bSayfa 1 / 1
sinavhizmetleri49
_______________L -_______________________________________________________
Kimden:
Tarih:
Kime:
Konu:
<[email protected]> 18 Arahk 2015 Cuma 17:01 "BULANIK" <[email protected]>; "HASKOY" <[email protected]>; "KORKUT" <[email protected]>; "MALAZGiRT" <[email protected]>; "VARTO"
<[email protected]>; "Mui Temel Egitim" <[email protected]>; "MuD Orta Ogretim"
<[email protected]>; "MuD SDnav Hizmetleri iJubesi" <[email protected]>
Fw: ONEMLi ..DYK KILZVUZU (2015-2016)
From: ODSHGM Kurslar
Sent: Friday, December 18,20154:44 PM
Cc: [email protected] ; kamilkenanargera?gmail.com ; [email protected] ; lsan60
@hotmail.com
Subject: ONEMLLDYK KILZVUZU (2015-2016)
Saym Yetldli,
2015-2015 DYK kurslanna yonelik kllavuz Bakanllglmlz web sitesinden yaYlmlanm'~tlr. Ogretim YIII ba~mda
donemlik yada Yllilk olarak a~llan Wm kurslar, 24 Ocak 2015 tarihi itibariyle sonlandlnlacak ve yeni
kllavuzdalci i~ takvimine gore bu ylla mahsus olmak Ozere donemlik olacak ~ekilde, kurs ba~vurulan,
ogretmen ve ogrenci giri~leri yeniden yapllacakt'r. Yeni donemde bOWn i~ ve i~lemlerin modal Ozerinden
takibi olacagmdan i~ takviminde belirtilen tarihlere azami riayet edilerek
konunun ilgililere (kurum J ogretmen ve ogrenciler) duyurulmas, ve gereken hassasiyetin gosterilmesi
hususunda;
Bilgi ve geregini rica ederiz.
Yunus YA(iMUR
Daire Ba~kanl
21.12.2015 
Download

Duyuru İçin Tıklayınız