T.C.
BARTIN VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İLİMİZİN HAVA KALİTESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Aralık 2015, BARTIN
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
GENEL BİLGİLER
• İnsan sağlığı ve çevre üzerinde toplu ölümlere varabilecek seviyede
olumsuz etkileri olan hava kirliliği özellikle büyükşehirlerde her geçen
gün önemi artan bir sorundur.
• Hava kirliliğinin etkin kontrolü için tüm kirletici kaynaklarla ilişkili çok
sayıda kurum ve kuruluşun işbirliği ve kamuoyunun desteği büyük
önem arz etmektedir.
• Ülkemizde hava kalitesi yönetimine ilişkin usul ve esaslar Avrupa
Birliği (AB) çevre mevzuatıyla tam uyumlu olan “Hava Kalitesi
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu
Yönetmelik ile temel olarak 13 kirleticiye (SO2, PM10, NOx,..) dair, insan
sağlığı ve çevrenin korunabilmesi için sağlanması gerekli olan limit
değerler belirlenmiştir. Nihai olarak AB ülkelerindeki hava kalitesi
değerlerine ulaşılması hedeflenen bu Yönetmelikte; 2014 yılına kadar
mevcut hava kalitesi sınır değerlerinin kademeli olarak azaltılması;
2014 yılından itibaren de tedbir alma yükümlülükleriyle beraber yine
kademeli olarak ana hedefin yakalanması öngörülmektedir.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
• HKDY Yönetmeliğinde öngörülen sınır değerlere; yaşadığınız bölgenin
hava kalitesi verilerine ise Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme
Ağı'ndan erişebilirsiniz.
• Tüm şehirlerimizdeki hava kalitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı 81 İl'de bulunan 195 adet hava
kalitesi ölçüm istasyonları ile izlenmektedir.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Hava kirliliğinin sağlık etkisi öksürük ve bronşitten, kalp hastalığı ve
akciğer kanserine kadar değişmektedir. Kirliliğin olumsuz etkileri sağlıklı
kişilerde bile gözlenmekle birlikte, bazı hassası gruplar daha kolay
etkilenmekte ve daha ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Hava Kirliliği ve Risk Grupları

Bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar

Gebe ve emzikli kadınlar

Yaşlılar

Kronik solunum ve dolaşım sistemi hastalığı olanlar

Sigara kullananlar

Düşük sosyoekonomik grup içinde yer alanlar
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Genel olarak havadaki kirleticilerin sağlığa etkileri şöyle özetlenebilir;
Solunum fonksiyonlarında bozulma
Solunum sistemi hastalıklarında artış
Kronik solunum sistemi hastalığı olan kişilerin hastalıklarının
alevlenmesinde artış
Kronik kalp hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış
Kanser görülme sıklığında artış
Erken ölümlerde artış
Migren ağrısına sebep olmaktadır.
Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ile hazırlanan, Sağlık
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılında
yayımlamış olduğu “Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve
Kontrol Programı”nda bahsedildiği üzere; Dünyada 2005 yılında meydana
gelen toplam 58 milyon ölümün 35 milyonu kronik hastalıklar nedeniyle
olmuştur. Tüm ölümlerin %60’ı kronik hastalıklardan meydana gelmektedir.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Dünyada Kronik Hastalıkların Durumu, Hastalık Guruplarında Ölüm
Sayıları
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
KULLANILMASI YASAK YAKITLAR
Petrol koku,
Mineral yağ,
Araba plastiği parçaları,
Lastik, Tezek,
Katı atıklar ve tekstil artıkları,
Kablolar,
Islak odun,
Boyalı odun,
Plastikler,
Ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar,
Özel atıklar, tıbbi atıklar,
Asfalt ve asfalt ürünleri,
Boya ve boya ürünleri ve
Fuel-oil kapları
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
KULLANILABİLİR YAKITLAR
Mer’i Mevzuat kapsamında İlimiz sınırları içerisinde
kullanılabilir yakıtlar:
a)Kömür, (kriterleri mevzuatlarda belirtilen yakıtlar)
 Taşkömürü briketleri, taşkömürü koku,
 Linyit kömürü, linyit kömürü briketi,
 Turb briketi, turba,
 Antrasit,
 Asfaltit;
b)Odun, Odun Türevi ve Diğer Biyokütle Yakıtları
c)Sıvı yakıtlar (kükürt içeriği max %1 (+0,1))
d)Gaz yakıtlar (kükürdün hacimsel oranı max %0,1)
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
İLİMİZDE DOĞALGAZ KULLANIMI
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
İLİMİZDE DOĞALGAZA GEÇEN KURUMLAR
Kamu Kurum ve Kuruluşlar
Doğalgaza Geçme Durumları
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediye binasında doğalgaz kullanılmaktadır. Ancak, itfaiye binası,
Ulaşım Hizmetleri Sanayi Sitesi, Eski Belediye Binasında doğalgaz
kullanılmamaktadır.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Doğalgaza geçilmemiştir.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Doğalgaza geçilmemiştir.
Doğalgaza geçilmemiştir.
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Doğalgaza geçilmemiştir.
İL MÜFTÜLÜĞÜ
Doğalgaza geçilmemiştir.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Doğalgaza geçilmemiştir.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
Valilik Binası içerisinde doğalgaza geçmiştir.
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni hizmet binasına geçileceğinden doğalgaza geçilmemiştir.
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İl Müdürlüğü binası, personel lojmanları ve Atatürk Stadyumu için
proje hazırlatılmış ve ödenek talebinde bulunulduğu bildirilmiştir.
Diğer Birimleri doğalgaza geçmiştir.
Doğalgaza geçildi.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Doğalgaza geçilmemiştir.
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Doğalgaza geçildi.
DEFTERDARLIK
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İL ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 233. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Doğalgaza geçildi.
Doğalgaza geçilmemiştir.
Doğalgaza geçilmemiştir.
Doğalgaza geçilmemiştir.
Doğalgaza geçildi.
Doğalgaza geçildi.
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 156. ŞUBE ŞEFLİĞİ
LİMAN BAŞKANLIĞI
PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET VE SANAYİ ODASI
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
Doğalgaza geçildi.
Doğalgaza geçildi.
Doğalgaza geçildi.
Doğalgaza geçilmemiştir.
Bölgede belediyenin doğalgaz dağıtım altyapısı
bulunmamaktadır.
Bölgede belediyenin doğalgaz dağıtım altyapısı
bulunmamaktadır.
Doğalgaza geçildi.
Doğalgaza geçilmemiştir.
Doğalgaza geçilmemiştir.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
MERKEZDE BULUNAN OKULLARIN DOĞALGAZ DURUMLARI
1- Gazi İlköğretim Okulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
2- Cumhuriyet Ortaokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
3- İstiklal İlkokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
4- Hendekyanı Ortaokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
5- Şehit Üsteğmen Aydın AYDOĞMUŞ İ.veOrt. Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
6- Kemal Sabriye OCAKÇI İlkokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
7- Umut Özel Eğitim Uyg.ve Reh.Merkezi;
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
8- 7 Eylül Anaokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
9- 23 Nisan Anaokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
10- Mustafa AYDEDE Anaokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
11- Gökkuşağı Anaokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
12- Çayduzü Ortaokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
13- Bilim Sanat Merkezi
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
14- Rehberlik Araştırma Merkezi
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
15- Fatih Ortaokulu
Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor
16- Toki Ortaokulu; Henüz okul binasına gaz gelmedi.Gaz geldikten sonra proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanacaktır.
17- Şerife Bacı Kız Meslek Lisesi; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı ,ihale aşamasında
18- Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesi; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı ,ihale aşamasında
19- İHL Pansiyonu; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı ,ihale aşamasında
20- Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı ,ihale aşamasında
21- Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı ,Ödenek beklenmektedir.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI


Camilerde hutbelerde Hava Kirliliği konusu işlendi.
Valilik ile Müdürlüğümüz internet sitesinde Kış Sezonu Yakıt Programı
yayınlandı.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’
Tüm site ve apartman sakinleri ile yakıcılara yönelik Kış Sezonu Yakıt Programı
ve Temiz Hava Eylem Planı konulu bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler‘’
YEREL VE ULUSAL BASINDA ÇIKAN HABERLER
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
DENETİM VE CEZALAR
“2014-2015 Yılı Kış Sezonunda tüm site ve apartmanlara, kamu
kurum/kuruluşlarına, katı yakıt satıcıları ve dağıtıcılarına
Müdürlüğümüzce haftanın dört günü olmak üzere denetimler
yapılmakta olup, 39 adet gerçek ve tüzel kişiye idari para cezası
uygulanmıştır. Uygulamalarımıza ve denetimlerimize devam
edilmektedir.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Yanlış 
Doğru 
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Yastıklama Usulü
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
2015 yılı içerisinde de her yıl olduğu gibi, Müdürlüğümüz ve İl
Emniyet Müdürlüğü ile koordineli egzoz gazı emisyon ölçüm
denetimleri yapılmıştır. Uygulamalarımıza ve denetimlerimize devam
edilmektedir.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Kalorifer Yakma Yöntemleri
Verimli yanma için kalorifer dairesindeki havalandırma penceresini yanma esnasında sürekli açık tutunuz.
Kazanı yakmadan önce hidrometreden tesisatın suyunu kontrol ediniz, eksikse tamamlayınız. ilk ateşlemede,
ızgaranın sağına soluna ve ocağın arkasına kömür atınız. Boş kalan ızgaranın üzerine odun veya tahta koyduktan
sonra arkadan öne doğru odunları çatınız, tutuşturmayı kağıt veya odunla yapınız.
Çevre kirliliğine yol açan ve sağlığı tehdit eden plastik, lastik, atık yağ gibi maddeleri kazanda yakmayınız.
Odun alevi, kömürü yakacak duruma gelince, parça kömürlerden bir miktarını yanan odunun üzerine yavaşça
çekiniz. Çekilen kömür tutuştukça parça kömür atmaya devam ediniz. İstenen koru elde ettiğinizde kömürü 10-15
cm kalınlığında ve ızgara üzerinde açıklık kalmayacak şekilde yayınız.
Hava sıcaklığına ve binanın ısı ihtiyacına göre gerekli kömürü ocağın ortasına, arkadan öne doğru balık sırtı
şeklinde seriniz. Ocağın sağında solunda ve arkasındaki kor ateşin üzerini kapatmayınız.
Kazan suyu sıcaklığı 60-70°C''ye ulaşınca, çalıştıracağınız devir daim pompasının giriş çıkış vanalarının açık,
ana vananın kapalı olmasını kontrol ediniz.
Devir daim pompası çalıştıktan sonra kazan suyu sıcaklığı elde edilinceye kadar kazanın başından ayrılmayınız.
İlerleyen saatler içerisinde zaman zaman yanmayı kontrol ediniz. Ateşin üzeri küllenmiş ise ve küllüğe ışık
sızmıyorsa ateşli şişle düzenledikten sonra cürufu alınız.
Kazana yeni kömür atmadan önce ızgaranın ön kısmındaki ateşi geriye doğru iterek ızgaranın ön kısmını veya
yarısını boşaltınız.
Kömürü ızgaranın boşaltılan kısmına düzgün bir şekilde atınız. Yanan ateşin üzerine kömür atmayınız.
Yeni atılan kömürün üzerini arkadaki kor tabakası ile örtünüz. Kömür tamamen korlaşıncaya kadar kazan
kapağını açmayınız.
Yatmadan önce nemlendirilmiş toz kömür ile ocağı bastırıp yanmayı azaltınız. Damperi kısarak küllük kapağını
kapatınız. Devir daim pompasını durdurup ana vanayı açınız.
Kazan borularındaki terleme, yüzeylerde kirlenmeye ve kirlenme de fazla yakıt kullanımına neden olduğundan
kazan boruları kısa zamanda delinir. Bu nedenle kazan borularında terleme varsa üç veya dört yollu vanalar
kullanarak terlemenin önüne geçiniz.
Kazanlarda hava kapağı olup olmadığı kontrol edilmeli, fitiller değiştirilmeli.
Kazan borularını haftada bir kez uygun bir fırça ile temizleyiniz.
Dış hava sıcaklığına göre kazan suyu sıcaklığını ayarlamalı.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Soba Yakma Yöntemleri
Bacanızı yılda en az iki kere temizleyiniz.
Sobayı üçte iki oranında doldurunuz.
Tutuşturmayı mutlaka üstten yapınız.
Yanma esnasında üst kapağı kapalı tutunuz.
Alt kapağı ısınma ihtiyacınıza göre açınız.
18°C de ısınarak, %20 tasarruf sağlayınız.
Yanmakta olan sobaya kömür ilave etmeyiniz.
Yatmadan önce yeni kömür atmayınız.
Yeni atacağınız kömürü yanan kömürün üzerine değil, ızgaranın ön kısmında açacağınız bölüme koyunuz.
Kovalı sobalarda en uygun kömür fındık ve cevizdir. Sibirya kömürü yüksek kalorili olduğu için kovalı sobalarda
çelik kova kullanımı tavsiye edilmektedir. Bu tür kömür kullanılacaksa çelik kova temin edilmelidir.
Tuğlalı sobalarda en uygun kömür cevizdir.
Fazla dirsek kullanılan borularda kurum fazlalaşır ve hava akımı azalır.
Tutuşturmalarda kağıt kullanmamaya özen gösteriniz. Kağıt kullanımı kurum oluşumunu arttırır.
Sibirya kömürü yüksek kalorili olduğu için alevli yanmaya ihtiyacı yoktur. Yanma yüksek ısıda uzun süre devam
edecektir.
Oda ısısı yeterli seviyeye geldiğinde üst kapak tamamen alt kapak da 2/3 oranında kapatılmalıdır.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK TEDBİRLER
Sanayi tesislerinin mevzuatta öngörülen baca gazı sınır değerlerine uymaları sağlanmalı,
Isınmada yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları
temizlenmeli,
Binalarda ısı yalıtımına önem verilmeli,
Kullanılan sobalar ve kalorifer kazanları kriterlere uygun olmalı,
Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak özendirilmeli,
Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,
Kalorifercilerin ateşçi eğitim kurslarına katılımı sağlanmalı,
Yeni yerleşim yerlerinde bölgesel ısıtma sistemleri kullanılmalı,
Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı,
Kent içi ulaşımda uygun meyilli alanlarda bisiklet yolları, park yerleri, kiralama sistemi
oluşturulmalı, kamuoyu bilgilendirilmesi de gerçekleştirilerek bisiklet kullanımı
yaygınlaştırılmalı,
Isınma ve geri kazanım için atık yakmanın önüne geçilmesi amacıyla, atıklar geri
kazanılarak değerlendirilmeli veya uygun atık yakma tesislerinde yakılarak bertaraf edilmeli,
Yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgar yönü dikkate alınarak sanayi tesislerinin yer
seçimi yapılmalı, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmalar önlenmeli,
Euro 4 ve üzeri standartları sağlayan, emisyonları düşük motorlu taşıtlar tercih
edilmeli/desteklenmeli,
Araçların egzoz emisyon ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
 Günlük Yakma Saatlerine Kesinlikle Uyulmalı,
Sabah
Akşam

04:30 / 06:00 arası
18:00 / 19:30 arası
Kazanlar Usulüne Uygun Şekilde Yakılmalı
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
İLİMİZİN KİRLİLİK DERECELENDİRİLMESİ
09.09.2013 tarihli ve 2013/37 No’lu Hava Kalitesi
Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi kapsamında,
İllerin kirlilik profilleri belirlenmiş olup, İlimiz
düşük kirlilik potansiyeli bulunan iller kapsamına
alınmıştır.
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
TEŞEKKÜR EDERİM.
http://www.csb.gov.tr/iller/bartin/
[email protected]
HEDEF2023
‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Download

Ek Dosya (Video) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı