T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 48422361-160.99-E.13231903
Konu : Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Seçimi
(1.ve 2. Sınıflar Tanılama Süreci)
23.12.2015
...................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM
Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Bilim ve Sanat Merkezi
Öğrenci Seçimi (1.ve 2. Sınıflar Tanılama Süreci) hakkındaki 18/12/2015 tarih ve 13051581
sayılı yazısı ve eki yazımız Ek'inde gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Emin GEÇİN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ek:
Yazı ( 1 Sayfa )
Dağıtım:
İlkokul Müdürlüklerine
Bodrum Hükümet Konağı Kat:2 48400 BODRUM / MUĞLA
Bilgi için irtibat: Memur Eren İLGÜN
Telefon : (0 252) 316 1034 (124) Faks : (0 252) 313 6063
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://bodrum.meb.gov.tr/
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c91a-6697-3e86-80e9-9ab6 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 76153212-160.99-E.13051581
Konu: Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Seçimi
(1.ve 2. Sınıflar Tanılama Süreci)
18.12.2015
..............KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bilim ve sanat merkezi öğrenci şeçimi (1. ve 2. Sınıflar tanılama süreci) hakkındaki
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
17/12/2015 tarih ve 13015678 sayılı emri yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Celalettin EKİNCİ
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
EK:
-Yazı (Bir Syf.)
DAĞITIM:
13 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Emirbeyazıt Mah. Baki Ünlü Cad.Çamlık Sok. 48000 MUĞLA
Elektronik Ağ: www.muğlameb.gov.tr, [email protected] ,
e-posta: [email protected]
Bilgi için: K.KILOĞLU ŞEF
Tel: (252)280 4835
Faks: (252) 280 4867
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7c6b-c675-377a-acbb-15d9 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 71131733-160.01.06-E.13015678
Konu: Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Seçimi
(1.ve 2. Sınıflar Tanılama Süreci)
17.12.2015
..................................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
2015-2016 Yılı Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Tanılama Kılavuzuna göre
10.12.2015 tarihinde yayınlanması planlanan aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan
1. ve 2. sınıf öğrencilerinin isim listeleri yayımlanmayacaktır.
Adayların sınav giriş bilgileri İlinizde sınav merkezlerinin alt yapısı ve sınav saatleri
oluşturulduktan sonra duyurulacaktır. Duyuru sonrası grup taramasına katılacak adaylar,
doğrudan sınav giriş belgelerine ulaşabileceklerdir.
Bu süreçten önce aday gösterip gösterilmediğini sistemden görmek isteyen adaylar
örgün eğitim gördükleri okullara başvurarak e-okul sistemi üzerinden bilgilerini
öğrenebilirler.
Bilgilerinizi ve söz konusu konu ile ilgili gerekli duyurunun İliniz ilkokullarına
iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Oktay KILIÇ
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM
81 Il Valiliği'ne
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e6a8-b1a1-3d00-a5b2-8179 kodu ile teyit edilebilir.
Download

1.ve 2. Sınıflar Tanılama Süreci - Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü