HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 1 kalem AKÜ HURDASI, kapalı zarfla teklif
alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 07.01.2016 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
ÖNEMLİ HUSUSLAR
• SÖZ KONUSU İHALEDE GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ ARTIRMA HÜKÜMLERİ
UYGULANMAKTADIR.
• Malzemelerin teslimatı ilgili listelerdeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam
edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu depolarda
belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma
itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip verilmeyeceği
hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve
diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
• İhaleye yalnızca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
16 06 01 atık kodlu
lisans veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, lisansın
(16 06 01) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir.
• Söz konusu muhtelif akü hurdası malzemelerinin taşıma/bertaraf/geri kazanım ve
•
•
•
•
işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) birer nüshası ile
tehlikeli atıkları taşıyan firma/firmalara ait bilgi/belgeler ve bu atıkların
bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki bilgiler ve
atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer nüshası ve
Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) birer nüshası teslimatta Hurda Tedarik
Müdürlüğü Sevk Ekip Personeline teslim edilecektir. Alıcı ve taşıyıcı firmalar
Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) ilgili nüshalarını (her aşamada yapılan
işlem sonucunda) ilgili Makamlara ulaştırmakla mükelleftir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat
hükümlerine ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ilgili hükümlerine uygun
hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır, doğabilecek her
türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden dolayı gelecek cezalardan
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b. masraflar
alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20 toleranslıdır.
İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir. Belirtilen malzeme
miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz sorumlu değildir.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve
taahhüt etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/170-173 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi/Ihaleler.aspx
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
2015YERSAT1856
61.300
Geçici Teminat
KG
50.000,00 TL
Çekim Süresi
15
İş Günü
VAN, ELAZIĞ, İSTANBUL, AFYON, İZMİR İLİ VE İLÇELERİ 10 AYRI DEPO/SAHADA
AKÜ HURDASI
S. NO
2015YERSAT1856 - VAN, ELAZIĞ, İSTANBUL, AFYON, İZMİR İLİ VE İLÇELERİ 10 AYRI
DEPO/SAHADA
1
2
3
4
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
VAN ERCİŞ KKK 108. TOPÇU ALAY
KOM.LIĞI
ELAZIĞ KKK 54. BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
İSTANBUL İSBAK A.Ş.
İSTANBUL DDY 1. BÖLGE
MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
2.500
MALZEMENİN NİTELİĞİ
AKÜ HURDASI
30.000 AKÜ HURDASI
500
AKÜ HURDASI
1.000
AKÜ HURDASI
5
İSTANBUL GATA HAYDARPAŞA
EĞİTİM HASTANESİ KOM.LIĞI
1.000
AKÜ HURDASI (KURU TİP AKÜ HURDALARI BULUNMAKTADIR).
6
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ANS KAMPÜSÜ İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
1.500
AKÜ HURDASITAKRİBİ 30 ADET KURU AKÜ VARDIR.)
7
İZMİR BORNOVA DSİ 2. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
1.300
MUHTELİF TİPTE ARAÇ AKÜLERİ BULUNMAKTADIR. 43 ADET OLAN
AKÜLERİN ASİTLERİ VARDIR VE DÖKÜLMEDEN TESLİM
ALINACAKTIR.
8
İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2.500
ASFALT ŞANTİYESİNDE BULUNAN AKÜLER KURU TİP AKÜDÜR.
9
İZMİR HKK HAVA RADAR MEVZİ
KOM.LIĞI
5.000
AKÜ HURDASI
10
İZMİR DKK İKMAL DESTEK
KOMUTANLIĞI
16.000 AKÜ HURDASI
TOPLAM 61.300
(± % 20 toleranslı)
2
07.01.2016 14:00
Perşembe
Download

07.01.2016 Tarihli Yerinde Satış (Muhtelif Akü hurdası) ihale