GÜNDEM ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER
IV. ARAŞTIRMA PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE VE BAKLAGİL ZARARLILARI ÇALIŞMA
GRUBU
1. Buğday Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Mısır Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Patates Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Mercimek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri
8. Biyolojik Çeşitlilik Projeleri
9. Organik Tarım Projeleri
10. Ülkesel Minör Ürünler Araştırma Projesi
11. Münferit Projeler
B. MEYVE - BAĞ ZARARLILARI ÇALIŞMA GRUBU
1. Elma Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Kiraz Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Şeftali Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Kayısı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Turunçgil Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Zeytin Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8. Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
9. Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri
10. Ülkesel Kivi Entegre Mücadele Projesi
11. Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan Zararlılara Karşı Uygulanacak
Farklı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması
12. Biyolojik Çeşitlilik Projeleri
13. Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. Hemiptera:
Aphalaridae)]’nin Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması
14. Nar Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
15. Çilek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
16. Münferit Projeler
V. TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ
A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE VE BAKLAGİL ZARARLILARI ALT
ÇALIŞMA GRUBU
BUĞDAY
ENTEGRE
MÜCADELE,
ARAŞTIRMA,
1.
Ülkesel Proje Adı
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Koordinatörü
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01-19
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Buğdayda Zararlı Haplothrips
tritici Kurdj. (Thysanoptera: Phlaeothripidae)’nin Mücadelesine
Esas Biyolojik Kriterlerinin ve Zarar Durumunun Belirlenmesi
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Münevver KODAN (Ankara ZMMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
:
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ekin Bambul Böceği [Anisoplia spp.
(Coleoptera: Scarabaeidae)] Türlerinin ve Mücadelelerine Esas
Biyo-Ekolojik Kriterlerinin Belirlenmesi
Lider
: Adil TONĞA (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Numan E.BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
2. Proje No
Proje Adı
:
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süne (Eurygaster spp. Hemiptera:
Scutelleridae) ve Kımıl (Aelia spp. Hemiptera: Pentatomidae) Kışlak
Alanlarında Entomopatojen Nematod Türlerinin Belirlenmesi,
Entomopatojen Nematodların Süne ve Kımıl Mücadelesinde
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Aydın PEÇEN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Numan E. BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14 / 12-01 / 01 - 01
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Zararlı Ekin Sap
Arısı Türleri (Hymenoptera:Cephidae), Parazitoitleri ve Sebep
Oldukları Ürün Kayıpları ile Mücadelesine Esas Biyo-ekolojik
Kriterlerinin Belirlenmesi
Lider
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Numan E.BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-14 / 12-01 / 01 - 02
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Zararlı Ekin Kambur
Böceği [Zabrus spp.(Coleoptera:Carabidae)] Türleri ve mücadelesine
Esas Biyo- ekolojik Kriterlerinin Belirlenmesi
Lider
: Mehmet DUMAN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Numan E.BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)
2. Proje No
Proje Adı
3. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13 / 12-01 / 01 – 01
: Yerli Diatom Topraklarının Depolanmış
Üzerinde Etkinliği
Lider
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Sait ERTÜRK (Ankara ZMMAE)
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)
Buğday
Zararlıları
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12 / 12-01 / 01- 02
: Aydın,
Muğla,
Denizli
İllerinde
Süne
(Eurygaster
Hem.:Scutelleridae)
Populasyon
Yoğunluğunu
Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi
Lider
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Numan E. BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
: Mehmet DUMAN (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM-BS-12 / 12-01 / 01- 03
: Orta Anadolu Bölgesinde Avrupa Sünesi (Eurygaster maura L.
Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Tahmin Uyarı Modelinin
Geliştirilmesi
Lider
: Dr. Numan E. BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
5. Proje No
Proje Adı
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Araş.)
7. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Araş.)
: TÜBİTAK TOVAG 1001 - 114 R 019
: Süne (Eurygaster integriceps, Hemiptera; Scutelleridae)’ye
Dayanıklı Yerel ve Uluslararası Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi
ve Dayanıklılık Genlerinin Hassas Çeşitlerimize Aktarılması
: Prof. Dr. Muzaffer TOSUN (E.Ü. Tarla Bitkileri Bölümü)
:
Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
: TÜBİTAK
: Kök Yara Nematodları; Pratylenchus Thornei, Pratylenchus
Neglectus Ve Kist Nematodları; Heterodera Avenae, Heterodera
Filipjevi’ye Karşı Buğdayda Dayanıklılık Mekanizmasının
: Prof. Dr. Halil ELEKCİOĞLU (ÇÜ)
:
Dr. Adem ÖZARSLANDAN
2.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MISIR
ENTEGRE
MÜCADELE,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-11/ 10-01 / 01-01
: Çukurova’da
Çizgili Yaprakkurdu, (Spodoptera exigua
Hbn.) (Lep.:Noctuidae)’nun Mısırda Zarar Durumunun Belirlenmesi
Lider
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)
Raportörler : Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
:
: Güney Anadolu Bölgesi Mısır Alanlarında Zararlı Chilo partellus
Swinhoe (Lepidoptera: Crambidae)’un Yaygınlığı, Yoğunluğu,
Biyolojisi, Konukçuları ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve
Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
Lider
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)
Raportörler : Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
2. Proje No
Proje Adı
:
: Doğu Akdeniz Bölgesi Mısır Alanlarında Zararlı Portakal Güvesi,
Cryptoblabes gnidiella Mill. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Popülasyon
Gelişmesi, Yaygınlığı ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
Lider
: Ali Duran KANAT (Adana BMAE)
Raportörler : Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
3. Proje No
Proje Adı
:
: İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile Bunların
Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi
Lider
: Mehmet ÇULCU (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-13 / 12-03 / 01 – 02 (Yüksek Lisans)
: Doğu Akdeniz Bölgesi Mısır Alanlarında Zararlı Yaprakpiresi
(Hemiptera) Türlerinin ve Parazitoidlerinin Belirlenmesi ile
Önemli Türlerin Popülasyon Gelişmeleri
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3.
: TAGEM-BS-15 /12-03 / 01 - 01
: Doğu Marmara bölgesinde Mısır (Zea mays L.)’da Zararlı
Lepidoptera Türleri ile Predatör ve Parazitoitlerin Belirlenmesi
: Özge HELVACIOĞLU (Sakarya MAE)
: Dr. Münevver KODAN (Ankara ZMMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
PATATES
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–09 / 05–03 / 01-03 (Doktora)
: Niğde İli Patates Ekiliş Alanlarındaki Meloidogyne chitwoodi
Golden, O’Bannon, Santos & Finley (Nemata: Tylenchida)
Irklarının Tespiti ve Yaygın Olarak Üretilen Bazı Patates
Çeşitlerinin Bu Irklara Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Emre EVLİCE (Ankara ZMMAE)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13 / 04-04 / 01 – 03
: Patates Yetiştiriciliğinde Ürün Kayıplarına Neden Olan Patates
güvesi [Phthorimae operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidea)]’ne
Karşı Uygun İlaçlama Zamanının Belirlenmesi
Lider
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAE)
3. Proje No
Proje Adı
Lider
4. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-12 / 04-04 / 01-04 (Doktora)
: Bazı
Bitki
Ekstraktlarının
Patates
Böceği
(Leptinotarsa
decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) Üzerindeki Kontak ve
Davranışsal Etkileri
: Mustafa ALKAN (Ankara ZMMAE)
: AB 7. Çerçeve (EUPHRESCO)
:
Meloidogyne chitwoodi ve M. fallax’ın Popülasyon Dinamikleri
: Emre EVLİCE (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-15/04-04/01-02 (Doktora)
: İzmir İli Patates Üretim Alanlarında Patates Kist Nematodları
(Globedera spp.) Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.) Türlerinin
Yaygınlık, Yoğunluk ve Irklarının Tespiti, Çeşit veya Hat
Reaksiyonları İle Dayanıklılık Genlerinin Moleküler İşaretleyicilerle
: Hülya DEMİRBAŞ (Bornova ZMAE)
4. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MERCİMEK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Ender ÖĞÜT (Diyarbakır ZMAE)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Yard. Arş.
5.
: TÜBİTAK
: Tebeşirleşmeye Toleranslı Mercimek Genotiplerinin Belirlenmesi
: Murat KOÇ (GAP UTAEM)
Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
PAMUK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
: TAGEM-BS-12 / 04-02 / 01- 05
1. Proje No
Proje Adı : Ege Bölgesinde İkinci Ürün Olarak Ekilen Bazı Pamuk
Çeşitlerinde Zararlı ve Faydalıların Durumu Üzerine Araştırmalar
Lider
: Halil DÜNDAR (Nazilli PAE)
Raportörler : Seher TANYOLAÇ (Bornova ZMAE)
: Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
YENİ TEKLİF
: Doktora
1. Proje No
Proje Adı : Adana İli’nde Pembekurt (Pectinophora Gossypiella (Saund.))’un
Kışlama Durumu, Pamukta (Gossypium Hirsutum L.) Popülasyon
Değişimi, Zararı ve Örnekleme Yönteminin Geliştirilmesi Üzerine
Araştırmalar
Lider
: Yeşim ŞAHİN (Adana DATAE)
Raportörler : Halil DÜNDAR (Nazilli PAE)
: Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
2. Proje No
Proje Adı
:
: Pamukta Zararlı Thysanoptera Türlerine Karşı Kitle Halinde
Tuzakla Yakalama Yöntemlerinin Araştırılması
Lider
: Seher TANYOLAÇ (Bornova ZMAE)
Raportörler : Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAE)
3. Proje No
Proje Adı
: Doktora
: Aydın İli İkinci Ürün Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Alanlarında
Farklı Azot Dozlarının Zararlılar, Doğal Düşmanlar ve Verim
Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Lider
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAE)
Raportörler : Seher TANYOLAÇ (Bornova ZMAE)
: Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-14 / 04-02 / 01 - 03 (Doktora)
: Bazı
Pamuk
Çeşitlerinde
Emici
Böceklerin
Populasyon
Değişimleri ile Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi
: Seher TANYOLAÇ (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-14 / 04-02 / 01 - 04
: Büyük Menderes Havzasında Farklı Tarım Sistemiyle Üretilen
Pamuk Ekim Alanlarında bulunan Zararlı ve Yararlı Türler ile
Önemli Türlerin Popülasyon Gelişimi
Lider
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAE)
Raportörler : Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
2. Proje No
Proje Adı
3. Proje No
Proje Adı
Lider
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum
Sorumlusu
Yard. Araş.
