MECLİS KARAR KAĞIDI
Karar Numarası:
Karar Tarihi: 03.09.2014
107
Başkan Murat YİKİT
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Aza:
Şaziye ÖNDER-Hüseyin GÜVEN-Aynur TİMUR-Feryal ÜLBEĞİAbdullah YÜCEBAŞ-Mehmet Sadık ARAS-Saniye ÇARKFahrettin ARAS-Mehmet KİTİR- Süleyman TABAK Bani KAYAMahir MALGAZ-Arif ÇETİNKAYA-Yener AKASLAN-Ali Kemal
AYAZ-Kemal KALAFAT- Kasım BİRGE-Muharrem ÇEÇENMehmet KOÇMAN-Binali EKİNCİ-Ayhan EROĞLU-Kurban
GÖGÇEBULAK-Sadık UCA-Yalçın AYDIN-Sefer İÇER
G Ü N D E M : Belediyemizin Stratejik planının görüşülmesi.
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDENLER: Şaziye ÖNDER -Hüseyin GÜVEN-Aynur TİMUR - Abdullah YÜCEBAŞMehmet Sadık ARAS-Fahrettin ARAS- Mehmet KİTİRBani KAYA- Mahir MALGAZ- Arif ÇETİNKAYA- Yener AKASLANKemal KALAFAT- Kasım BİRGE- Mehmet KOÇMAN- Binali EKİNCİAyhan EROĞLU- Kurban GÖGCEBULAK – Sadık UCA- Yalçın AYDINSefer İÇER
Belediye Meclisi 03.09.2014 tarihi Çarşamba günü saat:10.00 ’da Belediye Başkanı. Murat
YİKİT Başkanlığında yapmış olduğu 2014 Yılı Toplantı döneminin Eylül ayı olağan toplantısının
3.Birleşiminde yukarıda gündemde yazılı husus görüşülerek aşağıdaki şekilde karara bağlandı.
K A R A R : Belediyemizin Stratejik planının Meclisimizce görüşülmesinde :
2015-2019 STRATEJİK PLANDAN ALINMIŞTIR
IĞDIR BELEDİYESİ
2015-2019 STRATEJİK PLAN
1) 14 Mahalleye halkın kullanımı için herkesin ulaşımına ortak bir mesafede ve büyüklükte Mahalle
Meydanı yapılması. Bu meydanlarda; mahallede yaşayan halkın aş, toplantı, cenaze, bayramlaşma ve
benzeri yoksul kesimin kullanabilmesi için çamaşırhane ve tandır evi yapılacaktır.
2) Iğdır ve Bölge illere cevap verebilecek Yeni Otogar yapımı.
3) Yeşil Iğdır’ımızda yetişen meyve sebzenin Alış-Satışı için kurulacak olan büyük Yeni Sebze Hali
yapımı.
4) Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde altı Otopark üstü Kent Meydanı yapılması.
5) Şehir içerisinde bulunan imar görmüş bölgeler için yeni yolların açılması.
MECLİS KARAR KAĞIDI
Karar Numarası:
Karar Tarihi: 03.09.2014
107
Başkan Murat YİKİT
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Aza:
Şaziye ÖNDER-Hüseyin GÜVEN-Aynur TİMUR-Feryal ÜLBEĞİAbdullah YÜCEBAŞ-Mehmet Sadık ARAS-Saniye ÇARKFahrettin ARAS-Mehmet KİTİR- Süleyman TABAK Bani KAYAMahir MALGAZ-Arif ÇETİNKAYA-Yener AKASLAN-Ali Kemal
AYAZ-Kemal KALAFAT- Kasım BİRGE-Muharrem ÇEÇENMehmet KOÇMAN-Binali EKİNCİ-Ayhan EROĞLU-Kurban
GÖGÇEBULAK-Sadık UCA-Yalçın AYDIN-Sefer İÇER
6) Belediye sınırları içerisindeki yoğunluklu meskûn mahallerde ve ticari alanlarda otopark yapılması.
7) Iğdır Belediyesince Sinema yapılması.
8) Kent halkının nüfusunun yoğun olduğu mahallelerde çevre düzenleme, peyzaj ve bakım
çalışmalarının yapılması.
9) Mevcut İlham Aliyev Parkı üzerinde Büyük Iğdır Parkı yapımı sonrası halkımıza kazandırılacak.
