Ayın Fotoğrafı: Ayfer TOSUN
Ocak2016
196
AYIN
FOTOĞRAFI
ETKİNLİĞİ
(AFE)
Başarılı Fotoğraf: Betül ÜLKÜ
Başarılı Fotoğraf: Fatih Bilge İZGİ
Seçiciğini Zeynel YEŞİLAY’ın yaptığı
Ayın Fotoğrafı etkinliğimizin (AFE),
bu ay belirlenen konusu” Güneş,
Deniz, Kum(Yaz Tatili)”du.
Aralık 2015 Ayın Fotoğrafı
Etkinliğimize 16 fotoğrafçı, 65
fotoğraf ile katılmıştır.
İzleyicilerin yoğun ilgi ve katılımıyla
yapılan değerlendirmeler
sonucunda aşağıdaki seçimler
yapılmıştır.
Ayın Fotoğrafı:
Başarılı Fotoğraf: Berkan ARIKAN
Ayfer TOSUN
Başarılı Fotoğraf:
Ayfer TOSUN
Berkan ARIKAN
Betül ÜLKÜ
Fatih Bilge İZGİ
Zühdü BİLGİN
Sergileme:
Berkan ARIKAN
Dilek DEVE
Fatih Bilge İZGİ(2)
Fatma GÖKMEN
Fedai COŞKUN
Filiz KÖPRÜLÜ
Şükrü Emrah ARIKAN
Zühdü BİLGİN(2)
​
Başarılı Fotoğraf: Zühdü BİLGİN
Başarılı Fotoğraf: Ayfer TOSUN
AYIN
PORTFOLYOSU
(PODE)
Değerlendirme Kurulunu,
İlker ŞAHİN, Güllü EĞRİ ve Selami
ORAL’ın oluşturduğu bu ayki Portfolyo
Değerlendirme Etkinliğimizin (PODE)
konusu “Serbest” idi.
12 Fotoğrafçının
katıldığı Aralık ayı
PODE değerlendirmeleri
sonucunda aşağıdaki
seçimler yapılmıştır.
Ayın Portfolyosu’na
Hasan ÖZCAN’ın
“Bahri” isimli portfolyosu
değer görülmüştür.
Başarılı Portfolyolar Tahir UZUN
“Benzemeler Benzetmeler”
Nazan GÜNERİ “Kısacık Bir Ömür”
Hülya KARAKAPICI “Kahve Bahane
Sohbet Şahane” olarak seçilmiştir.
Yaratıcı-Portre
Fotoğraf Atölyesi
Pazartesi, Çarşamba Günleri: 19.00-21.00
Cumartesi, Pazar Günleri: 13.00-15.00
Süre : 5 Hafta
Eğitmenler
Hafta İçi
Asistan
Süre
> Program
> Fotoğrafa Giriş
> Fotoğraf Makineleri
> Objektifler
> Değişkenler Arası Bağıntılar
> Işık
> Kompozisyon
> Yardımcı Ekipmanlar
2. Düzey:
Fotoğraf Uygulama Semineri
Eğitmen
: Mehmet UÇAR
Asistan
: Nuran AKTEMUR
Cumartesi veya Pazar Günleri
Süre
: 4 Hafta
> Program
> Dijital Fotoğrafçılık
> Sahada Çekim Uygulamaları
> Çekim Teknikleri
> Fotoğraf Okuma
3. Düzey:
Temel Dijital Fotoğraf
Düzenleme Semineri
Pazartesi, Cuma Günleri: 19.00-21.00
Eğitmen
: Mehmet TEZCAN
Asistan
: Müge KUDAY
Süre
: 4 Hafta
> Program
> Temel Dijital Fotoğraf Düzenleme Bilgileri
> Temel Dijital Fotoğraf Düzenleme İşlemleri
> İleri Dijital Fotoğraf Düzenleme İşlemlerine Giriş
> HDR Görüntüsü Oluşturma
> Dijital Fotoğraf Sunum Teknikleri
> Arşivleme ve Yedekleme
> Fotoğrafları Baskı Formatlarına Göre
Ayarlama
: Fikret ÖZKAPLAN
: 19:00-21:00
: Turna ÖZKAPLAN
Gökçe ÖZKAPLAN
: 8 Hafta
> Program
> Portre Fotoğrafındaki Gelişmeler
> Sanat Akımlarının Portre Fotoğrafına Etkisi
> Deneysel Teknikler
> Yaratma Süreci
> Mesaj-Anlam
> Örnekler
> Çalışmaların Değerlendirilmesi
Kurgu Fotoğraf Atölyesi
Perşembe Günleri
Atölye Danışmanı
Atölye Sekreteri
Asistan
Süre
: 19.00-21.00
: Ebru TEKEREK ERTUĞ
: Füsun DEMİRAY
: Volkan AYKUT
: 10 Hafta
Doğada Yaratıcı Atölye
Eğitmen : Adnan ATAÇ
Asistan : Şermin BEŞİR
Süre : 8 Hafta
> Program
> Yaratıcı olmak ya da olmamak,
> En büyük örnek “Doğa”,
> Neyi ne için yapmak,
> Denemeler, tartışmalar,
> Hayal edebilme cesareti,
> Hayallerini gerçekleştirme başarısı,
> Yeni ufuklar.
Atölye GRİ Cumartesi 13:00-15:00 arası
Eğitmen : İlkay TOKAÇ
Asistan : Mehmet YAŞA
Süre : 8 Hafta
> Program
> Atölyenin kapsamı, işleyişi
> Proje geliştirme yöntemleri nelerdir?
> Belgesel fotoğraf / Fotoröportaj
örnekleri
> Konuların belirlenmesi
> Seçilen konuya yönelik araştırma,
inceleme ve planlamaların yapılması
> Çekim uygulamaları
> Üretilen görüntülerin değerlendirilmesi
> Katılımcıların çalışmalarının sergi,
sunum haline getirilmesi
Video Kurgu Atölyesi
Eğitmen : Yunus TOPAL
Süre : 10 Hafta
> Program
> İçerik Kurgu-Montaj Kavramları Nedir
> Çözünürlük ve Format Bilgisi > Capture (Görüntü Aktarımı) Nedir, Nasıl
Yapılır ?
> Görüntü Okuma ve Hareket Alanları
> Timeline Tanımı ve Görüntü İşlemesi
> Görüntü Kanalları, Ses Kanalları ve Yazı
Kanalları Yönetimi
> Mono ve Stereo Ses Kullanımları
> Kurgu Montaj Eğitimi, Püf Noktaları, En
Çok DüŞülen Hatalar
> Efekt Bilgisi Görüntü Üzerinde Kullanımı
Detaylı
> Render Bilgisi Haber, Klip, TV Programı,
> Film Montajı Yazı Animasyonları
> Kj Türleri Karma Programlar Kullanımı
1. Düzey:
Temel Fotoğraf Bilgisi Semineri
Tekin ERTUG
Kurgu
Fotograf
Atölyesi
“Sanat, kurmacadır” sözü, fotografçıların aşina olduğu bir sözdür. Sanat’tan
umulan, eseri inşa edenin kendi duygu
ve/ya düşünce dünyasını paylaşmasıdır;
deneyimleri, bilgisi ve birikimleri ışığında
sözünü söylemesidir, fikir beyan etmesidir, analizlerini ve öngörülerini dillendirmesidir. Eseri, bizatihi O’nun manifestosudur.
Bir insan ki, ne kadar yüzeysel düşünür
ve hissederse, ortaya koyduğu eser o kadar yüzeysel, ne kadar derinden bilir ve
hissederse, ortaya koyduğu eser o kadar
derin olacaktır. Kuşkusuz bunu vazetmek
güzel ve doğrudur ama sanatın bir dil olduğu, bu dilin fonetik sanatlar, edebî sanatlar, görsel sanatlar, sahne sanatları
vb farklı mecralarda yol almakla birlikte,
birbiriyle bağlantılı olduğu, (fotografça
konuşmak bağlamında ise) fotografın,
görsel sanatların bir alt dili olduğu, o dili
ustaca kullanabilmek için de yeterli ölçüde bilgiye ve ciddi anlamda kabiliyete
(kabiliyet geliştirmeye) ihtiyaç duyulacağı da hatırlanmalıdır.
Sanatçı, görünenin ve/ya gösterilenin
ötesinde olanla, yani hakikatle ilgilenir.
Metafizik anlamda bir hakikat kavramı
değildir burada sözü edilen. Ancak metafizik olanla da ilgilenir sanatçı. Hatta
eserinde oluşturduğu atmosfer çoğu kez
metafizik çağrışımlar yapar ya da söz konusu eser doğrudan metafizik dünyayla
ilişkili de olabilir. Çünkü sanatçının kendine has dünyası rasyonel değildir, irrasyoneldir ve genellikle ütopya içerir. O
bağlamda neredeyse her eseri metafizik
bir düzleme konumlandırmak da olasıdır.
Sanatçı, görülen ve/ya gösterilen üzerinden, görülmeyeni/gösterilmeyeni kendi
deneyimleri, bilgileri, birikimleri, sezgileri rehberliğinde hisseder, anlar, görür,
kavrar, farkeder. Sonra da sanatın diliyle (alt dillerden biri veya bir kaçıyla) ve
kendine has bir üslupla (ki neredeyse asıl
olan üsluptur) ondan söz eder, ona dair
duygu ve düşüncelerini dillendirir, paylaşır ya da kimi zaman çıkış yolu önerir.
Sanat, son derece dinamiktir; Sanatçı,
sürekli arayış içindedir. Sanat, bir yıkım
ve yeniden inşa ediş sürecidir. Geleneksel olan geride bırakılmak ve kalıplar kırılmak, yerine yeni şeyler konmak içindir.
Bu bağlamda yeni arayışlar çok önemlidir, çok kıymetlidir. Yenilenme, değişim,
gelişim gibi kavramları arayışla birlikte
düşünmek icap eder. Fotoğrafta geldiğimiz (gelmekte hayli geç kaldığımız) yer
ise, geleneksel olanın yeterince kavrandığı ve içselleştirildiği, buna karşın yeni
arayışların hız kazandığı bir evredir (ya
da öyle olması beklenir).
Kurgu Fotoğraf Atölyesi, donanımın geliştirildiği, deneyim ve bilgilerin paylaşıldığı, yaratıcılığın açığa çıkartıldığı, fotografik dil aracılığıyla derinlemesine söz
söyleyebilme yol ve yöntemlerinin tartışıldığı, denendiği ve elde edilen birikimlerin fotograf gönüllüleriyle paylaşıldığı
bir düzlem olacaktır
CUMARTESİ
PERŞEMBE
Fatih Bilge İZGİ
Dİlek DEVE
AYIN FOTOĞRAFI
ETKİNLİĞİ (AFE)
Konu: “Deneysel Çalışmalar”
Mehmet TEZCAN
SALI
Saat:19.00
Fatma GÖKMEN
FOTOĞRAF GÖSTERİSİ
ve SÖYLEŞİ
CUMA
TANSU GÜRPINAR
PAZARTESİ
CUMARTESİ
Şükrü Emrah ARIKAN
Fedai COŞKUN
Saat:19.00
FOTOĞRAF SERGİ AÇILIŞI
PAZARTESİ
Sıtkı FIRAT
Zeynel YEŞİLAY
Nazan GÜNERİ
ÇARŞAMBA
PAZAR
Berkan ARIKAN
SALI
Saat:19.00
Zühdü BİLGİN
Fatih Bilge İZGİ
“Cape Town”
Ayla SAN
PERŞEMBE
USTALARLA SOHBET IV
“Çerçeve”
OSMAN ÖNDER ATÖLYESİ
FOTOĞRAF GÖSTERİSİ ve
SÖYLEŞİ
ÇARŞAMBA
Hülya KARAKAPICI
PAZAR
Tahir UZUN
“Yedigöller 50. Yıl”
Yer belirtilmedikçe etkinlikler FSK Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
Etkinlik takviminde oluşabilecek değişiklikleri FSK Haber Grubu’ndan veya www.fsk.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
FSK Haber Grubu’na üye olmak için [email protected] adresine boş bir e-posta gönderiniz.
CUMA
Saat:19.00
CUMARTESİ
Takvimde yer alan fotoğraflar, Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nde sergilemeye değer görülmüş
ve Portfolyo Değerlendirme Etkinliği’nde başarılı olmuş fotoğraflardır.
Büyük Format Makinalar
Levent EVLİCE
PORTFOLYO DEĞERLENDİRME
ETKİNLİĞİ (PODE)
PAZAR
CUMA
PAZARTESİ
CUMARTESİ
FOTOĞRAF ÜZERİNE
SÖYLEŞİ VE KİTAP İMZA
PERŞEMBE
Saat:19.00
FSK ÜYELERİ
KONAKLAMALI FOTOĞRAF
UYGULAMA GEZİSİ
Konu: “Dağ Fotoğrafları”
Yücel DEMİR
A.Rüştü HATİPOĞLU
Mutlu TOPALOĞLU
Tahir UZUN
PERŞEMBE
Saat:19.00
Nazan GÜNERİ
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
KISA ÜYE GÖSTERİLERİ
1. DÜZEY TEMEL FOTOĞRAF BİLGİSİ
SEMİNER GRUBU
ORTAK ÇALIŞMA SERGİSİ
“Mezat”
İlkay TOKAÇ
Mehmet YAŞA
Hülya KARAKAPICI
SALI
ÇARŞAMBA
PENTAX FOTOĞRAF MAKİNESİ
WORKSHOP
(UĞUR FOTO)
FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIŞI
FOTOĞRAF GÖSTERİSİ VE BELGE
TÖRENİ
Saat:19.00
CUMA
Saat:19.00
Tahir UZUN
PAZARTESİ
Levent EVLİCE
Filiz KÖPRÜLÜ
PAZAR
Zühdü BİLGİN
PENTAX FOTOĞRAF
MAKİNESİ
TANITIM SEMİNERİ
“Kapadokya”
Tekin ERTUĞ
Ömer Asaf TOSUN
SALI
Saat:19.00
PAZAR
Sami TÜRKAY
Mehmet UÇAR
Ustalarla Sohbet IV
Günümüzün en popüler uğraşlarından Fotoğraf karanlık odanın ilk keşfinden bu yana
geçen zaman içerisinde teknolojik alanda bir
çok aşama geçirdi. 150 yılı aşkın bir zaman
dilimindeki bu değişimlerin yarısına yakın
bir zamanına benim fotoğrafla tanışmamla birlikte şahitlik ettim. Öğretmenlik mesleğini seçmem ve resim öğretmeni olmayı
seçmemle girdiğim Gazi Eğitim Enstitüsü
Resim İş Bölümü’nde fotoğraf derslerinin
oluşu ve fotoğraf hocasının da Şinasi Barutçu olması bir şanstı. Önceleri aldığım basit
bir makine ile harçlığımı çıkardım
Bugün Plastik Sanatlar içerisinde yer alan
Resim ve Fotoğraf Sanatı müşterekleri en
fazla olan iki sanat dalıdır. Ben aynı zamanda resim eğitiminde öğrendiğim renk, ışık,
leke, kompozisyon kurallarını fotoğraflarıma yansıtmaya çalıştım. Bu arada Türkiye’nin fotoğraf yönünden zengin fakat 1940
larda Avusturyalı fotoğrafçı Othmarın çektiği fotoğrafların dışında fazlada bir fotoğrafı
yoktu.
Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın, takvim yapan firmaların Türkiye’nin kültürel ve güzelliklerini arayan fotoğraf istekleri beni
mevsim mevsim fotoğraf çekmeye yöneltti.
Bütün boş zamanlarımı ve tatillerimi fotoğraf çekmeye ayırdım. Önceleri arabam yoktu.
Bu işte önce bir arabaya ihtiyaç vardı. 1977
yılında aldığım eski bir arabayla yılmadan
bir çok badireler atlatarak Türkiye’yi parsel
parsel dolaştım taşını toprağını çektim. Tür-
kiye’nin birçok yöresi benim fotoğraflarımla
tanındı. O yıllarda Türkiye’de fotoğraf çekmekte kolay değildi devamlı niye çektiğimiz
sorgulanır karakolluk olmak dayak yemekte
işin cabası olurdu. Sattığım her diyapozitif
bana destek olur yeniden heyecanla yollara
düşer. Amatör bir ruhla yeni yerler keşfederdim
Ama iş çekimle bitmiyor. Çekim sonrası hizmet verecek laboratuvarlar yoktu. Banyoları
da kendimiz yapmamız gerekiyordu. Fotoğraf hocalığı yaptığım G.E.E’den fotoğrafa
daha çok zaman ayırmak için emekliliğimi
isteyerek 1977 yılında emekli oldum. Almanya’ya giderek fotoğraf laboratuvarlarında ve
Photokina’da incelemelerde bulundum. Ve
neticede bir sürü uğraşlardan sonra 1980
yılında Fıratcolor renkli fotoğraf laboratuvarını kurdum.
Oğullarım Aykut ve Artuk bu işi en üst düzeyde yürüttüler. Ben daha çok seyahat
Sıtkı Fırat
Zeynel Yeşilay
etme fırsatı buldum. Amacım sanatsal
bir anlayışla Türkiye’yi fotoğraflamaktı.
1950’lere kadar fotoğrafçılık Türkiye’de genelde usta çırak ilişkisi, vesika ve stüdyo çekimi şeklinde yürütülüyordu. 50’li yıllardan
sonra bir elin beş parmağı kadar kişi dışarı
açılarak tanıtım ve sanatsal amaçlı çekimlere başladı.
Fotoğrafı herkes çeker öncelikle kendisi sanat değildir onu sanatsallığa eriştiren görme işidir. Herkes bakar fakat göremez diye
bir deyimimiz vardır. Vizörden bakan gönül
gözü ile bakarsa fotoğrafın sanatsal oluşumuna katkı yapabilir. Teknolojik bir olayla
elde edilen görüntüler makinaların gelişmesi ile çok kolaylaştı Analog dönemde iyi
çekim yapmak yetmiyor filmi ve baskıları
İyi bir laboratuvara banyo ettirmeniz gerekiyordu. Şimdi anında görüntü ile her şey
size kalıyor. Bütün bu aşamaları başlangıçta
deneme yanılma yolu şeklinde yaşadık. İlk
makinem 6x6 Agfa’dan sonra, Kodak Retina, Leica, voigtlander, Hasselblad, Linhof,
Mamiya, Rolleifleks gibi zamanlarının en iyi
fotoğraf makineleri elimden geçti. Dijitale
geçişle şimdi hepsi de müzelik oldu. Fotoğrafın her alanında çalıştım. Tanıtım, ürün
fotoğrafçılığı yaptım. Yurtiçinde açtığım
sergileri sonra yurtdışına taşıdım. Dünyaya
açıldım, kitaplar yaptım. Fotoğraf sektörünün ve sanatının bir üyesi olarak dünyayı tanıdım, görüp gördürmeye çalıştım.
Sıtkı Fırat
Selma
Seyitdanlıoğlu
“ Gerçekten bazı şeyler var ki, ben fotoğrafını
çekmezsem kimse onları göremez...”
Diane Arbus
Fotoğraflarının en çarpıcı yanı onun- kurbanlar, talihsizler üzerine yoğunlaşarak- sanat fotoğrafının en etkin girişimlerden birine dahil olması, ancak bunu yaparken böyle
bir projenin hizmet etmesi beklenen merhamet uyandırma amacını gütmemesidir”
Yazar Susan Sontag işte böyle sözlerle tanımlıyor onun sanatını.
Diane Arbus’ tan söz ediyoruz. Diane Arbus
60’ lı yıllarda Esguire ve Harper Bazaar dergilerinde yayınlanan farklı fotoğrafları ile ün
kazandı. Fotoğrafları tuhaf ve iç karartıcıydı.
Onun fotoğrafları insanlar tarafından ucube
olarak görülen kimselerin, görünenin ardın-
Ötekilerin Fotografcisi
DIANE ARBUS
daki yüzlerini yansıtıyordu. Diane Arbus, öznelerini bulmak için sokak sokak dolaşıyor;
onları takip ediyor, konuşuyor ve en doğal
halleriyle fotoğraflıyordu.
Yine Susan Sontag, “ Fotoğraf Üzerine”
isimli kitabından, Arbus’ un fotoğraflarını
çektiği insanların hepsi ucubeydi...sapkın insanların ve ucubelerin fotoğrafları, o kişilerin çektikleri acıdan ziyade, hayattan kopukluklarını ve hayat karşısındaki özelliklerini
öne çıkarır” der Arbus’ un fotoğrafları için
ve ekler: Arbus’ un fotoğrafları güzel görünüşleri ve insana özgü davranışlarıyla dikkat
çeken kişiler yerine, sıra sıra canavarları ve
onların sınırda olma hallerini yan yana koymaktaydı.”
1923 yılında varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi Diane. Ailesi onu Central
Park’ın batısında yer alan Park Avenue’daki
apartmanlarında yetiştirdi. Diane hayatı boyunca geçirdiği depresyonun kökenlerini anlatırken: “Her türlü zorlayıcı koşuldan muaf
olarak büyüdüm. Acı çektiğim şeylerden biri
de hiç bir zaman güç koşulları hissetmemiş
olmaktı.” diyecekti.
Diane, 14 yaşında aşık olduğu Allan Arbus’la
18 yaşında ailesinin tüm itirazlarına karşın
evlenecekti. Allan 2. Dünya Savaşında fotoğrafçı olarak yer alıyordu ve tüm bildiklerini Diane’e öğretti. 1946 yılında ticari olarak
fotoğraf işine başladılar.
1956’da ticari fotoğraf işini bırakarak kendini
çocuklarına adamış bir kadın görüntüsü ver-
se de, sanatsal içgüdüleri onu Avusturyalı
fotoğrafçı Lisette Model’den ders almaya
yöneltti.
1959’da eşinden ayrıldı ve kendi çizgisini bulma yolunda adım adım ilerledi.
1971 yılında henüz 48 yaşında intihar ederek
yaşamına son veren Arbus’un çalışmaları,
Modern Sanatlar Müzesi tarfından sergilendi ve o zamana dek en çok ziyaret edilen
sergi oldu.
Arbus, “Ucubeler en çok fotoğrafladığım kişiler olmuştur, çünkü ilk fotoğrafını çektiğim
şeyler onlardı ve benim için muhteşem bir
heyecan kaynağı olmuşlardı. onlara tapardım. Hala da tapıyorum. bana utanç, korku
ve hayranlık karışımı bir duygu verirlerdi.
Ucubeler, kendi travmaları ile doğduklarından hayattaki sınavlarını zaten geçmişlerdir.
onlar aristokratlardır.” diyerek ucubelere bakışını belirtiyor.
Murat Azaklı
fotoğraf malzemeleri
A. Konur sokak 27/3 Kızılay/Ankara T.0312 4175212 @.[email protected]
www.fotomalzeme.com
İlker
Şahin
Makro Lensler
Makro fotoğrafçılıkta daha iyi sonuçlar elde etmek için
uzatma tüpleri ve close up lensler yerine makro lensler
tercih edilmektedir.
Makro lensleri diğer lenslerden ayıran en önemli özellik en
yakın netleme mesafesidir. 50mm standart lens için en
yakın netleme mesafesi 45cm iken, 50mm makro lens için
21cmdir. Bu uzunluğun sensör düzleminden itibaren ölçüldüğünü düşünürsek lens ucundan 7-8 cm gibi bir mesafeye netleyebiliyoruz. Ayrıca diğer lenslerden farklı olarak
makro lensler, düzlemsel netlik yapabilmektedir. Özellikle
reprodüksüyon gibi tüm düzlemin net olması gereken yerlerde bu özellik önem kazanmaktadır.
Makro lenslerde bir diğer önemli özellik büyütme oranıdır.
Fotoğrafını çektiğimiz nesnenin boyutu ile lensin sensör
üzerinde oluşturduğu boyut aynu ise buna 1:1 (lifesize) denilmektedir. Makro objektiflerin çoğu en yakına netlediklerinde 1:1 oranına ulaşabilirler.
Makro lensler odak uzaklıklarına göre 3 grupta toplanabilir: 50mm, 100mm ve 180mm. 50mm grubu küçük, hafif
ve diğerlerine göre ucuzdur. Ancak netleme (çalışma) mesafeleri çok yakın olduğu için kelebek gibi canlıları çekerken kaçmalarına sebep olabilirsiniz. Ayrıca kendi gölgeniz
nesnenin üzerine düşebilir. 180mm grubu ise daha ağır,
büyük ve pahalıdır. Ama 50mm ile 21 cm mesafeden alacağınız büyütme oranını
40cm uzaklıktan alabilirsiniz. Böylece çektiğiniz canlıyı kaçırmadan çalışabilirsiniz.
Daha fazla çalışma mesafesi ile aydınlatma veya reflektör kullanımı için yer kazanmış olursunuz. Net alan derinlikleri daha az olduğu için arka planı soyutlamak için
de daha uygunlardır. 100mm grubu ise her iki grubun avantajlarına sahip, genel
kullanım için uygun odak uzaklığına sahiptir. Ayrıca tele konverter eklenerek büyütme oranı değişmeden çalışma mesafesi artırılabilir.
Makro lensler ile sadece makro değil, diğer konular da çalışılabilir. Örnek olarak,
100mm grubu portre lensi olarak da kullanılabilir.
Fotoğraf, Kanvas, Fotoblok, Lamİnasyon, Poster
“Sanatsal Çalışmaların Uğrak Yeri”
Slayt-Negatif Banyo
Sergi Fotoğraf Baskıları
Selanik Caddesi, No: 27/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 418 05 58 pbx
Fax: 0312 418 17 56
[email protected]
www.firatcolor.com
@FSKDernegi
FSKDernegi
FOTOĞRAF SANATI KURUMU BÜLTENİ • Sayı: 196 • Ocak 2016
Yayın Sahibi
İlker ŞAHİN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Canan ŞAHİN NAÇ
Yayın, Yönetim ve Yazışma Adresi
Fevzi Çakmak 1 Sk. No: 22/2 Kızılay-Ankara
Tel: 0312 230 4616 Fax: 0312 229 47 17
e-posta: [email protected] - [email protected]
Tasarım
Hangar Marka İletişim Reklam
Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: 0312 425 07 34
Baskı
Öncü Basım Yayım Tanıtım Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Caddesi
Ali Kabakçı İşhanı
No: 85/2 İskitler/Ankara
Tel: 0312 384 31 20
Bağış ve Aidat Ödemeleri İçin Hesap No
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Yenişehir Şubesi Ankara
Şube Kodu: 4218 Hesap No: 3292782
IBAN:TR30 0006 4000 0014 2183 2927 82
Yayın Türü: Yerel Süreli
Bültende geçen yazıların ve
fotoğrafların sorumluluğu
yazarlarına ve sahiplerine aittir.
Yayın Şekli: Aylık Türkçe
Baskı Tarihi: 31 Aralık 2015
ISSN 2148-5275
Ücretsizdir.
1500 adet basılmıştır.
Download

Ocak2016