0
T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
SCS
il. BtL
£7? ../12/2015
Sayı : 91543765-03/051.04- 2XX3 ~
k
j.
Konu : 6. Ulusal Çanakkale Savaşları Sempozyumu Duyüru
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Üniversitemiz Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Toplulüğü tfrâfmdan 4-6 Mayıs
2016 tarihleri arasmda gerçekleştirilecek olan 6. Ulusal Çanakkale Savaşlairı Sempozyumunun
Üniversiteniz internet sitesinin bilimsel etkinlik duyuru bölümünde yer alarak tanıtımının yapılması1
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
■
Prof, Dr.-Mirza TOI
Rektör Yardımcısı
6. Ulusal Çanakkale Savaşları Sempozyumu Linki;
http ://www.canakkalesavaslari.gen.tr/sempozyum.php
Dağıtım:
-Tüm Üniversite Rektörlüklerine
Rektörlük Binası, Terzioğlu Kampüsü, B Blok 6. Kat 17020-ÇANAKKALE-TÜRKİYE
Tel:+9 0 (286) 218 0521 Faks: +9 0 (286) 218 05 20
E-Posta : [email protected]
Elektronik Adres: www.comu.edu.tr
‘
.'. ¿ t' İ- .*
;
\y. W
r;
i
Download

il. BtL