T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 11150731/160.01.01/13038060
Konu: Özel Eğitim Sınıfı Bulunan Okul
Müdürlerinin Toplantı Onayı
17/12/2015
VALİLİK MAKAMINA
Okullarımızda açılmış olan Özel Eğitim Sınıfların işleyişi ile ilgili iş ve
işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, birlikteliğin sağlanması için 24.12.2015 perşembe
günü saat:14:00'de Sait Faik Abasıyanık Kültür Merkezinde İl Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Şube Müdürü Necmi SAĞIROĞLU Başkanlığında yapılacak olan toplantıya
katılmak üzere İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu ile 16 İlçe Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürleri ve İlçe Okullarında Özel Eğitim Sınıfı bulunan
Okul Müdürlerinin katılmaları ve görevli izinli sayılmaları Müdürlüğümüzce uygun mütalaa
edilmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.
Mevlüt KUNTOĞLU
İl Milli Eğitim Müdürü
OLUR
17/12/2015
Erdoğan ÜLKER
Vali a.
Vali Yardımcısı
VResmi Daireler Kampüsü
B Blok 54290 Adapazarı/SAKARYA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr/E-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: N.AKTAŞ-Şef
Tel: 0264 25136 14 -15
Faks: 0264 251 36 11
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6126-22ea-3cf4-827a-38b6 kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 11150731