8. SINIF
2.ünite ETKİNLİĞİ ( ZEKAT – HAC – KURBAN )
A) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERİ SEÇEREK DOLDURUNUZ;
( 8X5= 40 PUAN )
ZEKAT
köprüsüdür
MUHTAÇ VE
YOKSULLAR
farzdır
NİSAP
KOMŞUSU
SADAKA
Vücudun organları

……………………..yeme, içme, giyinme,barınma, eğitim ve sağlık gibi temel
ihtiyaçların dışında en az 85 g altın veya ona eş değer mal ya da paraya sahip
olmaktır.

“……………………. vermek malı eksiltmez...”( Hadis)

…………………….kelime olarak, “artma, çoğalma, arınma ve bereket” anlamlarına
gelir. Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını
Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir

“…………………….. aç iken tok yatan bizden değildir.” ( Hadis)

Onların (zenginlerin) mallarında, …………………………………… için bir hak vardır.”
( Zâriyât suresi, 19. ayet.)

Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve
birbirlerini korumakta bir ………………………………… gibidir. Vücudun herhangi
bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı şekilde
bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer müminler onun sıkıntısını,
derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.” (Buharî, Edeb, 78.)

Zekat İslamın ………………………….

Zekat İslamın bir şartıdır ve dini hükmü ( derecesi ) ……………………..
B) SORULARI CEVAPLAYINIZ:
( 20X3= 60 PUAN )
Para
1/50
Sığır
1/30
Buğday
1/10
Altın
1/40
1.Yukarıda zekat verilen mallar ve verilmesi gereken
miktar verilmiştir. Buna göre hangisinin zekat miktarında yanlışlık vardır?
A)Buğday
B) Sığır
C) Altın
D) Para
2. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum yapısını
güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine sevgiyle
bağlayan bir köprü görevi yapar?
A) Namaz
B) Zekat
C) Oruç
D) Hac
11- Gümüş için nisap nedir?
a) 500 gr
b) 450 gr
c) 560 gr
d) 600 gr
3. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının
şartlarından biri değildir?
A) Akıllı olmak
B) Zengin olmak
C) Sağlıklı olmak
D) Ergen olmak
12- Koyun ve keçi cinsi hayvanlar için nisap nedir?
a) 45 tane ile başlar
b) 35 tane ile başlar
c) 40 tane ile başlar
d) 41 tane ile başlar
4- Hac, yapılış şekli bakımından hangi grup ibadet
çeşidindendir?
a) Malla yapılan
b) Bedenle yapılan
c) Hem mal hem bedenle yapılan
d) Hiçbiri
13 – 40 koyunu veya keçisi olan kaç tanesini zekat
olarak verecektir?
a) 3 tane
b) 1 tane
c) 2 tane
d) 4 tane
5- Zekat ibadetinin dini hükmü (derecesi) nedir?
a) Vacip
b) Farz
c) Sünnet
d) Müstehab
14- Deve için nisap nedir?
a) 10
b) 12
c) 6
d) 5
6- Zekat için hangisi yanlıştır?
a) Ramazanda verilmek zorundadır.
b) Malın kırkta biri zekat verilir.
c) Senede bir defa verilir.
d) Kimlere verileceğini Kur’an bildirmiştir.
15- Ticaret malı ve paranın ne kadarı zekat verilir?
a) 1/ 4 ‘ ı
b) 1/ 20 ‘ si
c) % 2,5’u
d) 1/3 ‘ ü
7- Hangisi zekat verecek birinde bulunması gerekli
bir şart değildir?
a) Zekât verecek kimse müslüman olmalı
b) Zekât verecek kimse akıllı olmalı
c) Zekât verecek kimse buluğa ermeli.
d) Zekat verecek kişi erkek olmalıdır.
16- Toprak ürünlerinin zekatına ne ad verilir?
a) Öşür
b) Sadaka
c) Haraç
d) Fitre
8- Bir maldan zekat vermek için o malın gerekli olan
en az miktarına ne ad verilir?
a) Ölçü
b) Okka
c) Nisap
d) Miktar
9- Altının nisabı nedir?
a)
85 gr
b) 100 gr
c) 120 gr
d) 76 gr
10- Hangisi zekat verilecek malda aranan bir özellik
değildir ?
a) Nisap miktarında veya daha fazla olmalı
b) Sahip olunduktan sonra üzerinden altı ay
geçmiş olmalı
c) Borç dışında bir mal olmalı
d) Temel ihtiyaçlardan biri olmamalı
17- Toprak ürünleri masraf yapılmadan
yetiştiriliyorsa
Ne kadarı zekat verilir?
a) 1/10
b) 1/20
c) 1/5
d) 1/40
18- Elinde 120 gr altını olan birisinin 500 ytl borcu
bulunmaktadır.Altının gramı 25 ytl olduğu bir
zamanda bu kişi ne kadar zekat vermelidir?
a- Vermesi gerekmez.
b- 72,5 ytl
c- 60 ytl
d- 62,5 ytl
19. Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğerlerinden
daha geniş kapsamlıdır?
A) İnfak
B) Zekât
C) Fıtır sadakası
D) Fidye
20. Sorumluluk bilincini ve Allah’a karşı gelmekten
sakınmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sıla-i rahim B) Tevhit
C) Takva
D) İhsan
Download

8. SINIF 2.ünite ETKİNLİĞİ ( ZEKAT – HAC – KURBAN ) A