: TAGEM-BS-13 / 04-02 / 01 – 04 (Doktora)
: Çukurova’da Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Zararlı Miridae
ve Lygaeidae (Hemiptera) Türlerinin Popülasyon Değişimleri ve
Zarar Durumlarının Araştırılması
: Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
: TÜBİTAK
: Lif Verimi ve Kalitesi Yüksek, Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörlerine
Tolerant Yerli Pamuk Genotiplerinin, Klasik Islah ve Moleküler
Sınıflama Yöntemleri ile Geliştirilmesi
: Dr. Volkan SEZENER (Nazilli PAE)
: Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-15/04-02/01-06
: Doğu Akdeniz Bölgesi Bazı Endüstri Bitkilerinde, Pamuk Unlubiti
[Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)]’nin
Yayılışı, Doğal Düşmanları ve Kimyasal Mücadelesinin Araştırılması
Lider
: Mahmut BADEMCİ (Adana BMAE)
Raportörler : Halil DÜNDAR (Nazilli PAE)
: Birol MIHCI (Bornova ZMAE)
5. Proje No
Proje Adı
6.
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENTEGRE
Ülkesel Proje Adı MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM
PROJESİ
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
Koordinatörü
SONUÇLANAN PROJELER
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 07
: Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kök-ur Nematodları (Meloidogyne
spp. Goeldi)’na Karşı Brassicaceae Familyasına Bağlı Bazı Bitkilerle
Biyofümigasyonun Etkisi
Lider
: Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAE)
1. Proje No
Proje Adı
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12 / 09-01 / 01- 07
: Ankara İlinde Bazı Sebze Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera:
Aphididae) Türlerinin Predatör ve Parazitoidlerin Tespiti ile Etkili
Doğal Düşman Türünün Konukçu Üzerindeki Biyolojisinin
Belirlenmesi
Lider
: Filiz ÖNTEPELİ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Mustafa PORTAKALDALI (Adana BMAE)
: Birol MIHÇI (Bornova ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-14 / 09-01 / 01 - 05 (Yüksek Lisans)
: İzmirve Manisa İllerinde Domates Alanlarında Zararlı Tuta absoluta
Meyrick (Lep.: Gelechiidae)’nın Yumurta Parazitoiti Trichogramma
euproctidis (Girault, 1911) (Hym.: Trichogrammatidae)’in Yayılışı,
Doğal Etkinliği ve Bazı Pestisitlerin Laboratuvar Koşullarında Bu
Türe Yan Etkilerinin Araştırılması
: Birol MIHCI (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-14 / 09-01 / 01 - 06
: Domateste Yeni Zararlı Lasioptera sp. (Diptera: Cecidomyiidae)’nın
Akdeniz Bölgesi’nde Yayılış Alanları, Zararı ve Mücadelesine Esas
Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Lider
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAE)
Raportörler : Birol MIHÇI (Bornova ZMAE)
: Cenk YÜCEL (Ankara ZMMAE)
2. Proje No
Proje Adı
3. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 – 05 (Yüksek Lisans)
: Doğu Akdeniz Bölgesi Sebze Alanlarında Görülen Anthomyiidae
Familyasına Ait Türler ile Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması
: Pınar ARIDICI KARA (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 06
: Erzincan İlinde Sebzelerde Görülen Aphididae (Hemiptera) Türleri,
Parazitoit ve Predatörleri ile Önemli Türün Popülasyon Gelişiminin
Belirlenmesi
Lider
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAE)
Raportörler : Ferda YARPUZLU (Adana BMAE)
: Sait ERTÜRK (Ankara ZMMAE)
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12 / 09-01 / 01- 06
: Cheilomenes propinqua (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae)’nın
Myzus persicae (Sulz.) ile Aphis gossypii Glover (Hemiptera:
Aphididae) Üzerinde Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve
Sera Koşullarında Etkinliğinin Araştırılması
Lider
: Ferda YARPUZLU (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
: Halil DÜNDAR (Nazilli PAE)
5. Proje No
Proje Adı
6. Proje No
Proje Adı
Lider
7. Proje No
Proje Adı
Lider
: BAP
: Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) ‘te Zararlı Olan Tuta
absoluta
(Meyrick,
1917)
(Lepidoptera:Gelechiidae)‘nın
Şanlıurfa ilindeki Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Etkinlikleri
Üzerinde Araştırmalar
: Ayçin AKSU ALTUN (Şanlıurfa GAPTEM)
: TÜBİTAK
: Akdeniz Bölgesi’nde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Zararlı
Yaprakbitleri (Myzus persicae, Aphis gossypii) ve Yaprak Galeri
Sinekleri (Liriomyza trifolii) Mücadelesinde Yerel Doğal
Düşmanların Kullanımının Geliştirilmesi
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-15 /09-01 / 01 - 03
: Ege Bölgesi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Lasioptera sp.
(Diptera: Cecidomyiidae)’nın Yayılışı, Popülasyon Değişimi ve
Mücadelesine Yönelik Kritik Biyolojik Dönemlerin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAE)
Raportörler : Adnan CANBAY (Erzincan BKAE)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAE)
8. Proje No
Proje Adı
9. Proje No
Proje Adı
Lider
10. Proje No
Proje Adı
Lider
7.
: TAGEM-BS-15 /09-01 / 01 - 04 (Doktora)
: Bazı Pestisitlerin Sera Koşullarında Önemli
Predatörlere Karşı Yan Etkilerinin Araştırılması
: Mustafa PORTAKALDALI (Adana BMAE)
Parazitoit
ve
: TAGEM-BS-15 /09-01 / 01 - 05 (Doktora)
: Doğu Akdeniz Bölgesi Sebze Alanlarındaki Unlu Bit Phenacoccus
madeirensis Green (Hemiptera: Pseudococcidae)’in Mevcut Durumu,
Biyolojisi, Parazitoit ve Predatörleri ile En Yaygın Doğal Düşmanı
Üzerinde Araştırmalar
: M. Gökhan BİLGİN (Adana BMAE)
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01-09 (Doktora)
: Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı Olan
Yabancı Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina: Eriophyoidea)
Akarların Belirlenmesi ve Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak
Kullanımlarının Araştırılması
: Heval DİLER (Ankara ZMMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
:
: Entomopatojen Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. İzolatlarının
Patates Bitkisinde Endofitik Potansiyelinin ve Patates Böceği
(Leptinotarsa decemlineata (Say)) Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
Lider
: İlker POLAT (Tokat OKTAM)
Raportörler : Mustafa ALKAN (Ankara ZMMAE)
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAE)
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Ankara ve Bursa İllerinde Fasulye Bitkilerinde Bulunan Akar
Faunasının, Ümitvar Biyolojik Mücadele Elemanlarının ve ZararlıYararlı İlişkilerinin Belirlenmesi
: Narin GÖK (Ankara ZMMAE)
: Mehmet Fatih TOLGA (Bornova ZMAE)
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 – 08
Proje Adı
: Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde, Bemisia tabaci Genn.
(Homoptera: Aleyrodidae)’nin Biyolojik Savaşında Avcı Böcek,
Serangium parcesetosum Sıcard (Coleoptera: Coccinellidae)'un
Kullanılabilme İmkanlarının Araştırılması
Lider
: Ferda YARPUZLU (Adana BMAE)
Raportörler : Birol MIHÇI (Bornova ZMAE)
: Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
8.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJELERİ
DEVAM EDEN PROJELER
Proje No
: TAGEM-BS-14 / 01-05 / 01 - 07
1.
Proje Adı
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı Kültür Bitkilerinde
Cicadellidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Türleri, Yaygınlığı ve
Potansiyel Virüs Vektörlerinin Belirlenmesi
Lider
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Işıl ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
: Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 09
: Ankara
İli
Sebze
Alanlarında
Alticinae
Chrysomelidae) Altfamilyası Türlerinin Belirlenmesi
Lider
: Didem CORAL ŞAHİN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
2. Proje No
Proje Adı
9.
(Coleoptera:
ORGANİK TARIM PROJELERİ
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-12 / 09-06 / 01- 08
: Bazı Bitki Ekstraktlarının Formulasyonlarının Hazırlanması
ve Sebzelerde Zararlı Tetranycus urticae Koch. (Arachnida:
Tetranychidae) ile Myzus persicae Sulz. (Hemiptera:Aphididae)’e
Karşı Etkisinin Araştırılması
Lider
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Ferda YARPUZLU (Adana BMAE)
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
1. Proje No
Proje Adı
10.
Ülkesel Proje Adı ÜLKESEL MİNOR ÜRÜNLER ARAŞTIRMA PROJESİ
Koordinatörü
Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (1)
: Ege Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık,
Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde
Araştırmalar
Lider
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAE)
Yard. Arş.
Raportörler : Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (5)
: Marmara Bölgesi’nde (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya) Bazı
Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı
Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
Yrd Arş.
Raportörler : H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAE)
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (2)
: Batı Akdeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Dr. Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
Dr. Emine TOPUZ (Antalya BATEM)
Yrd Arş.
Raportörler : H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAE)
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
3. Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (4)
: Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık,
Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik
Araştırmalar
Lider
:
Yrd Arş.
Raportörler :
:
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)
H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAE)
Adnan CANBAY (Erzincan BKAE)
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (3)
: Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık ve Zararlıların
Belirlenmesi ve Mücadeleleri Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
Yrd Arş.
Raportörler : Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAE)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAE)
5. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (6)
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde
Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine
Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAE)
Yrd Arş.
: Zekiye Ceren AKTAN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Adnan CANBAY (Erzincan BKAE)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAE)
6. Proje No
Proje Adı
7. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (7)
: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde
Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve
Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAE)
Yrd Arş.
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAE)
Raportörler : Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAE)
8. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (8)
: Karadeniz Bölgesi’nde Yaprağı
Hastalık, Zararlı
ve
Yabancı
Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
: Sevilay SAYGI (Samsun KTAE)
Yenen Sebzelerde Görülen
Otların
Belirlenmesi
ve
Raportörler : Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAE)
12.
MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
: AB 7. Çerçeve (EUPHRESCO)
: Entegre Bitki Sağlığı Stratejilerinin Desteklenmesinde Kök-Ur
Nematodu Meloidoyne enterolobii’nin Tanımlama ve Teşhisi
Konusunda, Yeni Metodların Geliştirilmesi ve Denenmesi
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 10
: Diyarbakır ve Mardin İllerinde Sebze Alanlarında Bulunan
Akar Türleri ve Önemli Türlerin Popülasyon Gelişiminin
Belirlenmesi
Lider
: Burcu YAMAN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Burcu İNAL (Ankara ZMMAE)
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12 / 09-07 / 01- 13
: Ankara ve Konya İlleri Havuç (Daucus carota L.) Ekiliş
Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerinin
Belirlenmesi ve Kök-ur Nematodlarının (Meloidogyne spp.)
Moleküler Teşhisi ile Çeşit Reaksiyon Çalışmaları
Lider
: Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAE)
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ BAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Yoncada Zararlı Yonca Yaprakböceği [Gobioctena fornicate
(Brüggem) (Coleoptera, Chrysomelidae)]’nin Zonguldak ve Bartın
İllerinde Yayılışı, Popülasyon Takibi ve Biyolojisi
: Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAE)
: Cemil YETKİN (Şanlıurfa GAPTEM)
:
: Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) ile Beslenen Titanio
normalis (Hubner) (Lepidoptera: Crambidae)’in Biyolojisi ve
Biyolojik Mücadele Potansiyeli
: Cemil YETKİN (Şanlıurfa GAPTEM)
: Birol MIHCI (Bornova ZMAE)
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Muş ve Van illeri Lahana Ekim Alanlarındaki Böcek Türleri,
Önemli Türün Popülasyon Değişimi ve ZararDurumunun
Belirlenmesi
: Mustafa ÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAE)
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAE)
:
: Bitlis, Muş ve Van İlleri Yonca Alanlarında Zararlı Olan Yonca
Hortumlu Böceği (Hypera variabilis Herbst.)’nin Yaygınlığı, Doğal
Düşmanları ve Mücadelesine Esas Bazı Biyo-Ekolojik Kriterlerin
Belirlenmesi
: Burcu YAMAN (Diyarbakır ZMAE)
: Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
: Cemil YETKİN (Şanlıurfa GAPTEM)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-14 / 09-02 / 01 - 08
: Bazı Sanayi Domates Genotiplerinin Kök-ur Nematodları
(Meloidogyne
spp.)’na
Dayanıklılıklarının
Klasik
ve
MolekülerYöntemlerle Belirlenmesi
: Onur DURA (Yalova ABKMAE)
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAE)
: Betül ÇAKMAK (Kahramanmaraş DAGKAİ)
: AB 7. Çerçeve ARIMNET
: Değişen Çevre Koşullarında Beyazsinek Popülasyon Salgınlarının
Tahmini Bemicia tabaci Biyotiplerinde Genetik Farklılığın Etkisi
Alt Proje Adı : Beyazsinek Popülasyonlarının Yayılışı, Genetik ve Simbiyotik
Yapısı
Ülke Koord. : Doç. Dr. Birol AKBAŞ (TAGEM)
Alt Proje
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAE)
Sorumlusu
2.
Proje No
Proje Adı
3.
Proje No
Proje Adı
: KKTC Tarım Bakanlığı (Bilgi)
: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Karantina ve Sertifikasyon
Esaslarına Yönelik Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların
Belirlenmesi
Alt Proje Adı : KKTC Tahıl Alanlarındaki Zararlı Böcek, Nematot, Hastalık ve
Yabancı Otların Tespiti, Önemli Olanların Biyo-Ekolojileri ve
Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Ülke Koord. : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAE)
Alt Proje
: Ayda KONUKSAL (KKTC AE)
Sorumlusu
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 11
: Bazı Biber Hat ve Çeşitlerinin Kontrollü Şartlar Altında
Meloidogyne incognita (Kofoid&White,1919) Chitwood, 1949 ve
Meloidogyne javanica (Treub,1885) Chitwood, 1949’ya Karşı
Reaksiyonlarının Araştırılması
: Betül ÇAKMAK (Kahramanmaraş DAGKA)
: Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAE)
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-13 / 12-01 / 01 - 12
: Konya İlinin Çumra ve Karapınar İlçelerinde Buğday
Alanlarındaki Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri ile
Parazitoid ve Predatörlerinin Belirlenmesi ve Popülasyon
Gelişimleri
Lider
: Murat Nadi TAŞ (Konya BDUTAE)
Raportörler : Dr. Işıl ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
: Birol MIHCI (Bornova ZMAE)
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-12 / 04-01 / 01- 09 (Doktora)
: Ankara İli Ayçiçeği Ekiliş Alanlarında Zararlı Avrupa Ayçiçeği
Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff) (Lepidoptera:
Pyralidae)]’nin Biyolojisi ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve
Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar
: Cenk YÜCEL (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-12 / 04-06 / 01- 10
: Orta Anadolu Bölgesi Kimyon (Cuminum Cyminum L.) Ekiliş
Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve
Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne Spp. Goeldi, 1892)’Na Karşı
Mücadelede Bitki Ekstraktlarının Kullanılma Olanaklarının
Araştırılması
Lider
: Tuba KATI ÇEKENGİL(Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAE)
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAE)
7. Proje No
Proje Adı
8.
: TAGEM-BS-12 / 03-02 / 01- 12
: Yoncada Zararlı 24 Noktalı Gelin Böceği [Subcoccinella
vigintiquatuorpunctata
[(Linnaeus
1758)
(Coleoptera:
Coccinellidae)]’nin Ankara, Konya, Zonguldak ve Bartın İllerinde
Yayılışı, Popülasyon Takibi ve Biyolojisi
Lider
: Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Vedat KARACA(Diyarbakır ZMAE)
: Ferda YARPUZLU (Adana BMAE)
Proje No
Proje Adı
9. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-12 / 09-07 / 01- 14
: Ankara ve Kastamonu İli Soğan ve Sarımsak Ekiliş Alanlarındaki
Hastalık, Zararlı ve Faydalı Türlerin Tespiti ile Önemli Böcek
Türünün Popülasyon Gelişimi Üzerinde Araştırmalar
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Ferda YARPUZLU (Adana BMAE)
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM-BS-12 / 04-06 / (01-02)- 15
: Denizli ve Manisa İllerinde Kekik (Origanum spp.) Alanlarında
Görülen Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Belirlenmesi, Önemli
Olanların Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
Lider
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
: Halil DÜNDAR (Nazilli PAE)
10. Proje No
Proje Adı
11. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01- 07
: Ankara İli Buğday Depolarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerinin
Tespiti ve Mücadelede Trans Anethole+CO2’nin Kullanım
Olanakları Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Sait ERTÜRK (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)
: Mehmet DUMAN (Diyarbakır ZMAE)
12. Proje No
Proje Adı
Lider
13. Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK 1001
: Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Çeltik Beyaz Uç Nematodu
(Aphelenchoides
besseyi)’na
karşı
Çeltik
Genotiplerinin
Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, Çeltik Beyaz Uç Nematodundan
Kaynaklanan Ürün Kayıplarının Tespit Edilmesi ve Tohum
Uygulamalarında Bazı Fumigantların Etkinliğinin Araştırılması
: Dr. Adnan TÜLEK (Trakya TTAE)
: TAGEM-BS-15/09-08/01-07 (Doktora)
: İzmir İli Kesme Çiçek Seralarında, Frankliniella occidentalis
(Pergande),
Thrips
tabaci
Lindeman,
(Thysanoptera:
Thripidae)'in Bulaşma Oranı ve Popülasyon Değişiminin
Belirlenmesi
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-15/04-01/01-08
: Bazı Aspir Çeşit ve Hatlarında Aspir Sineği Acanthiophilus
helianthi Rossi (Diptera: Tephritidae)’nin Zarar Oranının ve
Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi
Lider
: Tuğba Hilal ÇİFTÇİGİL ( Edirne TTAE)
Raportörler : Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAE)
14. Proje No
Proje Adı
B. MEYVE BAĞ ZARARLILARI ÇALIŞMA GRUBU
1.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ELMA
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-12 / 08-03 / 01- 16
: Orta Anadolu Bölgesi Elma Bahçelerinde Zararlı Elma Pas Akarı
(Aculus schlechtendali Nalepa, 1892)’nin Yayılışı, Biyolojisi Ve
Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
Lider
: Heval DİLER (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
: Talip YİĞİT (Malatya KAE)
1. Proje No
Proje Adı
2.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KİRAZ
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-15 / 08-01 / 01-09
: Erzincan İlinde Kiraz ve Vişnelerde Zararlı Kiraz sineği [Rhagoletis
cerasi L. (Diptera: Tephritidae)]’nin Yayılışı, Popülasyon
Yoğunluğu ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
Lider
: İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAE)
Raportörler : Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
: Cenk YÜCEL (Ankara ZMMAE)
1. Proje No
Proje Adı
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14 / 08-01 / 01 - 10
: Sultandağı Havzası Kiraz Bahçelerinde Yaprak galerigüvesi
Türlerinin (Lepidoptera: Gracillaridae ve Lyonetiidae) ve Doğal
Düşmanlarının Tespiti, Önemli Zararlı Türün Biyolojisi ve
Biyoteknik Mücadelesi
Lider
: Erdoğan AYAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
: İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAE)
3. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 17 (Doktora)
: Kiraz Siyah Yaprakbiti (Myzus cerasi (Fabricus, 1775) (Hemiptera:
Aphididae))’nin Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterler İle Doğal
Düşmanlarının Belirlenmesi ve Farklı Popülasyonlarındaki
Varyasyonun Moleküler Filogenetik Analizi
: Burcu İNAL (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-14 / 08-01 / 01 - 09
: Mardin ve Elazığ İllerinde Kiraz Bahçelerinde Zararlı Tortricidae
(Lepidoptera) Türleri ile Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi ve
Önemli Türlerin Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
Lider
: Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAE)
4. Proje No
Proje Adı
3.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ŞEFTALİ
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
: TAGEM-BS-11 / 04-02 / 01-11
: Nektarin Bahçelerinde Thrips Türleri İle Mücadelede Kitlesel
Yakalama Yönteminin Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar
Lider
: Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Bilgin GÜVEN (Bornova ZMAE)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
1. Proje No
Proje Adı
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 18
: Adana İli Şeftali ve Erik Bahçelerinde Bulunan Önemli Yaprak
Bitlerinin (Hemiptera: Aphididae) Popülasyon Değişimi ve
Parazitoid ile Predatörlerinin Doğal Etkinliklerinin Belirlenmesi
Lider
: Serpil NAS (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
1. Proje No
Proje Adı
4.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KAYISI
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: (Doktora)
: Türkiye Kayısı Alanlarında Yeni Bir Zararlı Tür Olan Contarinia
pruniflorum Coutin&Rambier (Diptera:Cecidomyiidae)’un Malatya
ve Civarındaki Yayılışı, Zarar Oranı, Biyoekolojileri ile Bazı Doğal
Düşmanlarının Belirlenmesi
Lider
: Talip YİĞİT (Malatya KAE)
Raportörler : Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: Özkan BOZBEK (Erzincan BKAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-14 / 08-01 / 01 - 11
: Malatya ili Kayısılarında Zararlı Büyük Ağaç Pentatomidi
[(Apodiphus amygdali) (Heteroptera: Pentatomidae)]’nin Yayılış
Alanları, Parazitoit ve Predatörleri ile Meyvedeki Zarar Oranın
Belirlenmesi
Lider
: Tuğba ÇEVİK AKOĞUL (Malatya KAE)
Raportörler : Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAE)
: Özkan BOZBEK (Erzincan BKAE)
1. Proje No
Proje Adı
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 19
: Malatya İli Kayısı Alanlarında Zararlı Olan Forficula auricularia
(Dermaptera: Forficulidae)'nın Mücadelesine Esas Biyolojik
Kriterlerin Belirlenmesi ve Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması
Lider
: Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: Özkan BOZBEK (Erzincan BKAE)
3. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 20
: Erzincan ve Iğdır İllerinde Kayısılarda Zarar Yapan Eurytoma
(Hymenoptera: Eurytomidae) Türlerinin Parazitoidleri ve Yayılış
Alanları ile Mücadeleye Esas Kritik Biyolojik Dönemlerinin
Araştırılması
Lider
: Özkan BOZBEK (Erzincan BKAE)
Raportörler : Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAE)
: Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
5.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
TURUNÇGİL ENTEGRE MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
6.
