Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü koordinesinde yürütülmekte olan Destekleme ve Yetiştirme
Kurslarına ilişkin görüş ve önerilerin alınması amacıyla geliştirilen Destekleme
ve Yetiştirme Kursları Öğretmen Anketi ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Öğrenci Anketi MEBBİS ana sayfasında yer alan Millî Eğitim Bakanlığı Anket
Programı aracılığıyla http://anket.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanmıştır.
Söz konusu anketleri, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev yapan
kadrolu öğretmenlerin T.C. kimlik numarası ve MEBBİS şifresi ile, resmî/özel
ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve Destekleme ve
Yetiştirme Kurslarına devam eden öğrencilerin ise T.C. kimlik numarası ile giriş
yaparak 8 Ocak 2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar doldurması
gerekmektedir.
Download

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Öğretmen ve Öğrenci Anketi