PROJENİN ADI: HAFTANIN AYET VE
HADİSİ
PROJE TARİHİ: OCAK-HAZİRAN
PROJENİN İÇERİĞİ: Okulumuzda uygulayacağımız "Haftanın Ayet ve Hadisi
Projesi" kapsamında her hafta belirlenen bir ayet ve bir hadis her hafta okul panolarına
dikkat çekecek şekilde asılacaktır.
PROJENİN UYGULANACAĞI ÖĞRENCİLER:
Oğuzlar Ortaokulu ve İmam-
Hatip Ortaokulu
PROJENİN AMAÇLARI: Bu proje sayesinde her hafta öğrencilerimizin bir ayet ve
hadise dikkatleri çekilmekte hem de hafta boyunca aynı ayet ve hadisin okunması
kalıcılığı sağlamaktadır.
PROJEYİ HAZIRLAYANLAR:
İZZET ŞAHİN - ÖMER ÇİFTOĞLU
Download

Haftann Ayeti ve Hadisi Projesi İçin Tıklayınız.