DUYURU
2015/2 EKPSS/Kura sonucuna göre ÖSYM tarafından İlimize yerleştirmesi
yapılan adaylarla ilgili Müdürlüğümüzce yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.
1) Adayların atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda yazılı belgeleri en geç
15/01/2016 tarihine kadar Müdürlüğümüzde olacak şekilde göndermeleri
gerekmektedir. (evraklar posta yoluyla gönderilebilir)
2) Söz konusu belgeler komisyon tarafından incelenecek ve adayların aranılan
niteliklere uyup uymadıkları belirlenecektir.
3) Komisyon tarafından aranılan niteliklere uygun oldukları tespit edilenlerin il
içi görev yeri belirleme olurları alınacaktır.
4) Adaylar, il içi görev yerleri belirlendikten sonra göreve başlamak üzere
şahsen Müdürlüğümüze başvuracaklardır.
NOT :
1) ÖSYM tarafından ilimize yerleştirmesi yapılan adaylardan kanun gereği bir
defaya mahsus il dışı yer değiştirme hakkını kullanmak isteyenler bu
isteklerine ait dilekçe (dilekçede atanmak istenilen il ve ilçe belirtilecektir)
ve sonuç belgelerini posta yoluyla Müdürlüğümüze göndereceklerdir. (Söz
konusu dilekçe ve sonuç belgesi Müdürlüğümüzün 0462 230 2096 nolu
faxına da gönderilebilir)
2) Başka illerden ilimize ataması yapılan adayların mağduriyet yaşamaması için
il içi görev yerleri belirlenmeden veya Müdürlüğümüzle irtibata geçilmeden
ilimize gelmemeleri önemle rica olunur.
ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) Engelli personel atama başvuru formu http://trabzon.meb.gov.tr
adresinden alınacaktır.
2) Mezuniyet belgesi
3) Fotoğraf (3 adet)
4) Sabıka kaydı
5) 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurul
Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarından
alınan Sağlık Kurulu Raporu.
6) 18 yaşından küçükler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik
40. Maddesi gereği kazai rüşt kararı.
7) Nüfus cüzdan fotokopisi
8) 2015/2 EKPSS/Kura ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
Download

ektedir.