T.C.
BODRUM
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Sayı : 2015/2534 B.M.
2016 YILI UZLAŞTIRMACI LİSTESİ
KARAR
NO :
ADI, SOYADI,
T.C. KİMLİK NOSU:
EN SON ÇALIŞTIĞI
ADRES
TELEFON
NUMARALARI
KURUM VE KURULUŞ
1
MUSTAFA KARA
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0252 363 9911
0505 776 6000
2
ALPER KESİMLİ
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0553 449 4688
3
SABRİ AKMAN
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0252 363 9911
0553 106 2939
4
NESLİHAN ÜNLÜ
BODRUM İŞ
BODRUM ADLİYESİ MAHKEMESİ KALEMİ 0252 363 9911
0554 228 1633
5
MEHMET ALİ TOSUN
6
SELMA KARACA BORU
BODRUM ADLİYESİ
7
RECEP POLAT
BODRUM ADLİYESİ
8
HABİBE ÜNAL
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİ SİCİL 0530 441 4880
MÜDÜRLÜĞÜ
9
SEDAT ÇABUK
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
10
İBRAHİM AKÇEŞME
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM 2.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
0252 363 9911
0530 643 9279
11
İSMAİL KUTUPOĞLU
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0252 363 9911
0551 731 4882
12
VEYSEL BAYAR
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADALET
KOMİSYON KALEMİ
0252 363 9911
0505 768 9668
13
UĞUR KÖSE
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0252 363 9911
0505 229 0603
BODRUM İLÇE
EMNİYET MÜD.
BODRUM ADLİYESİ
0252 363 9911
0505 275 4524
BODRUM 3. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİ 0543 954 9102
KALEMİ
BODRUM 4. ASLİYE
CEZA MAHKEMESİ 0 252 363 9911
KALEMİ
0535 686 7332
0543 763 8599
14
ORHAN TAŞTEKİN
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0252 363 9911
0505 648 4374
15
KÜRŞAD NART
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0505 384 0280
16
SAMET ÇULLU
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0 542 540 4280
17
EMRE ÖZTÜRK
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0532 714 4878
18
DERYA ÖZER ÜZER
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0505 229 0623
19
NURHAYAT YAŞOĞLU
MİLAS SYDV
MUĞLA /MİLAS
0505 898 9843
20
YAĞMUR BAŞTAŞ
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0546 434 8099
21
BEKİR İLHAN
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0506 230 7237
22
ASLI ZEYBEK
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0252 363 9911
0505 127 8484
23
HAKAN BOZKURT
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0506 117 7766
24
BARIŞ OKUR
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0533 688 5420
25
MÜNEVVER GÖKTAŞ
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0252 363 9911
0545 851 1426
26
ÖGE DENİZ
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0555 776 2200
BODRUM
DENETİMLİ
SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
BODRUM DENETİMLİ
SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
0252 319 3544
0506 245 4655
BODRUM ADLİYESİ
BODRUM ADLİYESİ
0532 467 0837
BODRUM DEVLET
HASTANESİ
0252 313 1420
0505 560 8064
MİLAS ADLİYESİ
0252 512 1467
0505 776 2804
27
NEVZAT ERDEM
28
FURKAN BAYRAM
29
ERGÜN SAÇAR
BODRUM DEVLET
HASTANESİ
30
MURAT KAPLAN
MİLAS ADLİYESİ
31
İSMAİL REÇBER
MİLAS ADLİYESİ
MİLAS 2. İCRA
MÜDÜRLÜĞÜ
0536 625 3616
32
KÜBRA GÖZ DEMİR
MİLAS ADLİYESİ
MİLAS ADLİYESİ
0541 492 7471
33
HİKMET KUCUR
MİLAS ADLİYESİ
MİLAS ADLİYESİ
0252 512 1467
0506 937 1220
34
ÖMER FARUK ZEYBEK
MİLAS ADLİYESİ
35
ÖZLEM SÜLÜK
BURSA ÖZEL
BAHAR HASTANESİ
MUĞLA / MİLAS
0553 618 2090
36
ŞÜKRÜ SÜLÜK
MİLAS ADLİYESİ
MİLAS ADLİ SİCİL
BÜROSU
0252 512 1467
0506 066 6897
37
HÜSEYİN BENGÜ
MİLAS ADLİYESİ
MİLAS ADLİYESİ
0252 512 1468
0505 227 1577
38
DİLEK BENGÜ
MUĞLA/MİLAS
0252 513 6437
0541 513 6437
39
NEVZAT SERHAT HALAT
MİLAS ADLİYESİ
0506 425 5444
-
MİLAS ADLİYESİ
MİLAS ADLİYESİ
0252 512 1467
0507 929 9763
26.07.2007 TARİH 26594 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE
GİREN ”CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİ UYARINCA 2016 YILI UZLAŞTIRMACI OLMA
TALEPLERİ UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
ONAY
28/12/2015
Dr. Barış DUMAN
Cumhuriyet Başsavcısı
NOT:***Bu belge 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kapsamında e-imza ile imzalanmıştır
Download

2016 yılı uzlaştırmacı listesi