İSPARTA ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
2016 YILI SERTİFİKA TÜRLERİNE GÖRE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TABAN FİYAT
ÇİZELGESİ
T E O R İK
D İREKSİYO N
SER TİFİK A TÜ R Ü
G EN EL TO PLAM
D ERS SA A Tİ
1 D ERS Ü CRETİ
TO PLA M
DERS SAA Tİ
1 DERS Ü CRETİ
TO P LA M
34
5 ,2 9
180
16
50
800
980
16
50
800
800
180
14
30
420
600
A l VAR A2
0
4
30
120
120
A l VAR A
0
6
30
180
180
A2 VAR A
0
4
30
120
120
B-C-D-F-G VAR A l
0
14
30
420
420
B-C-D-F-G VAR A2
0
14
30
420
420
B-C-D-F-G VAR A
0
14
30
420
420
B VAR D
0
16
70
1120
1 .1 2 0
B VAR C
0
22
70
1540
1 .5 4 0
C VAR D
0
9
70
630
630
D VAR C
9
70
630
630
C VAR CE
6
70
420
420
B
A1-A2 VAR B
34
A 1-A 2
-7f | (^ < 1 ^
5 ,2 9
Download

2016 Yılı Sertifika Türlerine Göre Sürücü Sertifikası Taban Fiyat