: TAGEM-BS-13 / 08-02 / 01 – 13 (Doktora)
: Akdeniz ve Ege Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Unlubit Türlerinin
Belirlenmesi ve Turunçgil unlubiti (Planococcus citri Risso)
(Hemiptera: Pseudococcidae)’nin Biyo-ekolojisi ve Moleküler Tanısı
Üzerine Araştırmalar
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ZEYTİN ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: ARIMNET
: Akdeniz Havzasında Toprak Kökenli Parazitlerin Mücadelesi İçin
Zeytin Gelişim Aşamalarının Katkısı
: Atilla ÖCAL (Antalya BATEM)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14 / 08-06 / 01 - 12
: Balıkesir, İzmir ve Manisa İllerinde Zeytinde Zarar Yapan Akar
Türleri, Predatörlerinin Belirlenmesi ve Önemli Türlerin
Populasyon Değişimi
Lider
: Dr. Halil TOPUZ (Bornova ZAE)
Raportörler : Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
: Burcu İNAL (Ankara ZMMAE)
2. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-14 / 08-06 / 01 - 13 (Yüksek Lisans)
: İzmir ve Aydın İllerinde Zararlı Zeytin Pamuklubiti Türleri
[Euphyllura spp. (Hemiptera: Psyllidae)] ’nin Tespiti, Öne Çıkan
Türün Popülasyon Değişimi ile Parazitoit ve Predatörlerinin
Belirlenmesi
: Serkan KAPTAN (Bornova ZAE)
3. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13 / 08-06 / 01 - 14
: Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera:
Pyralidae)’in Moleküler Tanısı ve Mücadelesinde Kitle Halinde
Tuzakla Yakalama Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAE)
Raportörler : Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)
: Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAE)
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13 / 08-06 / 01 - 15
: Hatay ili Zeytin Bahçelerinde Ağaç sarıkurdu, Zeuzera pyrina L.
(Lepidoptera: Cossidae)’nin Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme
Tekniği Etkinliğinin Araştırılması
Lider
: Dr. Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAE)
Raportörler : Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ BAE)
: TAGEM-BS-12 / 08-06 / 01- 23
: Ege Bölgesi Zeytin Ağaçlarında Dal ve Gövdede Doku İçerisinde
Zararlı Böceklerin Yayılışı ve Bulaşıklık Oranı ile Önemli Türün
Mücadelesinde Kitle Halinde Tuzakla Yakalama Yönteminin
Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Serkan KAPTAN (Bornova ZAE)
Raportörler : Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAE)
: Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)
5. Proje No
Proje Adı
7.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
8.
: TAGEM-BS-14 / 08-09 / 01 - 14 (Doktora)
: Antepfıstığı Dalgüvesi Kermania pistaciella Amsel (Lep: Tineidae)
'nın Tahmin Erken Uyarı Çalışmalarına Esas Bazı Biyolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Alternatif Mücadelesinin Geliştirilmesi
: Yasemin Bengü ŞAHAN (Gaziantep AFAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BAĞDA
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
: TAGEM-BS-12 / 08-04 / 01- 27
: Trakya Bağlarında Virüs Vektörü Nematod Türlerinin Belirlenmesi
ve Önemli Türün Virüs-Vektör İlişkilerinin Saptanması
Lider
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ BAE)
Raportörler : Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Serkan ÖNDER (Manisa BAE)
1. Proje No
Proje Adı
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-13 / 08-04 / 01- 16
: Bazı Asma Anaçlarının Xiphinema index’e Karşı Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
Lider
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ BAE)
Raportörler : Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Mustafa TÜFEKLİ (Adana BMAE)
1. Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
9.
: TÜBİTAK
: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağlarında Otokton
Asma Varyetelerinde Bazı Yaprak Kıvırcıklığı ve Mantarımsı
Odun Hastalıkları Etmenlerinin Bulunma Durumu ve
Epidemiyolojisi
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: Çukurova Kalkınma Ajansı
: Çevresel Sürdürülebilirlikte Biyolojik Mücadelenin Yeri ve Önemi
Konusunda Hedef Kitlenin Bilinçlendirilmesi
: Dr. Nazife TEMEL (Adana BMAE)
: TAGEM–BS–10 / 04–02 / 01-11
: Çankırı İli Kiraz Bahçelerinde Zarar Yapan Archips
(Lep.:Tortricidae) Türleri İle Mücadelede Yumurta Parazitoidi
Trichogramma Türünün (Hym.:Trichogrammatidae) Kullanım
Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Münevver KODAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAE)
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAE)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 21
: Malatya İli Kayısı Bahçelerinde Zararlı Capnodis tenebrionis L.
(Coleoptera: Buprestidae)’e Karşı Yerli Entomopatojenlerin
Etkinliğinin Araştırılması
Lider
: Talip YİĞİT (Malatya KAE)
Raportörler : Özkan BOZBEK (Erzincan BKAE)
: Eşref TUTMUŞ (Erbeyli İAE)
3. Proje No
Proje Adı
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-14 / 08-04 / 01 - 15
: Trakya Bağ Alanlarında Bitki Paraziti Nematod Türlerinde
Pasteuria spp.’nin Belirlenmesi, Patojenisiteleri ve Biyolojik
Mücadelede Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ BAE)
Raportörler : Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAE)
: Atila ÖCAL (Antalya BATEM)
1. Proje No
Proje Adı
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13 / 10-03 / 01 - 17
: Fındık Bahçelerinde Sorun Olan Mayıs Böceğine (Melolontha spp.)
(Coleoptera: Scarabediae) Karşı Bazı Biyolojik Preparatlarla
Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Ebru GÜMÜŞ (Giresun FAE)
Raportörler : Talip YİĞİT (Malatya KAE)
: Mustafa ALKAN (Ankara ZMMAE)
3. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-12 / 08-04 / 01- 26
: Doğu Akdeniz Bölgesi Bağ Alanlarındaki Parazitoit ve Predatörlerin
Tespiti, Salkım güvesi [(Lobesia botrana Den. Schiff. (Lepidoptera:
Tortricidae)]’nin
Biyolojik
Mücadelesinde
Trichogramma
evanescens West. (Hym., Trichogrammatidae)’in Etkinliğinin
Belirlenmesi
: Mustafa TÜFEKLİ (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE)
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)
: TAGEM-BS-11 / 04-03 / 01-14
: Antalya İli Nar Alanlarında Zararlı Turunçgil Unlubiti Planococcus
citri Risso (Hem., Pseudococcocidae)’ye Karşı Predatör Cryptolaemus
montrouzieri (Muls.) (Col., Coccinellidae) ve Parazitoit Leptomastix
dactylopii (How.) (Hym., Encyrtidae)’ nin Kullanılma Olanaklarının
Araştırılması
Lider
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
Raportörler : Eşref TUTMUŞ (Erbeyli İAE)
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAE)
4. Proje No
Proje Adı
5. Proje No
Proje Adı
Lider
10.
: İpekyolu Kalkınma Ajansı
: Antepfıstığında Biyolojik Mücadele Alt Yapısının Geliştirilmesi:
Anthocoris minki Dohrn Yetiştirilmesi Tesis Kurulumu
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)
TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22
Proje No
Ülkesel Proje Adı ÜLKESEL KİVİ ENTEGRE MÜCADELE PROJESİ
Koordinatörü
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22 (1)
: Marmara Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Lider
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Dr. Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAE)
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22 (2)
: Orta Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve
Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Lider
: Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
Raportörler : Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAE)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22 (3)
: Doğu Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve
Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Lider
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAE)
Raportörler : Dr. Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
3. Proje No
Proje Adı
11.
BS-04/06-09-185
UZAKDOĞU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE İHRACATINDA
SORUN OLAN ZARARLILARA KARŞI UYGULANACAK
Ülkesel Proje Adı
FARKLI
MÜCADELE
YÖNTEMLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Koordinatörü
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Lider
3. Proje No
Proje Adı
Lider
12.
: BS-04/06-09-185 (1) (DTM)
: Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera:
Tephritidae)’nin Kiraz Meyvelerine Yapay Bulaştırılması Sonrası
Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin
Araştırılması
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
: BS-04/06-09-185 (2) (DTM)
: Elma İçkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]’nun
Kiraz Meyvelerine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı
Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması
: Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: BS-04/06-09-185 (3) (DTM)
: Akdeniz Meyvesineği Ceratitis capitata (Wied) (Diptera:
Tephritidae)’nin Turunçgil Meyvelerine Yapay Bulaştırılması
Sonrası Soğuk Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJELERİ
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesindeki Teşhisi Yapılmamış
Heteroptera (Hemiptera) Örneklerinin Değerlendirilmesi,
Revizyonu ve Koleksiyona Katılması
Lider
: Gülten YAZICI (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Serpil NAS (Adana BMAE)
: Serkan KAPTAN (Bornova ZAE)
2.
Proje No
Proje Adı
:
: NazifeTuatay Bitki Koruma Müzesindeki teşhisi yapılmamış
Chrysomelidae
(Coleoptera)
Familyası
Örneklerinin
Değerlendirilmesi, Revizyonu ve Koleksiyona Katılması
Lider
: Didem CORAL ŞAHİN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAE)
3.
Proje No
Proje Adı
:
: Bartın ve Kastamonu İllerinin Megachilidae ve Halictidae (Hym.:
Apoidea) Faunasının Belirlenmesi
Lider
: Dr. Yasemin GÜLER (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE)
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15 / 08-04 / 01-10
: Ankara İlinde Meyve ve Bağlarda Aphidoidea Türlerinin Klasik ve
Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ile Teşhis Kataloğunun
Hazırlanması
Lider
: Dr. Işıl ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Serpil NAS (Adana BMAE)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14 / 01-06 / 01 - 16
: Kayseri İli Kültür Bitkilerinde Yaprakbiti
Konukçularının Belirlenmesi
Türleri
ile
Ara
Lider
: Dr. Işıl ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Serpil NAS (Adana BMAE)
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-13 / 01-06 / 01 - 18
: Bitki Paraziti, Virüs Vektörü ve Entomopatojen Nematod
Türlerinin Koleksiyonunun Oluşturulması ve Kataloğunun
Hazırlanması
: Emre EVLİCE (Ankara ZMMAE)
: Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAE)
: Atilla ÖCAL (Antalya BATEM)
: TAGEM-BS-13 / 01-06 / 01 – 19
: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu
ve Kataloğunun Hazırlanması
: Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAE)
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAE)
: AB COST
: Ankara ve Çankırı İlleri Meyve Bahçelerinde Kırmızı Duvarcı
Arısı [Osmia bicornis (L., 1758) (Hym.: Megachilidae)]’nın
Yoğunluğunun Belirlenmesi ve Yuvalanma Biyolojisi Üzerine
Araştırmalar
: Dr. Yasemin GÜLER (Ankara ZMMAE)
6.
13.
: TAGEM-BS-12 / 01-06 / 01- 29
: Kayseri İlinde Lepidoptera Takımının Parazitoiti Olan Tachinidae
(Diptera) Türlerinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
: Dr. Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAE)
Proje No
Proje Adı
ANTEPFISTIĞI PSİLLİDİ [Agonoscena pistaciae Burck. and
Ülkesel Proje Adı Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]’NİN ENTEGRE MÜCADELE
OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Koordinatörü
Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-12 / 08-09 / 01- 24
: Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.
Proje Adı
(Hemiptera: Aphalaridae)]’nin Antepfıstığı “Uzun” Çeşidinde
Ekonomik Zarar Düzeyinin Belirlenmesi
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)
Lider
Raportörler : Dr. Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAE)
1. Proje No
: TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (1)
: Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.
Hemiptera: Aphalaridae)] nin Biyoekolojisi
Proje Lideri : Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)
Raportörler : Cemil YETKİN (Şanlıurfa GAPTAE)
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAE)
2. Proje No
Proje Adı
3. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (2)
: Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.
Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Kitle Halinde Tuzakla
Yakalamanın Kullanılabilirliği
Proje Lideri : Ayçin AKSU ALTUN (Şanlıurfa GAPTAE)
Raportörler : Dr. Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
: Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAE)
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (3)
: Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.
Hemiptera: Aphalaridae)] ’nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Proje Lideri : Ferda YARPUZLU (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Münevver KODAN (Ankara ZMMAE)
: Cemil YETKİN (Şanlıurfa GAPTAE)
5. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (4)
: Antepfıstığı Psillidi [(Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.
Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Bazı İnsektisitlerin
Biyolojik Etkinliklerinin Gözden Geçirilmesi ve Uygulama Zamanın
Araştırılması
Proje Lideri : Hakan USANMAZ (Gaziantep AFAE )
Raportörler : Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAE)
: Talip YİĞİT (Malatya MAE)
14.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
NAR
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
: TAGEM-BS-12 / 08-09 / 01- 31
: Portakal Güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill. (Lepidoptera:
Pyralidae)]’nin Nar’da Mücadelesine Esas Gün-Derece Modelinin
Oluşturulması ve Moleküler Tanısı
Lider
: Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE)
Raportörler : Dr. Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
: Selda ÇALIŞKAN (Antalya BATEM)
1.
Proje No
Proje Adı
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-11 / 04-08 / 01-15 (Doktora)
: Denizli İli Nar Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı ve Yararlı
Böcek Türleri, Önemli Zararlı Türün Popülasyon Değişiminin ve
Mücadelesine Esas Kritik Biyolojik Dönemlerinin Belirlenmesi
: Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
:
: Adıyaman ve Siirt İllerinde bulunan Nar Alanlarındaki Zararlı ve
Faydalı Böcek Türleri ile Önemli Türün Popülasyon Değişimi ve
Zarar Oranının Belirlenmesi
Lider
: Murat GÜLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
: TAGEM-BS-12 / 08-09 / 01- 30
: Antalya İli Nar Bahçelerinde Bulunan Bitki Paraziti Nematod
Türlerine Karşı Çeşit Reaksiyonları
Lider
: Selda ÇALIŞKAN (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Adem ÖZARSLANDAN(Adana BMAE)
: Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
Proje No
Proje Adı
15. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÇİLEK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE)
ARAŞTIRMA,
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Çilekte Entegre Mücadele Modelinin Oluşturulmasına Yönelik
Araştırmalar
Lider
: Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE)
Raportörler : Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
:
: Akdeniz Meyvesineği Ceratitis capitata [(Wiedemann,1824) (Diptera:
Tephritidae)]’ya Karşı Tuzak Sistemlerinin Geliştirilmesi
Lider
: Mehmet Fatih TOLGA (Bornova ZMAE)
Raportörler : Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
: Eşref TUTMUŞ (Erbeyli İAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-15 / 08-10 / 01-12
: Elazığ ve Batman İlleri Çilek Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematod
Türlerinin Tespiti ve Bunlara Karşı Mikoriza, Leonardit ve Suni
Gübrelerin Etkilerinin Araştırılması
Lider
: Mehmet KILIÇ (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAE)
: Tuba KATI ÇEKENGİL (Ankara ZMMAE)
16. MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Kurum Sor.
(Yrd.Araş.)
: TAGEM–BS–10 / 04–06 / 01-15 (Doktora)
: Ankara İli Armut Bahçelerinde Zararlı Cacopsylla pyri (L.)
(Hemiptera: Psyllidae)’nin Alternatif Mücadele Yöntemlerinin
Araştırılması
: Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
: TÜBİTAK 1001
: Ceviz (Juglans regia L.)‘de Entegre Mücadeleye Esas Oluşturacak
Bazı Çalışmalar İle Önemli Hastalık ve Zararlıların Mücadelesinde
Alternatif Yöntemlerin Araştırılması
: Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE)
3.
Proje No
Proje Adı
Kurum
Sorumlusu
: Uluslararası Atom Enerji Ajansı
: Balkanlar ve Doğu Akdeniz Ülkelerinde Meyve Sineklerinden
Korunma ve Mücadele Olanakları
: Dr. Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Erzincan İli Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyvesineği Ceratitis
capitata (Wiedemann)(Diptera:Tephinitidae)’nin Konukçuları,
Yayılışı, Bulaşıklık Oranı ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
Lider
: Özkan BOZBEK (Erzincan BKAE)
Raportörler : Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAE)
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
:
: Orta Anadolu Bölgesi’nde Meyve Bahçelerinde Akdeniz
Meyvesineği’nin [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera:
Tephritidae)] Yayılışı, Zarar Durumu, Bazı Biyolojik Kriterleri ve
Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Mücadelesinde Kitle
Yakalama Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
: Karadeniz İhracatçılar Birliği
: Fındık Kokarcası [(Palomena prasina L.) (Hemiptera:
Pentatomidae)] Mücadelesinde Farklı Mücadele Yöntemlerinin
Etkinliğinin Araştırılması
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAE)
: Ordu Üniversitesi BAP
: Farklı Fındık Çeşitlerinin Fındık Galsineği, Mikomya coryli
(Kieffer 1901) (Diptera: Cecidomyiidae) Zararına Duyarlılığı
Üzerine Çalışmalar
Yrd. Doç. Dr. Ali GÜNCAN (Ordu Üniversitesi)
: Ebru GÜMÜŞ (Giresun FAE)
: (EUPHRESCO II)
: Önemli Karantina Zararlısı Drosophila suzuki Matsumura
(Diptera: Drosophilidae)’nin Meyve Bahçelerinde Tespiti ve Sürvey
Protokolünün Hazırlanması
: Dr. Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
5.
Proje No
Proje Adı
Lider
6.
Proje No
Proje Adı
7.
Proje No
Proje Adı
8.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14 / 10-02 / 01 - 17 (Doktora)
: Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Bademde
Zararlı Böcek Türleri, Önemli Türün Mücadelesine Yönelik Bazı
Biyolojik Özellikleri ile Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi
: Hakan USANMAZ (Gaziantep AFAE)
: TAGEM-BS-14 / 08-05 / 01 - 18
: Bingöl İlinde Bazı Kültür Bitkilerinde Bitki Paraziti Nematod
Türleri ve Yayılışlarının Belirlenmesi
Lider
: Uygar Serkan KARAKAŞ (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAE)
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ BAE)
: TAGEM-BS-14 / 08-03 / 01 - 19
: Marmara Bölgesi Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyvesineği’nin
[Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)]’ Biyoekolojisi, Zararı, Yayılışı ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Dr. Vildan BOZKURT (Ankara ZMAE)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
Lider
Raportörler
9.
: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Bilgi)
: Adana- Osmaniye- Hatay İlleri Akdeniz Meyvesineği Mücadelesi
Pilot Uygulama Projesi
: Dr. Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAE)
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
10. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-14 / 09-08 / 01 - 20
: Yalova ve Bursa İlleri Ağaç, Ağaççık ve Çalı Grubu Dış Mekan Süs
Bitkilerinde Zararlı Türlerin Tespiti ile Yaygın Türün Biyolojik
Mücadelesine Esas Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
: Pınar GÖKSEL (Yalova ABKMAE)
: Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE)
: Dr. Işıl ÖZDEMİR(Ankara ZMAE)
: TAGEM-BS-13 / 08-01 / 01 – 20
: Tekirdağ İli Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan
Buprestidae
(Coleoptera)
Türleri,
Yoğunlukları,
Doğal
Düşmanları ve Önemli Capnodis Türünün Mücadelesine Yönelik
Bazı Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi
: Damla ZOBAR (Tekirdağ BAE)
: Talip YİĞİT (Malatya KAE)
: Eşref TUTMUŞ (Erbeyli İAE)
: TAGEM-BS-13 / 08-07 / 01 – 21
: Aydın İlinde Sarılop ve Bursa Siyahı İncir Çeşitlerinde Akdeniz
Meyve
Sineği
(Ceratitis
capitata (Wiedermann)
(Diptera:Tephritidae)’nin Durumunun Belirlenmesi
: Eşref TUTMUŞ (Erbeyli İAE)
Raportörler
11. Proje No
Proje Adı
Lider
12. Proje No
Proje Adı
Lider
13. Proje No
Proje Adı
Lider
: Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE)
: Serpil NAS (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-13 / 10-02 / 01 – 23 (Doktora)
: Muğla ve Manisa İlleri Badem Ağaçlarında Böcek ve Akar
Türleri, Önemli Zararlı Türlerin Popülasyon Değişiminin ve
Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
: Mehmet Fatih TOLGA (Bornova ZMAE)
: AB Projesi
: Tarım Sektörü İçin Zeolit Kullanımının Etkinliğinin Geliştirilmesi
(ECO-ZEO)
: Dr. Abdullah ÜNLÜ (Antalya BATEM)
: TÜBİTAK-1001
: Akdeniz Bölgesi Muz Alanlarında Önemli Bitki Paraziti
Nematodların Yaygınlığı, Popülasyon Dalgalanması ve Zarar
Durumlarının Belirlenmesi
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAE)
BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTI GÜNDEMİ
(8-11 Şubat 2016 / ANTALYA)
I.
ARAŞTIRMA PROJELERİ
1.
Buğday Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2.
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim
Projesi
3.
Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4.
Kiraz Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5.
Bağ Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6.
Mısır Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7.
Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8.
Tarımsal Ürünlerde İşlemenin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisi Projesi
9.
Ülkesel Buğday Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı Projesi
10.
Münferit Projeler
II. TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ
1.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BUĞDAY
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
: TAGEM-BS-11/07-01/03-02
: Buğday Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Sürüklenmeyi
Azaltan Memelerin İlaçlama Karakteristiklerinin ve Tutunma
Etkinliğinin Belirlenmesi
: Dr. Yasemin SABAHOĞLU (Ankara ZMMAE)
: Dr. Öncül Kaangün CANER (Bornova ZMAE)
: Dr. Ali BOLAT(Adana DATAE)
: TAGEM-BS-13/12-01/03-01
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Ambarlarında Zararlı
Trogoderma granarium EVERST. (Col.:Dermestidae) (Khapra)’un
Yayılışı ve Bazı İnsektisitlere Duyarlılığının Belirlenmesi
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAE)
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
: Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAE)
Ülkesel Proje Adı
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENTEGRE
MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM
PROJESİ
Koordinatörü
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TUBİTAK-1001(111 O 792)
: Örtüaltında Sebzelerde Zarar Yapan Bemisia tabaci (Gennadius)
(Hemiptera: Aleyrodidae) Popülasyonlarının İnsektisitlere Direnci
ile Biyokimyasal ve Moleküler Mekanizmalarının Belirlenmesi
: Dr. Cem ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Örtü Altı Sebzelerde Zarar Yapan Kurşuni Küf Etmeni (Botrytis
cinerea Pers.)’nin Bazı Fungusitlere Karşı Direnç Durumlarının
Mikrotiter Testi ve Moleküler Metotlarla Belirlenmesi
: Gamze ERDURMUŞ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
Zühtü POLAT(Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3.
: TAGEM-BS-15/13-06/03-01
: Tokat İli Örtü Altı Tarım Alanlarında Pestisit Uygulamalarından
Kaynaklanan Ağır Metal Konsantrasyonunun Belirlenmesi
: Dr. Esma SÖYLEMEZ (Tokat OKGKTAE)
: Faruk DOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM-BS-15/09-01/03-02
: Antalya İli Örtü Altı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Zararlı İki
Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae Koch (Acarina:
Tetranychidae) Popülasyonlarının Akarisitlere Karşı Direnç
Seviyesi ve Mekanizmalarının Belirlenmesi
: Yasin Nazım ALPKENT (Ankara ZMMAE)
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAE)
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-15/09-01/03-03
: Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Yeşil
Şeftali
Yaprakbiti
[Myzus
persicae
[(Sulzer)
(Hemiptera:Aphididae)]] Popülasyonlarının Neonikotinoit ve
Sentetik Piretroit Grubu İnsektisitlere Karşı Direnç Durumlarının
ve Mekanizmalarının Araştırılması
: Duygu DEMİRÖZ (Ankara ZMMAE)
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAE)
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ELMA
BAHÇELERİNDE
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-11/04-06/03-03
: Orta Anadolu Bölgesinde Elmalarda Zararlı Aphis pomi de Geer
(Hemiptera: Aphididae) Popülasyonlarının İnsektisitlere Direnci
ile Biyokimyasal Mekanizmalarının Araştırılması
: Dr. Cem ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAE)
: Cahit KAYA (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM-BS-15/08-05/03-04 (DOKTORA)
: Önemli Elma Üretim Alanlarında Görülen Elma Kara Lekesi
Hastalığı Etmeni Venturia ineaqualis’in Bazı Fungisit Gruplarına
Karşı Dayanıklılık Seviyesinin Belirlenmesi
: Zühtü POLAT (Yalova ABKMAE)
4.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KİRAZ
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
5.
: TAGEM-BS-09/04-02/03-02 (DOKTORA)
: İzmir Kemalpaşa Yöresinde GLOBALGAP Uygulayan ve
Uygulamayan Kiraz İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönünün
Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi
: Önder Volkan BAYRAKTAR ( Bornova ZMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BAĞ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6.
: TAGEM-BS-11/04-01/03-01
: Bağlarda Salkım Güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller,
1775) Lep.: Tortricidae] Mücadelesinde Düşük Hacim Uygulama
Olanakları Üzerine Araştırma
: Dr. Arzu AYDAR (Ankara ZMMAE)
: Dr. Öncül Kaangün CANER (Bornova ZMAE)
: Dr. Ali BOLAT(Adana DATAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MISIR
ENTEGRE
MÜCADELE,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAE)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
7.
: TAGEM-BS-12/12-03/03-01
: İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Bazı Yabancı Ot İlaçlama
Yöntemlerinin Mısır Tane Verimi ve Yabancı Ot Kontrol
Düzeylerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
: Dr. Ali BOLAT (Adana DATAE)
: Dr. Öncül Kaangün CANER (Bornova ZMAE)
Dr. Yasemin SABAHOĞLU (Ankara ZMMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
PAMUK
ENTEGRE
MÜCADELE,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Okan ÖZGÜR (Adana BMAE)
ARAŞTIRMA,
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Adana İli Pamuk Ekim Alanlarında Aphis gossypii Glover
(Hemiptera: Aphididae)’ nin Neonicotinoid Grubu İnsektisitlere
karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi
: Selçuk ULUSOY (Adana BMAE)
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
: Cahit KAYA (Diyarbakır ZMAE)
:
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekiliş Alanlarında Bulunan
Pamuk Yaprakbiti [Aphis gossypii Glover. (Hemiptera:
Aphididae)]’nin
Neonikotinoid’li
İnsektisitlere
Direncinin
İncelenmesi
: Cahit KAYA (Diyarbakır ZMAE)
: Dr. Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAE)
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
8.
: TAGEM-BS-12/04-02/03-02
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamukta Zararlı Thrips tabaci
Lind. (Thys.:Thripidae)’de İnsektisit Direncinin Araştırılması
: Cahit KAYA (Diyarbakır ZMAE)
: Dr. Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAE)
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
Ülkesel Proje Adı
TARIMSAL
ÜRÜNLERDE
İŞLEMENİN
KALINTILARI ÜZERİNE ETKİSİ PROJESİ
PESTİSİT
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Kültür Mantarı [Agaricus bisporus (Lange) Singer author]’na
Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin
Araştırılması
: Hasan Engin GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
: Ahmet Uğur DURU (Bornova ZMAE)
: Dr. Fatih Alpay VURAN (Antalya BATEM)
:
: İşlemenin Şeftalide Kullanılan Bazı Pestisitlerin Kalıntı Düzeyine
Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
: Nuran YİĞİT (Ankara ZMMAE)
: Dr. Fatih Alpay VURAN (Antalya BATEM)
: Dr. Esma SÖYLEMEZ (Tokat OKTAM)
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Kayısı Üretim Alanlarında Kullanılan Bazı Pestisitlerin Farklı
İşleme ve Kurutma Yöntemleri Sonrasında Kalıntı Seyrinin
Belirlenmesi
: Öznur ERBEY (Diyarbakır ZMAE)
: Nuran YİĞİT (Ankara ZMMAE)
: Dr. Esma SÖYLEMEZ (Tokat OKTAM)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-12/09-10/03-08 (2)
: Bağ Alanlarında Kullanılan Bazı Pestisitlerin İşlemeyle Kalıntı
Seyrinin
Belirlenmesi
Üzerine
Araştırmalar
ve
Risk
Değerlendirilmesinin Yapılması
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAE)
: H. Engin GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
: Meryem KAYA (Adana BMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM-BS-12/09-10/03-08 (3)
Proje Adı
: Maydanoz (Petroselinum crispum [Mill.]) ve Nane [Mentha piperita
L.] Bitkilerinde Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine
Etkisinin Araştırılması
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: Dr. Pelin AKSU (Ankara ZMMAE)
: Meryem KAYA (Adana BMAE)
: Ahmet Uğur DURU (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-12/09-10/03-08 (1)
: İzmir İlinde Yetiştirilen Domates ve Biberde Kullanılan Bazı
Pestisitlerin İşlemeyle Kalıntı Seyrinin Belirlenmesi Üzerine
Araştırmalar
: Ahmet Uğur DURU (Bornova ZMAE)
: Dr. Pelin AKSU (Ankara ZMMAE)
: Meryem KAYA (Adana ZMAE)
ÜLKESEL BUĞDAY SEPTORYA YAPRAK
9. Ülkesel Proje Adı HASTALIĞI PROJESİ
Koordinatörü
Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
LEKESİ
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM-BS-15/12-01/03-05
Proje Adı
: Septorya Yaprak Lekesi Etmeni (Zymoseptoria tritici)’ne Ait Bazı
Popülasyonlarda Azole ve Strobilurin Grubu Fungisitlerine Karşı
Direnç Durumun Belirlenmesi
Lider
: Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Efkan AKÇALI (Adana BMAE)
: Dr. Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAE)
10.
MÜNFERİT PROJELER
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: (DOKTORA)
: Ege Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera:
Aphididae) Popülasyonlarının Bazı İnsektisitlere Direncinin
Belirlenmesi
: Duygu UYSAL (Bornova ZMAE)
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
: Selçuk ULUSOY (Bornova ZMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
3. Proje No
Proje Adı
Lider
4.
: TAGEM-BS-12/A13-P06/03-03
: Çukurova’da Yüzey Suları ve Lagünlerdeki Pestisit Kirliliğinin
Araştırılması
: Meryem KAYA (Adana BMAE)
: H. Engin GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-12/13-06/03-05 (Yüksek Lisans)
: Bitki Koruma Ürünlerinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi
(HPLC) ile Çoklu Kalite Kontrol Analizleri İçin Yöntem
Geliştirilmesi
: Neslihan GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-11/06-04/03-04 (DOKTORA)
: Bazı Pestisitlerin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
Adsorptif Sıyırma Yöntemleri ve Yüksek Basınç Sıvı
Kromotogrofisi ile Tayini
: Aysel TAKKABULAN (Ankara ZMMAE)
: AB 7. ÇERÇEVE ARIMNET
: Değişen Çevre Koşullarında Beyazsinek Popülasyon Salgınlarının
Tahmin Edilmesi
Alt Proje
Beyaz Sineklerde İnsektisitlere Direnç Durumunun Araştırılması
Adı
:
Doç. Dr. Birol AKBAŞ (TAGEM)
Ülke Koord.
Dr. Cem ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
Konu Sor.
(Yrd. Araş.) :
Proje No
Proje Adı
5. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-13/13-06/03-03(YÜKSEK LISANS)
: Bazı Pestisitlerin Grafen ile Modifiye Edilmiş Elektrotlarla
Voltametrik Analizi
: Ömer ÖZKAYA (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-12/13-06/03-06
: Metal İçeren Bazı Pestisitlerin Aktif Maddelerinin Atomik
Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ile Analizleri Üzerine
Araştırmalar
: H. Engin GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
: Meryem KAYA (Adana BMAE)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-15/08-05/03-06
: Zeytin Sineği [(Bactrocera oleae Rossi, 1790) (Diptera: Tephritidae)]
Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Bitki Koruma Ürünü
: Faruk DOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAE)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAE)
: TAGEM-BS-15/04-06/03-07
: Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde
Araştırılması
: Dr. Fatih Alpay VURAN (Antalya BATEM)
Ahmet Uğur DURU (Bornova ZMAE)
Engin GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
Pestisit
Kalıntılarının
: TAGEM-BS-12/09-01/03-07
: Domateste Erken Yaprak Yanıklığı Etmeni (Alternaria spp.)’nin
Bazı Fungusitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi
: Gamze ERDURMUŞ (Ankara ZMMAE)
: Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
: Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAE)
: TAGEM-BS-13/13-06/03-02
: Emülsiyon Konsantre (EC) Formülasyonlu Bitki Koruma
Ürünlerinde Kullanılan Farklı Yardımcı Maddelerin Stabilite ve
Biyolojik Aktiviteye Etkileri Üzerine Araştırmalar
: Mustafa SEZGEN (Ankara ZMMAE)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAE)
: Cahit KAYA (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM-BS-13/13-06/03-04(DOKTORA)
: Ekin Kamburbiti [Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera:
Bostrychidae)]
Popülasyonlarının
Fosfine
Karşı
Direnç
Düzeylerinin Belirlenmesi
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
7. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
8. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-13/13-06/03-05
: Farklı Toprak Tiplerindeki Hümik Asidin Bazı Herbisitler
Üzerindeki Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Etkisi
: Celal YILDIRIM (Ankara ZMMAE)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAE)
: Dr. Fatih Alpay VURAN (BATEM)
: TAGEM-BS-13/13-06/03-06 (DOKTORA)
: Bazı Bitki Ekstraktlarının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers)’e
Karşı Hasat Sonrası Etkinliğinin Belirlenmesi
: Gamze Esin KILINÇ (Ankara ZMMAE)
BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
YABANCI OT ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME GÜNDEMİ
(8-11 Şubat 2016 / ANTALYA)
I. ARAŞTIRMA PROJELERİ
1. Buğday Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Mısır Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Bağ ve Kayısı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Biyolojik Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Biyolojik Çeşitlilik Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8. Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Dayanıklılık Projesi
9. Ülkesel Kivi Entegre Projesi
10. Ülkesel Minör Ürünler Araştırma Projesi
11. Münferit Projeler
II. TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ
1.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BUĞDAY
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
2.
: TAGEM-BS-13/12-01/04-01
: Şanlıurfa İli Buğday, Mısır, Pamuk ve Mercimek Üretim
Alanlarındaki İstilacı Bitkilerin Belirlenmesi ve Mücadelesi
: Ayşin BİLGİLİ (Şanlıurfa GAPTAE)
: Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKAE)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
: TAGEM-BS-11/07-01/03-02 (Bilgi)
: Buğday Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Sürüklenmeyi
Azaltan Memelerin İlaçlama Karakteristiklerinin ve Tutunma
Etkinliğinin Belirlenmesi
: Dr. Yasemin SABAHOĞLU (Ankara ZMMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MISIR
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAE)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
: TAGEM-BS-12/12-03/03-01 (Bilgi)
: İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Bazı Yabancı Ot İlaçlama
Yöntemlerinin Mısır Tane Verimi ve Yabancı Ot Kontrol
Düzeylerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
: Dr. Ali BOLAT (Adana DATAE)
: Özcan TETİK (Adana BMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-13/12-03/04-08
: Tokat İli Dane Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı
(Xanthium strumarium L.) nın Meydana Getirdiği Ürün Kayıpları
ve Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi
: Bülent BAŞARAN (Tokat OKTAM)
: Dr. A. Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
: İslam EMRAH SÜER (Diyarbakır ZMAE)
3.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KAYISI
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
4.
: TÜBİTAK 1001 (Bilgi)
: Kayısıda Yeni Bir Kök Paraziti Olan Mavi Çiçekli Canavar Otunun
(Orabanche ramosa L.) Kayısıya Etkisinin ve Mücadelesinin
Belirlenmesi
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Serpil KARADAĞ (Antepfıstığı AE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
5.
: TAGEM–BS–13/10-01/04-03 (Doktora)
: Antepfıstığı ve Bağ Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve
Alternatif Mücadele Yöntemlerin Belirlenmesi
: Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÖRTÜALTI SEBZE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6.
: TAGEM–BS–12/09-01/04-02
: Domateste Sorun Olan Canavar Otlarının (Orobanche ramosa L.
ve O. aegyptiaca Pers) Kimyasal Mücadelesinde Kullanılabilecek
Herbisitlerin Araştırılması
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAE)
: Dr. A. Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM–BS–11/07-01/04-02
: Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nın Fungal Patojenlerle
Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: İ. Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
: Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)
Hilmi TORUN (Adana BMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: (Bilgi)
: Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) ile Beslenen Titanio
normalis (Hubner) (Lepidoptera: Crambidae)’in Biyolojisi ve
Biyolojik Mücadele Potansiyeli
: Cemil YETKİN (Şanlıurfa GAPTAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
: TAGEM–BS–13/09–01/04-04
: Bazı Brassica Türlerinin Domates Üretim Alanlarında Sorun Olan
Yabancı Otlara Karşı Allelopatik Etkilerinin Belirlenmesi
: Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAE)
: TAGEM–BS–13/04–01/04-05
Proje Adı
: Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarındaki Yabancı Ot Türlerinin
Yaygınlığı ve Yoğunluğu ile Önemli Türler Üzerindeki Fungal
Patojenlerin Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının
Araştırılması
Lider
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
Raportörler
: Selçuk ÖZCAN (Gaziantep FAE)
Bülent BAŞARAN (Tokat OKTAM)
3. Proje No
Proje Adı
Lider
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-11 /07-01 / 01-09 (Doktora) (Bilgi)
: Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı Olan Yabancı
Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina: Eriophyoidea) Akarların
Belirlenmesi ve Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak Kullanımlarının
Araştırılması
: Heval DİLER (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/12-01/04-04
: Bazı Bitki Ekstraktlarının Buğdayın Önemli Yabancı Otlarına
Karşı Allelopatik Etkisinin Araştırılması
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKAE)
7.
Ülkesel Proje Adı
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE
EĞİTİM PROJESİ
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
8.
: TAGEM–BS–14/01-05/04-01
: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu Veri
Tabanının Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAE)
Erdal ATEŞ (Diyarbakır ZMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KÜLTÜR BİTKİLERİNDE SORUN OLAN YABANCI
OTLARDA
DAYANIKLILIK
PROJESİ
KÜLTÜR
BİTKİLERİNDE SORUN OLAN YABANCI OTLARDA
HERBİSİTLERE
DAYANIKLILIĞIN
TESPİTİ,
HARİTALANMASI VE YÖNETİMİ
Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–09/07–01/04-02 (Doktora)
: Ankara, Konya ve Tokat İllerinde Buğday Ekim Alanlarında
Bulunan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ve Yabani Yulaf
(Avena fatua L., Avena sterilis L.)ın ALS ve ACCase İnhibitörü
Herbisitlere
Karşı
Oluşturduğu
Dayanıklılık
Üzerinde
Araştırmalar
: E. Arzu ELİBÜYÜK (Ankara ZMMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lideri
Raportörler
:
: Trakya Bölgesi Ayçiçeği Tarlalarında Sorun Olan Sirken
(Chenopodiumalbum L.)’in İmazamox’a Dayanıklılık Düzeyinin
Belirlenmesi ve Dayanıklılık Haritasının Oluşturulması
: Ercan KOCA (Ankara ZMMAE)
: Hilmi TORUN (Adana BMAE)
Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKTAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM–BS–12/12-01/04-01
1. Proje No
Proje Adı
: Mardin ve Şanlıurfa İlleri Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan
Yabani Yulaf (Avena spp.) ın ACCase ve ALS Grubu Herbisitlere
Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi
Lider
: İ. Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAE)
Dr. A. Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-13/12-01/04-02 (Doktora)
: Osmaniye İli Buğday Ekim Alanlarındaki En Yaygın Kullanılan
Herbisitlere Karşı Dayanıklılık Kazanmış Kısır Yabani Yulaf
[Avena
sterilis
(L.)]
Popülasyonlarının
Belirlenmesi
ve Haritalanması
: Hilmi TORUN (Adana BMAE)
Lider
: TAGEM–BS–14/08-02/04-02(1)
: Antalya İli Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza
canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve
Haritalanması
: Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
Raportörler
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
3. Proje No
Proje Adı
Erdal ATEŞ (Diyarbakır ZMAE)
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(2)
: Gaziantep İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kısır Yabani
Yulaf (Avena sterilis L.) ve Yabani Hardal (Sinapsis arvensis L.)'ın
ALS ve ACCase Grubu Herbisitlere Dayanıklılıklarının Tespiti ve
Haritalanması
: Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAE)
Raportörler
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
4. Proje No
Proje Adı
Bülent BAŞARAN (Tokat OKTAM)
5. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(3)
: Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kokar Ot (Bifora
radians Bieb.)'un ALS Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının
Tespiti ve Haritalanması
: Bülent BAŞARAN (Tokat OKGKAE)
Raportörler
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAE)
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAE)
6. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(4)
: Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Tilki Kuyruğu
(Alopecurus myosuroides Huds.)'nun ACCase Grubu Herbisitlere
Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: E. Arzu ELİBÜYÜK (Ankara ZMMAE)
Raportörler
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKTAE)
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(5)
: Balıkesir ve Çanakkale İlleri Buğday Ekim Alanlarında Sorun
Olan Delice (Lolium sp)' nin ALS ve ACCase Grubu Herbisitlere
Karşı Dayanıklılıklarının Tespiti ve Haritalanması
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
Raportörler
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
7. Proje No
Proje Adı
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAE)
8. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM–BS–14/08-02/04-02(6)
: Adana İli Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza
canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve
Haritalanması
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAE)
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
Yalçın KAYA (Tokat OKGKTAE)
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(7)
: Tekirdağ İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Delice (Lolium
sp.)'nin ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti
ve Haritalanması
: Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
Raportörler
: Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
9. Proje No
Proje Adı
Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKAE)
10. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(8)
: Kahramanmaraş İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun olan Kısır
Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)'ın ACCase Grubu Herbisitlere
Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKAE)
Raportörler : Özcan TETİK (Adana BMAE)
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAE)
11. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–14/14-02/04-02(9)
: Şanlıurfa İli Mercimek Tarlalarında Sorun Olan Kısır Yabani
Yulaf (Avena sterilis L.)’ın ACCase Grubu Herbisitlere
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: Cemil YETKİN (Şanlıurfa GAPTAE)
Raportörler : Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
12. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(10)
: Orta Karadeniz Bölgesinde Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan
Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın ALS Grubu Herbisitlere
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: Nagehan ÇİL (Karadeniz TAE)
Raportörler : Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Hilmi TORUN (Adana BMAE)
13. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-15/08-03/04-01
: Isparta İli Elma Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza
canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve
Haritalanması
: Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana ZMAE)
Yalçın KAYA (Tokat OKTAM)
14. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-15/12-01/04-02
: Diyarbakır İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani
Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın ALS İnhibitörü Herbisitlere Karşı
Dayanıklığının Belirlenmesi ve Haritalanması
: Erdal ATEŞ (Diyarbakır ZMAE)
Raportörler : N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
Özcan TETİK (Adana BMAE)
15. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-15/12-01/04-03
: Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Dilkanatan Otu
(Galium aparine L.)’nun ALS Grubu Herbisitlere Karşı
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: Yalçın KAYA (Tokat OKTAM)
Raportörler : Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Hilmi TORUN (Adana BMAE)
9.
TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22
Proje No
Ülkesel Proje Adı ÜLKESEL KİVİ ENTEGRE MÜCADELE PROJESİ
Koordinatörü
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
: TAGEM-BS-13/08-09/01-22 (1)
: Marmara Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
: Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
10.
: Özcan TETİK (Adana BMAE)
: İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM-BS-13/08-09/01-22 (2)
: Orta Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve
Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Dr. Kibar AK (Karadeniz TAE)
: Nagehan ÇİL (Karadeniz TAE)
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
: Bülent BAŞARAN (Tokat OKTAM)
: TAGEM-BS-13/08-09/01-22(3)
: Doğu Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve
Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAE)
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAE)
: Bülent BAŞARAN (Tokat OKTAM)
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-13/08-09/01-22(4)
: Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve
Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
: Yalçın KAYA (Tokat OKTAM)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL MİNÖR ÜRÜNLER ARAŞTIRMA PROJESİ
Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (1)
1. Proje No
Proje Adı
: Ege Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık,
Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde
Araştırmalar
Lider
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)
Yrd. Arş.
Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
Raportörler : Hilmi TORUN (Adana BMAE)
Yalçın KAYA (Tokat OKTAM)
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (2)
: Batı Akdeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
: Dr. Emine GÜMRÜKÇÜ (BATEM)
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAİ)
N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
7. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (4)
: Doğu Akdeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ
Hilmi TORUN (Adana BMAE)
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (5)
: Marmara Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık,
Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde
Araştırmalar
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (6)
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde
Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve
Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAE)
İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
: Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
Özcan TETİK (Adana BMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (7)
: Doğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAE)
: E. Arzu ELİBÜYÜK (Ankara ZMMAE)
İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
: TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (8)
: Karadeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı Ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi
Üzerinde Araştırmalar
: Sevilay SAYGI (Karadeniz TAE)
Nagehan ÇİL TURGUT (Karadeniz TAE)
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAE)
11.
MÜNFERİT PROJELER
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
:
Proje Adı
: Adana İli Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Ekim Alanlarında
Yabancı Ot Türlerinin Saptanması ve Mücadelesinde Kritik
Periyodun Belirlenmesi
: Mine ÖZKİL (Adana BMAE)
Lider
Raportörler : Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
: E. Arzu ELİBÜYÜK (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Yrd. Arş
2. Proje No
Proje Adı
: TÜBİTAK-Cost
: İstilacı Yabancı Bitki Türleri İçin Takip ve Bilgi Sisteminin (İBİLİstilacıları Bil) Oluşturulması
: Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAE)
: TAGEM–BS–13/09-10/04-06
: İzmir İlinde, Maydanoz, Roka, Dereotu ve Tere Üretim
Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Belirlenmesi ve
Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
Lider
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
Raportörler
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
3. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/09-10/04-07
: Adana'da Kavun ve Karpuz Alanlarında Sorun Olan Küsküt
Türlerinin,
Yoğunluklarının
Belirlenmesi
ve
Mücadele
İmkanlarının Araştırılması
Lider
: Özcan TETİK (Adana BMAE)
Raportörler
: Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKAE)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/04-01/04-09
: Tokat İli Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Yetiştiriciliğinde
Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi
Lider
: Yalçın KAYA (Tokat OKGKAE)
Raportörler
: Dr. A. Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAE)
5. Proje No
Proje Adı
Lider
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
7.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-13/13-06/03-05 (Bilgi)
: Farklı Toprak Tiplerindeki Hümik Asidin Bazı Herbisitler
Üzerindeki Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Etkisi
: Celal YILDIRIM (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/09-07/04-03
: Ankara İli Beypazarı İlçesi Havuç (Dacus carota L.) Ekim
Alanlarında Sıra Arası Mesafeye Bağlı Olarak Yabancı Ot
Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi
: E. Arzu ELİBÜYÜK (Ankara ZMMAE)
: Hilmi TORUN (Adana BMAE)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
: TAGEM–BS–12/04-01/04-05
: Ankara Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Kırmızı Köklü
Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus) ve Domuz Pıtrağı
(Xanthium strumarium) ‘nın Meydana Getirdiği Ürün Kayıpları ve
Ekonomik Zarar Eşiklerinin Belirlenmesi
: Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKTAEM)
8.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12/04-06/(01-02)-15
: Denizli ve Manisa İllerinde Kekik (Origanum spp.) Alanlarında
Görülen Zararlı, Hastalık ve Yabancı otların Belirlenmesi, Önemli
Olanların Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
Lider
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAE)
Yrd. Arş.
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
Raportörler : Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
9.
Proje No
Proje Adı
Yrd. Arş.
: BAP-14B0447002
: Ticari Domates Çeşitlerinin Metribuzin’e Hassasiyet Düzeylerinin
Belirlenmesi
: Dr. A. Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-15/01-01/04-04
: İstanbul Ormanlarındaki Sarmaşık Türlerinin Belirlenmesi ve Adi
Orman Sarmaşığının (Hedera helix L.) Mücadelesinin
Araştırılması
Lider
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BGAMM)
Raportörler : Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAE)
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAE)
10. Proje No
Proje Adı
11.
Proje No
Proje Adı
Lideri
: TÜBİTAK 114O709
: Ulaşılabilir Bir Hedef: Endüstri Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı
Otların Mücadelesinde Total ve Selektif Herbisitlerin Beraber
Kullanımı
: Dr. A. Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
Download

2016 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı