Yukarıdaki heceleri kullanarak aşağıdaki varlıkların isimlerini yazın.
_________________
________________ _________________ ________________ __________________
_________________
________________
___________________ ________________ ________________
_________________
________________
___________________ ________________ ________________
___
___
___
___
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
___
___
___
__
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Download

Yukarıdaki heceleri kullanarak aşağıdaki varlıkların isimlerini yazın.