2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU
7-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM 3. SINAVI SORULARI
ADI-SOYADI :
NUMARASI VE SINIFI:
Bir ayakkabı satıcısı, ayakkabı satmak için bir adaya
gider. Adadaki insanları görünce gözleri fal taşı gibi
açılır. Hemen şirketine telefon açar ve: ”Ben hemen
geri dönüyorum. Burada kimse ayakkabı giymiyor. ”İki
ay sonra aynı şirkette çalışan ve başka bir ayakkabı
satıcısı rastlantı sonucu aynı adaya gider. Onun da
gözleri, adadakileri gördükten sonra fal taşı gibi açılır.
Hemen şirketine telefon açar ve şunları söyler: ”Bana
derhal on bin çift ayakkabı gönderin. Bu adada kimse
ayakkabı giymiyor.”
(İlk 2 soru bu parçaya göre cevaplandırılacaktır.)
7.Aşağıdaki
cümlelerin
hangisinde
yapılması bir koşula bağlanmıştır?
1. Parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) İki yıl boyunca sürekli aynı işi yapmış.
B) Arkadaşımın verdiği kitabı okuyorum.
C) Dün gece apar topar memlekete gitti.
D) Bir fırsatını bulsam buralardan kaçacağım.
A) Risk Almak
C) Ticaretin Sırları
B) Bakış Açısı
D) Mesleğinde Ustalaşmak
A)
B)
C)
D)
eylemin
Ödevlerini düzenli bir şekilde yapsan.
Okusan daha iyi anlarsın.
Bunu almasa da diğerini alsa.
Kar yağmasa da yağmur yağsa.
8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili yapılmakta
olan bir işi bildirir?
2.Parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
9. “Kitap üç bölümden oluştu ( ) Benimle yapılan
konuşmalar ( ) soruşturmalar ( ) yazdıklarım ( )”
A) Bir olayı, insanların farklı yönlerden değerlendirdiği
B) Her başarının altında yorucu çalışmaların yattığı
C) Deneyimli insanların risk almaktan çekinmediği
D) Mesleğinde başarılı olmak isteyenlerin çok çalışması
gerektiği
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3.Aşağıdaki atasözlerinden
ötekilerden farklıdır?
10.Hangi cümlenin yükleminde zaman kayması
vardır?
hangisinin
konusu
A) ( . ) ( : ) (. ) ( . )
C) ( : ) ( ,) ( , )( . )
B) ( ! ) ( : ) ( . ) ( .)
D) ( . ) ( . ) ( : ) (. )
A) Mağrur olma kiraz gibi kurtlanırsın.
B) Komşu komşunun külüne muhtaç.
C) Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var.
D) Dağ ne kadar yüce olsa da üstünden yol aşar.
A) Ekim ayında köyüme gidiyorum.
B) Size mutlaka yarın geleceğiz.
C) Kütüphanemi haftaya herkese açıyorum.
D) Hizmeti ön planda tutarız.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım
söz konusudur?
11.“Çalışamıyorum” fiilinin olumlu şekli
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Çalışıyorum
B)Çalıştım
C)Çalışabiliyorum D) Çalıştırıyorum
A) Bugüne kadar altı romanı yayımlandı.
B) Ben de onun kadar güzel resim yaparım.
C) O, günümüzün en başarılı romancısıdır.
D) Onun kimseden korkusu yoktur.
5.Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler
bir arada kullanılmıştır?
A) Bir zafer takı gibi yurdun üstünde durduk.
B) En yaşlı tarihin en genç inkılabını.
C) Duymamak için onu kaybetmemek azabını
D) Göğsümüzü önüne kale yaparak durduk.
sırasıyla,
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin
sonuna soru işareti ( ? ) getirilmez?
A- Dizinin son bölümünü izledin mi
B- Doktor lafı geçti mi ağlamaya başlar
C- Babanızı görmeyeli kaç ay oldu
D- Bu soruları nasıl çözeceğiz biz
13.“Çocuğun elleri güzelce yıkandı. “
6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde cümleyi
söyleyenin düşüncelerine (öznelliğe) yer verilmiştir?
Cümlesindeki
zarf
etkilemektedir?
A) Çocuk okula yeni başladı.
B) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
C) Herkes o genci birbirine soruyordu.
D) Güzelim ormanlarımızı yakıyorlar.
A) Durum
C) Ölçü
eylemi
hangi
B) Zaman
D) Yer-yön
yönden
14.Aşağıdaki sözcüklerden sırasıyla iş, oluş ve
durum bildiren fiillerin üçüne de örnek vardır?
A) Görmek , almak
, söylemek
B) Kırmak , oturmak , kaçmak
C) Solmak , ağlamak , gülmek
D) Kırmak ,
uzamak , uyumak
15. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerin
altlarını çiziniz. Bunların ifade ettikleri anlam
özelliklerini (yeterlik, sürerlik, tezlik ya da yaklaşma)
tablodaki boşluğa yazınız.
FİİLİN ANLAM
CÜMLELER
ÖZELLİĞİ
1-Çarşıya kadar koşabilir
misin?
2-Ben size yetişirim, siz
gidedurun.
3-Onun kırıcı sözleri
karşısında, donakaldım.
4-Etkinlikleri anında
yapıverdi.
5-Ayağı bir anda merdivene
takılınca, düşeyazdı.
18. Basit, birleşik ve türemiş fillere ikişer örnek
veriniz.
Basit Fiil
Türemiş Fiil
Birleşik Fiil
19. Aşağıdaki zamanlara ikişer örnek veriniz.
Şimdiki
Gelecek zaman
Geniş Zaman
Zaman
20. Aşağıdaki cümlelerde zaman ve anlam kayması
olan fiillerin altlarını çiziniz. Bu cümlelerin
yüklemlerinde verilen kipleri ve anlam olarak
kastedilen kipleri karşılarına yazınız.
16
Koltuk değnekleriyle gezebiliyor güneş,
Solgun ümitlerin sokaklarında.
Bir bulut geldi bahçenin üstüne,
Bütün ağaçların keyfi kaçtı.
Ne vakit Maçka ‘dan geçsem,
limanda hep gemiler olurdu.
CÜMLELER
1-Yarın okullar açılıyor.
2-Sağlıklı yaşamak için her
gün spor yapacaksın.
.
Eskici dükkânındaki asma saat,
Çelik bir şal atmış omuzlarına.
Hangisine ait cümlede kişileştirme yoktur?
A)
B)
C)
D)
NOT: Her soru 5 puandır.
Zülküf YOLOĞLU
Türkçe Öğretmeni
BAŞARILAR…
17. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışlığı
yapılmıştır?
A) Yasin, akşamki sınava hazırlanıyor.
B) Marketten bitki çayı alacağım.
C) Çalıştın mı ki sınavı kazanasın?
D) İçimde ki mutluluğu anlatamam.
YÜKLEMDE
CÜMLEDE
VERİLEN KASTEDİKİP
LEN KİP
Download

2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 7