T.C
ERGANI revMAKAMııĞı
İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
2|.12.20 l5
Sayı :24 55941-220-E. l3096780
Konu : Ögrenci Nakilleri
MÜDÜRLÜĞÜXn
ERGANİ
ilimizde sokağa çıkma yasağı bulunan ilçelerde ikamet etmekte iken güvenlik
nedeniyle başka adreslerde ikamet eden ailelerin okula giden çocuklarının eğitim-öğretimden
mahrum kalmamaları ve başka okullarda öğrenim görmeleri için öğrenci velileri tarafından
nakil için talepte bulunulduğu, ancak öğrenci velilerine okul müdürlükleri tarafından
zorluklar çıkarıldığı ile ilgili Müdürlüğümüze duyumlar ulaşmaktadır.
Söz konusu öğrencilerin eğitim-öğretimden geri kalmamaları için ilçemiz okullarına
nakil için talepte bulunan öğrenci velilerine nakil işlemleri için gerekli kolaylığın
sağlanması, konuyla ilgili zorluk çıkaran okul müdürlükleri hakkında yasal iŞlemlerin
başlatılacağı hususunda;
Gereğini önem[e rica ederim.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdürü
uıĞıııvı:
Tüm okut Müdürlüklerine
ffi
üveş"ığ$
ffi
fekfr*$}$k
ğffi.şge
,ffi':ujr.ffx:r.iç
tJşşşmşg,şğf
ffişış,ak
Kemertaş Mah.Hükümet Konağı Kat
E,lektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: ergani2l @meb. gov.tr
l PnCeXİ
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet İsmail YAPICI V.H.K.I.
Tel: (0 4|2)6l l5023-1lB
Faks: (0 412) 6l l5730
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü