1 NUMARALI DEVRE İÇİN AÇIKLAMA
Arkadaşlar 1 numaralı devrede görmüş olduğunuz gibi üç tane akışkan bulunuyor. Sıcak akışkan, soğuk
akışkan, son olarak ara akışkan yani sirkülasyon akışkanı. Sıcak ve soğuk akışkana ait bütün bilgiler
elinizde mevcut yalnız ara akışkan elinizde yok. Bu olmadan da hücre etkenliklerini hesaplamanız
mümkün değil. Onun için ara akışkanın ısı kapasitesini Ccir’i 5 kW/K alın.
Sonrasında her bir hücre için ɛh ve ɛc ‘yi ayrı ayrı hesaplayacaksınız. Örneğin;
Yukarıdaki hücre 1 nolu aşağıdaki hücre 2 nolu hücre olsun. 1 nolu hücreye giren akışkanlar
sıcak akışkan ve ara akışkan. Onun için 1. Hücre için etkenlik hesabımı ara akışkan ve sıcak akışkan
arasında yapacağım.
Sıcak akışkanımın ısı kapasitesi 4 kW/K olsun;
C1=Cmin/Cmax ‘dan 4/5=0,8 bulunur. 1. Hücre için Cc<Ch olduğu için bulacağım etkenlik ɛc
olacak. Bu hücre için soğuk akışkan karışmadığı ve sıcak akışkan baca gazı karıştığı için Cmin karışmıyor
Cmax karışıyor şartına uygun etkenlik ifadesini kullanacağım. Bulduğum etkenlik ɛc olacak ve ɛh=C1. ɛc
olacak. Dolayısıyla 1. Hücre için ɛc1 ve ɛh1 olsun.
2. hücre için de bu defa sıcak akışkan şekilden de anlaşıldığı gibi sirkülasyon akışkanı olacak.
Soğuk akışımın ısı kapasitesi 6 kW/K olsun. O zaman Ch<Cc olacak’tır. Bunlardan Ch sirkülasyon akışkanı
Cc ise yakma havası olduğu için iki akışkan da karışmıyor olacak ve bunun için verilen etkenlik ifadesi;
ɛ=1−
0,78 ]
1
[( ) 0,22 { [−.
−1}]

kullanılacak. İfadeyi hesaplarken işlem hayası ya da parantez hatası olmamasına dikkat edin. Buradan
bulunacak etkenlik benim değerlerim için (ikinci hücre için Ch<Cc olduğundan) ɛh olacak ve ɛc=C2. ɛh
yardımıyla elde edilecek. Böylece ikini hücre için ɛh2 ɛc2 elde edilmiş olacak.
Etkenlik matrisinin hazırlanması için ise her bir kordinatın bir hücreyi temsil ettiğini unutmayın.
Matrisin doldurulması aşağıdaki gibi olmalı;
ɛ=[
1 − ℎ

1 − ℎ1
ℎ
0
]=ɛ=[
1 − 
1
0
0
1 − ℎ2
0
2
ℎ1
0
1 − 1
0
0
ℎ2
]
0
1 − 2
Şeklinde olacak. Yani 11 kordinatı 1. Hücrenin sıcak etkenliği, 22 kordinatı 2. Hücrenin sıcak etkenliği
olacak. Diğerleri de benzer şekilde 33 kordinatı 1. Hücrenin soğuk etkenliğini 44 kordinatı da 2.
Hücrenin soğuk etkenliğini içerecek.
Diğer matris ve vektörler derste anlattığım gibi yapılacak. Anlamadığnız yerlerde bana mail mesaj ile
ulaşabilirsiniz.
Download

1 Numaralı devre için ek Açıklama