T.C.
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
İİBF - İşletme Bölümü
EKİP ÇALIŞMASI VE LİDERLİK
Yrd. Doç Dr. Emin EMİRZA
Kayseri 2015
Lider ve ekip, ‘Biz ayrılamayız’

Lider ve ekip bir birinin bütünleyicisidir. Asla biri diğerinin
yerini alamaz.
21. YÜZYILIN 5 EĞİLİMİ
Yapılan
her
etkinliğin
HerHer
düzeyde
daha çok
iş
mutlaka
Her türlü
Etik
daha işte
çok daha
önemçok
ölçülebilir
olması
liderlik
davranışlarına
elektronik
ortamda
ekip
çalışması
yapılacak.
kazanacak,
istenecek.
ihtiyaç
duyulacak,
yapılacak,

“İş liderinin birinci
sorumluluğu, çalışanların
yeteneğini performansa
çevirmektir.“
P.Drucker
Ekip Çalışması ve Liderlik
Lider için başarı ölçüsü ne olmalı?

Success isn’t just about what you accomplish in your life.
It’s about what you INSPIRE others to do.
Lider, takipçileri için en
büyük ilham kaynağıdır.
Neden ekip?

Günümüzün karmaşık iş dünyasında kimsenin tek
başına her şeyi bilmesine, her şeye yetişmesine
imkan yoktur.
“Herkes işini iyi yapsın, şirketin işleri iyi gider”
anlayışı sona ermiştir.

İşletmelerin “matriks modelli” benimsemesiyle tüm departmanlar
işleri karşılıklı iletişim ve “bağımlılık ilkesine” göre yürütmek
zorundadır.
Genel Müdür
Üretim müd.
Pazarlama M.
Fimans müd.
Neden iş birliği?

İşbirliği sayesinde çalışanlar kaynakları ve bilgiyi
paylaşırlar.
“Bir arının tek başına bal yaptığı görülmemiştir.”
Ekip başarısının sırrı:

Daha az “ben”, daha çok “biz” eşittir başarı.

Bu perspektifi yakalamak için;

Kendinizi bütün başarıların merkezinde ve önde görünme
saplantısından kurtarın.
GÜÇ, PANZERİHİ OLAN BİR ZEHİRDİR.

DİKKAT

Gücünüz ne kadar artarsa, çevrenizdekilerin yalan söyleyip
söylemediğini anlamanız o kadar güçleşir.
Ekip nedir?
Ekip her yönüyle

bir birini tamamlayan
bireylerin,

belli bir amaca,

bir lider eşliğinde,

tek bir insan gibi hareket
etme becerisidir.
Gerçekten ekip miyiz?


‘Biz ekip değiliz çünkü birlikte çalışıyoruz,
Biz bir ekibiz çünkü saygılıyız, güveniyoruz ve birbirimizi
gözetiyoruz’.
Bir olmak mı?

Birlik ruhu ya da sinerji, insanları bir araya toplayıp nutuk
atmakla oluşmaz.
Yüksek sinerji ve işbirliği yaratır.
Sinerjinin şifrelerini çözmek liderlerin işidir.
Yüksek Sinerji
Düşük Sinerji
Anlamak için dinler
Tartışmak ve
yargılamak için dinler
Çözüme yönelir, B planı
oluşturmaya çalışır
Probleme yönelir.
Fikirlerin yararlı yönüne
odaklanır.
Fikirlerde boşluk arar.
“Herkes benzer düşüncedeyse, hiç
kimse düşünmüyor demektir.”
Ekip çalışması için iki temel gereklilik vardır:


1. Ortak değerler,
2. Uyumlu çalışma becerileri
‘Teknoloji transfer eder gibi, değer transfer edemezsiniz.’
Ortak değerler sistemini işletmelerin misyon ve vizyonları belirler.
Misyon hissedilen bir duygu haline getirilmelidir.

Misyon duygusunda yoksun olanlar, belki maddi dünyaya
somut katkıda bulunabilirler ama dünyayı değiştiremezler.
John D. Rockefeller;

‘If your only goal is to
become rich, you will
never achieve it.’
Vizyon, yıldızlara uzanma isteği gibidir.


Neden vizyon ya da strateji bir süre
sonra unutulmaya yüz tutar?
"Uzun vadeli hedefler, kısa vadeli mali
baskıların altında kalır."
Misyon ve vizyonun yarattığı kararlılık

Misyonun yarattığı meşruiyet gücü ve vizyonun yaşattığı
heyecan lideri yılmaz bir mücadele insanı yapar.
Vizyonumuzun güçlü olduğunu nasıl anlarız?

Güçlü bir vizyon, pek çok kişinin göremediği “fırsatları görme”
becerisi kazandır ya da şansınızın farkına varırsınız.
Vizyon körlüğü

İnsanların evlerine bir bilgisayar istemeleri için hiçbir
neden göremiyorum. (Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp. Kurucusu.)
Ekip çalışmasının cehennemlik sözleri

Sen benim bu işte kaç senelik tecrübem
var biliyor musun?

Üstünüze vazife olmayan işlere burnunuzu
sokmayın.

Bu benim sorunum değil.

Bir de onların işiyle mi uğraşacağız.

Ben bu işi böyle olacağını baştan
söylemiştim.

Üstüne vazife olmayan işlere karışma.

Ben ne söylüyorsam onu yapın, fazlasına
karışmayın.

Siz gerisi halledin, ben çıkıyorum.

Bu iş böyle olur, icat çıkarmayın.


“Bir şeyler yapmalıyım” yaklaşımı, her zaman “bir şeyler
yapılmalı” yaklaşımından daha çok sorun çözer.
En mütevazi taş hangisi?
 «Belki kilit taşı olamazsınız ama
çözümün bir parçası olabilirsiniz».
Bireysel başarısızlık, hemen hemen tüm girişimlerde daha
geniş başarının ayrılmaz bir parçasıdır.
“Hatalar, iş yapmanın beklenen maliyetidir.”

“Başarısız olmadım. Sadece hiçbir işe yaramayan
10 bin deney yaptım.”
(Edison)
Yüksek performans ve uyumlu çalışma için



Bireysel kalite,
Ekip kalitesi,
Ve yönetim kalitesine
önem vermek gerekir.
1. Bireysel kalite için

Bireyin CV’de yazılan bilgi, beceri, deneyim vb. özellikler,
1. Bireysel Kalite için
•
Duygusal olgunluk

Olgunluk, varlığınızın anlamını bilmekle ve duygularınızı
kontrol etmekle başlar.
2. Yönetimin Kalitesi

Yöneticilerin ortak değerler sistemine uygun davranışlarla çalışanlara
örnek olması,

Adil ve tarafsız bir performans sisteminin uygulaması gerekir.
Ekip çalışmasında kimin ipiyle kuyuya ineceğiniz önemlidir.

Yanlış insanlarla doğru sonuç alınmaz.
Bir araştırma kurumunun verilerine göre, insanların başarısının
altında %12.5 bilgileri, %87.5 ise insan ilişkileri etkisi
olmaktadır.
Ekip lideri ne yapar?



Lider, şirketin vizyonunu belirler,
Birlikte çalıştığı insanların yaratıcı potansiyelini ortaya çıkartır ve
kullanır,
Üçüncü görevleri ise, şirketin itibarını yönetir.
Liderin dehasını 3 ölçü belirler:



Gayenin büyüklüğü,
vasıtaların azlığı
ve neticenin şaşırtıcılığıdır.
Liderler çılgın değildir.

Dahilik ile çılgınlık arasındaki farkı başarı belirler.
Lider hatasını itiraf eder mi?

“Hatasını üstlenmeyen bir lider, arkasından savaşa gözü
kapalı atılacağınız biri değildir.”
Liderin Sakinliği


Liderin çevresini ateş sarmış
olsa bile yakındakiler bunu
hissetmemelidir.
Lider daima etrafına sakin
bir atmosfer oluşturmalıdır.
Liderin Tevazuu

Tevazuun esas kaynağı, kişinin başkalarının bilgi, yardım ve
desteğine muhtaç olduğunu bilip bundan gocunmamasıdır.
Dolu başak eğilir.
TEŞEKKÜRLER
[email protected]
Download

ekip çalışması ve liderlik