Adı ve Soyadı……………………………
Sınıf ve No: …………………….
Aldığı Not:
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
I.DÖNEM 10. SINIFLAR 2.ORTAK SINAV SORULARI
AAAAA
1-Akika kurbanı nedir? Akika kurbanının eti ile ilgili kuralları
yazınız.
7-Günümüz sağlık problemlerinin başında “OBEZİTE İLE
MÜCADELE” Konusu gelmektedir. İslam Dininin sağlıklı yaşam ile
ilgili getirmiş olduğu temel ilkelerden örnekler yazınız.
2-“Onlardan birine kız çocuğu müjdesi verildiği zaman içi gamla
dolar ve yüzü simsiyah kesilir….” Ayetiyle hangi dönemin özellikleri
anlatılmaktadır ? Açıklayınız.
8-“SADAKA-İ CARİYE “KAVRAMINI ÖRNEKLERLE AÇIKLAYINIZ
3-Yeni doğan bebeklere karşı ebeveynin yapması gereken iş ve
davranışları beş madde halinde yazınız.
4-“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”
Dizede anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
9-Peygamberimiz sizden biriniz ölümü temenni etmeyiniz.Eğer o
kimse ……………………….meşgul bir kimse ise umulur ki sevabı
artar.Eğer kötü bir kimse ise belki ……………………………………..ve
azaptan kurtulur.Hadiste boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
10-Bir cenazenin arkasından yapılması gerenleri sırasıyla yazınız.
5-“Koruyucu Hekimlik” kavramını açıklayınız
6-Peygamberimiz “iki nimet vardır ki insanoğlu bu nimetleri
kullanma konusunda aldanmıştır.”Bunlar;
“…………………………………..”ve “………………………………….”
Buyurmuştur.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
BAŞARILAR.
Download

temel dini bilgiler dersi ı.dönem 10. sınıflar 2.ortak sınav soruları