10) 300 dönüm üzerine Iğdır Ormanpark yapılması; Ormanpark içerisine her yıl 250 ağaç dikilecek,
beş yıl süresi göz önünde bulundurulduğunda toplam olarak 1250 ağaç dikilmiş olacak.
11) Şehrin gün be gün değişen çehresine uygun olarak ve emniyet açısından sorun teşkil etmemesi için
Belediyemize ait bina ve tesislerin periyodik yıllık bakım ve onarımları.
12) Hemşehrilerimizin daha yeşil bir çevrede yaşamalarını temin etmek üzere yeşil alan miktarının
Yapılan imalatlarda projelere dahil edilmesi.
13) Kentsel yapı ve çevreye yönelik hizmetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini temin etmek üzere
kullanılan araç/gereç ve iş makinelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından gerekli iş ve
işlemlerin 2015–2019 yıllarını kapsayacak şekilde programlanması ve program dahilinde uygulama
yapılması.
14) Iğdır Belediyesinin sahip olduğu araçların kullanımından dolayı bakım ve onarımı için Belediye
Garajında yapılmak üzere Araç Kademesi yapılacaktır.
15) Iğdır Belediyesinin personelinin kalması için uygun görülen bir alana Belediye Lojmanının
yapılması.
16) Hemşerilerimize daha sağlıklı daha uygun fiyata üretim yapacak Iğdır Belediyesi Ekmek Fırını
yapılması.
17) Kadın istihdamı oluşturmak için ; kent içerisinde kadının emeğini üretebileceği ve emeğinin
karşılığını ekonomik olarak alabileceği alanlar yapılacaktır.
18) Halkımızı ve personelimizi bilinçlendirmek adına kültürel faaliyetleri uygulamak için, eğitimlerin
verilmesi, halkın ihtiyaç duyduğu ve dez avantajlı grupların Kadın ve Gençliğin kullanabileceği
(düğün, toplantılar, konferans ve kongreler) Sosyal kültürel faliyetlerin ihtiyaclarını karşılayabilecek
çok amaçlı Kültür Merkezi yapılacaktır.
MECLİS KARAR KAĞIDI
Karar Numarası:
Karar Tarihi: 03.09.2014
107
Başkan Murat YİKİT
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Aza:
Şaziye ÖNDER-Hüseyin GÜVEN-Aynur TİMUR-Feryal ÜLBEĞİAbdullah YÜCEBAŞ-Mehmet Sadık ARAS-Saniye ÇARKFahrettin ARAS-Mehmet KİTİR- Süleyman TABAK Bani KAYAMahir MALGAZ-Arif ÇETİNKAYA-Yener AKASLAN-Ali Kemal
AYAZ-Kemal KALAFAT- Kasım BİRGE-Muharrem ÇEÇENMehmet KOÇMAN-Binali EKİNCİ-Ayhan EROĞLU-Kurban
GÖGÇEBULAK-Sadık UCA-Yalçın AYDIN-Sefer İÇER
19) Iğdır Belediyesinin halkına daha iyi bir hizmet verebilmesi için içerisindeki birimlerin daha
koordineli daha iyi çalışabilmesi için yeni Iğdır Belediye Hizmet Binası yapılacaktır.
20) T14 doldurulan tahliye kanalının Yeşil Kuşak Projesi adı altında Sosyal Alanlar olarak halka
kazandırılacaktır.
21) Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının mevcut olan yollara eklenip düzenlenecektir.
22) Yol ve kaldırımlar engelliler için düzenlenecektir.
23) İPA kapsamında alınan hibe ile yapılacak olan kanalizasyondan dolayı bozulan yolların tekrar
yeniden tamir ve onarımı yapılacaktır.
24) Tarım ve hayvancılık ürünlerinin değerlendirilip, kooperatifçiliğin özendirilmesi.
25) İmar planları ve imar uygulamaları çalışması bitirilmiş, kentin üst yapısını ve estetiğini konuşan
bir kent düzeyine ulaşmak.
26) Başı boş sokak hayvanlarının toplanması, rehabilite ve tüm ihtiyaçlarını sağlayacak büyüklükte bir
tesisin yapımı.
27) İtfaiye Müdürlüğü binasının çevre yolu kenarına taşınması.
27 Maddeden İbaret Belediyemizin stratejik planındaki projelerin kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Başkan
Murat YİKİT
Katip
Bani KAYA
Katip
Arif ÇETİNKAYA
Download

03-09-2014-107 - Iğdır Belediyesi