T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 17616639-200-E.12240426
Konu: Ezan Güzel Okuma Yarışması
28/11/2015
VALİLİK MAKAMINA
İlimiz Merkez Bağlar İlçesi Kanuni Sultan Süleyman İmam Hatip Ortaokulu
Müdürlüğü koordinatörlüğünde 28 Aralık 2015 tarihinde Bağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapılması planlanan İl geneli İmam Hatip
Ortaokul öğrencileri arası "Ezan Güzel Okuma Yarışması" talebine ilişkin Bağlar
Kaymakamlığının 24/11/2015 tarih ve 12078839 sayılı yazıları, söz konusu Koordinatör Okul
Müdürlüğünün yazısı ile yarışma şartnamesi ilişikte sunulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin
genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara
aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimi ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmek üzere, "Ezan Güzel Okuma" konulu yarışmanın, 28 Aralık 2015 tarihinde
Bağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda, eğitim
öğretimin aksatılmasına sebebiyet verilmeden, gönüllülük esaslarına göre, Koordinatör Okul
Müdürlüğünün sorumluluğunda gerçekleştirilmesi, Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, olurlarınıza arz ederim.
Adnan HURATA
Milli Eğitim Müdürü
OLUR
<...>
Remzi KATTAŞ
Vali a.
Vali Yardımcısı
D.Bakır İl Milli Eğitim Müd
İstasyon Cad. Eski Eğitim Fakültesi
Ayrıntılı Bilgi İçin: H.TETİKDin Öğretimi Hiz.Şubesi
Tel No: 0 412 226 5850-57 -Dahili:177-178
Faks No: 0 412 226 58 42-28
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1059-b79c-3d1c-a082-88be kodu ile teyit edilebilir.
Download

Valilik Onayı - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü