HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 1 kalem demir çelik varil ve muhtelif teneke
hurdası, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 07.01.2016 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
ÖNEMLİ HUSUSLAR
• SÖZ KONUSU İHALEDE GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ ARTIRMA HÜKÜMLERİ
UYGULANMAKTADIR.
• Malzemelerin teslimatı ilgili listelerdeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam
edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu depolarda
belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma
itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip verilmeyeceği
hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve
diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
• İhaleye yalnızca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
15 01 10 atık kodlu
lisans veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, lisansın
(15 01 10) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir.
• Söz
•
•
•
•
konusu demir çelik varil ve muhtelif teneke hurdası malzemelerinin
taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma
Formlarının (UATF) birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firma/firmalara
ait bilgi/belgeler ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan
iş/işlem/tesis hakkındaki bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait
lisans belgelerinin birer nüshası ve Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) birer
nüshası teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü Sevk Ekip Personeline teslim
edilecektir. Alıcı ve taşıyıcı firmalar Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF)
ilgili nüshalarını (her aşamada yapılan işlem sonucunda) ilgili Makamlara
ulaştırmakla mükelleftir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat
hükümlerine ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ilgili hükümlerine uygun
hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır, doğabilecek her
türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden dolayı gelecek cezalardan
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b. masraflar
alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20 toleranslıdır.
İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir. Belirtilen malzeme
miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz sorumlu değildir.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve
taahhüt etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/170-173 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi/Ihaleler.aspx
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
2015YERSAT1855
45.000
Geçici Teminat
KG
Çekim Süresi
5.000,00 TL
15
İş Günü
KAHRAMANMARAŞ, KAYSERİ, ZONGULDAK, ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO/SAHADA
DEMİR ÇELİK VARİL VE MUHTELİF TENEKE HURDASI
S. NO
2015YERSAT1855 - KAHRAMANMARAŞ, KAYSERİ, ZONGULDAK, ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI
DEPO/SAHADA
1
2
3
4
5
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
KAYSERİ KKK 2. ANA BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
ZONGULDAK EREĞLİ DKK 2. İSTİHKAM
TABUR KOMUTANLIĞI
ANKARA GÖLBAŞI TEİAŞ GÜÇ TRAFOLARI
ONARIM VE LABORATUVAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA EGO 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK EGE MAHALLESİ
MALZEMENİN NİTELİĞİ
6.000
BOYA TENEKESİ
4.000
HEK SAHASINDA YAĞ VARİLİ HURDALARI MEVCUTTUR.
2.000
YAĞ VARİLİ
3.000
ORTA VASIFLI DEMİR ÇELİK HURDASI(YAĞ VARİLİ HURDASI)
30.000
MAMAK EGE MAHALLESİ VE MACUNKÖY DEPOLARINDA TAKRİBEN 2.500
ADET YAĞ VE ANTİFİRİZ VARİLİ HURDASI BULUNMAKTADIR.
TOPLAM 45.000
(± % 20 toleranslı)
2
07.01.2016 14:00
Perşembe
Download

07.01.2016 Tarihli Yerinde Satış (Demir çelik varil ve