FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI
Nihan Ertüzün Gökcan
Patent ve Marka Vekili
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu
kurumu tarafından verilen belgedir.
Bu belge, patent sahibine, patent istemlerinde tanımlanan buluşun
kapsamında olmak koşuluyla, söz konusu buluşun başkaları
tarafından kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanılmasını
engellemek için yasal yollara başvurmak hakkını sağlar.
Patent sisteminin konusu buluştur.
Buluşun tanımı genellikle yapılmaz. Buluş kavramına sınır getirmemek
amacıyla, tanım yerine yorum tercih edilmiştir :
“Buluş, teknik bir sorunu ortaya koyar ve teknik çözüm
yolunu gösterir”
Buluşlarla ilgili yasal düzenlemede buluşun patentle
korunabilmesi için;
• yeni olması (başvurudan önce yayınlanmamış veya kamuya
açıklanmamış olması),
• bir buluş basamağını içermesi “tekniğin bilinen durumunun
aşılması” (buluşun ait olduğu teknik alanda uzman bir kişinin
bilgisi dahilinde olmaması) ve
• sanayiye uygulanabilir olması (birden çok üretilebilir olması)
gerekir.
• Faydalı Model Belgesi ise, yeni buluşları korumak için verilen
bir başka belge türüdür.
• Faydalı Model Belgesi ile Patent arasındaki başlıca farklar:
belge verilebilirlik ölçütleri (yeni ve sanayiye uygulanabilir),
koruma süresi, inceleme ve değerlendirme şekli olarak
özetlenebilir.
• Faydalı Model Belgesi ile sağlanan koruma, usuller ve bu
usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal
maddelere uygulanmamaktadır. Koruma süresi 10 yıldır.
Faydalı Model Belgesi Örnekleri:
• Buluş basamağı örneği olarak
önceki slaytlarda verilen bu
örnekteki silgi için, faydalı
model sisteminde buluş
basamağı ölçütü olmadığı için
Faydalı model belgesi
verilebilir.
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI
Gerek Ar-Ge faaliyetine başlamadan ve gerekse patent başvurusunu
hazırlamaya başlamadan önce buluş ile ilgili teknik alandaki önceki
tekniği öğrenmek amacıyla bir ön araştırma yapılması ve konu ile ilgili
yayınların derlenmesi önerilir.
Aşağıda linkleri verilen patent veri tabanlarına ulaşım serbesttir. Bu veri
tabanlarında anahtar sözcükler, patent numaraları, buluş sahibi veya
başvuru sahibi, patent sınıfı ile ön araştırma yapılabilir.
PATENT VERİ TABANLARI
• http://worldwide.espacenet.com/ adresi, Avrupa Patent Ofisi’nin Patent Veri Tabanı
olup, Avrupa Patent Başvuruları, Uluslararası Patent Başvuruları ve bir çok ülkenin
patent ve patent başvurularını içermektedir.
• http://www.uspto.gov/patft/index.html adresi, Birleşik Devletler Patent ve Marka
Ofisi’nin patent veri tabanıdır.
• http://online.turkpatent.gov.tr/ Türk Patent Enstitüsü’nün bu adresinde yer alan
sayfasından Türkiye’de verilen patent ve faydalı model belgelerinin tam metinlerine
ulaşılabilmektedir. Bulunan verideki dosya imi ve daha sonra dokümanlar tıklanarak
sayfaya ulaşılabilir.
• http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf;jsessionid=EA37BBDF1BD0EA2
0 B94637FB8F3B310C.wapp2 adresi Patent İşbirliği Andlaşması’na göre yapılan
uluslararası patent başvuruları konusunda araştırma olanağı vermektedir.
Online Patent Araştırması yapılan siteler:
http://www.freepatentsonline.com/ http://www.google.com/patents
Bazı ülkelerin patent ofisi siteleri:
• Birleşik Krallık Fikri Haklar Ofisi: http://www.ipo.gov.uk/patent.htm
• Japonya Patent Ofisi: http://www.jpo.go.jp/index.htm
• Almanya Patent ve Marka Ofisi:
http://www.dpma.de/suche/patentdatenbanken.html Macaristan Fikri
Haklar Ofisi:
http://www.hipo.gov.hu/English/enevvaltas.html?url=English/
• Kore Fikri Haklar Ofisi: http://www.kipo.go.kr/en/
• İtalya Patent Ofisi: (http://www.fildata.it/ricercae.htm)
• Kanada Fikri Haklar Ofisi: http://brevets-patents.ic.gc.ca/opiccipo/cpd/eng/search/basic.html
Yurt içi incelemeli/incelemesiz patent başvurusu süreci
18 Ay
Araştırma Raporu
Başvuru
15 ay
Y
A
Y
I
N
Belge
Kararı
Araştırma Raporu
Yayın+ 6 ay
İncelemesiz Sistem (7 yıl)
Sistem
Tercihi
Olumlu İnceleme Raporu
İncelemeli
Sistem (20 yıl)
Tercihi (20 yıl)
BULUŞ
PATENT BAŞVURUSU
FAYDALI MODEL BAŞVURUSU
ŞEKLİ İNCELEME
KRİTERLER:
YENİLİK
SANAYİYE
UYGULANABİLİRLİK
ARAŞTIRMA RAPORU
ŞEKLİ İNCELEME
18.AY YAYIN
18. AY YAYIN
SİSTEM TERCİHİ
İTİRAZ (3 AY)
İNCELEMESİZ PATENT
İNCELEMELİ PATENT
3.KİŞİLER
TARAFINDAN GÖRÜŞ
BİLDİRİMİ (6 AY)
KRİTERLER:
YENİLİK
BULUŞ BASAMAĞI
SANAYİYE
UYGULANABİLİRLİK
BELGE KARARI
İNCELEMESİZ PATENT
BELGESİ (7 YILLIK
KORUMA)
3.KİŞİLER TARAFINDAN
İTİRAZ (6 AY)
İNCELEME RAPORU
BELGE KARARI
İNCELEMELİ PATENT
BELGESİ (20 YILLIK
KORUMA)
BELGE KARARI
FAYDALI MODEL
BELGESİ (10 YILLIK)
KORUMA
Patent Başvurusu Sistemleri
ULUSAL BAŞVURU
/TR VEYA
BİR BAŞKA ÜLKE
ULUSLARARASI
BAŞVURU
(PCT SİSTEMİ)
BÖLGESEL
BAŞVURU/AVRUPA
PATENTİ BAŞVURUSU
Rüçhan Hakkı Süresi
12 AY
Patent koruması için yapılan başvuru sadece
ilgili ülke sınırları içinde geçerli olmaktadır.
13
Uluslararası Patent Başvurusu
PCT (Patent Corporation Treaty) Patent İşbirliği Andlaşması
• 1 Ocak 1996 TR
• Üye 148 Ülke (Suudi Arabistan,Panama ve İran’ın katılımı ile 148
Ülke)
• Resmi Ofis: WIPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü)
• Yapılan tek (merkezi)başvuru ve tek işlem ile andlaşmayı onaylayan
üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır.
• 148 ülke içinden koruma istenilen ülkelerde ulusal aşamaya
geçilerek, ulusal patentler alınabilmektedir.
14
Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)
Avantajlar:
 Başvuru merkezileştirilir. (Tek başvuru ile birden çok ülke seçim
imkanı)
 Giderler azaltılır.
 Araştırma ve ön inceleme raporu buluş sahibine değerlendirme
yapma imkanı verir.
 Temel masrafların 8 ila 18 ay ertelenebilmesi söz konusu olur.
15
Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) Süreci
Ülke Aşaması
12
TR
İlk
başvuru
PCT
16
18
Araştırma
Raporu
Y
+ “Written
opinion” Yazılı
Görüş
Y
22
20
28
İnceleme
Raporu
30
Ülke Aşaması
A
I
İnceleme Talebi
N
Tekniğin bilinen durumuna dair
Buluşun patentlenebilirliğine dair
16
Avrupa Patenti Başvurusu
EPC (European Patent Convention) Avrupa Patenti Sözleşmesi
• 1 Kasım 2000 TR
• Üye 38 Ülke
• Resmi ofis: EPO (Avrupa Patent Ofisi)
• Yapılan tek başvuru ve tek işlem ile sözleşmeye üye ülkelerde koruma
sağlanmaktadır.
• Avrupa Patenti düzenlendikten sonra her ülkenin ulusal patenti olarak giriş
yapılması halinde korunmaktadır.
• Başvuru Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca
• Avrupa patentinin verildiğinin ilan edilmesinden sonraki üç ay içerisinde,
başvuru sahibi seçilen üye ülkelerde Avrupa patentinin geçerliliğini
sağlayabilmektedir.
17
Avrupa Patent Başvurusu
Avantajlar:
• Merkezileştirilir. (Tek bir başvuru)
• Maliyet azaltılır. (Tek tek her ülkede başvuru-tescil süreç
maliyetlerinin önüne geçilir.)
• Yeni bir gelişme; Unitary patent sistemi ile çeviri
maliyetlerinde de avantaj sağlanacaktır.
18
Avrupa Patent Başvurusu (EP) Süreci
9 ay
18
12 ay(+-4)
Araştırma Raporu
Yayın
EP
Başvurusu
Araştırma
Raporu
Patent Yayın+ 3 ay
İtiraz
İnceleme
Araştırma Raporu Yayın+ 6 ay
19
Uluslar arası ve Avrupa Patenti Başvurularının Farkları
Uluslararası Başvuru PCT
• Başvuru, araştırma inceleme ve
yayın prosedürlerini kapsar.
• Bir başvuru sistemidir.
• Ulusal aşamada, ulusal ofislerin
değerlendirmesine tabidir.
• Patent belgesi verilmez.
Avrupa Patenti Başvurusu EP
• Başvuru-Patent verilmesi
prosedürlerini kapsar.
• Bir bölgesel patent sistemidir.
• Ulusal geçerlilikte, yayınlanmış
EP ulusal ofis sicillerine numara
verilerek kayıt edilir.
• Patent belgesi düzenlenir.
20
Patent başvurusu örnekleri
1971 yılında Birleşik Devletlerde verilen US 3,630,430 sayılı Kızarmış
Patates Kutusu patenti.
• Şekil 2 deki oklar yönünde
parmaklarla bastırıldığı zaman
alt yüzey içe doğru hareket
ederek kilitlenmekte ve düz
bir yüzeyde durabilen kutu
(Şekil 3 ve 4) oluşmaktadır.
• Plastik kaba su doldurulduktan
sonra ağız kısmı bağlanıp
dondurucuya konulduğunda su
donarak küçük buz kalıpları
oluşmaktadır.
• Bir kez kullanabilen bu örnek,
patent almış Sanayiye
uygulanabilir pratik bir buz kabıdır.
http://worldwide.espacenet.com/searchResults?NUM=US5527012&DB
=EPODOC&locale=en_EP&ST=number&compact=false
ANKARA TTO Fikri Sınai Haklar Yönetimi ve
Lisanslama Hizmetleri Birimi
Sorumlu: Nihan Ertüzün Gökcan (patent ve marka vekili)
Verilen hizmetler:
1- Eğitim ve Bilgilendirme
2- Ön Araştırma yaptırılması (ücretsiz)
3- Yurt içi ve Yurt dışı başvuru süreçlerinde bilgilendirme/yönlendirme
ve mali destek
4- Ticarileştirme desteği
Buluşların değerlenmesi için
hepinizi ANKARA TTO ya
bekliyoruz.
TEŞEKKÜRLER
Nihan Ertüzün Gökcan
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi/Gölbaşı
[email protected]
[email protected]
Download

Avrupa Patent Başvurusu