PERFORMANS SÜREÇ ANALİZ SINAVI
CEVAP ANAHTARI
A Kitapçığı
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kül.ve Ah.Bil.
İngilizce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B
A
B
A
C
C
D
D
C
D
A
A
A
C
B
C
B
B
A
A
C
D
C
B
D
C
D
A
D
A
B
C
B
B
B
C
A
A
C
D
A
B
C
D
D
B
B
D
B
C
C
D
D
B
D
B
A
A
C
D
C
A
A
A
C
B
B
B
B
B
D
B
A
C
C
B
B
D
C
A
D
C
A
C
5
D
B
B
D
D
A
B Kitapçığı
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kül.ve Ah.Bil.
İngilizce
A
A
C
D
B
B
1
A
C
D
A
C
A
2
B
D
B
A
D
C
3
D
A
B
D
C
C
4
C
D
C
C
A
A
5
B
A
B
B
D
B
6
D
C
A
D
C
D
7
B
C
A
B
C
B
8
A
C
C
D
B
B
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B
B
A
C
A
D
A
D
C
C
D
D
C
C
D
A
D
B
D
B
A
B
C
D
A
D
B
D
A
C
A
D
A
B
C
D
C
D
C
C
B
D
C
D
B
D
B
B
D
B
C
A
D
C
D
B
C
C
D
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
D
B
A
D
C
A
C
C
B
B
D
B
D
D
A
C
D
C
B
A
D
A
C
B
B
A
D
B
B
A
C
B
B
D
6
A Kitapçığı
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kül.ve Ah.Bil.
İngilizce
D
A
D
B
C
B
D
A
B
A
A
C
B
D
D
B
B
A
C
C
C
B
B
B
B
B
A
D
B
C
B Kitapçığı
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kül.ve Ah.Bil.
İngilizce
1
2
3
4
5
6
7
8
C
B
D
A
D
D
D
C
A
B
C
C
A
D
A
C
A
D
B
B
C
C
A
D
A
D
D
C
D
B
B
C
B
B
A
B
C
D
B
D
C
D
A
D
B
B
C
D
C
D
A
B
B
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D
D
C
C
D
D
A
A
A
B
B
B
D
C
D
A
A
C
D
C
C
C
C
D
A
B
C
B
D
C
C
A
B
D
C
C
B
B
D
D
A
C
A
D
D
C
C
C
A
B
A
A
B
D
C
B
B
D
A
D
B
C
A
D
D
C
C
C
C
B
B
B
D
A
C
B
C
D
A
D
D
B
B
D
A
B
B
C
C
B
D
D
B
A
A
7
A Kitapçığı
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kül.ve Ah.Bil.
İngilizce
B
A
A
D
B
A
A
A
B
C
C
A
C
C
C
C
A
B
D
C
D
D
D
D
B
B
B
C
D
D
B Kitapçığı
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kül.ve Ah.Bil.
İngilizce
D
C
C
A
A
D
1
A
B
D
C
C
C
2
C
A
A
C
D
D
3
D
D
C
B
D
B
4
A
A
D
D
B
C
5
D
C
D
C
B
C
6
C
B
B
B
A
D
7
B
A
C
D
B
D
8
B
B
B
D
C
C
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B
C
D
D
B
D
C
D
B
C
B
B
A
A
D
B
C
A
A
B
C
C
D
C
D
C
C
B
C
C
A
D
A
B
A
A
B
C
C
A
C
C
B
D
D
D
D
B
B
C
A
A
C
C
B
D
C
A
B
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
D
A
C
A
C
A
B
B
A
C
B
D
C
A
D
D
D
B
B
B
C
D
D
A
A
D
C
C
A
C
C
C
D
A
A
8
A Kitapçığı
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kül.ve Ah.Bil.
İngilizce
A
B
A
C
D
D
D
C
B
A
D
C
D
D
A
B
C
C
B
A
A
B
B
D
A
C
B
C
C
B
B
B
B
A
C
B
D
C
B
D
B
C
C
D
C
A
A
B
D
C
A
C
D
B
C
A
B
D
D
D
B Kitapçığı
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kül.ve Ah.Bil.
İngilizce
1
D
C
D
C
B
C
2
A
B
C
B
C
C
3
A
A
C
C
D
A
4
C
D
D
D
C
B
5
B
C
B
D
B
D
6
B
B
D
C
B
D
7
C
B
A
A
D
B
A
B
D
B
A
C
B
C
A
A
D
B
B
D
C
D
C
D
A
C
C
A
A
D
C
B
A
C
B
A
A
B
A
C
B
C
D
A
C
B
D
C
C
A
B
C
C
D
A
B
B
D
C
C
C
B
D
D
D
D
D
A
C
D
B
B
C
C
A
A
B
A
B
B
D
B
C
Download

performans süreç analiz sınavı cevap anahtarı