22 ARALIK 2015 TARİHLİ ETKİNLİK
1.
'Krokilerde kullanılan semboller standart değildir, herkes farklı
sembolü kullanabilir.' cümlesindeki zamir ve çoğul eki almış
kelimeleri gelecek zamanlı başka bir cümlede kullan.
2.
Antalya'dan Sinop'a oradan da İstanbul'a giden bir kişinin gittiği
yönleri birleşik isim olarak şimdiki zamanlı bir tümcede kullan.
3.
'Günümüz de devlet Meteroloji işleri genel müdürlğünce üç günlük
ve haftalık Hava Durumu tahminleri yapılmaktadır.' cümlesinde
yapılan yanlışları düzeltip cümleyi tekrar yazınız.
4.
İlimizde görülen hava olayları ile ilgili ikinci çoğul geniş zamana
bağlı bir tümce oluşturunuz.
5.
Erzurum da olup Antalya da görülmeyen afet türüne ait görülen
geçmiş zamanlı olumsuz anlamlı bir tümce yazın.
6.
Hava olaylarını inceleyen bilim dalını içerisinde ünsüz sertleşmesi
bulunan üçüncü çoğul kişiye uygun bir cümlede kullanınız.
7.
Doğal unsurlardan üç tanesini içerisinde sesteş kelime ve ünsüz
yumuşaması bulunan bir cümlede kullanınız.
8.
Beşeri unsurlardan üç tanesini içerisinde ilgeç bulunan bir cümlede
kullan.
9.
Beşeri unsurların doğal çevreye olumsuz etkilerini ifade eden ve
içerisinde ön ad ile kaynaştırma harfi de bulunan bir cümlede
kullanınız.
10.
Beşeri unsurların doğal çevreye olumlu etkilerini ifade eden,
içerisinde belirteç ve adıl kullanılan bir cümle yazınız.
11.
İçerisinde hava olaylarından bahsedilen bir atasözü yazınız.
12.
Hava olaylarından yola çıkılarak oluşturulan bir deyimi cümle
içerisinde kullanınız.
13.
'Beşeri unsurlar insanlar tarafından oluşturulurlar.' cümlesini
yüklem+tümleç+özne kalıbına uygun olarak tekrar yazınız.
14.
'Tarihi eserler birer beşeri unsurdur.' cümlesindeki eş anlamı
bulunan kelimeyi ön ad kullanılmış şekliyle bir soru cümlesinde
kullan.
15.
'Çevremizdeki beşeri ve doğal unsurlar, birbirleriyle iç içedir.'
cümlesinde karşıt anlamı bulunan kelimeyi yapım eki almış şekliyle
bir ünlem cümlesinde kullan.
16.
'Ulaşımda kullandığımız yollar birer beşeri unsurdur.' cümlesindeki
çoğul ekini ve ön adı kaldırarak tekrar yazınız.
17.
'İnsanlar daha rahat yaşamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için beşeri
unsurları yaparlar.' cümlesinde kullanılan ilgeç görevli kelimeyi
içerisinde birleşik kelime, türemiş kelime ve basit kelime bulunan
bir cümlede kullan.
18.
'Denizler birer beşeri unsurdur.' cümlesine anlamı bozmadan iki
kelime daha ekleyerek tekrar yazınız.
Download

22 ARALIK 2015 TARİHLİ ETKİNLİK 1. `Krokilerde kullanılan