Sn. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci
Bilgilendirme Sunumu
22 Temmuz 2014
Ankara
1
AJANDA
1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm
2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler
3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize Etkisi
4) İhracat Artışına Yönelik Aksiyon Maddeleri
2
DÜNYA EKONOMİSİNDE 2014 YILI BEKLENTİLERİ DAHA İYİMSER
(YILSONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3.7)
Dünya Ekonomisindeki 2014
Reel Büyüme Tahminleri
Dünya Ekonomisindeki Reel
Büyüme (Dünya Bankası)
3
2,8
2,5
2,8
2,3
2
2,4
1,5
1
0,5
0
2011
2012
2013
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2014
Nisan Tahmin
Temmuz'da Yenilenen Tahmin
3,7
2,8 2,8
Dünya Bankası
3,1
IMF
Kaynak: IMF ve Dünya Bankası büyüme tahminleri, hesaplama farklılıklarından dolayı
sene içerisinde farklılık göstermekte, sene sonuna doğru yakınsamaktadır.
3
TÜRKİYE İSE 2002-2006 ARASINDAKİ BÜYÜME TEMPOSUNU
2008-2013 ARASINDA -3.9 p. DÜŞÜRDÜ
Reel Ortalama
GSYH Büyümesi
1993-2002
%2,6
2003-2013
%5
Ortalama Reel Büyüme
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7,2
2014 1. Çeyrek
%4,3
Büyümede tekrar %5’in
üzerine çıkmamız
gerekiyor…
-3.9 p
5
4,3
3,3
2003-2013
2002-2006
2008-2013
2014 Ç1
4
ORTA GELİR TUZAĞINA YAKALANMADAN BİR ÜSTE ÇIKMALIYIZ,
2023 HEDEFİMİZ 25 BİN DOLAR KİŞİ BAŞINA GELİR...
30.000
Kişi Başı GSYİH Büyümesi
25.000
20.000
10.782
10.459
10.428
10.003
8.561
10.444
9.248
7.597
7.036
5.775
4.565
0
3.492
5.000
19.500
10.000
15.000
2002-2007
Ortalama Nominal
%22 Artış
25.000
15.000
2008-2013
Ortalama Nominal
%0,6 Artış
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2019 2023
5
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ 2006-2008’DE
YAKALADIĞI MOMENTUMU KAYBETMİŞ DURUMDA
3 yıllık ortalama
20,6 Milyar $
22,0
25
20,2
5 yıllık ortalama
12,0 Milyar $
19,8
20
16,2
15
13,2
3 yıllık ortalama
4,8 Milyar $
10
12,9
10,0
8,6
9,1
5,1
5
2,8
1,1
1,7
0
19932002
Ort.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014/4
6
SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN MİLLİ GELİR İÇİNDEKİ PAYI
(%, cari fiyatlar bazında)
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kaynak: TÜİK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİ
ELEKTRİK SU GAZ
TOPLAM
1
0,9
0,9
1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,4
1,5
1,4
1,5
1,5
1,4
20,1
19,1
17,8
17,7
17,4
17,3
17,2
16,8
16,2
15,2
15,7
16,2
15,5
15,3
2
2,4
2,3
2,2
1,9
1,9
1,8
1,9
2,2
2,4
2,3
2,2
2,3
2,5
23,1
22,4
21
20,9
20,4
20,3
20,2
20
19,8
19,1
19,4
19,9
19,3
19,2
7
AJANDA
1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm
2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler
3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize Etkisi
4) İhracat Artışına Yönelik Aksiyon Maddeleri
8
2013 YILSONU İHRACATI // 2023 İHRACAT HEDEFİ
2013
2014H
151,8
166,5
İhracat Geliri (Milyar $)
500
% 0,84
% 0,87*
Dünya Pazar Payı (%)
% 1,5
Yıllık Ort. Artış Oranı (%)
2013-2023
2003-2013 2013-2014
% 13
%9,7
2023H
%13
*2014 Dünya mal ticaretinin 19,1 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsü ile hesaplanmıştır.
9
207
%14,3
135
132
152 152
322
2019
2015
2013
2012
114
2011
2009
2008
2007
86
2006
2005
2004
47
2003
36
63
73
102
2010
107
2002
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
2023  500 Milyar $
TÜRKİYE’NİN İHRACAT GELİŞİMİ VE 2023 HEDEFİ (Milyar $)
10
2003 – 2014 YILLARI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE
İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANLARI
İhracat (Milyar $)
740
İthalat (Milyar $)
640
85
2014 Ocak-Mayıs
itibariyle bu oran
%68’e yükselmiş
durumda..
Karşılama Oranları (%)
80 80
540
75
71,8
72,5
440
70
240
60,3
63,1
61,4
61,3
151,8
251,7
152,5
236,5
134,9
240,8
113,9
185,5
102,1
140,9
132,0
202,0
107,3
170,1
85,5
139,6
63,2
97,5
47,3
69,3
140
73,5
116,8
56
321,9
448,4
62,9
40
64,5
65,4
64,8
206,8
321,5
340
500,0
625,0
64,3
68,1
65
60
55
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2019 2023
11
AJANDA
1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm
2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler
3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize Etkisi
4) İhracat Artışına Yönelik Aksiyon Maddeleri
12
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KÜRESEL EKONOMİYİ TEHDİT EDEN 9
ANA RİSK UNSURU MEVCUT…
Rusya Gerilimi
Kuzey Kore’deki
İstikrarsızlık
Güçlenen ABD
Ekonomisi ve
Faiz Artışı
Çin-Japonya
Gerilimi
Suriye İç Savaşı
Ortadoğu’da
Artan İstikrarsızlık
Güney Çin
Denizindeki
Anlaşmazlıklar
Afrika’da
Genişleyen
İstikrarsızlık
Kaynak: AT Kearney, TİM
Asya’nın
Merkezindeki
İstikrarsızlık
13
AVRUPA VE ORTADOĞU’YA GÜÇLÜ İHRACAT ARTIŞI
YILIN İLK ALTI AYINDA BELİRLEYİCİ OLDU
ÜLKE
2013
2014
% Değ
1
Avrupa Birliği Ülkeleri
30.176.983
34.432.023
14,1%
2
Ortadoğu Ülkeleri
13.212.027
14.722.315
11,4%
3
Bağımsız Devletler Topluluğu
8.538.926
8.238.510
-3,5%
4
Afrika Ülkeleri
7.405.498
7.062.986
-4,6%
5
Kuzey Amerika Serbest Ticaret
3.287.330
3.436.032
4,5%
6
Diğer Asya Ülkeleri
2.491.288
2.203.234
-11,6%
7
Diğer Avrupa Ülkeleri
1.981.121
2.192.868
10,7%
8
Diğer Amerikan Ülkeleri
1.485.572
1.237.371
-16,7%
9
Uzakdoğu Ülkeleri
1.249.931
1.143.024
-8,6%
10
Serbest Bölgeler
1.149.802
1.097.174
-4,6%
11
Okyanusya Ülkeleri
281.739
306.667
8,8%
12
Diğer Ülkeler
11.084
8.731
GENEL TOPLAM
71.271.301
76.080.935
-21,2%
6,7 %
Kaynak: TİM
14
EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ İLK 10 ÜLKE
(OCAK-HAZİRAN)
ÜLKE
2013
2014
% Değ
1
ALMANYA
6.472.335
7.536.743
16,4%
2
IRAK
5.457.162
5.766.440
5,7%
3
İNGİLTERE
3.938.579
4.742.069
20,4%
4
İTALYA
3.348.793
3.687.743
10,1%
5
FRANSA
3.185.304
3.365.407
5,7%
6
RUSYA
3.403.871
3.016.996
-11,4%
7
ABD
2.802.804
2.911.706
3,9%
8
İSPANYA
2.090.142
2.364.650
13,1%
9
HOLLANDA
1.798.798
1.763.052
-2,0%
1.333.559
1.662.131
24,6%
71.271.301
76.080.935
6,7 %
10 B.A.E.
GENEL TOPLAM
Kaynak: TİM
15
PAZAR ÇEŞİTLENDİRMESİ İHRACATTA
BELLİ BİR PAZARA/BÖLGEYE BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTTI
PAZARLARIN İHRACATIMIZDAKİ PAYI %
70
60
57
AB
50
48
40
30
26
39
37
28
20
10
40
14
Milyon Ton
2013
2023T
AB
39
66
+27
ORTA DOĞU
26,5
45
+18,5
Ortadoğu ve Afrika
0
16
4 YıLDA DÜNYANIN ETRAFINDA TAM 25 TUR,
1 YILDA 6 TUR ATTIK
57 farklı ülkede
17
4 YıLDA DÜNYANIN ETRAFINDA TAM 25 TUR,
1 YILDA 6 TUR ATTIK
169 ticari heyet…
18
4 YıLDA DÜNYANIN ETRAFINDA TAM 25 TUR,
1 YILDA 6 TUR ATTIK
70 bin ikili ticaret
görüşmesi…
19
ORTADOĞU İHRACATINDAKİ SON GELİŞMELER
(Ocak-Haziran Dönemi, Milyar $)
2013
6
5,5
2014
5,8
5
4
3
1,9
2
1,6
1,7
1,5
1,3
1,6
1,7
1,5
1,3
1,2
BAE
İran
1
0
Irak
S. Arabistan
Mısır
İsrail
Kaynak: TİM
20
JEOPOLİTİK RİSK BARINDIRAN ÜLKELERE İHRACATIN GELİŞİMİ
1 Ocak20.07.2013
IRAK
LİBYA
6.149
1.638
1 OcakDeğ. %
20.07.2014
6.177
1.378
0,5%
-16%
Temmuz 14/13
Değişimleri
1000
-%40
500
0
200
Irak
100
-%35
0
MISIR
1.856
1.644
-11%
400
Libya
350
RUSYA
3.797
3.375
-11%
SURİYE
410
750
83%
160
1.089
894
-18%
100
-%8
300
180
Rusya
%7
140
Mısır
UKRAYNA
6 PAZAR
TOPLAM
50
%99
0
14.938
14.218
-5%
200
Suriye
100
-%19
0
GENEL TOPLAM
79.353
84.522
7%
Ukrayna
21
IRAK’A İHRACATIN GELİŞİMİ
İhracatta Gelişim Hızı
(%, Ocak-Mayıs, yıllık)
Sektörel İhracatlarda Irak Pazarının Payı (%,2013)
69,8
70
38,9
40
37
60
35
50
30
47,5
47,1
40
25
30
20
20
15
10
66,3
10,8
11,7
4,9
10
23,4
4,1
14,7
12,5
12
10,9 9,9
9,4
0
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: TÜİK
22
IRAK VE ALMANYA İHRACATI SEKTÖREL KIRILIMI
Irak’a İhracatta Sektörlerin Payı
(%, 2013)
Almanya'ya İhracatta Sektörlerin Payı
(%, 2013)
18
18
15
15
12
9
10,4
5,6 5,6 5,5 4,8
4,4 3,8 3,7
3,6 3
3
15,8
12,6
12
7,9 7,6
6
16,2
9
6,5
6,4
6
4,1
3,5
3
0
0
Irak’a yapılan ihracatın 2/3’ü 12 sektörden,
Almanya’ya yapılan ihracatın 2/3’ü ise 7 sektörden oluşuyor.
Kaynak: TÜİK
23
MISIR’A İHRACATIN GELİŞİMİ
İhracatta Gelişim Hızı
(%, Ocak-Mayıs, yıllık)
5.000
63,1
70
İhracatın Yıllık Bazda Gelişimi
(milyon$)
4.000
3.680
60
3.201
50
3.000
40
2.759
2.261
30
2.000
20
10
1.000
0
-10
-20
-13,6
-10
-13,5
-8,4
0
2010
2010
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2014
Kaynak: TÜİK
24
SUUDİ ARABİSTAN’A İHRACATIN GELİŞİMİ
İhracatta Gelişim Hızı
(%, Ocak-Mayıs, yıllık)
İhracatın Yıllık Bazda Gelişimi
(milyon $)
4.000
63,9
70
60
5.000
3.678
54,2
3.192
2.764
3.000
50
40
2.219
2.000
30
20
3,6
10
1.000
0
-0,4
-10
0
-20
-17,4
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: TÜİK
25
İSRAİL’E İHRACATIN GELİŞİMİ
İhracatın Yıllık Bazda Gelişimi (milyon $)
4.000
3.000
2.083
2.391
2.330
2011
2012
2.650
2.000
1.000
0
2010
İhracat (Milyon $)
İsrail
Yakın ve Ortadoğu
Türkiye
İsrail'in Türkiye İhracatındaki Payı
İsrail'in Yakın ve Ortadoğu İhracatındaki Payı
2001
805
3.261
31.334
2,6%
24,7%
2013
2005
1.467
10.184
73.476
2,0%
14,4%
2009
1.522
19.193
102.143
1,5%
7,9%
2013
2.650
35.575
151.787
1,7%
7,4%
Kaynak: TÜİK
26
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE İHRACATIN GELİŞİMİ
İhracatta Gelişim Hızı
(%, Ocak-Mayıs, yıllık)
9.000
İhracatın Yıllık Bazda Gelişimi (milyon $)
8.176
8.000
32,5
35
30
7.000
6.000
25,4
25
5.000
20
4.000
15
3.000
10
4.966
3.338
3.707
8,6
2.000
5,7
5
1.000
0
-2,1
-5
2010
2011
2012
2013
0
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: TÜİK
27
AJANDA
1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm
2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler
3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize Etkisi
4) İhracat Artışına Yönelik Aksiyon Maddeleri
28
İLK 1000 İHRACATÇI FİRMANIN KARLILIĞI AZALIYOR..
İlk 500 - İkinci 500 Ortalama Karlılık (%)
8,08
7,48
6,93
6,35
9
8
7
6
7,55
6,03
5,35
5
5,52
4,9 5,22
4,9
Son 5 senede
ilk 500’de 2,5 puan,
ikinci 500’de 1 puan
faaliyet karlılığı kaybı var.
5,82
4,25 3,97
4
3
2
1
0
2007
2008
2009
2010
İLK 500 (%)
2011
2012
2013
İKİNCİ 500 (%)
29
TÜRKİYE’NİN MİLLİ GELİRİ İÇİNDE SANAYİ KATMA DEĞER PAYI AZALIYOR..
SANAYİ KATMA DEĞER PAYI
MİLLİ GELİRİ VE DÜNYA SANAYİ KATMA
DEĞERİ İÇİNDE ARTAN ÜLKELER
• İRLANDA
• G.KORE
• TAYVAN
• ÇİN
• HİNDİSTAN
• ŞİLİ
•
•
•
•
•
•
TAYLAND
MALEZYA
•
MISIR
PAKİSTAN
BANGLADEŞ
ENDONEZYA
VİETNAM
SANAYİ KATMA DEĞER PAYI
MİLLİ GELİRİ İÇİNDE ARTAN, DÜNYA
SANAYİ KATMA DEĞERİ İÇİNDE AZALAN
ÜLKELER
• NİJERYA
SANAYİ KATMA DEĞER PAYI
MİLLİ GELİR İÇİNDE AZALAN, DÜNYA SANAYİ
KATMA DEĞERİ İÇİNDE ARTAN ÜLKELER
•
•
KANADA
İSPANYA
•
AVUSTURYA
•
DANİMARKA
•
FİNLANDİYA
•
YUNANİSTAN
•
PORTEKİZ
•
SİNGAPUR
•
FAS
•
•
AVUSTRALYA
•
İSVİÇRE
•
İSRAİL
•
TÜRKİYE
•
BREZİLYA
•
MEKSİKA
•
POLONYA
ÇEK CUMHURİYETİ
•
FİLİPİNLER
SANAYİ KATMA DEĞER PAYI
MİLLİ GELİR İÇİNDE VE DÜNYA SANAYİ
KATMA DEĞERİ İÇİNDE AZALAN ÜLKELER
• ABD
• JAPONYA
• ALMANYA
• İNGİLTERE
• İTALYA
• FRANSA
• HOLLANDA
• İSVEÇ
• BELÇİKA
• HONG KONG
• ARJANTİN
• MACARİSTAN
• ROMANYA
• G.AFRİKA
30
30
DÜNYA’DA İMALAT SANAYİNDE EN ÇOK KATMA DEĞER YARATAN ÜLKELER
ARASINDAKİ KONUMUMUZU İYİLEŞTİRMELİYİZ
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1990 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2010 ÜLKELER
ABD
JAPONYA
ALMANYA
İTALYA
İNGİLTERE
FRANSA
ÇİN
BREZİLYA
İSPANYA
KANADA
GÜNEY KORE
MEKSİKA
TÜRKİYE
HİNDİSTAN
TAYVAN
HOLLANDA
AVUSTRALYA
ENDONEZYA
RUSYA
TAYVAN
ABD
JAPONYA
ALMANYA
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
FRANSA
GÜNEY KORE
KANADA
MEKSİKA
İSPANYA
BREZİLYA
TAYVAN
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ENDONEZYA
RUSYA
TAYVAN
HOLLANDA
AVUSTRALYA
ABD
ÇİN
JAPONYA
ALMANYA
İTALYA
BREZİLYA
GÜNEY KORE
FRANSA
KANADA
İNGİLTERE
RUSYA
HİNDİSTAN
MEKSİKA
İSPANYA
ENDONEZYA
TAYVAN
Türkiye’nin konumu son
20 yılda, 13. sıradan 17.
sıraya geldi.
TÜRKİYE
TAYLAND
AVUSTRALYA
HOLLANDA
31
31
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACATIMIZDAKİ PAYINI 2023
YILINDA %10’A YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ..
60,0%
Orta & Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Payı
50,0%
Yüksek Teknolojili Ürünlerin İhracattaki Payı
50,0%
45,0%
Yüksek teknolojili
ürünlerin ihracattaki
payı
40,0%
30,0%
27,3%
28,0%
29,2%
30,0%
30,8%
31,5%
•
•
20,0%
10,0%
3,4%
3,6%
3,7%
3,5%
4,1%
4,9%
7,0%
2014
2015
2019
AB-27’de %20,
Güney Kore’de %26
10,0%
0,0%
2010
2011
2012
2013
2023
32
32
YATIRIM TEŞVİKLERİNİN YOĞUNLUĞU
ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİDE (A)
NACE KOD
SANAYİ GRUBU
ALINAN YATIRIM TEŞVİKİ
MİLYON TL
15
Gıda ürünleri ve içecek imalatı
16
Tütün ürünleri imalatı
-
17
Tekstil ürünleri imalatı
7.780,9
17,0
18
Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi
207,1
0,5
19
Derinin işlenmesi, saraciye, çanta, ayakkabı
24,5
0,1
Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı + mobilya imalatı
1.003,3
2,2
21
Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
1.874,5
4,1
22
Basım ve yayım; plak, kaset
20+36
DÜŞÜK
3.286,6
YÜZDE
PAY
7,2
14.176,90
31,1
23
Rafine petrol ürünleri. Kok kömürü imalatı
9.536,5
20,8
25
Plastik ve kauçuk ürün imalatı
2.465,1
5,4
26
Metalik olmayan diğer mineral maddeler imalatı
4.727,3
10,3
27
Demir-Çelik
472,9
1,0
1.629,9
3,6
90,6
0,2
18.922,3
41,3
27+28
351
Ana metal sanayisi+Fabrikasyon metal ürünleri
Gemi inşa
ORTA DÜŞÜK
KAYNAK: RESMİ GAZETE, AYLIK YATIRIM TEŞVİKLERİ TEBLİĞİ, 2012 HAZİRAN 2014 MART
33
YATIRIM TEŞVİKLERİNİN YOĞUNLUĞU
ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİDE (B)
NACE
KOD
242423
29
31
34
352
SANAYİ GRUBU
Kimyasal madde ürünleri (ecza ve ilaç hariç)
Makine ve teçhizatı imalatı
Elektrikli makine ve cihaz
Kara taşıt araçları
Demiryolu taşıt araçları
ORTA YÜKSEK
2423 İlaç ve eczacılık ürün imalatı
30+32 Bilgi işlem, büro, muhasebe makineleri+Radyo, televizyon, haberleşme cihazları
33 Tıbbi, hassas ölçü ve optik alet, saat imalatı
354+3
Savunma Sanayi
55
353 Havacılık ve uzay taşıt imalatı
YÜKSEK
TOPLAM
ALINAN
YATIRIM
TEŞVİKİ
MİLYON TL
YÜZDE
PAY
2.077,3
4,5
1.093,4
693,4
6.289,8
79,6
10.233,50
1.469,0
2,4
1,5
13,7
0,2
22,3
3,2
660,5
1,4
99,2
0,2
111,7
0,2
178,4
0,4
2.518,8
45.900,9
5,3
100,0
KAYNAK: RESMİ GAZETE, AYLIK YATIRIM TEŞVİKLERİ TEBLİĞİ, 2012 HAZİRAN 2014 MART
34
YÜKSEK KATMA DEĞERLİ İHRACAT ARTIŞINA YÖNELİK MUHTELİF
FAALİYETLER DÜZENLİYORUZ…
Yüksek Katma
Değerli İhracat
Ar-Ge
•
•
2013 yılında 8 Ar-Ge Proje Pazarı
2014 yılı hedeflenen 9 Ar-Ge Proje Pazarı
İnovasyon
•
•
•
•
•
Türkiye İnovasyon Haftası
İnova-Lig / İnovasyon Liderleri (inovalig.com)
TİM İnovasyon Atölyeleri
Türkiye 2023 Ulusal İnovasyon Stratejisi Çalışması
Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Atölyesi (YTÜ-Warwick)
Markalaşma
•
•
2023 Hedefi Yolunda Türkiye Markası Çalıştayları
TİM- Türkiye Markası Konferansı / Brand Academy
•
•
2013 yılında 17 Tasarım Yarışması
2014 yılı için hedeflenen 20 Tasarım Yarışması
Tasarım
35
TÜRKİYE’NİN İLK İNOVASYON GELİŞTİRME PROGRAMI
İnovaLİG PROJEMİZİN STARTINI VERDİK.
Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da 17
farklı ülkede gerçekleştirdiği IMP³rove
programının Türkiye’de ilk defa
gerçekleştirilecek işbirliği olan
“İnovaLİG” projemiz hız kesmeden
devam ediyor.
459 firmamız başvurdu…
330’dan firma değerlendirme formunu
doldurdu
36
Teşekkür ederiz.
www.tim.org.tr | www.timtv.com.tr
twitter.com/turkihracat
facebook.com/IhracatcilarMeclisi
37
Download

Sunum