DİLEKÇE KAY IT DEFTERİ
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
1866
02.06.2014
Cacabey Ortaokulu
1865
02.06.2014
Elif Doğu
1864
02.06.2014
Refiye Yılmaz
1863
02.06.2014
Nurcan Sertkaya
1862
02.06.2014
1861
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
Üyelikten Çekilme
Bildirim Formu
İnsan Kaynakları
Müd.
Vali Mithat Saylam
Ort
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
02.06.2014
Mahmut Yasatekin
İmar Yolu
İmar ve Şeh. Müd.
1860
02.06.2014
Metin Yiğit
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1859
02.06.2014
Mustafa Kendirli
İdari Yaptırım
Tutanağı
Zabıta Müd
1858
02.06.2014
Dede Ünsal
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1857
02.06.2014
Emine Karataş
İşyeri Açma
Zabıta Müd
1856
02.06.2014
Su/Yapı
Personel Atamaları
Su ve Kanalizasyon
Müd.
DURUMU
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
Şikayet
Fen İşleri Müd
T.S.Yüce İnşaat
9 Nolu Hakediş
1280
Fen İşleri Müd
02.06.2014
T.S.Yüce İnşaat
9 Nolu Hakediş
Fen İşleri Müd
1851
02.06.2014
Kenan Baltacı
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1850
02.06.2014
Hatice Kılıç
Sosyal Haklar
İnsan Kaynakları
Müd.
1849
02.06.2014
Hatice Kılıç
Yevmiye Hesapları
İnsan Kaynakları
Müd.
1848
02.06.2014
Derviş Aslan
İşyeri Kapatma
Zabıta Müd
1847
02.06.2014
Bayram Yeşilyurt
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1846
02.06.2014
Fevzi Yılmaz
Yol Açılması
İmar ve Şeh. Müd.
1845
02.06.2014
Geyik İnşaat
Geçici Kabul
Fen İşleri Müd
1844
02.06.2014
Osman Çevik
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1855
02.06.2014
Yükseller Bira
1854
02.06.2014
Harun Güler
1853
02.06.2014
1852
1843
02.06.2014
Mehmet Akat
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1842
02.06.2014
Yüksel Gürler
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1841
02.06.2014
Osman Gökbulut
Kazı Çalışması
Su ve Kanalizasyon
Müd.
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
1840
30.05.2014
Ömer Şanal
1839
30.05.2014
Kürşat Gönenç
1838
30.05.2014
Hidayet Yağmur
1837
30.05.2014
Prof.Dr.Erol Güngör
İlkokulu
1836
30.05.2014
1835
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
İşyeri Açma
Zabıta Müd
İtfaiye Raporu
İtfaiye Müd.
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
Bedir Ertan
İşyeri Kapatma
Zabıta Müd
30.05.2014
Cengiz Halis
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1834
30.05.2014
Aşıkpaşa İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1833
30.05.2014
Hayri Aslan
Kazı Çalışması
Su ve Kanalizasyon
Müd.
1832
30.05.2014
Aşıkpaşa Ortaokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1831
30.05.2014
Ali Demirbaş
İşyeri Kapatma
Zabıta Müd
1830
30.05.2014
Namık Kemal
İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
DURUMU
Servis Hattı Kazı
Çalış.
Su ve Kanalizasyon
Müd.
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
Toki İlkokulu Müd
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
30.05.2014
Sadettin Çavuş
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1825
30.05.2014
Nazır Canpolat
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1824
30.05.2014
Menekşe Ahmet
Yalçınkaya Anaokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1823
30.05.2014
Nuriye Demirci
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1822
30.05.2014
Orhan İlyas
Karamırzak
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1821
30.05.2014
Meryem Şenol
İntibak Hk
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1820
30.05.2014
Murat Sungur
Su Borcu Hk.
Mali Hizmetler Müd
1819
30.05.2014
Özbek İnşaat
Kesin Hesap
Park ve Bahçeler
Müd
1818
30.05.2014
Hamdi Çanakçı
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1829
30.05.2014
Kırgaz
1828
30.05.2014
Kadir Kara
1827
30.05.2014
1826
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
1817
29.05.2014
30 Ağustos
İlköğretim Okulu
1816
29.05.2014
1815
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
Aytekin Kırca
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
29.05.2014
Tahsin Ülger
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1814
29.05.2014
Su/Yapı
Şebeke Vanaları
Su ve Kanalizasyon
Müd.
1813
29.05.2014
İncekaya İnşaat
Hasar Bedeli
Su ve Kanalizasyon
Müd.
1812
29.05.2014
Medine Arslan
Su Borcu Hk.
Mali Hizmetler Müd
1811
29.05.2014
Etem Şanal
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1810
29.05.2014
Hakkı İsmail İlhan
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1809
29.05.2014
Tank Yapı
10 Nolu Hakediş
Destek Hizm.Müd.
1808
29.05.2014
Tank Yapı
Geçici Kabul
Destek Hizm.Müd.
1807
29.05.2014
SHM Mimarlık
6 Nolu Hakediş
Destek Hizm.Müd.
DURUMU
1806
29.05.2014
Sadi Selçuk
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1805
29.05.2014
Ahmet Kandı
Su Borcu Hk.
Mali Hizmetler Müd
1804
29.05.2014
H.ibrahim Öztürk
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1803
29.05.2014
Şaban Solak
Hız Kesici
Destek Hizm.Müd.
1802
29.05.2014
Suriri Gönül
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1801
29.05.2014
Ali Harman
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1800
29.05.2014
Ali Yıldırım
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1799
29.05.2014
EST İnşaat
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
1798
28.05.2014
Ömer Köksal
Atıl Bina Hk
İmar ve Şeh Müd.
1797
28.05.2014
Sebahat Osman
Yalçınkaya ilkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1796
28.05.2014
Sebahat Osman
Yalçınkaya ilkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1795
28.05.2014
Nazife Kızılgedik
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1794
28.05.2014
Aşıkpaşa Ortaokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1793
28.05.2014
Park Taksi
Çalışanları
Şikayet
Destek Hizm.Müd.
1792
28.05.2014
Kırşehir Termal
Turizm
Devir Protokolü
Dış İlişkiler Müd
1791
28.05.2014
Rıza Orbay
Su Aboneliği
Mali Hizmetler Müd
1790
28.05.2014
Mustafa Adalı
Şikayet
Temizlik İşleri Müd
1789
28.05.2014
Deniz Şahin
Rayiç Bedeli
Destek Hizm.Müd.
1788
28.05.2014
Necati Yılmaz
Su Borcu Hk.
Mali Hizmetler Müd
DURUMU
1787
28.05.2014
Rukiye Koyuncu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1786
28.05.2014
Şaban Kul
İdari Yaptırım Karar
Tutanağı
Zabıta Müd
1785
28.05.2014
Coşar İnş.
İdari Yaptırım Karar
Tutanağı
Zabıta Müd
1784
28.05.2014
İsmail Hakkı İlhan
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1783
28.05.2014
Şükran Demirhan
Su Borcu Hk.
Mali Hizmetler Müd
1782
28.05.2014
Erzurumlular
Şenkaya
Yard.Derneği
Araç Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd-Destek
Hizm.Müd.-Park ve
Bahçeler Müd
1781
28.05.2014
Zeliha Yılmaz
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1780
28.05.2014
Yıldırım Tural
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1779
28.05.2014
H.İbrahim Abbey
Kaldırım
Düzenlemesi
Fen İşleri Müd.
1778
28.05.2014
Serhat Yapı
İdari Yaptırım Karar
Tutanağı
Zabıta Müd
1777
28.05.2014
İlhan Korkmaz
İmar Planı Hk
İmar ve Şeh Müd.
1776
28.05.2014
Uhulu Özgürler
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1775
28.05.2014
Sarılar Et Gıda
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
1774
27.05.2014
Kırşehir Neşet Ertaş
Güzel Sanatlar Lis.
Sergi Hk
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler md.
1773
27.05.2014
Naciye Gürcan v.Av
Çağlar Baltacı
917 Ada 3 Parsel
İmar ve Şeh.Müd. Mali Hizm.Müd
1772
27.05.2014
Mehmet Aktaş
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1771
27.05.2014
Kubilay Yüzügüllü
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1770
27.05.2014
Fadime Tebel
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1769
27.05.2014
Çağrı Aktan
Yangın Raporu
İtfaiye Müd.
1768
27.05.2014
Tank Yapı
Kesin Teminat
Destek Hizm.Müd.
1767
27.05.2014
Rıfat Göktekin
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1766
27.05.2014
Furkan Canlı
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1765
27.05.2014
Ahi Güven
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1764
27.05.2014
Tema
Yerel Yönetimlere
Çağrı
Özel Kalem Müd
DURUMU
1763
27.05.2014
İlhami Meşe
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1762
27.05.2014
Vahdettin Yoldan
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1761
27.05.2014
Suna Yavuz
Rayiç Bedeli
Destek Hizm.Müd.
1760
27.05.2014
Mustafa Baltacı
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1759
27.05.2014
Hüseyin Karakaş
İmar Durumu
İmar ve Şeh.Müd.
1758
27.05.2014
Hüsnü Özyeğiin
İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1757
27.05.2014
Aleyna Çoban
Kilit Parke Yapılması
Fen İşleri Müd.
1756
27.05.2014
Ayşe Akıncı
Bank Kamelya
Yapılması
Park ve Bahçeler
Müd.
1755
27.05.2014
Su/Yapı
Karşılanabilir
Giderler
Su ve Kanalizasyon
Müd.
1754
27.05.2014
Hasan Seçer
Ruhsat İptali
Zabıta Müd
1753
27.05.2014
Ceren Ata
Su Aboneliği
Mali Hizmetler Müd
1752
27.05.2014
80.Yıl Anaokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1751
27.05.2014
Süleyman Beydoğan
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1750
27.05.2014
Hanifi Murat Arslan
Kermes Yeri
Zabıta Müd
1749
27.05.2014
Adem Akkuş
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1748
27.05.2014
Ömer Önal
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1747
27.05.2014
Erkan Çıtak
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
1746
26.05.2014
30 Ağustos Zafer
İlkokulu
1745
26.05.2014
1744
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
Onur Tekin
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
26.05.2014
Murat Gürsoy
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1743
26.05.2014
Atatürk Ortaokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1742
26.05.2014
Rıza Sarıyıldız
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1741
26.05.2014
Süleyman Türkmani
İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1740
26.05.2014
Aysel Ercan
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1739
26.05.2014
Günsel Eroğlu
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1738
26.05.2014
Nursel Enç
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1737
26.05.2014
Fikriye Akdemir
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1736
26.05.2014
Bektaş Ökse
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
DURUMU
1735
26.05.2014
Prof.Dr.Erol Güngör
İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1734
26.05.2014
Mehmet Canlar
Yol Açılması
İmar ve Şeh.Müd.
1733
26.05.2014
Harun Taşkın
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1732
26.05.2014
Ahievran Ünv.Sağlık
Mes.Lis.
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1731
26.05.2014
Selehattin Akkaya
Nakil Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1730
26.05.2014
Nurcan Koç
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1729
26.05.2014
Fatma Altaş
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1728
26.05.2014
Simge Filoğlu
İşyeri Açma
İtfaiye Müd.
1727
26.05.2014
Şakir Kıyak
Atama Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1726
26.05.2014
Denizbank
Haciz Hk
Mali Hizmetler Müd
1725
26.05.2014
Yapı Kredi
Haciz Hk
Mali Hizmetler Müd
Kadın Emek Pazarı
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler md.
321 Ada 1 Parsel
İmar ve Şeh.Müd.
Esnaf ve Sanatkarlar
Odası
Şikayet
Zabıta Müd
26.05.2014
Geyik İnşaat
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1720
26.05.2014
Geyik İnşaat
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1719
26.05.2014
Geyik İnşaat
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1718
26.05.2014
Fahri Gök
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1717
26.05.2014
Aslı Altan
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1716
26.05.2014
Fatma Bakan
Kadın Emek Pazarı
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler md.
1715
26.05.2014
Mahmut İşdar
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1714
26.05.2014
Mehmet Güçlü
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1724
26.05.2014
Arzu Altaş
1723
26.05.2014
Emine Uçar
1722
26.05.2014
1721
1713
26.05.2014
Tekmur Özel
Güvenlik
1712
26.05.2014
1711
İş Deneyim Belgesi
Destek Hizm.Müd.
Mehmet Aydın
Kocaman
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
26.05.2014
Ayla Kaya
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1710
26.05.2014
Hasan Gökalp
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1709
26.05.2014
Tank Yapı
Otobüs Terminali Hk
Destek Hizm.Müd.
1708
26.05.2014
Teknik ve
End.Mesl.Lis
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1707
26.05.2014
Mahmut Malkoç
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1706
26.05.2014
Ahmet Arslan
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1705
26.05.2014
Hüseyin Dadalı
288 ada 4 parsel
İmar ve Şeh.Müd.
1704
26.05.2014
Hakan Kaplan
Atama Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1703
26.05.2014
Ferhat Okan
Atama Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1702
26.05.2014
Suat Aksoy
Nakil Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1701
26.05.2014
Bekir Akkurt
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1700
26.05.2014
Mehmet Savaş
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1699
26.05.2014
Mega Özel Güvenlik
Kesin Teminat Hk
Mali Hizmetler Müd Destek Hizmetleri
Müd.
1698
26.05.2014
Süleyman Dağlı
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1697
26.05.2014
Osman Göçer
Duba ve Rampa
Talebi
Fen İşleri Müd. Destek Hizmetleri
Müd
1696
26.05.2014
Ali Gücün
Şikayet
Temizlik İşleri Müd
1695
26.05.2014
Kırşehir Ticaret ve
Sanayi Odası
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1694
26.05.2014
Kamil Koç Otobüsleri
1693
26.05.2014
Mustafa Yağmur
Geçici Teminat
Mali Hizmetler Müd
Hız Kesici
Destek Hizm.Müd.
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
1692
23.05.2014
Abdullah Arıkan
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1691
23.05.2014
Abdullah Arıkan
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1690
23.05.2014
Özcan Yılmaz Sancar
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1689
23.05.2014
Özcan Yılmaz Sancar
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1688
23.05.2014
Öz Sarılar Aş.
Kesin Teminat Hk
Mali Hizmetler Müd
1687
23.05.2014
Ahi Güven İnş.
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1686
23.05.2014
Seha Yapı
Plastik Borular Hk
Etüt ve Proje Müd.
1685
23.05.2014
Ahmet İbiş
Nakil Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1684
23.05.2014
Ramazan Atak
Mükerrer Tahsilat
Mali Hizmetler Müd
DURUMU
1683
23.05.2014
Oralsan Makine
Yangın Tatbikatı
İtfaiye Müd
1682
23.05.2014
Kenan Bağ
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1681
23.05.2014
Ali Gücün
İmar Yolu Açılması
İmar ve Şeh.Müd.
1680
23.05.2014
Namık Kemal
İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1679
23.05.2014
Prf.Dr.Erol Güngör
İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1678
23.05.2014
Prf.Dr.Erol Güngör
İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1677
23.05.2014
Süleyman Türkmani
İlköğretim Okulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1676
23.05.2014
Süleyman Çilingir
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1675
23.05.2014
Yalçın Türkal
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1674
23.05.2014
Murat Türkal
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1673
23.05.2014
Ömer Faruk Balcı
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1672
23.05.2014
Ahmet Uzun
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1671
23.05.2014
Vali Mithat Saylam
Ort.
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1670
23.05.2014
Ramazan Akkurt
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1669
23.05.2014
Ali Gökalp
Vergi İnd.Hk
Mali Hizmetler Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
1668
22.05.2014
Alparslan Demirbaş
1667
22.05.2014
Aydınlar Müh.
1666
22.05.2014
Ali Gücin
1665
22.05.2014
1664
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd
Kesin Teminat
Fen İşleri Müd.
Şikayet
Temizlik İşleri Müd
TEB
Haciz Bilgileri
Mali Hizmetler Müd
22.05.2014
Bank Asya
Haciz Bilgileri
Mali Hizmetler Müd
1663
22.05.2014
Şekerbank
Haciz Bilgileri
Mali Hizmetler Müd
1662
22.05.2014
Ergo
YSV
Mali Hizmetler Müd
1661
22.05.2014
Osman Köysüren
Şikayet
İmar ve Şeh.Müd.
1660
22.05.2014
Garanti Bankası
Haciz Bilgileri
Mali Hizmetler Müd
1659
22.05.2014
Halkbank
Haciz Bilgileri
Mali Hizmetler Müd
1658
22.05.2014
Okay Cemil Kiroza
Atama Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
DURUMU
1657
22.05.2014
Denizbank
Teminat Mektubu
Mali Hizmetler Müd
1656
22.05.2014
Süleyman Türkmani
İlköğretim Okulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1655
22.05.2014
Ekrem Baykal
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
1654
22.05.2014
Atalay Kaya
Lunapark Yeri
İmar ve Şeh.Müd. Mali Hizm Müd
1653
22.05.2014
Fatma Muhan
İş Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1652
22.05.2014
Karyer Tatmak
Rew İstanbul Fuarı
Temizlik İşleri Müd.
1651
22.05.2014
MEDAŞ
Terminal
İnş.Elektrik Deplase
Destek Hizmetleri
Müd
1650
22.05.2014
Hakan Kara
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1649
22.05.2014
Yusuf Korkut
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1648
22.05.2014
Mars Peyzaj Çevre
Hiz.
Hizmet Alımı
Destek Hizm.Müd. Mali Hizmetler Müd
1647
22.05.2014
Enfa Özel Eğitim
Denetim Raporu
İtfaiye Müd.
1646
22.05.2014
Ahmet Üçgül
İntibak Hk
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1645
22.05.2014
Mehmet Kırca
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1644
22.05.2014
Şaban Solak
Dere Yatakları
Temizlik İşleri Müd. Su ve Kanalizasyon
Müd
1643
22.05.2014
Salih Demirci
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1642
22.05.2014
Metin Vatanuğruna
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1641
22.05.2014
Dr.Meral Kılıçözlü
Anaokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1640
22.05.2014
Muzaffer Gümüş
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1639
22.05.2014
EST İnşaat
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
1638
21.05.2014
Deniz Güneş
Hız Kesici
Destek Hizm.Müd.
1637
21.05.2014
Yusuf Şahin
Durak Yeri Hk.
Destek Hizm.Müd.
1636
21.05.2014
Prof Dr.Erol Güngör
İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1635
21.05.2014
Ahi Evran
Ünv.Öğrencileri
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1634
21.05.2014
Türk Kızılayı
Stand Yeri
Zabıta Müd.
1633
21.05.2014
Ziraat Bankası
Haciz Hk
Mali Hizmetler Müd
1632
21.05.2014
İlker Güçlü
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd.
1631
21.05.2014
İHT Müh
Harfiyat Yeri Hk
Temizlik İşleri Müd.
DURUMU
TMO Lojman Projesi
Hk.
Etüt ve Proje Müd.
Kent Park Hk
Park ve Bahçeler
Müd
CNR Canan Akgün
Gıda İnş
Geçici Teminat
Mali Hizmetler Müd
21.05.2014
Hüsnü M Özyeğin
İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1626
21.05.2014
Özbek İnşaat
Teminat Mektubu
Park ve Bahçeler
Müd
1625
21.05.2014
Tekin Dağıstan
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1624
21.05.2014
Mehmet Koçyiğit
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1623
21.05.2014
Ömer Türk
4178 Ada 1 Parsel
hk
Mali Hizmetler Müd
1622
21.05.2014
İbrahim Küçükdeveci
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1630
21.05.2014
İHT Müh
1629
21.05.2014
MEDAŞ
1628
21.05.2014
1627
1621
21.05.2014
Ali Avcı
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1620
21.05.2014
Necip Fazıl Barutçu
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Kazı İzini
Su ve Kanalizasyon
müd
Fatma İnci
İzin Talebi
Zabıta Müd.
20.05.2014
Ebru Akçay
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1616
20.05.2014
Turgut Köksal
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1615
20.05.2014
Korkmaz Grup
İnşaat
Su Hattı
Su ve Kanalizasyon
müd
1614
20.05.2014
Sebahat Osman
Yalçınkaya İlkokulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1619
20.05.2014
Tahsin Eroğlu
1618
20.05.2014
1617
DURUMU
1613
20.05.2014
Ahi Evran
Ünv.Öğrencileri
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1612
20.05.2014
Münevver Irmak
Kadın Emek Pazarı
Basın Yaın ve Halkla
İlişkiler Müd
1611
20.05.2014
Durmuş Özdeş
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1610
20.05.2014
Kurtuluş Çelik
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1609
20.05.2014
Münir Tosun
Abone İptali
Mali Hizmetler Müd
1608
20.05.2014
Arif Basrioğulları
Raiç Bedel
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1607
20.05.2014
Salih Teke
Raiç Bedel
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1606
20.05.2014
Batı Enerji
Elektrik Tüketim
vergisi
Mali Hizmetler Müd
1605
20.05.2014
Bekir Üstok
Korkuluk Yapılması
Fen İşleri Müd
1604
20.05.2014
Murat Çolak
Raiç Bedel
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1603
20.05.2014
Musa Duman
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
1602
20.05.2014
Sevgi Çetin
5607 ada 3 Nolu
Parsel
İmar ve Şeh.Müd.
1601
20.05.2014
Gözde Gezer
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd.
1600
20.05.2014
Cemalettin Yılmaz
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1599
20.05.2014
Şevki Ay
Bisiklet Parkı
Destek Hizm.Müd.
1598
20.05.2014
İptal
1597
20.05.2014
İptal
1596
20.05.2014
İçdaş
Elektrik Tüketim
vergisi
Mali Hizmetler Müd
1595
20.05.2014
Ömer Çanakçı
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1594
20.05.2014
Selahattin Tutar
Yol Açılması
İmar ve Şeh.Müd.
1593
20.05.2014
Şaban Solak
Mezarlık Yeri Hk
Park ve Bahçeler
Müd
1592
20.05.2014
Şaban Solak
Çöp Kutuları Hk
Temizlik İşleri Müd
1591
20.05.2014
Ersan Kökan
433 Ada 4-5 parsel
İmar ve Şeh.Müd.
1590
20.05.2014
Mehmet Canlar
Yol Açılması
İmar ve Şeh.Müd.
1589
20.05.2014
Ahmet Seçilmiş
İşyeri Kapatma
Zabıta Müd.
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
1588
16.05.2014
Semavat Çiçek
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1587
16.05.2014
30 Ağustos Okulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1586
16.05.2014
Uğur Ayçiçeği
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1585
16.05.2014
Feride Şimşek
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1584
16.05.2014
Mehmet Küleker
Stand Yeri
Zabıta Müd.
1583
16.05.2014
Oğuz Maraş
Kermes
Zabıta Müd.
DURUMU
1582
16.05.2014
Hacı Ömer Kutlu
TPK Günü
Zabıta Müd.
1581
16.05.2014
Şerife Aslantürk
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1580
16.05.2014
Yaşar Sulu
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1579
16.05.2014
Nevruz Tat
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1578
16.05.2014
Oktay Başköy
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1577
16.05.2014
Bulut İnşaat
Yapı Kullanımı
Mali Hizmetler Müd
1576
16.05.2014
Enes Başak
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1575
16.05.2014
Aysel Karavelioğlu
Kadın Emek Pazarı
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müd
1574
16.05.2014
Bedriye Seydi
Kadın Emek Pazarı
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müd
1573
16.05.2014
Çetin Yıldırım
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1572
16.05.2014
Durmıuş Gürbüz
633 Ada 14 Parsel
İmar ve Şeh.Müd.
1571
16.05.2014
Ramazan Demir
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1570
16.05.2014
Leyla Argür
Raiç Bedeli
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1569
16.05.2014
Ramazan Gündüz
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1568
16.05.2014
Mahmut Arslan
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
1567
16.05.2014
Yusul Kasal
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1566
16.05.2014
Sebahattin Karael
Raiç Bedeli
Ulaşım Hizmetleri
Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
1565
15.05.2014
Abdülmenef Avcı
1564
15.05.2014
1563
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Kermes Hk
Zabıta Müd.
Murat Korkmaz
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
15.05.2014
Şenay Öztürk
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1562
15.05.2014
Zafer Erçoban
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1561
15.05.2014
Hasan Karataş
Raiç Bedeli
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1560
15.05.2014
Ahmet Yalçınkaya
Raiç Bedeli
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1559
15.05.2014
İsmet Çetin
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
DURUMU
1558
15.05.2014
Beşir Şenlik
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1557
15.05.2014
Almet Nakliye
Yol Kaldırım
Düzenlemesi Hk
Fen İşl.Müd.
1556
15.05.2014
Besim Ülker
Alacak Hk.
Park ve Bahçeler
Müd.
1555
15.05.2014
Aydın Dağıstan
İmar Yolunun
Açılması
İmar ve Şeh.Müd.
1554
15.05.2014
Sıttık Kapusuz
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1553
15.05.2014
Nazife Sezer
Ruhsat İptali
Zabıta Müd.
1552
15.05.2014
Gündüz Ergün
Dükkan Müsadesi
Hk.
İmar ve Şeh.Müd.
1551
15.05.2014
Fevzi Arslan
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1550
15.05.2014
Melek Uzun
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1549
15.05.2014
Mehmet Turhan
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1548
15.05.2014
Su Yapı
DY3 Depo Alanı
Arazi Tahsisi
Etüt Proje Müd.
Kayıt
No
1547
1546
DİLEKÇE
TARİHİ
14.05.2014
14.05.2014
ADI SOYADI
Sıtkı Asmakaya
Sinan Demir
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
Dilekçe Geri Çekme
Talebi
Otobüsler Hak.
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Yazı İşl.Müd.
Hizmetleri
Müd
Ulaşım
Kanal Bğlantı Parası
Hk.
Su ve Kanalizasyon
Müd.
Vali Mithat Saylam
İlköğretim Okulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
14.05.2014
Semra Sarıgül
Raiç Bedeli
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1542
14.05.2014
Süleyman Akkoç
Şikayet
Zabıta Müd.
1541
14.05.2014
Hasret Çetin
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1540
14.05.2014
Meral Kılıçözü
Anaokulu Müdürlüğü
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1539
14.05.2014
Ayşe Balcı
2166 ada 4 parsel
İmar ve Şeh.Müd.
1538
14.05.2014
Mehmet Koçak
Müsabakalara
Katılma
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1537
14.05.2014
Mehmet Boz
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1545
14.05.2014
Rıza Ulaş
1544
14.05.2014
1543
DURUMU
1536
14.05.2014
Özcan Kaya
İşyeri Acma Ruhsatı
Zabıta Müd.
1535
14.05.2014
Hüseyin Karakuş
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1534
14.05.2014
30 Ağustos
İlköğretim Okulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1533
14.05.2014
Mehmet Dağlar
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1532
14.05.2014
Serkan Çalışkan
Bilgi Talebi
Mali Hizmetler Müd
1531
14.05.2014
Osman Yalçınkaya
Harfiyat Hakkında
Temizlik İşl.Müd.
1530
14.05.2014
Avşar Avşaroğlu
İmar Yolunun
Açılması
İmar ve Şeh.Müd.
1529
14.05.2014
Keramettin Köksal
Su Aboneliği
Mali Hizmetler Müd
1528
14.05.2014
Su Yapı
Danışman Hakediş
Hk.
Etüt Proje Müd.
1527
14.05.2014
Mehmet Sait Yıldırım
Memurluktan
Çekilme
İnsan Kayanakları ve
Eğt.Müd.
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
1526
13.05.2014
MUSTAFA BALTACI
EMLAK BEYANI
MALİ HİZ MÜD
1525
13.05.2014
MUSTAFA BALTACI
RUHSAT İPTALİ
ZABITA MÜD
1524
13.05.2014
MEHMET ÖZTÜRK
SU ABONELİĞİ
MALİ HİZ MÜD
1523
13.05.2014
30 AĞUSTOS ZAFER
İİ OKULU
ARAÇ TALEBİ
DESTEK HİZ MÜD
1522
13.05.2014
SERVET BANU BAŞ
KADIN EMEK
PAZARI
BASIN MÜD
1521
13.05.2014
GANİ ARDIÇ
EMLAK BEYANI
MALİ HİZ MÜD
13.05.2014
GANİ ARDIÇ
EMLAK BEYANI
MALİ HİZ MÜD
1520
1519
13.05.2014
1518
13.05.20104
GANİ ARDIÇ
MEHMET ARDIÇ
EMLAK BEYANI
EMLAK BEYANI
MALİ HİZ MÜD
MALİ HİZ MÜD
DURUMU
1517
13.05.2014
GANİ ARDIÇ
EMLAK BEYANI
MALİ HİZ MÜD
1516
13.05.2014
AKIN AKINCI
STAND ÇALIŞMASI
ZABITA MÜD
1515
13.05.2014
ŞEMSETİN ÜNSAL
EMLAK BEYANI
MALİ HİZ MÜD
1514
13.05.2014
ZEYNEP SAN
RAYİÇ BEDELİ
ULAŞIM HİZ MÜD
1513
13.05.2014
GAMZE TUNA
RAYİÇ BEDELİ
ULAŞIM HİZ MÜD
1512
13.05.2014
SELATTİN BARAN
EMLAK BEYANI
MALİ HİZ MÜD
1511
13.05.2014
ZİYA ÇELİK
İLAN REKLAM
MALİ HİZ MÜD
1510
13.05.2014
VOBRANTİM
ÇİMENTO
EMLAK VERGİSİ
MALİ HİZ MÜD
1509
13.05.2014
ÖZLEM BEYAZIT
DÜKKAN KİRALAMA
MALİ HİZ MÜD
1508
13.05.2014
SABRİ ALTUNTAŞ
EMLAK BEYANI
MALİ HİZ MÜD
1507
13.05.2014
İSMAİL KURŞUN
RUHSAT TALEBİ
ZABITA MÜD
1506
13.05.2014
HİDAYET YILDIRIM
YAGIN RAPORU HAK
İTFAİYE MÜD
1505
13.05.2014
HİDAYET YILDIRIM
YAGIN RAPORU HAK
İTFAİYE MÜD
1504
13.05.2014
YAŞAR KILIÇ
YOL AÇILMASI HAK
İMAR MÜD
1503
13.05.2014
SU YAPI
YÜKLENİCİ
HAKEDİŞ
SU VE KAN MÜD
1502
13.05.2014
SU YAPI
GİDERLER
HAKKINDA
SU VE KAN MÜD
1501
13.05.2014
KERVAN SARAY MAH
SAKİNLERİ
ÇEVRE VE BAHÇE
DÜZENLEMESİ
PARK BAH MÜD
1500
13.05.2014
RIŞVAN TEKİN
ARAÇ TALEBİ
DESTEK HİZ MÜD
1499
13.05.2014
FAHRİ İLLER
EMLAK BEYANI
MALİ HİZ MÜD
1498
13.05.2014
HAKAN İNAN
MÜKERRE ÖDEME
MALİ HİZ MÜD
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
1497
12.05.2014
İsmail Gökovman
1496
12.05.2014
Ali Mert
1495
12.05.2014
Hülya Dulkadir
1494
12.05.2014
Ümit Gönen
1493
12.05.2014
Ahmet Solmaz
Yüceler
1492
12.05.2014
Konaklı Tasavvuf ve
Kültür Derneği
1491
12.05.2014
Çağatay Demir
1490
12.05.2014
Abdurrahman
Altuner
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
İş Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
Kadın Emek Pazarı
Basın ve Halkla
İliş.Müd.
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
60 ada 7-8-9-10-11
Parsel Hk.
İmar ve Şeh.Müd.
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
Stand Çalışması
Zabıta Müd.
Ruhsat Talebi
Zabıta Müd.
DURUMU
Raiç Bedeli
Ulaşım Hizmetleri
Müd
Uğur Ayçiçeği
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
12.05.2014
Türk Kızılayı
Kan Bağışı Hk
Zabıta Müd.
1486
12.05.2014
Mehmet Fidan
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1485
12.05.2014
Betül Demirkol
Hizmet Belgesi
Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1484
12.05.2014
Adil Keskinkılıç
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1483
12.05.2014
Meryem Baldede
Şikayet
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1482
12.05.2014
30 Ağustos
İlköğretim Okulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1481
12.05.2014
Aşıkaşa Eğitim
Gençlik Derneği
Kermes Hk.
Zabıta Müd.
1480
12.05.2014
Kültür ve Eğitim
Gençlik Derneği
Kermes Hk.
Zabıta Müd.
1479
12.05.2014
Erdoğan Karlı
Reklam Tabelası
Mali Hizmetler Müd
1489
12.05.2014
Şaziye Dede
1488
12.05.2014
1487
1478
12.05.2014
Garanti Mortgage
Teklif Mektubu
Mali Hizmetler Müd
1477
12.05.2014
Halkbank
Toki Projesi
Mali Hizmetler Müd
1476
12.05.2014
Türkiye Ekonomi
Bankası
Teklif Mektubu
Mali Hizmetler Müd
1475
12.05.2014
Akbank
Teklif Mektubu
Mali Hizmetler Müd
1474
12.05.2014
Erkan Tat
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1473
12.05.2014
Özsarılar
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1472
12.05.2014
Yakup Aslan
1471
12.05.2014
Ali Arslan
1470
12.05.2014
1469
1468
İşyeri Kapatma Hk.
.
Zabıta Müd
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
Kent Konseyi
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
12.05.2014
Yusuf Salman
Kanalzasyon Hattı
Su ve Kanalizasyon
Müd.
12.05.2014
Talip Bal
İş Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğt. Müd.
1467
Kayıt
No
12.05.2014
DİLEKÇE
TARİHİ
Özdel Şirinyer
ADI SOYADI
İtfaiye Raporu
DİLEKÇE KONUSU
İtfaiye Müd.
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Kadın Emek Pazarı
Basın ve Halkla
İliş.Müd.
Ali Osman Odaşı
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
09.05.2014
Şaban Keleş
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1463
09.05.2014
Şaban Keleş
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1462
09.05.2014
İsmet Gökbulut
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1461
09.05.2014
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranları
Mali Hizmetler Müd
1466
09.05.2014
Fatma Yıldırım
1465
09.05.2014
1464
DURUMU
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1460
09.05.2014
Talip Bal
Naklen Atama
1459
09.05.2014
Sibel Gökçınar
Yardım Talebi
1458
09.05.2014
Fevzi Vural
Duba ve Durak
Talebi
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1457
09.05.2014
Ümüş Sağır
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1456
09.05.2014
Fatma Yıldırım
Kadın Emek Pazarı
Hk.
Basın ve Halkla
İliş.Müd.
1455
09.05.2014
Dr.Meral Kılıçözü
Ana Okulu
Araç Talebi
Destek Hizm.Müd.
1454
09.05.2014
Ayşe Aydın
Ekmek Fişi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1453
09.05.2014
Ayşe Aydın
Bahçe Yapımı
Zabıta Müd.
1452
09.05.2014
Murat Güler
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1451
09.05.2014
Şaban Saratlı
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1450
09.05.2014
Emre Ayrancı
İş Talebi
İnsan Kaynakları ve
Eğt. Müd.
1449
09.05.2014
Özbek İnşaat
Kent Park Yapım İşi
Park ve Bahçeler
Müd.
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1448
09.05.2014
Hatice Çiftçi
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1447
09.05.2014
Musa Kazım Kardeş
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1446
09.05.2014
Sevim Ateş
Kadın Emek Pazarı
Hk.
Basın ve Halkla
İliş.Müd.
1445
09.05.2014
Yasin Yücesan
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
1444
09.05.2014
Mehmet Baltacıoğlu
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1443
09.05.2014
Turan Altıok
Raiç Bedel
Ulaşım Hizm.Müd.
1442
09.05.2014
Serpil Alata
Kadın Emek Pazarı
Hk.
Basın ve Halkla
İliş.Müd.
1441
09.05.2014
Döndü Deli
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1440
09.05.2014
Eser Altaş
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1439
09.05.2014
Arzı Kaplan
Yardım Talebi
1438
09.05.2014
Murat Kurt
İmar Yolunun
Açılması
İmar ve Şeh.Müd.
1437
09.05.2014
Selda
Gümüşdoğrayan
İtfaiye Raporu
İtfaiye Müd.
1436
09.05.2014
Arif Tunçyürek
Kanalizasyon Hk
Su ve Kanalizasyon
Müd
İşler Müd
Kültür ve Sosyal
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
1435
08.05.2014
Hidayet Yıldırım
Özel Okul Açılması
Zabıta Müd - İtfaiye
Müd
1434
08.05.2014
Hidayet Yıldırım
Özel Okul Açılması
Zabıta Müd - İtfaiye
Müd
1433
08.05.2014
Ramazan Erik
İşyeri Kapatma
Zabıta Müd
1432
08.05.2014
Yeter Yılmaz
ÇTV
Mali Hizmetler Müd
1431
08.05.2014
Ramazan İçer
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1430
08.05.2014
Veli Aşkene
Şikayet
Zabıta Müd
1429
08.05.2014
Saliha Odabaşı
İşyeri Kapatma
Zabıta Müd
1428
08.05.2014
İsmail Çam
İşyeri Açma
Zabıta Müd
1427
08.05.2014
Hanife Keleş
Stand Yeri Hk
Zabıta Müd
1426
08.05.2014
Erkan Altay
Mesafe Ölçme
Zabıta Müd
DURUMU
1425
08.05.2014
Fikret Ata
İşyeri Kapatma
Zabıta Müd
1424
08.05.2014
Su/Yapı
Prefabrik Menhaller
Kul.
Su ve Kanalizasyon
Müd
1423
08.05.2014
Su/Yapı
Aylık İş İlerleme
Su ve Kanalizasyon
Müd
1422
08.05.2014
Ramazan Saygı
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1421
08.05.2014
Mustafa Parlak
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1420
08.05.2014
Alparslan Öztürk
İş Başvurusu
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1419
08.05.2014
Hikmet Ülgen
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
1418
08.05.2014
İsmail Hakkı
Aydoğan
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1417
08.05.2014
Prof Dr.Erol Güngör
Ortaokulu
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1416
08.05.2014
Hümeyra Demir
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1415
08.05.2014
Talip Altuner
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1414
08.05.2014
Musa Aydın
Şikayet
Temizlik İşleri Müd
1413
08.05.2014
Mega Özel Güvenlik
1412
08.05.2014
Yurdanur Hurda
1411
08.05.2014
Ziraat Bankası
1410
08.05.2014
Şeyh Edebali Kültür
Merkezi
1409
08.05.2014
Harun Özdemir
Kesin Teminat
Mali Hizmetler Müd
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
Otopark Yeri Tahsisi
Ulaşım Hizmetleri
Müd
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
Yer Tahsisi
Zabıta Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Kadın Emek Pazarı
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müd
İşyeri Açma
Zabıta Müd
İsmail Kasap
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
07.05.2014
Güven Çançır
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1402
07.05.2014
Aynur Türkoğlu
Kadın Emek Pazarı
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müd
1401
07.05.2014
Erkan Kürkçü
Raiç Bedeli
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1400
07.05.2014
Turka Süpermarket
İşyeri Açma
Zabıta Müd
1399
07.05.2014
Sırrı Kardeş
İlköğretim Okulu
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1398
07.05.2014
Seyhan Çopuroğlu
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
1397
07.05.2014
Muhittin Çavuş
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1406
07.05.2014
Mukadder Şahin
1405
07.05.2014
Şahinoğulları PVC
1404
07.05.2014
1403
DURUMU
1396
07.05.2014
Vali Mithat Saylam
İlköğretim
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1395
07.05.2014
Cemalettin Yılmaz
Hız Kesici Hk
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1394
07.05.2014
Elif Manav
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1393
07.05.2014
Barış Gökçınar
Hız Kesici Hk
Ulaşım Hizmetleri
Müd
1392
07.05.2014
Fırat Dalgalı
Ruhsat İptali
Zabıta Müd
1391
07.05.2014
Şahin Gökbayrak
İmar Yolu Açılması
İmar ve Şeh.Müd
1390
07.05.2014
Prof Dr İlhan
Kılıçözlü Fen Lisesi
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1389
07.05.2014
Satı Şahin
Kadın Emek Pazarı
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müd
1388
07.05.2014
Ata İnşaat Mim
Borç Sorgulama
Mali Hizmetler Müd
1387
07.05.2014
Bilal Yurduşen
Asfalt Atılması
Fen İşleri Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
1386
09.05.2014
Anadolu Gençlik
Derneği
Kermes Yeri Hk
Zabıta Müd
1385
06.05.2014
30 Ağustos
İlköğretim Okulu
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1384
08.05.2014
Emek Torna Döküm
3 Nolu Hakediş
Fen İşleri Müd
1383
06.05.2014
Fatma Yayan
Kadın Emek Pazarı
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müd
1382
07.05.2014
T.S. Yüce İnşaat
Süre Uzatımı
Fen İşleri Müd
1381
06.05.2014
Süleyman Atabey
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
1380
06.05.2014
Belgizar Demir
Mükerrer Ödeme
Mali Hizmetler Müd
1379
06.05.2014
Selim Fidan
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
1378
06.05.2014
Yasin Yücedağ
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
1377
06.05.2014
Ulvi Elis
Su Borcu
Mali Hizmetler Müd
DURUMU
1376
06.05.2014
Zafer Aslan
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1375
06.05.2014
Sezer Ataman
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1374
06.05.2014
Müşerref Mutlu
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1373
06.05.2014
Ramazan Erdoğan
3800 Ada 8 Parsel
İmar ve Şeh.Müd
1372
06.05.2014
İsmail Yalçın Bulut
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1371
06.05.2014
Cemal Yıldırım
İntibak Hk
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müd
1370
06.05.2014
Hatice Ümran İnce
Kadın Emek Pazarı
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müd
1369
06.05.2014
Seha Yapı
4 Nolu Hakediş
Etüt Proje Müd
1368
06.05.2014
Ömer Özdemir
Ç.T.V.
Mali Hizmetler Müd
1367
06.05.2014
Alim Kahraman
İnşaat Hk
İmar ve Şeh.Müd
1366
06.05.2014
Mustafa Kaya
İnşaat Güvenliği Hk
İmar ve Şeh.Müd
1365
06.05.2014
Sarılar Et Gıda
Besicilik
Teminat Mektubu
Mali Hizmetler Müd Kültür ve Sosyal
İşler Müd
Kayıt
No
1364
06.05.2014
And. İmam Hatip Lis
1363
06.05.2014
Doğan Alan
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
1362
06.05.2014
Enderun Eğitim
Derneği
1361
05.05.2014
Kenan Demir
1360
05.05.2014
1359
Araç Talebi
Des.Hizmetleri Müd
Çadır İzin Talebi
Ulaşım Hizm.Müd
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Kermes Yeri Hk
Zabıta Müd
Mahsup
Mali Hizmetler Müd
Etem Şanal
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
05.05.2014
Gülsen Erkul
İlan ve Reklam
Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1358
05.05.2014
Tayfun Akalın
Şikayet
Su ve Kanalizasyon
Müd
1357
05.05.2014
Yılmaz Bostancı
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1356
05.05.2014
Şehir Işıkları
Bilbord Hk
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müd
1355
05.05.2014
Doğan Günaydın
Mali Hizmetler Müd
Su Borcu Hk
SEVK
TARİHİ
DURUMU
Mali Hizmetler Müd
1354
1353
05.05.2014
05.05.2014
Cafer Türkmenoğlu
Kent Konseyi
1352
05.05.2014
Birgül Özdemir
1351
05.05.2014
Oğuz Orhan
1350
05.05.2014
İptal
Kaldırım Kat.Payı
Araç Talebi
Şikayet
Logar Taşması
Destek Hizmetleri
Müd
Zabıta Müd Temizlik İşleri Müd Veteriner İşl.Müd
Su ve Kanalizasyon
Müd
Mali Hizmetler Müd
1349
05.05.2014
Melahat Yıldırım
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1348
05.05.2014
Nazire Kök
Mükerrer Ödeme
1347
05.05.2014
Şeyma Başbuğu
Mükerrer Ödeme
1346
05.05.2014
Mehmet Turhan
Mükerrer Ödeme
1345
05.05.2014
Atilla Gümüşoğlu
Dış Cepha Hk
Mali Hizmetler Müd
Mali Hizmetler Müd
İmar ve Şeh.Müd
Kayıt
No
DİLEKÇE
TARİHİ
ADI SOYADI
DİLEKÇE KONUSU
EKİ
SEVK EDİLDİĞİ
BİRİM
Staj Hk
İnsan Kaynakları ve
Eğt.Müd.
Teminat Mektubu
Mali Hizmetler Müd
İsa Güzel
Raiç Bedeli
Ulaşım Hizm.Müd.
02.05.2014
30 Ağustos İ.Ö.O.
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1340
02.05.2014
İnönü İ.Ö.O.
Araç Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1339
02.05.2014
Özbek İnşaat
Geçici Kabul
Eksiklikleri Hk.
Park ve Bahçeler
Müd.
1338
02.05.2014
Tolga Akyurt
Kent Park Yapım İşi
Hk.
Park ve Bahçeler
Müd.
Yardım Talebi
Kültür ve Sosyal
İşler Müd
1344
02.05.2014
Kızılırmak Eğitim
1343
02.05.2014
Anadolu Bank
1342
02.05.2014
1341
1337
02.05.2014
Erdal Dursun
SEVK
TARİHİ
DURUMU
1336
02.05.2014
Ahmet Nurettin Çelik
Yer Kiralama
Mali Hizmetler Müd
1335
02.05.2014
Cengiz Maral
Pasaport Alma
İnsan Kaynakları ve
Eğt.Müd.
1334
02.05.2014
Tuncay Uğurlu
İşyeri Açma Talebi
Zabıta Müd
1333
02.05.2014
Mukaddes Apaydın
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1332
02.05.2014
Güler Akdağ
Kadın Emek Pazarı
Basın ve Halkla
İliş.Müd.
1331
02.05.2014
Engin Kaya
Depo İlavesi
Zabıta Müd
1330
02.05.2014
Şirinsan Yemek Gıda
Tic.Ltd.
Kira ihalesisine
Katılım Talebi
Destek Hizmetleri
Müd
1329
02.05.2014
Nazlıhan Altaş
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
1328
02.05.2014
Ali Rıza Yılmaz
Emlak Vergisi
Mali Hizmetler Müd
Download

DİLEKÇE KAY IT DEFTERİ Kayıt No DİLEKÇE TARİHİ ADI SOYADI