T.C.
BURSA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 20697792-903.02-E.13185197
Konu: Norm Fazlası Öğretmenler
22.12.2015
.........................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
İlimiz dahilindeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden norm fazlası durumda
olanların ilgi (a) yönetmeliğin 53. maddesi kapsamında İL GENELİNDE ihtiyaç bulunan
eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atamaları yapılmak üzere
başvurular alınacaktır. Buna göre;
1- Ekte gönderilen matbu dilekçelere ilçe onayı yapılacaktır,
2- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde bulunan öğretmenlerin başvuru yapmalrı
gerekmektedir,
3- Öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumları ve dilekçe örneği bursa.meb.gov.tr adresinde
yayınlanmıştır.
Bu itibarla; ilçeniz eğitim kurumlarında görevli olanlara yazımızın imza karşılığı
duyurulmasını ve atanma talebinde bulunanlann dilekçelerinin en son 29/12/2015 tarihine
kadar alınarak 29/12/2015 tarihine göre hesaplanmış MEBBİS hizmet puan kartları ile
birlikte en geç 30/12/2015 günü Müdürlüğümüz Öğretmen Atama Yer Değiştirme Şubesinde
olacak şekilde elden gönderilmesini rica ederim.
Veli SARIKAYA
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1-İhtiyaç Listesi (1 Adet)
2-Dilekçe Örn. (1 Adet)
DAĞITIM :
17 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Yeni Hükümet Konağı A Blo k 16050 Osmangazi/BURSA
Elektronik Ağ: www.bursa.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Mustafa SEVİNÇ Şube Müdürü
Tel :(0 224) 256 70 00/117
Faks: (0 224) 256 66 80
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9217-6405-3078-9d2f-84b0 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Resmi Yazı - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü