T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645-903.02-E.13227120
Konu : Güzel Sanatlar Lisesine Değerlendirme
İle Uygulama Sınavına Göre
Öğretmen Ataması
23.12.2015
....................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: a) 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) 07/12/2015 tarihli ve 12561885 sayılı yazımız.
İlgi (a) Yönetmeliğin 34. maddesi gereği, öğretmen ihtiyacı 33. maddenin
(3) fıkrasına göre,
İlgi (b) duyuru yazımız doğrultusunda yapılan atamalarla
karşılanamadığından, İlimiz Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve görsel
sanatlar alanına atanmak üzere ekteki açıklamalar ve atama takvimi doğrultusunda belirtilen
tarihler arasında atamalar yapılacaktır.
Buna göre, duyuru yazımız İlçeniz eğitim kurumu müdürlüklerince müzik ve
görsel sanatlar öğretmenlerine imza karşılığında duyurularak, başvuruda bulunacak
öğretmenlerin tercih formları, EK-5 Değerlendirme Formları, hizmet puan kartları ve hizmet
cetvelleri başvurunun son günü tarihli olacak şekilde onaylanarak 29 Aralık 2015 Salı günü
en geç saat 12: 00 'ye kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri Şubesine
gönderilecektir.
Bilgilerinizi ve takvimde belirtilen sürelere uyularak işlem yapılması hususunda,
gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
1-Duyuru (4 sayfa)
2-Tercih Formu ( 1 sayfa)
3- Değerlendirme Formu EK-5 (1 sayfa)
4- İhtiyaç Listesi (1 sayfa)
Dağıtım:
15 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ürgenpaşa Mah.
Ayşe Fithat Hanım Cad. 31070 Antakya/Hatay
Elektronik Ağ : hatay.meb.gov.tr –
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin: Yaşar DEMİRTAŞ - Şef
Tlf.: 0 326 - 227 68 68 - Dahili -1071
Faks : 0 326 – 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend28c-0317-3195-a8e2-5852 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü