İnşaat işlerinde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerin, inşaat
işyerlerindeki asgari işçilik uygulamalarında nasıl ve ne şekilde kullanılabileceğine dair teknik
çalışmalar ile inşaat işleri asgari işçilik uygulamasında maliyet hesabının değerlendirilmesi
konu başlıklarını içeren “İnşaat İşleri Asgari İşçilik Uygulamasının Yeniden Değerlendirilmesi
Çalıştayı”, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire
Başkanlığı tarafından, Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet AÇIKGÖZ ve Ankara, İstanbul,
İzmir Asgari İşçilik Tespit Komisyonu üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri,
Mesleki Yeterlilik Kurumu temsilcileri ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
Düzce Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Osmaniye Korkutata Üniversitesi ve Gazi
Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımıyla 03-04 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara Meyra Palace
Hotel’de gerçekleştirildi.
Uygulanmakta olan inşaat işyerlerindeki asgari işçilik uygulaması sisteminde
değişiklik yapılmasını öngören Ulusal İstihdam Stratejisi İnşaat Sektörü Eylem
Planı'nda “Asgari İşçilik Tespit Sistemi’nde yapılacak değişiklikler ile nitelikli işgücü talebini
karşılamaya yönelik önlemler etkinleştirilmesi” hedeflenmektedir. Bu aşamada söz konusu
tedbir maddesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan
ve çok tehlikeli işlerden sayılan inşaat işyerlerindeki mesleklere ilişkin ulusal yeterlilikleri,
hazırlanmış meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamamasından hareketle;
çalıştayda, tutar üzerinden yapılan asgari işçilik uygulamasının kişiler üzerinden yapılmasını
sağlayacak şekilde bir hesaplamanın nasıl ortaya konulabileceği tartışıldı.
“İnşaat İşleri Asgari İşçilik Uygulamasının Yeniden Değerlendirilmesi” konu başlığı
ile gerçekleşen ve alt başlıkları “İnşaat İşleri Asgari İşçilik Uygulamasında Mesleki Yeterlilik
Belgesinin Rolü” ve “İnşaat İşleri Asgari İşçilik Uygulamasında Maliyet Hesabının
Değerlendirilmesi” olan çalıştayda, asgari işçilik uygulamasını tutar üzerinden değil de
sigortalı üzerinden yapılan bir denetim mekanizması haline getirmek için inşaatta zorunlu
çalışması gereken mesleklere ait kişilerin asgari ne kadar süre çalışmaları gerektiğinin
hesaplanmasına dair çalışmalar yapıldı. İnşaat işleri asgari işçilik uygulamasında maliyet
hesabının yeniden değerlendirilmesi yapılarak asgari işçilik uygulaması sonucunda alınan
primin sigortalıya hak sağlaması için ortaya konulabilecek yeni bir metodoloji yöntemi
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıldı.
Download

İnşaat İşleri Asgari İşçilik Uygulamasının Yeniden